NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ WIDZENIA W CYFROWYM ŚWIECIE

Hoyalux ID Myself wynosi jakość widzenia obuocznego na nowy poziom, dzięki sprawdzonej Technologii Harmonizacji Binokularnej oraz innowacyjnej technologii 3D Binocular Vision, zapewniając:

  • Wzrost komfortu widzenia podczas wykonywania dynamicznych ruchów, a także w trakcie korzystania z urządzen cyfrowych.
  • Komfortowe widzenie bez zniekształceń i efektu "pływania" obrazu.

Dzięki Adaptease Technology możesz cieszyć się wyjątkowo szerokimi polami widzenia na wszystkie odległości oraz łatwą i szybką adaptacją do nowych soczewek.

Standarodowe soczewki progresywne
* Dzięki Technologii Harmonizacji Binokularnej możesz zobaczyć różnice pomiędzy standardowymi soczewkami progresywnymi a Hoyalux ID Myself