Kan jag ta med mitt recept från en optiker till en annan?

Det kan finnas olika skäl till varför du kan tänkas vilja byta optiker. Ibland handlar det helt enkelt om ny inspiration. Andra gånger kan det vara praktiskt att ha sin optiker inom rimligt avstånd. Oavsett skäl är det ditt val. Och du kan ta med ditt recept från en optiker till en annan.

 

Du kan ta med ditt recept från en optiker till en annan och köpa dina glasögon där. Efter synundersökningen behöver du då få receptet i skriftlig form. Sedan kan du ta med det till någon annan.
 
 
Receptet måste innehålla basresultatet från synundersökningen. Basresultatet kanske inte är tillräckligt för att skaffa ordentliga glasögon dock. Andra mätningar eller resultat som behövs för att prova ut rätt glas måste tas av den optiker där du köper glasen, speciellt sådana mått som gäller glasens position i bågarna i relation till dina ögon. Du bör vara medveten om detta om du tänker köpa dina glasögon online.
 
 
Du ska också vara medveten om att klagomål på dina glasögon eller ditt recept kan vara svårare att hantera om mer än en verksamhet har varit involverad. Det kan bli mer komplicerat att lösa ditt problem.

 
Bästa sättet att undvika komplikationer är att köpa glasögonen från samma ställe som där du fick ditt recept. De känner till alla extra mätningar (som inte är obligatoriska i basreceptet för dina glasögon). Både du och optikern tjänar på att du köper glasögonen från samma ställe som du fick receptet. Det gör det också enklare för dig om något behöver korrigeras med dina nya glasögon. Att köpa på internet kan vara billigare, men det medför också en högre risk – det är jobbigare att lösa eventuella problem.
 
 
Det är dock helt upp till dig. Du kan ta med ditt recept vart du vill. Handlar det om pris, bekvämlighet, produktutbud, kvalitet, tillförlitlighet eller något annat?
 
 
Det är du som bestämmer vad som är mest värt för dig.