Progressiva glas och skärmtrötta ögon

Skärmtrötta ögon är ett modernt problem som har dykt upp i takt med att samhällets har förändrats. Vi sitter klistrade framför våra datorskärmar och digitala enheter både hemma och på jobbet. Våra ögon är inte gjorda för långa perioder av fokusering och omfokusering på nära håll – och resultatet är ansträngda ögon. 

 

Skärmtrötta ögon påverkar hela kundbasen, alla åldrar, oavsett om personerna går i skolan, arbetar eller är pensionerade. Skärmtrötta ögon är något som många optiker tar hänsyn till när det gäller enkelslipade glas, men kunder med ålderssynthet behöver också stöd.

 

I den här bloggen kommer vi att undersöka skärmtrötta ögon och hur du kan lindra symtomen för dina kunder som använder progressiva glas. 

 

Skärmtrötta ögon och progressiva glas

Det finns två huvudsakliga orsaker till ansträngda ögon; inre och yttre påverkan. Användning av digitala enheter hamnar i kategorin yttre påverkan och är en fysisk åkomma som drabbar många efter två eller fler timmar framför en skärm.  Tyvärr kan du inte gå runt och säga åt kunderna att bara sluta använda datorer och smartphones.

 

Inte nog med att alla dina kunder riskerar skärmtrötta ögon – många inser det inte. Aktuella data från The Vision Council visar att 49 % av amerikanska vuxna inte visste vad skärmtrötta ögonär. Det är ditt jobb att informera dina kunder inte bara om symptomen utan även lösningarna.

 

Personer med ålderssynthet har redan förlorat sitt naturliga stöd och kommer till dig för att hitta en lösning, ofta i form av progressiva glas. Dessa kunder vill åter få tillgång till hela sitt synfält, särskilt på nära håll och mellanavstånd.

 

Progressiva glas ger dig en betydande möjlighet att informera dina kunder om skärmtrötta ögon och möjliga lösningar med hjälp av olika typer av glas. Du pratar redan om att korrigera närseendet. Se till att du informerar alla användare av progressiva glas om hur du kan avhjälpa symptom på skärmtrötta ögon. 

 

Personliga progressiva glas för skärmtrötta ögon

Progressiva glas kan och bör vara en lösning för kunder med ålderssynthet som riskerar skärmtrötta ögon, men allt handlar om att skräddarsy deras glas på rätt sätt. Samhällets livsstil har förändrats dramatiskt det senaste decenniet. Användningen av digitala enheter har skapat nya visuella krav och hållningar som du måste ta hänsyn till. 

 

Komfortabelt, avslappnat seende är det viktigaste för alla, men särskilt för personer med ålderssynthet. Ditt fokus måste ligga på individuellt anpassade progressiva glas som kan uppfylla behoven som kommer av ålderssynthet och skärmtrötta ögon. 

 

 

Det finns två element vid anpassning av progressiva glas för dina kunder: design och korridor. Det första elementet är att välja rätt glasdesign. Vissa designer erbjuder olika nivåer av anpassning av den progressiva korridoren, vilka har olika funktioner. 

 

Vår Lifestyle 3-serie med progressiva glas erbjuder till exempel tre olika versioner:   Urban, Outdoor och Indoor. Varje design har olika korridorer beroende på vilken livsstil de har. Urban erbjuder balanserat stöd och Indoor erbjuder mer stöd på nära och mellanlånga avstånd. Lifestyle 3 är ett exempel på design anpassad efter ett genomsnittligt behov. 

 

Vårt nya Hoyalux ID Myself-glas fokuserar istället på individuell anpassning av korridoren för individen. Du kan arbeta med dina kunder för att ta reda på vilken livsstil de har och anpassa glaset så att det passar just deras synbehov. Tack vare anpassningsalternativen kan du justera och modifiera designen och korridoren för att ge ytterligare stöd som hjälper till att minska ansträngningen för ögonen.

 

 

Dessa fungerar som bara två alternativ. Det finns även flera andra progressiva glas med olika nivåer av personlig anpassning. För att kunna se en hel stor datorskärm eller använda flera digitala enheter behöver personer med åldersynthet bra syn och speciellt ett brett synfält. Det kan uppnås genom att du tar hänsyn till kundens användnings- och livsstilsparametrar som är grundläggande för glasens effektivitet och funktion.

 

Rätt progressiva glas med rätt recept kompenserar för förlorat stöd och minskar ansträngningen för ögonmusklerna och gör det möjligt att fokusera och se föremål på nära håll tydligt.  

 

Glasbehandlingar

Att välja rätt behandling eller färgton hjälper till att minska symptom på skärmtrötta ögon för kunderna. Filtrering av blått ljus finns för att hjälpa till att hindra digitalt synligt högenergiljus (HEV-ljus) från att nå ögat, medan AR-behandlingar hjälper till att minska bländning.

 

Se till att du rekommenderar behandlingar för skärmtrötta ögon.

 

Binocular Harmonization-teknik

Progressiva glas innebär en naturlig risk för att kunder med olika recept för varje öga får ansträngda ögon, detta kallas även anisometropi. Detta händer eftersom varje öga ser olika bilder när de inte fokuserar genom glasets okulära mittpunkt. 

 

Vår nya Binocular Harmonization-teknik avhjälper detta problem.

 

AdaptEase-tekniken och 3D Vision tacklar tillsammans med Binocular Harmonization-tekniken problem orsakade av anisometropi i ögonens alla blickriktningar.

 

Personliga progressiva glas

Fenomenet skärmtrötta ögon är inte knutet till en åldersgrupp och är en förändring i samhället. Det här nya hindret för optiker är här för att stanna, och även om lösningarna kan bli bättre för varje generation försvinner inte symtomen. 

 

När du arbetar med kunder med ålderssynthet och vill lindra deras symptom på skärmtrötta ögon ska du fokusera på deras livsstil och anpassa glasen så att de passar just deras behov. När du är redo kan du berätta för oss om du vill veta mer om våra mest anpassningsbara progressiva glas; Hoyalux Myself. 

 

Är du redo att ta din verksamhet till en ny nivå?

Läs mer om progressiva glas och ha Hoya som stöd i varje steg på vägen genom att bli vår partner.