13 tipů pro rodiče dětí s rizikem krátkozrakosti

Krátkozrakost se začíná u dětí objevovat často už v předškolním věku nebo v prvních letech školní docházky. Připravili jsme pro vás několik tipů, které vám pomohou ji rozpoznat a také zpomalit nebo zastavit zhoršování zraku u vašeho dítěte. Není-li krátkozrakost včas odhalena a korigována, může mít vážné důsledky pro zrakové schopnosti dítěte, včetně problémů s učením, koncentrací a sociálním začleněním. Pravidelná kontrola zraku u očního specialisty umožňuje včasné odhalení krátkozrakosti a případnou korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami, což může zabránit dalšímu poklesu zrakové ostrosti.

Děti často začnou mít problémy se čtením z tabule a viditelností vzdálených předmětů, například mhouří oči při sledování televize. Jakmile u svého dítěte zpozorujete problémy se zrakem, nechte raději zrak zkontrolovat očním lékařem. V současné době je zvýšené vystavení dětí digitálním obrazovkám, jako jsou chytré telefony a tablety, což může mít negativní vliv na zrakové zdraví. Pravidelné kontroly očí u dětí mohou pomoci odhalit a řešit případné zrakové problémy způsobené nadměrným používáním těchto zařízení.

 

Blog_images_200x200px_1.jpg

1. Zjistěte rodinnou anamnézu

Nejdříve se zamyslete, jestli může vaše dítě krátkozrakost zdědit, tzn. jestli má nějaké genetické zatížení. Má-li totiž krátkozrakost jeden z rodičů, je pravděpodobné, že jí může vaše dítě zdědit. Jste-li oba rodiče krátkozrací, je pravděpodobnost mnohem vyšší. (1)

 

 

2. Dbejte na prevenci

Choďte se svým dítětem na pravidelné preventivní prohlídky k dětskému lékaři, protože ten by měl pokaždé zrak dítěte zkontrolovat.

Photo by DAVID ZHOU on Unsplash.

 

3. Choďte ven a dívejte se

Dopřejte svému dítěti, a nejlépe i sami sobě, minimálně 2 hodiny denně pobytu venku. V dnešní době už je prokázáno, že pobyt venku a tím pádem koukání do dálky, je pro zdravý vývoj očí prospěšný. A nejen pro vývoj očí. Denní světlo vznik krátkozrakosti oddaluje.2

 

 

4. Zbystřete při zhoršení prospěchu dítěte

Měli byste svoje dítě sledovat a vnímat, zda nemhouří oči, zda jej často nebolí hlava nebo zda se nezhoršuje ve škole. Ano, i to, že dítě špatně vidí na tabuli a třeba si to neuvědomuje, může být příčinou zhoršeného prospěchu.

Photo by Taylor Flowe on Unsplash

 

5. Omezte činnosti na blízko

V dnešní době převyšují v dospělém i dětském věku činnosti do blízka. Málo kdo si uvědomujeme, že v případě dětí je to ve škole při psaní, při čtení knížky doma, při práci na počítači. A k tomu ještě často děti prozírají spoustu času do mobilu nebo tabletu. Zkuste dětem čas na zařízeních s displejem limitovat, je to jen a jen pro dobrou věc.

 

6. Dělejte přestávky

Když už víte, že vaše dítě má spoustu činností na blízko, tak zajistěte, aby si dělalo přestávky. Ideálně každých 20 minut na 20 vteřin koukat na vzdálenost 6 metrů. Toto pravidlo možná znáte jako 20-20-20, kde poslední dvacítka reprezentuje 20 stop.

Photo by Andrew Seaman on Unsplash

 

 

7. Víc sledujte zrak předškoláka a „puberťáka“

Obecně lze říct, že děti krátkozrakost postihuje zpravidla v předškolním věku a potom v období puberty. Když už dítě krátkozraké je, tak v těchto obdobích často dochází k rychlejšímu rozvoji krátkozrakosti. Nechte v těchto obdobích oči svých krátkozrakých dětí častěji zkontrolovat.

 

 

8. Jděte k očnímu lékaři nebo k optometristovi

S dítětem do 15 let musíte na oční vyšetření zajít k očnímu lékaři, se starším dítětem můžete navštívit optometristu v optice. Ten, pokud by při vyšetření zjistil jiné onemocnění očí než krátkozrakost, tak vás odešle na oční vyšetření k lékaři.

Unsplash+ In collaboration with Getty Images

 

9. Refrakce se zjišťuje v cykloplegii

Oční lékař by měl u dítěte zjišťovat dioptrickou refrakci v cykloplegii, tj. při rozkapaných očích. Cykloplegie je důležitá, protože dočasně vyřazuje funkci svalu, který drží oční čočku a s jehož pomocí se oko přizpůsobuje vidění nablízko.

Unsplash+ In collaboration with Getty Images

 

10. Věnujte zvýšenou pozornost výběru obruby

Pokud vaše dítě nosí brýle, navštěvujte pravidelně svého optika. Je žádoucí, aby obruba dítěti perfektně seděla. Při výběru brýlí dbejte na to, aby obruba přiléhala u spánků, nepadala při předklonění hlavy, nedotýkala se tváře při úsměvu. Ve spoustě optik lze najít širokou nabídku dětských obrub.

 

 

11. Nutnost plné korekce

Klinický výzkum zjistil, že nedostatečná korekce nesnižuje progresi krátkozrakosti, ale může ve skutečnosti progresi zvýšit kvůli nárůstu rozmazání obrazu sítnice.3 Předepsání úplného předpisu krátkozrakosti potřebného pro nejlepší vidění na dálku je současný přístup založený na důkazech, který pomáhá minimalizovat progresi. Zeptejte se očního lékaře, jestli předepsal vašemu dítěti plnou korekci.

Photo by Bud Helisson on Unsplash

 

 

12. Krátkozrakost lze nejen korigovat, ale i zpomalit

Optická neinvazivní terapie pro korekci myopie je založena na omezení hypermetropického defokusu, což zpomalí progresi myopie. Jednoduše řečeno, zpomalí nebo zastaví se nežádoucí prodlužování oka. To díky technologii D.I.M.S. v brýlových čočkách MiYOSMART.

 

 

 

13. Buďte důslední, pokud vaše dítě nosí brýlové čočky MiYOSMART

Pokud jste svému dítěti pořídili brýlové čočky MiYOSMART, tak počítejte s tím, že dítě potřebuje pár dní (doporučujeme 14 dní) na adaptaci. Musí si na nové brýle zvyknout stejně tak, jako si dospělí musí zvyknout třeba na multifokální brýle. Doporučujeme během adaptačního období, aby bylo dítě obezřetné zejména při intenzivních sportovních aktivitách, jízdě na kole nebo koloběžce, při tělocviku ve škole nebo při lezení do výšek. Dále je důležité, aby dítě mělo brýle nasazené celý den.

 

 

 

 

1 Ramamurthy, D., Lin Chua, S. Y., and Saw, S.‐M. (2015) A review of environmental risk factors for myopiaduring early life, childhood and adolescence. Clin Exp Optom, 98: 497– 506. doi: 10.1111/cxo.12346.

2 Shah R.L. et al, Time outdoors at specific ages during early childhood and risk of incident myopia. Investigative ophthalmology & visual science. 2/2017, 58(2) pp 1158-1166.

3 https://www.newscientist.com/article/dn3082-eye-correction-is-seriously-short-sighted/.

 

 

Zjistit víc