Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Chính sách về Quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA HOYA VISION CARE

Khi bạn truy cập vào  các trang web của HOYA Vision Care, bao gồm www.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.comvisionaryalliance.com (“Trang web”), đặt mua sản phẩm HOYA với tư cách là chuyên gia nhãn khoa hoặc sử dụng các công cụ của chúng tôi khi đặt mua kính mắt (được gọi chung là “Dịch vụ”), Chính sách Bảo mật Dữ liệu này của HOYA sẽ áp dụng.

Đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, The Netherlands (sau đây được gọi là “HOYA”).

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật này để hiểu các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, cũng như cách chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu đó. Chính sách Bảo mật này bổ sung cho mọi thông báo và chính sách khác có liên quan đến quyền riêng tư mà đôi khi chúng tôi có thể cung cấp cho bạn, đồng thời không nhằm mục đích thay thế những chính sách đó. Nếu không đồng ý với Chính sách Bảo mật này nói chung hay với bất kỳ đoạn nào của Chính sách, bạn không nên sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. 

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không có chủ đích thu thập các dữ liệu liên quan đến trẻ em. Trẻ em không được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trừ trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ đã đồng ý (nếu tùy chọn này có ở địa điểm của bạn).

Nếu bạn là người dùng ở California, vui lòng xem các điều khoản bổ sung có liên quan trong Phụ lục bên dưới.

1. Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Bạn có thể cung cấp một số hay tất cả dữ liệu cá nhân nêu dưới đây bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

 • Truy cập vào trang web và yêu cầu: Khi bạn truy cập vào Trang web và yêu cầu thông tin về Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của bạn và sử dụng những thông tin này để liên lạc với bạn, cũng như để đáp ứng yêu cầu của bạn;
 • Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn qua điện thoại nếu bạn cho biết muốn được liên hệ theo cách này;
 • Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động duyệt web và các tương tác của bạn với chúng tôi để giúp cải thiện Trang web, Dịch vụ, duy trì tính an toàn bảo mật cho người dùng cũng như giải quyết và khắc phục các sự cố và lỗi kỹ thuật; và
 • Nếu bạn đăng bình luận hoặc nhận xét thì những bài đăng đó sẽ chứa họ tên, quốc gia và nhận xét của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin này (chỉ khi bạn đã đồng ý) cho mục đích quảng bá và để cung cấp thông tin cho người dùng khác nhằm thông báo với họ những trải nghiệm về Dịch vụ hoặc công ty chúng tôi. Lúc nào bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý này bằng cách gửi email đến địa chỉ hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

Đặt hàng các sản phẩm với tư cách là chuyên gia chăm sóc mắt:

Chúng tôi thu thập các thông tin sau từ các chuyên gia chăm sóc mắt - những người đặt mua sản phẩm hay sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, địa chỉ IP, số điện thoại, báo cáo về số lần truy cập, thành viên nhóm mua (nếu có), đơn đặt hàng và thông tin hóa đơn để sản xuất và giao hàng theo đơn đặt hàng của bạn cũng như xử lý thanh toán, để giao tiếp với bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng. Tham gia vào khóa đào tạo và các sự kiện với tư cách là chuyên gia nhãn khoa hoặc chăm sóc sức khỏe:

 • Chúng tôi thu thập thông tin sau đây từ chuyên gia nhãn khoa hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham gia các chương trình đào tạo và sự kiện do HOYA tổ chức, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, thông tin về sự kiện hoặc chương trình đào tạo và thông tin về sở thích thể thao, để cho phép bạn tham gia và để mời bạn tham dự các sự kiện sắp tới.

 

Đặt mắt kính với tư cách là người tiêu dùng thông qua chuyên gia chăm sóc mắt của bạn:

 • Nếu bạn đặt mua mắt kính hay kính mắt có mắt kính sử dụng theo đơn thuốc thông qua chuyên gia nhãn khoa, họ sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về đơn kính thuốc của bạn để chúng tôi có thể sản xuất và giao mắt kính cho bạn cùng thẻ bảo hành. Chuyên gia nhãn khoa sẽ cần có sự đồng ý của bạn trước khi cung cấp cho chúng tôi tên của bạn để xác định đơn đặt hàng và xuất thẻ bảo hành.
 • Với tư cách là người dùng cuối, bạn cũng có thể chọn (thông qua chuyên gia chăm sóc mắt của bạn) sử dụng một trong số các công cụ của chúng tôi để được tư vấn về loại mắt kính hoặc gọng kính phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn theo phong cách sống của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ của chúng tôi để được tư vấn về gọng kính phù hợp nhất theo hình ảnh khuôn mặt bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ xử lý tên, giới tính, tuổi, đơn kính thuốc, sự hài lòng, phong cách sống và hình ảnh khuôn mặt của bạn để đưa ra lời khuyên cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu đó trong một mẫu đơn tổng hợp nhằm mục đích phát triển sản phẩm.
 • Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu nêu trên với tư cách là đơn vị kiểm soát hoặc đơn vị xử lý thay mặt cho chuyên gia chăm sóc mắt, tùy thuộc vào các thỏa thuận và hoàn cảnh tại địa phương.

