Uppmärksamma föräldrar: barns syn och glasögon

Hur fastställer man vilken som är den bästa åldern att identifiera problem relaterade till syn hos unga barn? Det finns många barn som kämpar med odiagnostiserade synproblem, vilket kan ha konsekvens för deras utveckling och lärande. Det är därför viktigt att identifiera och upptäcka potentiella synproblem redan på ett tidigt stadium. Erfarenhet har visat att regelbundna kontroller är till stor hjälp.

 

Föräldrar ska uppmuntras till att få sina barns ögon testade regelbundet, speciellt i början av varje skolår. Optiker och andra ögonspecialister kan då vidta lämpliga åtgärder för att korrigera problemen i god tid. Men hur ska föräldrarna veta hur ofta de ska uppsöka en optiker eller oftalmolog? Det finns vissa riktlinjer föräldrarna kan följa för att hitta problem länkade till synen hos deras barn. Samtliga av de följande tecknen från ett barn kan ha många orsaker, inklusive synproblem, och kan tyda på att en synundersökning kan vara till hjälp: 

 

 • Håller böcker väldigt nära sig när de läser.
 • Följer orden med fingret medan de läser.
 • Har koncentrationsproblem.
 • Gnuggar sig ofta i ögonen.
 • Kisar alltid.
 • Har ett skelande öga.
 • Har ofta huvudvärk.
 • Vrider huvudet och använder bara ett öga.
 • Har irriterade eller vattniga ögon.
 • Har läs- och skrivproblem eller inlärningssvårigheter.
 • Har svårighet att fokusera på uppgifter och under lek.

 

Det rekommenderas att alla barn, oavsett om de uppvisar ovanstående symptom eller inte, regelbundet bör gå på kontroller för att säkerställa att deras syn utvecklas som den ska. Den mest kritiska perioden för utvecklingen av bra syn är upp till åtta års ålder. Tidsangivelserna för ögonundersökningar debatteras och beror på vilket land du bor i. Detta är ett exempel på ett bra schema:

 

 • Vid 9 månaders ålder, speciellt om barnen hör till en riskgrupp.
 • Vid 2,5 års ålder.
 • Före förskoleklass (ålder fyra till fem år)
 • I början av varje läsår.
 • Så fort det uppstår symptom eller tecken på det som beskrivs ovan.

 

Barnglasögon

Optikerna spelar en avgörande roll vid valet av glasögon, exempelvis genom att förklara för föräldrarna hur viktigt det är att välja en bra båge med god passform. Rätt val av båge och glas ser till att det optiska receptet blir så effektivt som önskat. En mindre bra val av båge och dålig passform minskar korrigeringsförmågan och glasögonens önskade effekt och kan påverka barnets syn negativt.

 

Glasögon för barn måste vara lätta, stabila och stöttåliga. Glas i PNX är väldigt robusta och säkra tack vare att de är så stöttåliga och blockerar 100 procent av UV-strålningen och är därför ett bra alternativ för barn. En hård behandling med bra reptålighet är också mycket viktigt. Om det går att välja till antireflexbehandling rekommenderas UV-kontrollen då barn spenderar mycket tid utomhus. Återigen påpekas att föräldrarna bör se till att barnet går på regelbundna kontroller för att säkerställa att barnet använder sina glasögon korrekt och att bågen sitter som den ska och är perfekt justerad.