Sympozjum na temat teorii rozogniskowania krótkowzrocznego i wyników badań klinicznych w zakresie kontroli krótkowzroczności

Ze względu na popularyzację urządzeń cyfrowych, zwiększenie obciążenia wzroku pracą w bliskiej odległości od ekranów, zmniejszenie czasu spędzanego na świeżym powietrzu, duże znaczenie dobrych wyników nauki oraz wiele innych połączonych i wzajemnie oddziałujących czynników dziedzicznych i środowiskowych,  liczba dzieci cierpiących na krótkowzroczność w Hongkongu znacznie wzrosła. W takich okolicznościach firma HOYA Vision Care i Politechnika w Hongkongu (HKPU) w 2012 roku połączyły siły w celu opracowania nowej soczewki kontrolującej krótkowzroczność, która umożliwi zapobieganie jej pogorszeniu lub spowolnieniu jej postępu. Na bazie wieloletnich badań akademickich, prac projektowych i badań klinicznych firma Hoya i HKPU wspólne opracowały soczewkę okularową w rewolucyjnej technologii rozogniskowania wielosegmentowego (DIMS), która zdobyła nagrody Grand Prize, Grand Award i Gold Medal na 46. międzynarodowej wystawie wynalazków w Genewie.

 

W celu przedstawienia teorii rozogniskowania krótkowzrocznego oraz konstrukcji soczewek DIMS na potrzeby  lokalnych specjalistów w dziedzinie okulistyki (ECP) i kluczowych opiniotwórców (KOL), przedstawiciele firmy Hoya Lens HK Ltd. oraz globalnego działu marketingu Hoya Vision Care zorganizowali w dniu 25 kwietnia 2018 r. „Sympozjum na temat teorii rozogniskowania krótkowzrocznego i wyników badań klinicznych w zakresie kontroli krótkowzroczności” w hotelu Hyatt Regency Hotel w Hongkongu. Doktor Hua Qi, z Działu Badań Technicznych i Rozwoju (TRD) Hoya Vision Care w Japonii oraz profesor Chi-ho To, Dyrektor Wydziału Optometrii Politechniki HKPU, byli głównymi prelegentami podczas tego wydarzenia i szczegółowo wyjaśnili teorię działania i konstrukcję soczewek DIMS. W sympozjum wzięło udział dziesięciu lokalnych specjalistów w dziedzinie okulistyki oraz kluczowych opiniotwórców, którzy prowadzili dyskusję.

 

 

 

 

Podczas sympozjum prof. Chi-ho zaprezentował wyniki badań nad teorią rozogniskowania oraz krótkowzrocznością, które od lat prowadzi ze swym zespołem badawczym. Na ich podstawie stwierdzili, że na długość osiową gałki ocznej ma wpływ położenie odwzorowanego obrazu na siatkówce. Gdy odwzorowany obraz stale znajduje się w przedniej części siatkówki, długość osiowa zmniejsza się (i odwrotnie).

 

Podczas badań wykonywanych na zwierzętach udowodniono, że rozogniskowanie krótkowzroczne może opóźniać wzrost gałki ocznej, a tym samym skutecznie kontrolować postęp krótkowzroczności. Krótko mówiąc, teoria ta wymaga odwzorowania obrazu na siatkówce i przed nią tak, aby rozogniskowanie krótkowzroczne powstawało wewnątrz oczu.

 

Następnie dr Hua Qi przedstawił prezentację na temat konstrukcji soczewek DIMS, które stanowią nowe rozwiązanie w zakresie kontroli krótkowzroczności. Wykorzystując dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie produkcji i opracowywania soczewek okulistycznych, firma Hoya z powodzeniem wykorzystuje dużą liczbę segmentów rozogniskowania rozłożonych równomiernie na powierzchni soczewki. Dzięki doskonałej konstrukcji i innowacyjnej technologii produkcji powierzchnia soczewki jest gładka i wygląda niemal tak samo jak zwykła soczewka jednoogniskowa. Ta innowacyjna soczewka powstała zgodnie z teorią rozogniskowania krótkowzrocznego do korekcji krótkowzroczności, aby chronić wzrok użytkowników.

 

 

 

 

Badania kliniczne przeprowadzane są od 2014 roku. Podczas tych randomizowanych badań prowadzonych z zastosowaniem metody podwójnie ślepej próby 79 dzieci nosiło soczewki DIMS, a 81 dzieci nosiło zwykłe soczewki jednoogniskowe, a zespół badawczy przez 2 lata rejestrował zmiany w zakresie wady refrakcji i długości osiowej.Stwierdzono, że u dzieci noszących soczewki DIMS postęp krótkowzroczności został znacząco zahamowany (o 60%), a u 21,5% badanych dzieci nastąpiło nawet całkowite zatrzymanie jej rozwoju.

 

Prelegenci pokazali, jak możliwe było opracowanie tej innowacyjnej soczewki do kontroli krótkowzroczności dzięki połączeniu zdolności badawczych Politechniki HKPU z zaawansowaną technologią Hoya Vision Care. Podczas dyskusji lokalni specjaliści w dziedzinie okulistyki oraz kluczowi opiniotwórcy aktywnie omawiali teorię rozogniskowania krótkowzrocznego, wyniki badań klinicznych i konstrukcję soczewek. Tak wiele wnikliwych opinii ma ogromny wpływ na przyszłe doskonalenie działania soczewek DIMS.

Dowiedz się, jak soczewki DIMS uzyskały nagrodę Grand Prize na 46. międzynarodowej wystawie wynalazków w Genewie.

Wyjątkowe produkty i doskonałość w obsłudze

W HOYA jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania, poznać potencjalnych partnerów i pomysły, którymi chcą się z nami podzielić. Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.