Политика за приватност на податоците

Прочитајте

Кога посетувате веб-страница на HOYA Vision Care, нарачувате производи од HOYA во улога на оптичар или ги користите нашите алатки кога нарачувате леќи, се применува оваа Политика за приватност на податоците од HOYA.

Контролор на вашите лични податоци е HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam The Netherlands, заедно со HOYA Lens [name and address local entity] (заедно понатаму во текстот како „HOYA“).

 

1. Користење лични податоци

Сакаме да ви дадеме опис на личните податоци што ги користиме, за какви намери ги користиме и поради какви причини ги користиме.

Посети на веб-страницата и барања

 • Кога ја посетувате нашата веб-страница и барате информации за нашите производи, алатки или услуги преку неа, вашето име, адреса, телефонски број и адреса на е-пошта ги користиме за да комуницираме со вас и за да го исполниме вашето барање во случаи кога ни ги давате таквите информации;
 • Може да ве исконтактираме и по телефон во случаи кога сте навеле дека претпочитате таква комуникација;
 • Информациите ги користиме и кога ги прелистувате страниците и имате интеракција со нашата веб-страница, производи и услуги;
 • Ако испратите коментари или изјави за задоволството, таквите објави ќе го содржат вашето име, презиме, земја и изјавата. Овие информации ги користиме само со ваша согласност за промотивни цели, но и за да ги информираме корисниците за искуствата на останатите корисници со производот или компанијата. Можете во секое време да ја повлечете оваа согласност со тоа што ќе испратите е-пошта на hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Нашите веб-страници користат колачиња и слични технологии. Прочитајте ја нашата изјава за колачиња колачиња ако сакате повеќе информации.

Нарачување производи во улога на очен здравствен работник

 • Ако нарачате производи од нас како очен здравствен работник, треба да го регистрираме вашето име, адреса, адреса на е-пошта, интернет-адреса, телефонски број, извештаите за посетите, купувањето групни членства (ако е применливо), нарачката, како и информациите од фактурата, со цел да ја оствариме нарачката и испораката, односно за да го обработиме плаќањето и за да комуницираме со вас со цел да ви овозможиме кориснички услуги.

 

Учество во обука и настани во улога на оптичар или здравствен работник

 • Ако учествувате на обука и настани организирани од HOYA во улога на оптичар (или вработен кај оптичар) или здравствен работник. Во случај да учествувате, HOYA ќе го обработи вашето име, адреса, адреса на е-пошта, телефонски број, датум на раѓање, информациите за настанот или обуката и информациите за претпочитаните спортови, со цел исполнување на вашето учество и испраќање покани за идни настани.

Порачување леќи во улога на потрошувач преку вашиот очен здравствен работник

 • Ако порачате леќи или очила со рецепт преку вашиот оптичар, оптичарот ќе ни ги испрати деталите од рецептот за да можеме да ви ги испорачаме леќите и гарантната картичка. Ако оптичарот го наведе вашето име како референца за вашата нарачка со ваша согласност, името ќе се употребува за препознавање на нарачката и издавање гарантна картичка.
 • Како краен корисник, може да изберете (преку вашиот очен здравствен работник) да употребите една од нашите алатки со којашто ќе добиете совет за типот леќи или рамки што би одговарале на она што го претпочитате согласно вашиот стил на живеење. Можете да ги употребите нашите алатки и за да ви дадеме совет за рамката која најмногу одговара согласно вашето лице. Во таков случај, предмет на обработка се вашето име, полот, возраста, рецептот, задоволството, стилот на живот и сликата од вашето лице, со цел да ви дадеме совет за рамката. Податоците ги користиме во збирна форма за целите на развој на производите.
 • HOYA како контролор или обработувач во името на очниот здравствен работник, во зависност од локалните спогодби и околности, може да ги употреби податоците поврзани со вашата нарачка на леќи и/или рамки, како што е опишано погоре.

Претплатничка услуга

 • Ако се претплатите за HOYA Vision Care статиите (блоговите), HOYA ќе ја употреби вашата адреса на е-пошта за да ве известува кога се објавени онлајн статии за производите HOYA, услугите и темите што вие самите сте ги избрале. Во случаи кога не сакате да добивате повеќе известувања преку е-пошта, можете да ја прекинете претплатата преку врската најдолу во е-поштата или со тоа што ќе испратите е-пошта на hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Може да се случи и да ви испратиме билтен за нашите производи и услуги преку нормална пошта. Ако не сакате да ги добивате билтените, испратете ни е-пошта на hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

