Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyków

Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyków (IOA) od ponad pięćdziesięciu lat łączy specjalistów w dziedzinie optyki, w celu prowadzenia ciągłej dyskusji na temat wyzwań stojących przed branżą optyczną. Wcześniej do stowarzyszenia należeli jedynie optycy z niezależnych firm na całym świecie. IOA powstało w celu zapewnienia członkom forum do rozmów na temat zagadnień biznesowych w branży optycznej i jej rozwoju. Z reguły członkowie stowarzyszenia byli również kluczowymi opiniotwórcami i odnoszącymi sukcesy właścicielami firm.

 

Obecnie misja IOA uległa rozwojowi, aby odzwierciedlić aktualne zmiany w branży optycznej. Przede wszystkim IOA jest stowarzyszeniem mającym na celu wspomaganie i rozwój optyków na całym świecie.

Jego dzisiejszą misją jest działanie jako forum dla praktykujących optyków, instytucji optycznych i edukatorów, za pośrednictwem którego mogą oni spotkać się i omówić tematy, które mają wpływ na rozwój ich zawodu i zapewnianie światowej klasy opieki okulistycznej oraz jakości widzenia. Stowarzyszenie IOA zawsze oferowało optykom możliwość omawiania i rozpowszechniania spraw związanych z branżą optyczną. Charakteryzuje się politycznym podejściem z naciskiem na rozwój tej branży na całym świecie, zarówno pod względem pomocy lokalnym organizacjom w zdobywaniu przychylności rządów w zakresie kwalifikacji i uznawania zakresu działalności, a także zapewnienia najwyższych standardów praktyki i odpowiedniego poziomu zdrowia oczu w lokalnych społecznościach.

 

 

Obecnie prezesem IOA jest Pani Fiona Anderson. Wyjaśnia ona, jakie wyzwania stoją dziś przed branżą optyczną na całym świecie i jak IOA może pomóc:

 

„Wyzwania wynikają z faktu, że w wielu krajach brakuje optyków, a w innych zawód ten jest nawet atakowany. Celem IOA jest wniesienie wartościowego wkładu tam, gdzie optyka jest obecnie w powijakach: tutaj wyzwaniem dla IOA jest nawiązanie współpracy w celu podniesienia standardów na całym świecie i pomoc krajom, które są dopiero na początkowym etapie rozwoju w tym zakresie. Kolejnym wyzwaniem jest wdrażanie podejścia proaktywnego, a nie reaktywnego. IOA ma na celu zebranie optyków, którzy powinni zastanowić się nad przyszłością i tworzyć plany rozwoju zawodu, a nie reagować na dane okoliczności.” Od czasu założenia IOA, wykorzystywane systemy informacyjne i komunikacyjne uległy transformacji. Obecnie optycy na całym świecie mogą codziennie nawiązywać kontakty, dzielić się pomysłami i wspierać się wzajemnie za pośrednictwem internetu. „Priorytetem jest IOA:

 

 zwiększenie rozpoznawalności programu oraz liczby członków naszej organizacji. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest odświeżenie wizerunku, większe wykorzystanie mediów społecznościowych i nowa, tętniąca życiem witryna internetowa, która zainteresuje optyków na całym świecie. Będzie ona prezentować działania mające na celu rozwój naszego zawodu, a także działania prowadzone dla dobra ogółu społeczeństwa, które zasługuje na to, by lepiej poznać pracę optyka i czego może oczekiwać po wizycie w jego gabinecie.

 

Umożliwi ona także nawiązywanie współpracy ze specjalistami na całym świecie za pośrednictwem powiązanych kanałów mediów społecznościowych w celu zapewnienia mechanizmu wsparcia pomagającego optykom w zapewnianiu najlepszych standardów opieki. Zapewni ona również, że IOA będzie stanowić aktywną i istotną część ich życia zawodowego, tworząc platformę spotkań nowoczesnych specjalistów za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, których używają do komunikacji i nawiązywania kontaktów.

 

Będzie także działać jako pomost pomiędzy profesjonalistami z branży optycznej w celu stworzenia relacji i profesjonalnej sieci kontaktów, która zapewni rozwój branży, wymianę najlepszych praktyk i ciągły rozwój. Nasza nowa witryna i kanały mediów społecznościowych pozwolą każdemu optykowi, który ma dostęp do telefonu komórkowego, uzyskać więcej informacji na temat swego zawodu oraz rozwijać własne umiejętności i specjalistyczną wiedzę”, dodała Pani Anderson.

 

Obecne działalność IOA obejmuje szereg krajów anglojęzycznych w Azji, Oceanii i Ameryce Północnej, a także Wielką Brytanię i Irlandię, lecz lista tych krajów rośnie od chwili, gdy stowarzyszenie opracowało swój nowy wizerunek i podejście.

 

Elaine Grisdale z ABDO, która obecnie pełni również funkcję dyrektora ds. rozwoju w IOA, powiedziała:

 

„Chcemy być bardziej aktywni. Chcemy nakłonić stowarzyszenia członkowskie do większej komunikacji z ich krajowymi członkami, aby zachęcić ich do angażowania się w sprawy profesjonalistów za granicą. W przyszłości mamy nadzieję, że optycy działający w krajach, w których nie ma tego typu organizacji krajowej, będą mogli dołączyć do IOA za pośrednictwem naszej witryny, stając się członkiem szerszej rodziny optyków. Niektóre stowarzyszenia, takie jak ABDO w Wielkiej Brytanii i OAC w Kanadzie, płacą symboliczną składkę członkowską za każdego członka w swym kraju krajowego, aby samo członkostwo w IOA stanowiło dodatkową korzyść dla członków tego stowarzyszenia. Pracujemy również nad indywidualnymi kategoriami członkostwa i członkostwem korporacyjnym dla partnerów branżowych, którzy wspierają i promują rozwój optyki okularowej.”

