Foreldrenes bevissthet: barns-syn-og-briller

Hva er den beste alderen for identifisering av synsproblemer hos små barn? Mange barn plages med udiagnostiserte synsproblemer, som kan ha innvirkning på utvikling og læring. Det er derfor viktig å oppdage og diagnostisere eventuelle synsproblemer så tidlig som mulig. Erfaring har vist at regelmessige undersøkelser er svært nyttige.

 

Foreldrene bør oppfordres til å få barnas øyne undersøkt regelmessig, spesielt før skolestart hvert år. Synsspesialisten kan da iverksette tiltak for å korrigere synsproblemene i tide. Men hvordan kan foreldre vite hvor ofte barnet bør besøke en optiker eller optometrist? Her er noen retningslinjer som kan hjelpe foreldre å oppdage eventuelle synsproblemer hos barn. Det som er nevnt nedfor, kan ha mange årsaker, blant annet synsproblemer, og en øyeundersøkelse kan være nyttig: 

 

 • holder bøker nær øynene under lesing
 • følger ordene med en finger under lesing
 • har konsentrasjonsproblemer
 • gnir seg ofte i øynene
 • myser mye
 • skjeler
 • har hodepine
 • snur på hodet for å bruke bare ett øye
 • har irriterte og rennende øyne
 • har lese- og skrivevansker eller lærevansker
 • har problemer med å fokusere under oppgaver og lek

 

Det anbefales at alle barn, uansett om de har noen av disse symptomene eller ikke, får tatt regelmessige øyeundersøkelser for å sjekke at synet utvikles slik det skal. Den mest kritiske perioden for utvikling av normalt syn, er opptil 8-årsalderen. Hva som er det beste tidspunktet for øyeundersøkelser diskuteres, og praksisen varierer fra land til land. Vi mener at et en ideell plan er:

 

 • ved 9 måneders alder, spesielt dersom barnet er i en risikogruppe
 • ved 30 måneders alder
 • før grunnskolen (4-5 år)
 • før skolestart hvert år
 • dersom det oppstår symptomer eller tegn som beskrevet ovenfor.

 

Briller til barn

Synsspesialister har en viktig rolle i prosessen med valg av briller, for eksempel ved å forklare foreldrene betydningen av riktig innfatning og god tilpasning. Valg av innfatning og brilleglass er viktig for å oppnå optimal synskorreksjon på bakgrunn av ordinasjonen (brilleseddelen). Dersom innfatningen ikke er optimal og tilpasningen er dårlig, vil synskorreksjonen bli dårligere, og dette kan ha en negativ innvirkning på barnets syn.

 

Brilleglass til barn må være lette, stabile og tåle støt. Brilleglass i PNX er svært robuste og gir høy sikkerhet fordi de har høy motstandsdyktighet mot støt og blokkerer 100 % av UV-strålene. Det er også viktig med et hardt belegg med høy ripemotstand. Dersom det er behov for antirefleksbelegg anbefales også UV-blokkering, siden barn er mye utendørs. Vi vil igjen understreke at foreldre bør bestille regelmessige undersøkelser for å sjekke at barnet bruker brillen riktig og at innfatningen er godt tilpasset og perfekt justert.