2. Правна основа

Најважната правна основа за обработката на вашите податоци е тоа дека обработката е потребна за исполнување на договорот што го имате склучено со HOYA, на пример, во случаи ако порачате производ,  побарате одредени информации, се регистрирате за настан или направите нарачка. Во одредени случаи, може да е потребна обработката со цел усогласување со правните обврски, како што е обврската за прецизно книговодење и за записи за финансиски или даночни цели. Во одредени случаи, обработувањето на податоците се заснова врз вашата дозвола, на пример, во случај на претплата на нашите блогови или ако користите кои било HOYA алатки за да нарачате леќи. На крајот, HOYA има легитимен интерес да ги подобри содржините на веб-страницата, нејзините производи и услуги со помош на анализата за вашето однесување додека прелистувате страници, купувате и имате интеракции со нас.

 

3. Користење лични податоци од трети страни

HOYA не ги споделува вашите податоци со трети страни, освен:

 • ако сте ни дале дозвола за тоа;
 • ако постои правна обврска за тоа;
 • Кога дејствуваме според ваше барање или кога ја спроведуваме нарачката до компаниите од групацијата HOYA или до даватели на услуги за плаќања или испорака од трета страна;
 • Во случај на спојување со или продажба на HOYA или на (дел од) средствата на трета страна;
 • Страните дејствуваат како обработувачи во името на HOYA.

 

4. Пренос на податоци надвор од ЕУ

Во рамките на гореспоменатите цели за обработка на податоците на HOYA, вашите лични податоци се пренесуваат на обработувачи надвор од ЕУ. Нивото на заштита на личните податоци во релевантните земји не се смета како слично со тоа што го нудат регулативите за заштита на личните податоци на ЕУ. Поради тоа, спогодбите што ги склучуваме со обработувачите со цел обработка на вашите податоци ги вклучуваат стандардните договорни клаузули на ЕУ за вашите податоци да бидат соодветно заштитени. Копија од клаузулите може да добиете со испраќање на барање на DPO@hoya.com.

 

5. Спојување или продажба

HOYA може да го префрли претпријатието на трета страна во целост или само во дел. Во таков случај, вашите лични податоци ќе бидат исто така префрлени кај страната во прашање. Во таков случај, ќе бидете навремено информирани. Ако веќе не сакате да ги користите нашите услуги, може да побарате да ги отстраниме вашите податоци.

 

6. Период на чување

Личните податоци не ги чуваме подолго од времето потребно за спроведување на целите за коишто податоците првично биле собрани или обработувани. Сите лични податоци се чуваат не подолго од потребното време согласно GDPR и националните регулативи за финансиските и даночните обврски. Тука се вклучени податоците за порачките, за финансиите или тие за контакт.

Во случаи кога порачувате производи од нас, податоците ги чуваме толку долго колку што е потребно со цел да се усогласиме со гарантните обврски врз основа на применливиот период.

Во случај ако сте се согласиле да примате билтени од нас, вашиот личен профил се заснова врз историјата во период од 2 години пред билтенот.

Ако сте ги користеле нашите алатки за совети во улога на краен корисник, во тој случај податоците ги чуваме најмногу 1 година по давањето на советот.

Периодот на чување на изјавите за задоволството на корисниците изнесува 3 години по објавувањето на изјавата.

Периодот за чување на колачињата можете да го пронајдете на колачиња.

 

7. Права

Имате право да ги испитате податоците и да побарате нивна корекција, ограничување, блокирање или отстранување. Исто така, имате право да побарате подзбир на вашите податоци, кој ќе може да се прочита машински и да се зачувува на друго место. Онаму каде што обработката на личните податоци се заснова врз ваша дозвола за тоа, имате право во кое било време да ја повлечете дозволата.

За да ги смените поставките за колачињата, одете на колачиња. Промената во поставките на колачите нема да има ефект врз информации што сте ги собрале пред промената.               

Освен тоа, може во секое време да се спротивставите на употребата на вашите податоци за директни маркетиншки цели. Можете и да се спротивставите на обработката поради цели на легитимен интерес во поврзаност со вашите лични околности.

 

8. Контакт

Барањата за да ги примените гореспоменатите права можете да ги испратите до DPO преку е-пошта. Службено лице за заштита на податоците од HOYA Europe може да стапи во контакт со вас преку DPO@hoya.com.

Исто така, имате право во секое време да поднесете жалба кај властите за заштита на податоците.

 

9. Промени во политиката

HOYA го задржува правото да ја менува својата политика. Внимавајте секогаш да сте запознаени со најпоследната верзија на политиката што е објавена овде. Навремено ќе ве информираме ако има важни промени во политиката.