นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

โปรดอ่าน

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ HOYA Vision Care สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ HOYA ในฐานะช่างประกอบแว่นตา หรือใช้เครื่องมือของเราเมื่อสั่งซื้อเลนส์ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ HOYA นี้จะมีผลใช้บังคับ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam เนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วย HOYA Lens [name and address local entity] (ต่อจากนี้จะเรียกรวมว่า "HOYA")

 

1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราต้องการให้คำอธิบายแก่คุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ ว่าเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ใดและเหตุผลพื้นฐานทางกฎหมายใด

การเยี่ยมชมเว็บไซต์และคำขอ

 • เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือบริการต่าง ๆ ของเราผ่านทางเว็บไซต์ เราจะใช้ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณและปฏิบัติตามคำขอของคุณหากคุณให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เรา;
 • เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์เช่นกันหากคุณระบุให้มีการติดต่อด้วยวิธีนี้;
 • นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลในการเรียกดูและการปฏิสัมพันธ์กับเราของคุณ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 • หากคุณส่งความคิดเห็นหรือข้อความรับรอง โพสต์เหล่านั้นจะมีชื่อ นามสกุล ประเทศ และข้อความรับรองของคุณอยู่ด้วย เราใช้ข้อมูลนี้ด้วยความยินยอมของคุณเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขาย และเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้รายอื่นเพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริษัท คุณสามารถถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลไปที่ hoyavision_unsubscribe@hoya.com
 • เว็บไซต์ของเราใช้ประโยชน์จากคุกกี้และเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูถ้อยแถลงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา คุ้กกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา

 • หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตากับเรา เราจะลงทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อินเทอร์เน็ต หมายเลขโทรศัพท์ รายงานการเข้าชม สมาชิกกลุ่มการซื้อ (ถ้ามี) ใบสั่งขาย และข้อมูลใบแจ้งหนี้ของคุณ เพื่อผลิตและส่งมอบคำสั่งซื้อของคุณ และจัดการการชำระเงิน เพื่อสื่อสารกับคุณและเพื่อให้บริการลูกค้า

 

เข้าร่วมในการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะช่างประกอบแว่นตาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

 • หากคุณเข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมที่ HOYA จัดขึ้นในฐานะที่เป็น (พนักงานของ) ช่างประกอบแว่นตาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ในกรณีที่คุณเข้าร่วมนั้น HOYA จะประมวลผลชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการฝึกอบรม และข้อมูลเกี่ยวกับความชอบด้านกีฬา เพื่อดำเนินการเข้าร่วมของคุณและเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สั่งซื้อเลนส์ในฐานะผู้บริโภคผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาของคุณ

 • หากคุณสั่งซื้อเลนส์หรือแว่นตาแบบเลนส์สั่งตัดผ่านช่างประกอบแว่นตาของคุณ ช่างประกอบแว่นตาจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสายตาของคุณเพื่อให้เราสามารถผลิตและส่งมอบเลนส์และใบรับประกันของคุณ หากช่างประกอบแว่นให้ชื่อของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับคำสั่งซื้อของคุณและด้วยความยินยอมของคุณ เราจะใช้เพื่อระบุคำสั่งซื้อของคุณและเพื่อผลิตใบรับประกัน
 • ในฐานะผู้ใช้งาน คุณอาจเลือก(ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาของคุณ) ใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งของเราเพื่อให้แนะนำคุณเกี่ยวกับประเภทของเลนส์หรือกรอบแว่นตา ที่เหมาะสมกับความพึงพอใจและความต้องการของคุณโดยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคุณได้เช่นกัน นอกจากนี้คุณสามารถใช้เครื่องมือของเราเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบแว่นตาที่เหมาะสมที่สุดตามรูปลักษณ์ใบหน้าของคุณ ในกรณีนี้เราจะประมวลผลชื่อ เพศ อายุ ค่าสายตา ความพึงพอใจ ไลฟ์สไตล์ และรูปลักษณ์ใบหน้าของคุณเพื่อให้คำแนะนำนี้แก่คุณ นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนั้นในรูปแบบรวมเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการสั่งซื้อเลนส์ และ/หรือ กรอบแว่นตาตามที่อธิบายไว้ข้างต้นอาจได้รับผลกระทบจาก HOYA ในฐานะผู้ควบคุมหรือหน่วยประมวลผลในนามของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและสถานการณ์ในท้องถิ่น

บริการสมัครสมาชิก

 • หากคุณสมัครรับข้อมูลบทความ (บล็อก) HOYA Vision Care ของเรา HOYA จะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงบทความออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และบทความต่าง ๆ ของ HOYA เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณเลือกรับจากเรา ในกรณีที่คุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทางอีเมล คุณสามารถยกเลิกการสมัครโดยใช้ลิงก์ที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ หรือส่งอีเมลไปที่ hoyavision_unsubscribe@hoya.com
 • เราอาจส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราทางไปรษณีย์ด้วยเช่นกัน หากคุณไม่ประสงค์จะรับจดหมายข่าวเหล่านั้น โปรดส่งอีเมลไปที่ hoyavision_unsubscribe@hoya.com

