Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Zadbaj o lepsze jutro już dziś

One Vision.
Tworzenie zrównoważonej przyszłości

Program zrównoważonego rozwoju firmy HOYA służy realizacji naszego ambitnego celu, aby stać się bardziej zaangażowaną i świadomą organizacją.

Program One Vision łączy nas w dążeniu do wspólnych celów: wspierania naszych społeczności, minimalizowania wpływu na środowisko i tworzenia bezpiecznego i zróżnicowanego miejsca pracy. Pozwala nam uczyć się od siebie nawzajem i współpracować, aby świadomie wywierać długotrwały i zrównoważony wpływ.

Zmniejszanie wpływu na środowisko

Nasza wizja odpowiedzialności za zasoby naturalne

Wspieranie społeczności

Nasza wizja odpowiedzialności społecznej

Bezpieczne i zróżnicowane miejsce pracy

Nasza wizja odpowiedzialnego środowiska pracy

Najnowsze inicjatywy, poprzez które wnosimy swój wkład w pozytywną zmianę

Naszym celem jest wspieranie społeczności, zmniejszanie wpływu na środowisko oraz tworzenie bezpiecznego i zróżnicowanego miejsca pracy. Zebraliśmy kilka niesamowitych inicjatyw naszych pracowników na całym świecie.

Pracownicy HOYA w Brazylii zasadzili 140 drzew z okazji tygodnia ochrony środowiska

W ramach corocznych obchodów tygodnia ochrony środowiska pracownicy HOYA Vision Care Brazil podjęli inicjatywę ponownego zalesiania i połączyli siły, aby zasadzić 140 drzew w Rio de Janeiro i Sao Paolo.

Więcej informacji

HOYA India rozpoczyna kampanię przesiewowych badań wzroku dla kierowców pojazdów użytku publicznego

Misją firmy HOYA jest zapewnianie zdrowia, dla wszystkich, poprzez dobry wzrok. Dlatego HOYA Lens India zainicjowała kampanię przesiewowych badań wzroku, zachęcając kierowców pojazdów użytku publicznego do sprawdzenia wzroku.

Więcej informacji

Wzmocnienie odporności pracowników HOYA Vision Care w Tajlandii

Sezon deszczowy to nie tylko intensywne opady deszczu ale też wzrost zachorowań wśród ludności. Dlatego HOYA Vision Care Thailand zorganizowała szczepienia przeciwko grypie dla swoich pracowników, aby zadbać o ich zdrowie w nadchodzących miesiącach.

Więcej informacji

   HVC_ONEVISION_LOGOS 20072023-Environment.png

Zmniejszanie naszego wpływu na środowisko

Ambitnie dążymy do zmniejszenia naszego oddziaływania na środowisko na skalę globalną. Oszczędzamy energię, stale zwiększając wydajność i przechodząc na odnawialne źródła energii. Chcemy osiągnąć cel korzystania w 100% z energii odnawialnej najdalej do 2040 roku, a naszym celem pośrednim jest osiągnięcie co najmniej 60% do roku 2030. Pracujemy również nad znacznym zmniejszeniem zużycia wody i opakowań poprzez inicjatywy, które koncentrują się na ograniczaniu, ponownym wykorzystywaniu i recyklingu prowadzonym w naszych zakładach i biurach na całym świecie.

   

Troska o lepsze widzenie

Ponad 2,2 miliarda ludzi cierpi na utratę wzroku – tymczasem, dzięki wczesnemu wykrywaniu i leczeniu można było uniknąć ponad 1 miliarda takich przypadków. Firma HOYA Vision Care angażuje się w walkę o zdrowy wzrok poprzez globalne partnerstwo z organizacją Orbis, zapewniając społecznościom na całym świecie dostęp do interwencji ratujących wzrok oraz zwiększając świadomość i wiedzę na temat zdrowia oczu. Służy temu szereg inicjatyw lokalnych, które koncentrują się na kluczowych obszarach pomijanych przez inne firmy. Zajmują się nimi nasi współpracownicy, specjaliści ochrony wzroku i inni interesariusze, wraz z licznymi lokalnymi inicjatywami pomocowymi prowadzonymi na rzecz naszych społeczności i wspólnie z naszymi społecznościami.

    imager0b88.png

Promowanie różnorodności i przestrzeganie naszych wartości

Jesteśmy zaangażowani w budowanie bezpiecznego i zróżnicowanego miejsca pracy dla wszystkich pracowników HOYA Vision Care na całym świecie. Miejsca pracy, w którym kultura odzwierciedla podstawowe wartości HOYA i w którym członkowie zespołu odgrywają kluczową rolę, pomagając nam wszystkim pozostawać wiernymi naszym celom. Chcemy być preferowanym pracodawcą w naszej branży i planujemy to osiągnąć, rozwijając kulturę, która przyciąga i rozwija talenty, przy jednoczesnym poszanowaniu różnych perspektyw i pochodzenia kulturowego. Zachęcamy wszystkich do bycia sobą i będziemy nadal inwestować w rozwój pracowników na wszystkich szczeblach, rozpoznając, szkoląc i nagradzając obecnych i przyszłych liderów.

Szukasz pracy w HOYA?

Chcesz dołączyć do zespołu HOYA i odgrywać kluczową rolę we wspieraniu specjalistów zapewniających ten niesamowity dar, jakim jest dobry wzrok? Odwiedź więc stronę „Kariera”, aby dowiedzieć się, czego możesz oczekiwać od nas jako pracodawcy. Czekamy na Twoją wiadomość.

Przejdź na stronę „Kariera”