MEST KONSISTENT NÄR DET GÄLLER ATT BEVARA EGENSKAPERNA HOS ANTIREFLEXBEHANDLING

Reflektioner på glaset kan orsaka tillfällig blindhet och suddigt seende. Hoya Hi-Vision LongLife-behandlingen har bäst antireflexegenskaper under lång tid*. Garanterar klarhet.

Standardbehandling
*Oberoende forskningsstudie bland ECP & konsumenter från sju länder. Tillgängliga uppgifter Hoya Vision Care 2019