Co je to astigmatismus?

Astigmatismus je běžný problém se zrakem. Způsobuje rozmazaný obraz, který lze ve většině případů korigovat. Jak tedy funguje?

 

Příčinou tohoto stavu je ne zcela dokonale zakřivená rohovka, průhledná vrstva tkáně v přední části oka. Toto nepravidelné zakřivení znamená, že světelné paprsky vstupující do oka se na světlocitlivé tkáni (sítnici) v zadní části oka soustředí na dvou různých místech. Mozek to obtížně interpretuje, a proto vzniká rozmazaný obraz. Tato oční vada se obvykle objevuje již při narození a může doprovázet další problémy se zrakem, jako je krátkozrakost a dalekozrakost.

 

Kromě rozmazaného nebo zkresleného vidění na blízko i na dálku se u vás mohou vyskytnout také tyto příznaky astigmatismu:

 

  • Potíže s rozlišováním svislých, vodorovných a šikmých tvarů.
  • Záměna písmen, například H za N nebo C za O.
  • Bolesti hlavy a namáhání očí.
  • Poranění rohovky, stejně tak infekce, která rohovku zjizví.
  • Změny rohovky způsobené operací oka.
  • Keratokonus a keratoglobus - oční onemocnění, které způsobuje vyklenutí, ztenčení a změnu tvaru rohovky.
  • Některé stavy, které postihují oční víčka a deformují rohovku.
  • Další stavy, které ovlivňují rohovku nebo čočku.

 

Astigmatismus lze obvykle účinně korigovat torickými čočkami. Ty jsou speciálně navrženy a tvarovány tak, aby kompenzovaly nepravidelné zakřivení rohovky, které způsobuje astigmatismus. Pokud máte obavy o své vidění nebo jste si všimli, že se změnilo, obraťte se na nejbližší optiku nebo očního lékaře.

Zjistit víc