Người ủng hộ đáng tự hào của Hội đồng Đo thị lực Thế giới

Hoya Vision là một thành viên đáng tự hào của WCO.

 

Sứ mệnh của WCO là tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao và phát triển dịch vụ chăm sóc mắt và thị lực trên toàn thế giới thông qua chương trình hướng dẫn, tiếp cận nhân đạo và phát triển chính sách. Sự tham gia tích cực của Hoya Vision với vai trò là thành viên sẽ giúp chúng tôi đạt được sứ mệnh quan trọng này.

 

Chúng tôi đã gia nhập hiệp hội đo thị lực toàn cầu, đây là tổ chức đo thị lực đầu tiên và duy nhất có quan hệ chính thức với Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra, WCO là ủy viên cấp A của Cơ quan Quốc tế Phòng chống Mù lòa (IAPB) và là đại biểu trong Hội đồng thụ ủy của IAPB. Với vai trò là thành viên, chúng tôi đang góp phần vào tiếng nói toàn cầu về đo thị lực. Hoya có quyền tiếp cận một mạng lưới rộng khắp thế giới.

 

 

Vui lòng truy cập trang web của họ để xem thêm thông tin về tổ chức này:

 

http://worldcouncilofoptometry.info/

Các sản phẩm nổi bật và dịch vụ xuất sắc

Ở HOYA, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể gặp phải, khám phá quan hệ đối tác tiêm năng của chúng ta và lắng nghe các ý tưởng mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi bằng cách hoàn thành biểu mẫu dưới đây.