 

 

Szacuje się, że na całym świecie jest 600 tysięcy optyków, lecz do tej pory nie byli oni reprezentowani w skali międzynarodowej, a nikt nie wypracował sposobu skonsolidowania ich społeczności w celu dzielenia się najlepszymi praktykami i zapewnienia właściwego rozwoju. „200 tysięcy optometrystów jest zrzeszonych w światowej organizacji,

 

która promuje ich program. Uważam, że skuteczność ich działania nie jest oceniana na podstawie badania wzroku, lecz na podstawie jakości zakupionego produktu i tego, jak dobry wpływ ma on na konsumenta pod względem jakości widzenia, ułatwiania życia, estetyki i komfortu. W interesie wszystkich osób działających w tym sektorze jest to, aby optycy wykonywali najwyższej klasy pracę, posiadali bieżącą wiedzę i zdobywali odpowiednie umiejętności, aby odnieść sukces. Mam nadzieję, że IOA to ułatwi, a tworzona przez nas sieć pomoże w rozwoju tego zawodu”, dodała Pani Anderson.

 

 

Poprzez bezpośrednią interakcję z innymi organizacjami zawodowymi oraz za pośrednictwem organizacji krajowych, IOA będzie odgrywać bardziej aktywną polityczną rolę w zapewnianiu rozwoju zawodu i ochrony społeczeństwa. Pani Elaine Grisdale powiedziała:

 

„Widzę, jak IOA promuje rozwój zawodu w krajach, gdzie jest mało zasobów, działa jako międzynarodowy punkt odniesienia określający standardy doskonałości w optyce dla krajowych organów walczących z urzędnikami ministerstw o uznanie lub zwiększenie zakresu praktyki, pomaga promować umiejętności poprzez stronę internetową, CET, szkolenia dla trenerów oraz porady i wskazówki. Organizacja ta może odgrywać rolę w promowaniu zawodu wśród społeczeństwa, z naciskiem na wyjaśnienie specjalistom potrzeby zapewnienia jak najlepszego zdrowia oczu oraz zaawansowanych produktów. IOA może również zapewniać możliwości przeniesienia się do innego kraju, aby doświadczyć wyzwań związanych z pracą za granicą. Stowarzyszenie będzie współpracować z partnerami branżowymi, aby analizować obszarom rozwoju zarówno w zakresie geograficznym jak i pod względem wiedzy o produktach.”

 

Pani Elaine Grisdale powiedziała: „W tym czasie, który spędziłem podróżując po świecie, nawiązałem wiele kontaktów z opiniotwórcami i instytucjami na całym świecie w dziedzinie optyki, optometrii i okulistyki. Zasiadam w różnych międzynarodowych i europejskich komitetach i uczestniczę w międzynarodowych wydarzeniach związanych z optyką. Teraz, gdy reprezentuję IOA, mam szansę mówić o tym, jak możemy pracować bardziej efektywnie, aby zapewnić społeczeństwu lepsze wyniki podczas poszukiwania opieki okulistycznej, która zapewni odpowiednie dostosowane okulary.”

 

Pani Grisdale dodała także, że „moim zadaniem jako dyrektora ds. rozwoju jest tchnąć nowe życie w IOA. Sytuacja demograficzna w sektorze optycznym z pewnością zmieniła się od czasu powstania IOA w 1951 roku, a nawet od 1994 roku, kiedy to Międzynarodowa Gildia Optyków przekształciła się w Międzynarodowe Stowarzyszenie Optyków. Dzisiaj IOA nie powinno działać wyłącznie na potrzeby właścicieli firm, lecz powinno reprezentować wszystkich optyków bez względu na to, dla kogo pracują, a także pomagać im rozwijać się jako specjalistom w swej branży. Naszym celem jest zapewnienie, że optycy nie będą postrzegani tylko jako właściciele sklepów, którzy angażują się w działalność czysto komercyjną. Dążę do tego, aby zawód optyka stał się częścią sektora służby zdrowia, gdzie optycy będą cieszyć się większym poważaniem, a ich zdanie będzie liczyć się podczas dyskusji na temat okulistyki. Będzie to coraz ważniejsze w nadchodzących latach w związku ze starzeniem się społeczeństwa i zapotrzebowaniem na usługi takie jak kontrola obniżenia ostrości wzroku.”

 

Następnie Pani Grisdale stwierdziła także, że „sprawy biznesowe nie będą przez nas ignorowane. Dołożymy wszelkich starań, aby IOA utworzyło również forum dla rozwoju biznesu. Szacuje się, że 80% obrotów gabinetu, który przeprowadza również badania wzroku, pochodzi z działalności związanej z optyką okularową i dostawą urządzeń optycznych. Inwestycje w sprzęt kliniczny i diagnostyczny oraz w personel optometryczny nie mogłyby przebiegać tak sprawnie bez pracy optyka.”

 

 

Więcej informacji na temat IOA można znaleźć na stronie www.ioassn.org, która oferuje szeroki zakres szkoleń oraz informacji na temat możliwości związanych z rozwojem kariery i edukacją zapewnianych przez inspirujących optyków z całego świata.

Wyjątkowe produkty i doskonałość w obsłudze

W HOYA jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania, poznać potencjalnych partnerów i pomysły, którymi chcą się z nami podzielić. Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.