 

Dịch vụ đăng ký nhận tin tức

 • Nếu bạn đăng ký nhận các bài viết (blog) kiến thức của HOYA Vision Care HOYA sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để cung cấp cho bạn các bài viết trực tuyến về sản phẩm, dịch vụ và bài viết của HOYA về những chủ đề bạn đã chọn. Trong trường hợp bạn không muốn nhận thêm bất kỳ thông báo nào nữa qua email, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết ở cuối mỗi email hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn bản tin về các sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi qua đường bưu điện. Nếu bạn không muốn nhận các loại bản tin đó, vui lòng gửi email đến địa chỉ hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
Hủy đăng ký

2. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý quan trọng nhất cho việc xử lý dữ liệu của bạn là thực hiện hợp đồng giữa bạn và HOYA, chẳng hạn như nếu bạn đặt một sản phẩm, yêu cầu một số thông tin nhất định, đăng ký một sự kiện hoặc đặt hàng. 

Trong một số trường hợp, việc xử lý này có thể cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chẳng hạn như nghĩa vụ ghi và lưu trữ sổ sách chính xác cho mục đích thuế hoặc tài chính. Trong một số trường hợp nhất định, việc xử lý này được dựa trên sự đồng ý của bạn, chẳng hạn như trong trường hợp bạn đăng ký nhận bản tin, thông tin tiếp thị hay blog của chúng tôi hoặc nếu bạn sử dụng bất kỳ Công cụ HOYA nào để đặt mắt kính. Cuối cùng, HOYA có mong muốn chính đáng là cải thiện nội dung Trang web, sản phẩm và Dịch vụ bằng cách phân tích hoạt động duyệt web, mua bán và tương tác của bạn với chúng tôi.

3. Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về các hoạt động duyệt web của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau sau khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các cookie cần thiết, ưu tiên, mang tính thống kê và liên quan đến hoạt động tiếp thị, cũng như các công nghệ tương tự. Cookie cho phép chúng tôi cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và phân tích lưu lượng truy cập. Nhờ đó, chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ và cách hoạt động của Trang web. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie và cách quản lý chúng tại đây.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie và cách quản lý chúng tại đây. Việc thay đổi cài đặt cookie sẽ không ảnh hưởng đến thông tin được thu thập trước khi có thay đổi đó.               

4. Việc bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân

HOYA không chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba, trừ khi:

 

 • Bạn đã cho phép chúng tôi;
 • Có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy;
 • Khi chúng tôi hành động dựa trên yêu cầu của bạn hoặc thực hiện đơn đặt hàng của bạn cho các công ty của tập đoàn HOYA, hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc thanh toán bên thứ ba;
 • Trong trường hợp bên thứ ba sáp nhập với hoặc mua lại HOYA hay (một phần) tài sản của HOYA (xem thêm bên dưới);
 • Khi chúng tôi hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp với tư cách là bên xử lý thay mặt cho HOYA: Các bên thứ ba đó bao gồm: (i) nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu; (ii) nhà cung cấp bảo mật; (iii) nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web; và (iv) nhà cung cấp giúp hỗ trợ trong các hoạt động chung. Các nhà cung cấp dịch vụ nói trên hỗ trợ chúng tôi đảm nhận nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và khôi phục sau thảm họa, liên lạc với bạn;
 • Vì lợi ích chính đáng với các công ty trong tập đoàn của chúng tôi; và
 • Khi cần thiết cho các tư vấn viên chuyên nghiệp của công ty: Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tư vấn viên chuyên nghiệp như kiểm toán viên, công ty luật hoặc công ty kế toán.

5. Chuyển dữ liệu ra bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU)

Trong khuôn khổ các mục đích nêu trên cho việc xử lý dữ liệu do HOYA thực hiện, dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển cho các bên thứ ba ở bên ngoài Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh.

Mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ở những quốc gia đó có thể không giống với quốc gia của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã tham gia vào các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (SCC) của EU hoặc mọi hợp đồng tương tự có liên quan do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh ban hành (khi thích hợp), trừ khi dữ liệu được chuyển đến một quốc gia do Ủy ban Châu Âu hoặc các cơ quan có thẩm quyền liên quan ở Vương quốc Anh xác định (nếu có), để cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho các quyền và quyền tự do của mọi người đối với dữ liệu cá nhân của họ (ví dụ: Nhật Bản). Bạn có thể nhận một bản sao của SCC này bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ DPO@hoya.com.

6. Sáp nhập hoặc mua lại

HOYA có thể chuyển giao toàn bộ doanh nghiệp hoặc một phần tài sản của mình cho bên thứ ba, liên quan đến việc mua bán tài sản, mua bán hoặc sáp nhập cổ phần, phá sản, giao dịch kinh doanh khác hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp, vì lợi ích chính đáng của công ty.

Trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được chuyển cho người mua tiềm năng, chủ sở hữu mới hoặc bên thứ ba có liên quan khác trong trường hợp cần thiết khi thương lượng, thực hiện hoặc liên quan đến việc thay đổi quyền kiểm soát của công ty, chẳng hạn như tái cơ cấu, hợp nhất hoặc sáp nhập, bán hoặc chuyển nhượng tài sản của công ty.

7. Khoảng thời gian lưu trữ

Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ không còn được lưu trữ nữa trừ khi theo yêu cầu của GDPR và các quy định quốc gia như nghĩa vụ tài chính và thuế.

Trong trường hợp bạn đặt hàng từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn miễn là việc này thực sự cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ bảo hành của chúng tôi trong khoảng thời gian theo quy định.

Trong trường hợp bạn đã chọn nhận bản tin của chúng tôi, hồ sơ cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong 2 năm.

Nếu bạn đã sử dụng các công cụ tư vấn của chúng tôi với tư cách là người dùng cuối, dữ liệu của bạn được lưu giữ tối đa là 1 năm kể từ khi lời khuyên được đưa ra.

Khoảng thời gian lưu trữ đối với nhận xét của khách hàng là 3 năm kể từ khi nhận xét được đưa ra.

Để biết khoảng thời gian lưu trữ cookie, bạn có thể tìm thấy thông tin tại đây .

8. Các quyền

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, chuyển, hạn chế, phản đối hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vì việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là dựa trên sự cho phép của bạn nên lúc nào bạn cũng có quyền rút lại sự cho phép đó.

Xin lưu ý rằng một vài quyền trong số này chỉ được áp dụng trong các trường hợp cụ thể và tất cả các quyền này có thể bị hạn chế theo luật. Ví dụ: trong trường hợp việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các cá nhân khác, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, trong trường hợp xâm phạm lợi ích công hoặc luật pháp yêu cầu chúng tôi phải giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ DPO@hoya.com.

Hơn nữa, lúc nào bạn cũng có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ DPO@hoya.com và chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có liên quan.

9. Bảo mật

Mặc dù luôn cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của những thông tin được truyền qua trang web hay email. Bạn sẽ tự chịu rủi ro đối với bất kỳ quá trình truyền thông tin nào.

10. Trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các nền tảng trực tuyến khác, các trình bổ trợ hoặc các ứng dụng khác do bên thứ ba vận hành. Chúng tôi không kiểm soát các trang web hoặc ứng dụng khác nêu trên và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của họ hay việc họ sử dụng thông tin của bạn.

Thông tin bạn cung cấp trên các địa điểm công cộng hoặc bán công cộng (bao gồm thông tin bạn chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba) cũng có thể được những người dùng khác của trang web và/hoặc người dùng của các nền tảng trực tuyến của bên thứ ba đó xem mà không bị công ty chúng tôi hay bên thứ ba giới hạn việc sử dụng. Việc chúng tôi đưa các liên kết như vậy không đồng nghĩa với việc chúng tôi đã chứng thực nội dung, chủ sở hữu hay nhà điều hành của các nền tảng đó, trừ khi nội dung đó được tiết lộ trên Trang web. Chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý về các hành động của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động liên quan đến việc sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân bởi bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào do bạn gửi trực tiếp cho các bên thứ ba này đều phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

12. Những thay đổi đối với chính sách này

HOYA có quyền thay đổi chính sách này. 

Đảm bảo rằng bạn luôn nắm được phiên bản mới nhất của chính sách này được đăng tại đây. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi quan trọng một cách kịp thời.