 

2. เหตุผลพื้นฐานทางกฎหมาย

เหตุผลพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณ นั่นคือสิ่งนี้จำเป็นสำหรับการทำสัญญาระหว่างคุณกับ HOYA ตัวอย่างเช่น หากคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  ขอข้อมูลบางอย่าง ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมหรือสั่งซื้อสินค้า ในบางกรณีการประมวลผลอาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย เช่น ข้อผูกพันในการเก็บหนังสือและบันทึกที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงินหรือภาษี ในบางกรณีการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับการอนุญาตของคุณ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณสมัครเป็นสมาชิกบล็อกของเรา หรือหากคุณใช้เครื่องมือของ HOYA เพื่อสั่งซื้อเลนส์ ในท้ายที่สุด HOYA มีผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียกดู การซื้อ และการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อเรา

 

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม

HOYA จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่:

 • คุณให้สิทธิ์นั้นแก่เรา;
 • มีข้อผูกมัดทางกฎหมายในการทำเช่นนั้น;
 • เมื่อเราดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณกับกลุ่มบริษัท HOYA หรือผู้ให้บริการชำระเงินหรือผู้ให้บริการจัดส่งที่เป็นบุคคลที่สาม;
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการของ HOYA หรือสินทรัพย์ (บางส่วน) โดยบุคคลที่สาม;
 • ฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ต่อ HOYA ในฐานะหน่วยประมวลผลในนามของเรา

 

4. การถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรป

ภายในวัตถุประสงค์ข้างต้นสำหรับการประมวลผลข้อมูลโดย HOYA ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยประมวลผลนอกสหภาพยุโรป ระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่ถือว่าใกล้เคียงกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามเราได้ลงนามในสัญญาการประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับหน่วยประมวลผล และด้วยเหตุนี้ข้อมูลของคุณจึงได้รับการคุ้มครองตามความเหมาะสม คุณอาจได้รับสำเนาของคำสั่งเหล่านี้ โดยการส่งคำขอไปยัง DPO@hoya.com

 

5. การควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ

HOYA อาจถ่ายโอนกิจการอันเป็นสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลที่สาม ในกรณีนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลนั้นด้วยเช่นกัน เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลของคุณ

 

6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินกว่าความจำเป็นที่จุดประสงค์ของข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมไว้แต่เดิม หรือดำเนินการต่อไป ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไม่เกินจากที่ GDPR และข้อกำหนดภายในประเทศได้กำหนดไว้ เช่น ภาระผูกพันด้านการเงินและภาษี ซึ่งรวมถึงการสั่งซื้อ ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลติดต่อ

ในกรณีที่คุณสั่งซื้อสินค้าจากเรา เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันการรับประกันของเราภายใต้ระยะเวลาที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่คุณเลือกที่จะรับจดหมายข่าวจากเรา โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณจะขึ้นอยู่กับประวัติของ 2 ปีก่อนหน้าจดหมายข่าว

หากในฐานะผู้ใช้งานที่คุณใช้เครื่องมือที่ปรึกษาของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานที่สุดเป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่มีการให้คำแนะนำ

ระยะเวลาการเก็บรักษาสำหรับข้อความรับรองของลูกค้าคือ 3 ปีหลังจากให้ข้อความรับรอง

สำหรับระยะเวลาการเก็บรักษาคุกกี้ สามารถหาข้อมูลได้ด้านล่าง คุ้กกี้

 

7. สิทธิ์

คุณมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลของคุณและขอให้แก้ไข จำกัด บล็อก หรือลบข้อมูลได้ คุณมีสิทธิ์ขอชุดย่อยของข้อมูลที่เครื่องอ่านได้และจัดเก็บไว้ที่อื่น ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับการอนุญาตของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนการอนุญาตนี้ได้ตลอดเวลา

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ โปรดใช้ คุ้กกี้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้จะไม่มีผลกับข้อมูลที่รวบรวมก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว               

ยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้เสมอ นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดค้านการดำเนินการอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณ

 

8. ติดต่อ

คุณอาจส่งคำร้องขอใช้สิทธิ์ข้างต้นโดยส่งอีเมลถึง DPO ของเรา เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ HOYA ยุโรปอาจได้รับการติดต่อจาก DPO@hoya.com

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

 

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

HOYA สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำความคุ้นเคยกับนโยบายฉบับล่าสุดที่โพสต์ที่นี่ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญล่วงหน้า