6 av 10 personer av tio är trötta på att ständigt behöva putsa glasen

Female sat on a blue chair looking at her eyeglasses in right hand whilst holding a chip in her left hand

Varför folk irriterar sig på smuts

En oberoende forskningsstudie bland konsumenter visar att 6 av 10 personer är trötta på att ständigt behöva rengöra glasen.*

Billigt intryck
En fläck på glasögonen inverkar negativt på glasögonanvändarens image.

Tidsödande
En fläck på glaset kan vara svår att få bort och folk irriterar sig på att ständigt behöver putsa glasen.

*Oberoende forskningsstudie bland ECP & konsumenter från sju länder. Tillgängliga uppgifter Hoya Vision Care 2019