7 av 10 personer blir upprörda när de får repor på glasen.

Woman holding eyeglasses up to light looking making sure they are clean

Varför folk irriterar sig på repor

En oberoende forskningsstudie visar att 7/10 personer blir upprörda när de får repor på glasen*

Billigt intryck
Folk hävdar att repade glas påverkar deras image negativt.

Ser sämre
En repa på glaset påverkar glasögonanvändarens syn negativt.

Kostar mycket
Vissa personer uppger att de har varit tvungna att byta glas ofta på grund av repor.

*Oberoende forskningsstudie bland ECP & konsumenter från sju länder. Tillgängliga uppgifter Hoya Vision Care 2019