13. Ngôn ngữ

Trừ khi có quy định khác của luật hiện hành, trong trường hợp có bất kỳ sự thiếu nhất quán nào giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản ngôn ngữ địa phương của Chính sách Bảo mật này, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

14. Phụ lục cho Cư dân tại California

Các điều khoản của Phụ lục này áp dụng cho cư dân California theo Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng tại California (“CCPA”) và các luật hiện hành khác. CCPA cung cấp cho cư dân California một số quyền hợp pháp nhất định như quyền truy cập, xóa, tiết lộ hoặc “không bán” thông tin. Các quyền này không phải là tuyệt đối và có thể có một số ngoại lệ nhất định.

 

Thu thập và Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Trong 12 tháng qua, thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể đã thu thập và tiết lộ các loại thông tin cá nhân sau từ hoặc về người tiêu dùng, như định nghĩa trong CCPA:

 • Các thông tin nhận dạng, chẳng hạn như số điện thoại, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, ngày sinh, giới tính, tuổi, đặc điểm thể chất hoặc phần mô tả hay thông tin bảo hiểm y tế.
 • Thông tin hoạt động trên Internet hoặc trên mạng điện tử khác, bao gồm hoạt động duyệt web và các tương tác với trang web của chúng tôi.
 • Dữ liệu mắt kính theo đơn kính thuốc từ các chuyên gia chăm sóc mắt hoặc trực tiếp từ người tiêu dùng;
 • Thông tin thương mại, bao gồm thông tin thẻ thanh toán và thông tin xác minh giao dịch.

 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

 • Vận hành và quản lý các Dịch vụ được yêu cầu;
 • Thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng;
 • Liên lạc với bạn;
 • cải thiện dịch vụ của chúng tôi;
 • Cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn;
 • Duy trì sự an toàn và tính bảo mật cho người dùng của chúng tôi; và
 • Giải quyết và khắc phục các lỗi và vấn đề kỹ thuật.

 

Chúng tôi tiết lộ từng loại thông tin cá nhân cho các loại tổ chức sau:

 • Các công ty liên kết trong tập đoàn của chúng tôi chuyên xử lý thông tin cá nhân của bạn để vận hành các Dịch vụ
 • Các công ty khác cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. Theo hợp đồng, họ bị cấm giữ lại, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi
 • Các cơ quan quản lý, cơ quan tư pháp và cơ quan hành pháp
 • Tư vấn viên chuyên nghiệp như kiểm toán viên, công ty luật hoặc công ty kế toán.
 • Các tổ chức mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi
 • Các bên thứ ba khác dưới sự hướng dẫn hoặc đồng ý từ bạn

 

Trong 12 tháng qua, chúng tôi không bán thông tin cá nhân của cư dân California theo định nghĩa “đã bán” trong CCPA.

Các quyền theo CCPA

Nếu là cư dân California và không được CCPA công nhận quyền miễn trừ áp dụng cho bạn hoặc thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền:

Yêu cầu chúng tôi tiết lộ miễn phí cho bạn những thông tin sau trong 12 tháng trước khi bạn yêu cầu:

 • các loại thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập;
 • các loại nguồn thu thập thông tin cá nhân;
 • mục đích thu thập thông tin cá nhân của bạn;
 • danh mục bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, loại thông tin cá nhân đã bị tiết lộ (nếu có) và mục đích tiết lộ thông tin cá nhân của bạn; và
 • các đoạn thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn;

Yêu cầu chúng tôi xóa các thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, trừ khi CCPA công nhận quyền miễn trừ; và

Không bị phân biệt đối xử bất hợp pháp khi bạn thực hiện các quyền của mình, bao gồm việc cung cấp mức độ hoặc chất lượng dịch vụ khác nhau, hoặc từ chối cung cấp hàng hóa/dịch vụ cho bạn khi bạn thực hiện các quyền của mình theo CCPA.

Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các yêu cầu đã xác minh trong vòng 45 ngày theo CCPA. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ gia hạn thêm 45 ngày cùng với lời giải thích cho sự chậm trễ.

 

Cách bạn thực hiện quyền của mình

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua email theo địa chỉ DPO@hoya.com. Cư dân California cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi đến số (844) 735-5773. Bạn cũng có thể chỉ định một người đại diện được ủy quyền để thay mặt bạn thực hiện những yêu cầu này. Đối với các yêu cầu của người đại diện, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trực tiếp xác minh danh tính và xác nhận với chúng tôi rằng bạn đã ủy quyền cho người đại diện gửi yêu cầu.

Liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi