Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Điều khoản sử dụng

Việc chấp nhận Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này được Bạn ký kết với HOYA Optical Labs of America, Inc. ("Công ty" hoặc "chúng tôi"). Các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản sử dụng") chi phối việc bạn truy cập và sử dụng www.hoyavision.com, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua www.hoyavision.com ("Trang web"), cho dù với vai trò khách hay người dùng đã đăng ký.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web. Các Điều khoản sử dụng này có những quy định giới hạn các quyền hợp pháp của bạn, bao gồm thỏa thuận phân xử bằng trọng tài, sự từ bỏ khởi tố tập thể và phiên xét xử do bồi thẩm đoàn quyết định, cũng như các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của Công ty.  Bằng việc sử dụng Trang web, bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc và tuân theo các Điều khoản sử dụng này cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có tại Chính sách quyền riêng tư, được thêm vào tài liệu này để làm tham chiếu. Nếu không muốn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách quyền riêng tư, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Trang web này được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên và cư trú tại Hoa Kỳ hay bất kỳ lãnh thổ hoặc thuộc địa nào của Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc với Công ty và đáp ứng mọi điều kiện sử dụng đã nêu ở trên. Nếu không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Các phần của Trang web cung cấp thông tin chung về thị lực, chăm sóc thị lực và điều chỉnh thị lực. Như được mô tả chi tiết trong tài liệu này, thông tin này không nhằm mục đích dùng làm nguồn hoặc nội dung thay thế cho lời khuyên y tế. NẾU BẠN NGHI NGỜ MÌNH CÓ VẤN ĐỀ VỀ THỊ LỰC HOẶC TÌNH TRẠNG BỆNH LÝ CẦN ĐƯỢC CHĂM SÓC, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHUYÊN GIA CÓ TRÌNH ĐỘ CÀNG SỚM CÀNG TỐT. NẾU BẠN ĐANG GẶP TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VỀ Y TẾ, HÃY GỌI 911 NGAY LẬP TỨC.

Các thay đổi đối với Điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản sử dụng này tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình. Mọi thay đổi đều có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng tải, đồng thời áp dụng cho tất cả các hoạt động truy cập và sử dụng Trang web sau đó.  Tuy nhiên, mọi thay đổi đối với các quy định giải quyết tranh chấp trong Luật điều chỉnh và khu vực tài phán sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào, trong đó các bên có thông báo thực tế vào hoặc trước ngày thay đổi được đăng tải trên Trang web.  Chúng tôi có quyền (bất cứ lúc nào, dù có hay không có thông báo)

 1. sửa đổi hoặc chấm dứt Trang web hay bất kỳ phần nào trong đó, và
 2. tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web hay bất kỳ phần nào trong đó vì bất cứ lý do gì, bao gồm cả khi bạn vi phạm, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm, các Điều khoản sử dụng này.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng tải Điều khoản sử dụng đã sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Thỉnh thoảng, bạn nên kiểm tra trang này để biết nội dung thay đổi (nếu có), vì bạn chịu sự ràng buộc của những thay đổi đó.

Truy cập Trang web và Bảo mật Tài khoản

Chúng tôi được toàn quyền rút lại hoặc sửa đổi Trang web và bất kỳ dịch vụ hay tài liệu nào do chúng tôi cung cấp trên Trang web mà không cần phải báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu, vì bất kỳ lý do nào, toàn bộ hay bất kỳ nội dung nào của Trang web không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Vào từng thời điểm cụ thể, chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập của người dùng, , bao gồm cả người dùng đã đăng ký, đối với một số nội dung của Trang web hoặc toàn bộ Trang web.


Bạn chịu trách nhiệm:

• Tìm mọi cách sắp xếp để bạn có quyền truy cập đến Trang web.

• Đảm bảo rằng tất cả những người có quyền truy cập Trang web bằng kết nối internet của bạn đều biết và tuân thủ Điều khoản Sử dụng này.


Để truy cập Trang web hoặc một số tài nguyên do Trang web cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký hoặc thông tin khác. Điều kiện để bạn được sử dụng Trang web là toàn bộ các thông tin do bạn cung cấp trên Trang web đều chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh. Bạn đồng ý rằng toàn bộ các thông tin do bạn cung cấp để đăng ký Trang web này hoặc bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua việc sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên Trang web, sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi và bạn đồng ý với tất cả các biện pháp mà chúng tôi áp dụng liên quan đến thông tin của bạn theo Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.


Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp một tên người dùng, mật khẩu hay bất kỳ thông tin nào khác theo các quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải bảo mật thông tin đó và không được tiết lộ cho bất kỳ người hoặc thực thể nào khác. Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là chỉ để dùng cho cá nhân bạn và đồng ý sẽ không cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập đến Trang web này hoặc các phần của Trang web bằng cách sử dụng tên người dùng, mật khẩu của bạn hoặc thông tin bảo mật khác. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp truy cập trái phép nào hoặc sử dụng tên người dùng hay mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ trường hợp vi phạm bảo mật nào khác. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ đảm bảo việc thoát tài khoản sau khi kết thúc mỗi phiên duyệt web. Bạn cần đặc biệt thận trọng khi truy cập tài khoản của mình từ một máy tính công cộng hoặc máy tính được chia sẻ sao cho người khác không xem hoặc ghi lại được mật khẩu hoặc các thông tin cá nhân khác của bạn.


Chúng tôi có quyền vô hiệu bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hay bộ phận nhận diện nào khác, dù là do bạn chọn hay do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào và theo toàn quyền của cúng tôi, vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần phải có lý do, kể cả khi theo đánh giá của chúng tôi bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều khoản Sử dụng này.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Trang web và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh và thiết kế, lựa chọn, tên miền, thương hiệu, tên thương mại, dấu dịch vụ và sự sắp xếp liên quan) (“Tài sản Trí tuệ”) thuộc quyền sở hữu của Công ty, các bên cấp phép hoặc nhà cung cấp các tài liệu đó và được bảo vệ bởi các luật về bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí kíp thương mại và các luật khác về quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền độc quyền khác của Hoa Kỳ và của quốc tế. Tất cả các quyền không được cấp một cách rõ ràng cho bạn tại đây sẽ do Công ty hoặc các bên cấp phép nắm giữ. Điều khoản Sử dụng này không cấp cho bạn bất kỳ lợi ích nào về hoặc liên quan đến Tài sản Trí tuệ mà chỉ cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn và có thể bị rút lại theo Điều khoản Sử dụng. Điều khoản Sử dụng này chỉ cho phép bạn sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào của Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hay tài liệu nào được cung cấp thông qua Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào.


Nếu bạn in, sao chép, chỉnh sửa, tải xuống hoặc sử dụng hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào quyền truy cập đến bất kỳ nội dung nào của Trang web theo cách vi phạm Điều khoản này, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ lập tức bị chấm dứt và theo quyết định của chúng tôi, bạn phải trả lại hoặc tiêu hủy bất kỳ bản sao tài liệu nào mà bạn đã thực hiện sao chép. Không có quyền, quyền sở hữu hay lợi ích nào về hoặc liên quan đến Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web được chuyển cho bạn và toàn bộ các quyền không được cấp một cách rõ ràng tại đây sẽ do Công ty nắm giữ. Mọi trường hợp sử dụng Trang web không được cho phép rõ ràng theo Điều khoản Sử dụng này đều sẽ vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể vi phạm các luật về bản quyền, thương hiệu và các luật khác.

Thương hiệu và Bản quyền

“Hoya,” Hoya™, dấu, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu của Hoya là các thương hiệu của Công ty hoặc các công ty thành viên của Công ty hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sử dụng các dấu đó khi chưa được Công ty cho phép trước bằng văn bản. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web này là thương hiệu của chủ sở hữu liên quan. Trừ trường hợp được ghi chú một cách rõ ràng, tất cả các nội dung trên Trang web đều có bản quyền và được bảo vệ theo các luật trong nước và hiệp ước quốc tế trên toàn thế giới. Bạn không được sao chép hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phần nào, theo bất kỳ cách nào khi chưa được chúng tôi phê duyệt trước bằng văn bản. Trang web cũng có thể chứa nội dung phải tuân thủ bản quyền và các quyền khác của bên thứ ba.

Thông báo về Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số

Chúng tôi tôn trọng quyền tài sản của người khác. Nếu bạn tin rằng công trình của bạn đã được đăng tải trên Trang web theo cách có thể cấu thành một hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới và cung cấp các thông tin sau: (i) một chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của lợi ích bản quyền; (ii) một mô tả về công trình được bảo vệ bản quyền mà bạn tuyên bố là đã bị vi phạm và URL hoặc vị trí cụ thể khác trên Trang web nơi lưu trữ công trình mà bạn tuyên bố là đã bị vi phạm bản quyền; (iii) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (iv) một tuyên bố từ phía bạn nói rằng bạn có niềm tin chắc chắn rằng mục đích sử dụng đang tranh chấp đó chưa được người nắm bản quyền, đại diện của họ hay luật pháp cho phép; và (v) một tuyên bố từ phía bạn, được đưa ra theo nguyên tắc chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai man, nói rằng các thông tin nói trên thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là người nắm bản quyền hoặc được phép thay mặt cho người nắm bản quyền. Đại diện hợp pháp của công ty để nhận thông báo vi phạm bản quyền:


Nơi nhận: Legal Department
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Chính sách của chúng tôi là sẽ chấm dứt các chủ tài khoản vi phạm nhiều lần trong các tình huống thích hợp.

Mục đích sử dụng Bị cấm

Bạn chỉ được sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.

Bạn đồng ý sẽ không sử dụng Trang web:

• Theo cách vi phạm bất kỳ luật hay quy định áp dụng của liên bang, tiểu bang, địa phương hay quốc tế (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật nào liên quan đến xuất khẩu dữ liệu hay phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác).

• Cho mục đích bóc lột, làm tổn hại hoặc tìm cách bóc lột hay làm tổn hại đến trẻ em theo bất kỳ cách nào có thể khiến trẻ em tiếp xúc với nội dung không phù hợp, yêu cầu cung cấp thông tin nhận diện cá nhân hoặc khác.

• Gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng có chủ đích bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ Điều khoản Sử dụng này.

• Truyền hoặc trả tiền để được người khác gửi, bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá nào, bao gồm bất kỳ "thư rác" (mong muốn), "thư dây chuyền," "thư rác" (không mong muốn) nào hoặc bất kỳ hình thức dụ dỗ tương tự nào khác.

• Mạo danh hoặc tìm cách mạo danh Công ty, một nhân viên của Công ty, một người dùng khác hoặc bất kỳ người hoặc thực thể nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email có liên quan đến bất kỳ đối tượng nào nói trên).

• Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác có khả năng giới hạn hoặc ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng hay tận hưởng Trang web hoặc theo đánh giá của chúng tôi, có thể làm tổn hại đến Công ty hoặc người dùng của Trang web hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, bạn cũng đồng ý sẽ không:

• Sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm vô hiệu, quá tải, hư hại hoặc hỏng trang hoặc can thiệp đến việc sử dụng Trang web của bất kỳ bên nào, bao gồm cả khả năng tham gia các hoạt động theo thời gian thực của họ thông qua Trang web.

• Sử dụng bất kỳ người máy, nhện hoặc thiết bị, quy trình tự động hoặc phương tiện khác để truy cập Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web.

• Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác không được phép một cách rõ ràng theo Điều khoản Sử dụng này, khi chưa được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản.

• Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào có thể can thiệp đến hoạt động bình thường của Trang web.

• Làm lây lan bất kỳ loại vi rút, mã độc hại (Trojan Horse), sâu máy tính (worm), bom lô gic nào hoặc vật liệu khác có tính chất độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

• Tìm cách giành quyền truy cập trái phép đến, can thiệp đến, làm hỏng hóc hay gián đoạn bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web.

• Tấn công trang web bằng một vụ tấn công từ chối dịch vụ hoặc một vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

• Tìm cách can thiệp đến hoạt động bình thường của Trang web.

Đóng góp của Người dùng

Trang web có thể mang đến cơ hội xếp hạng, đánh giá, tham gia vào bảng thông báo, phòng trò chuyện, trang web cá nhân hoặc hồ sơ, diễn đàn, bảng tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là "Dịch vụ Tương tác") cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc truyền cho người dùng khác hoặc người khác (sau đây gọi là "đăng") nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là "Đóng góp của Người dùng") trên hoặc thông qua Trang web. Bạn phải đủ 18 tuổi để tham gia các Dịch vụ Tương tác.


Mọi Đóng góp của Người dùng đều phải tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.


Đóng góp của người dùng có thể được công bố rộng rãi. Mọi Đóng góp của Người dùng mà bạn đăng lên trang web sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi cung cấp mọi Đóng góp của Người dùng trên Trang web, tức là bạn cấp cho chúng tôi và các chi nhánh cũng như nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, mỗi người được cấp phép, người kế nhiệm và người được nhượng quyền tương ứng của họ và của chúng tôi quyền (không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp giấy phép bổ sung) được sử dụng, tái tạo, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích nào trên toàn thế giới bằng mọi phương tiện hoặc định dạng, hiện đã được biết đến hoặc mới phát minh mà không cần thông báo thêm cho bạn, có hoặc không có nội dung ghi công, và không yêu cầu bạn cho phép hoặc thanh toán cho bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng cấp cho Công ty và các đại diện cũng như người có giấy phép bổ sung của Công ty quyền được sử dụng tên hiển thị hoặc tên khác mà bạn gửi liên quan đến Đóng góp của Người dùng đó, nếu chúng tôi hoặc họ lựa chọn. Khi gửi Đóng góp của Người dùng, tức là bạn đồng ý khước từ quyền lợi của bất kỳ điều khoản nào theo luật được gọi là “quyền nhân thân” hoặc theo các luật tương tự.


Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

• Bạn nắm giữ hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp của Người dùng và có quyền cấp giấy phép đã cấp ở trên cho chúng tôi và [các chi nhánh cũng như nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, mỗi người được cấp phép, người kế nhiệm và người được nhượng quyền tương ứng của họ và của chúng tôi.

• Mọi Đóng góp của Người dùng sẽ tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.
Bạn hiểu và xác nhận rằng bạn chịu trách nhiệm về mọi Đóng góp của Người dùng mà bạn gửi hoặc đóng góp và bạn, chứ không phải Công ty, chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy, độ chính xác và tính thích hợp của nội dung.

Các tiêu chuẩn về nội dung này áp dụng cho bất kỳ và mọi Đóng góp của Người dùng và trường hợp sử dụng Dịch vụ Tương tác. Toàn bộ Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, Đóng góp của Người dùng không được:

• Chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, lăng mạ, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, kích động hoặc có thể bị phản đối.

• Quảng bá tài liệu khiêu dâm, hành vi bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.

• Xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào khác.

• Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm cả quyền công khai và quyền riêng tư) của người khác, hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc có thể mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Quyền riêng tư mà chúng tôi đặt ra.

• Có khả năng lừa dối bất kỳ người nào.

• Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động trái pháp luật nào

• Gây khó chịu, bất tiện hoặc sự lo lắng không cần thiết hoặc có khả năng gây buồn phiền, bối rối, hoảng sợ hoặc làm phiền bất kỳ người nào khác.

• Mạo danh bất kỳ người nào hoặc khai man danh tính hay mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

• Tham gia vào các hoạt động thương mại hoặc bán hàng, chẳng hạn như các cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng và các chương trình khuyến mãi bán hàng khác, hàng đổi hàng hoặc quảng cáo.

• Tạo ấn tượng rằng chúng xuất phát từ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, nếu không phải như vậy.
Nếu chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi cung cấp cho bạn một sản phẩm, giải thưởng hoặc khoản bồi thường, bạn phải tiết lộ thông tin này trong tất cả Nội dung Người dùng Gửi. Bạn cũng phải tiết lộ bạn là nhân viên, nhà cung cấp, nhà cung ứng hay đơn vị nào khác có quan hệ với Công ty nếu bạn đang viết về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Công ty trong Nội dung Người dùng Gửi.

Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố hoặc thông tin nào khác do bên thứ ba cung cấp hoặc đưa ra trong Dịch vụ Tương tác là của các tác giả tương ứng chứ không phải của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi Nội dung Người dùng Gửi do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm đối với mọi Nội dung Người dùng Gửi mà bạn đăng hoặc gửi và mọi hậu quả của chúng.

Chúng tôi có quyền:

• Đơn phương theo dõi, chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối đăng mọi Đóng góp của Người dùng vì bất kỳ hoặc không vì lý do nào.

• Đơn phương thực hiện bất kỳ hành động nào đối với mọi Đóng góp của Người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp, kể cả khi chúng tôi tin rằng Đóng góp của Người dùng đó vi phạm các Điều khoản Sử dụng, bao gồm cả Tiêu chuẩn về Nội dung, xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đe dọa đến sự an toàn cá nhân của người dùng Trang web hoặc công chúng, hoặc khiến Công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý.

• Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.

• Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về mọi trường hợp sử dụng Trang web theo cách bất hợp pháp hoặc trái phép.

• Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web vì bất kỳ hoặc không vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này.
Không giới hạn những điều nêu trên, chúng tôi có quyền hợp tác hoàn toàn với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc theo lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất cứ ai đăng tài liệu bất kỳ trên hoặc thông qua Trang web. BẠN KHƯỚC TỪ VÀ GIỮ CHO CÔNG TY VÀ CÁC CHI NHÁNH, NGƯỜI ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY VÔ CAN TRƯỚC BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO BẮT NGUỒN TỪ MỌI HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ/HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO NÊU TRÊN TRONG QUÁ TRÌNH HOẶC ĐƯỢC COI LÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA CÔNG TY HOẶC CÁC CƠ QUAN THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC BÊN ĐÓ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc sự phớt lờ nào liên quan đến việc truyền tải, truyền thông hoặc nội dung do mọi người dùng hoặc bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động được mô tả trong phần này.

Sử dụng Thông tin được Đăng tải

Các thông tin được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web chỉ để phục vụ mục đích cung cấp thông tin tham khảo chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hoàn chỉnh hay hữu ích của các thông tin này. Bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng các thông tin nói trên. Chúng tôi miễn trừ mọi nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ trường hợp sử dụng các tài liệu nói trên của bạn hay bất kỳ người nào khác truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ người nào khác có thể được thông tin về bất kỳ nội dung nào của Trang web.


Trang web này có thể chứa nội dung do bên thứ ba cung cấp, kể cả các tài liệu do người dùng khác, các blogger và bên cấp phép là bên thứ ba, các nhà sáng lập nghiệp đoàn, người tập hợp và/hoặc các dịch vụ báo cáo. Tất cả các tuyên bố và/hoặc quan điểm được đưa ra trong các tài liệu này và tất cả các bài viết và phản hồi câu hỏi và nội dung khác, trừ nội dung do Công ty cung cấp, chỉ là các quan điểm và trách nhiệm của người hoặc thực thể cung cấp các tài liệu này. Các tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Công ty. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với nội dung hay tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp.

Thay đổi đối với Trang web

Chúng tôi có thể cập nhật nội dung trên Trang web này vào từng thời điểm cụ thể nhưng nội dung của Trang web không nhất thiết phải hoàn chỉnh hay luôn cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào có trên Trang web đều có thể bị lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó

Thông Tin Về Bạn Và Hành Vi Ứng Xử Của Bạn

Tất cả các thông tin mà chúng tôi thu thập trên Trang web này đều tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Sử dụng Trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả những gì mà chúng tôi làm đối với thông tin của bạn theo Chính sách về Quyền riêng tư.


ể khi nào bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, kể cả khi tạo tài khoản, bạn đồng ý sẽ:

 1. cung cấp các thông tin đúng, chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh; và
 2. duy trì và nhanh chóng cập nhật các thông tin đó để đảm bảo luôn đúng, chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh.


Bạn đồng ý không đề xuất các ý tưởng, khái niệm, phương pháp hay kỹ thuật cho các dịch vụ hay sản phẩm mới hoặc được đề xuất thông qua Trang web. Tuy nhiên, nếu làm vậy, bạn cấp cho Công ty một giấy phép vĩnh viễn, hiệu lực trên phạm vi toàn cầu, không hủy ngang, không bị giới hạn, không độc quyền và không có phí bản quyền để sử dụng nội dung của các sản phẩm nói trên theo bất kỳ cách nào.


Bạn cũng đồng ý không:

 1. truy cập hay tìm cách truy cập bất kỳ thông tin, hồ sơ hay tài liệu nào bằng cách tìm cách vượt qua bất kỳ biện pháp giới hạn kỹ thuật nào được triển khai ở trên Trang web để hạn chế việc bạn sử dụng hay truy cập Trang web;

 2. làm gián đoạn hay xâm phạm an ninh hay làm tổn hại đến Trang web, bao gồm cả các hệ thống, tài nguyên, tài khoản, mật khẩu, máy chủ hay mạng được kết nối hoặc truy cập được thông qua Trang web hoặc bất kỳ trang web, ứng dụng, tài liệu, hồ sơ hay dịch vụ được liên kết nào;

 3. truy cập hoặc sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hư hại, vô hiệu, quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ hay mạng nào;

 4. vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc các quyền khác;

 5. đăng tải hoặc gửi bất kỳ phần mềm, chương trình hay tệp nào gây hại cho hoặc làm gián đoạn hoạt động của bất kỳ thiết bị, phần mềm nào hoặc tài sản khác, chẳng hạn như các tệp đã bị hỏng, bom hẹn giờ (time bomb), mã độc hại (Trojan Horse), vi rút và sâu máy tính (worm);

 6. tạo một danh tính giả mạo nhằm mục đích đánh lừa Công ty hoặc người khác hoặc sử dụng bất kỳ tên miền của Công ty nào làm địa chỉ email hồi âm giả mạo;

 7. làm gián đoạn, can thiệp đến hoặc ngăn không cho bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và tận hưởng Trang web;

 8. vi phạm bất kỳ luật hay quy định áp dụng nào liên quan đến việc truy cập và sử dụng Trang web;

 9. vi phạm Điều khoản Sử dụng này;

 10. xây dựng, biên soạn, cóp nhặt, thu hoạch, tải xuống hoặc sử dụng hay sao chép bất kỳ thông tin người dùng nào, thông tin về mức sử dụng hay bất kỳ thông tin nào khác hoặc truyền, cung cấp hoặc phân phối (có tính phí hoặc không) các thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào;

 11. truyền các thông báo không mong muốn hoặc các thông báo hàng loạt đến bất kỳ chủ tài khoản Công ty nào hoặc đến bất kỳ địa chỉ email của công ty trực thuộc Công ty hoặc tham gia vào bất kỳ thư dây chuyền nào, các cuộc tranh luận, sơ đồ kim tự tháp email rác, thư rác, khảo sát hay bất kỳ tin nhắn nhân bản hoặc không mong muốn nào khác (thương mại hoặc phi thương mại);

 12. vi phạm các quyền (bao gồm cả quyền về quyền riêng tư và publicity) của Công ty hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc lạm dụng, làm mất danh dự, quấy rối, lén theo hoặc đe dọa người khác; và/hoặc

 13. sử dụng bất kỳ người máy, nhện hoặc thiết bị lập trình hay tự động khác như thiết bị quay số hoặc truy vấn tự động để lấy thông tin từ Trang web hoặc giám sát hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Trang web.

Mô tả Sản phẩm

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để mô tả kích thước, đặc điểm và màu sắc của sản phẩm chính xác nhất có thể trên Trang web. Tuy nhiên, màu sắc mà bạn nhìn thấy trên sản phẩm sẽ phụ thuộc vào màn hình máy tính hay màn hình thiết bị khác và chúng tôi không đảm bảo rằng màu sắc sẽ được hiển thị chính xác. Chúng tôi không đảm bảo mô tả sản phẩm là hoàn toàn chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, cập nhật hay không có lỗi.

Lỗi In

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi in, bao gồm nhưng không giới hạn, mức giá không chính xác, trên Trang web và chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng hay dịch vụ nào trong trường hợp có lỗi in.

Vận chuyển

Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ do đơn vị vận chuyển và có quyền từ chối hoàn lại tiền, thay thế hoặc đổi đối với những kiện hàng không gửi được hoặc bị giao nhầm do lỗi của bạn hoặc đơn vị vận chuyển.

Liên kết đến Trang web và các tính năng truyền thông xã hội

Bạn có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi, miễn là theo cách công bằng và hợp pháp cũng như không làm tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng Trang web đó. Tuy nhiên, bạn không được phép thiết lập liên kết theo cách cho thấy sự liên kết, phê duyệt hay chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào từ phía chúng tôi khi chưa có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Trang web này có thể cung cấp một số tính năng truyền thông xã hội cho phép bạn:

• Liên kết từ trang web của chính bạn hoặc của một số bên thứ ba đến nội dung nhất định trên Trang web này.

• Gửi email hoặc các thông tin liên lạc khác kèm theo nội dung nhất định hoặc đường liên kết đến nội dung nhất định trên Trang web này.

• Khiến cho một số phần nội dung của Trang web này hiển thị hoặc có vẻ hiển thị trên trang web của chính bạn hoặc của một số bên thứ ba.

Bạn chỉ có thể sử dụng các tính năng này như chúng tôi cung cấp và chỉ đối với nội dung mà các tính năng này hiển thị, đồng thời phải tuân theo mọi điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng tôi cung cấp liên quan đến các tính năng này. Theo các quy định ở trên, bạn không được phép:

• Thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

• Khiến cho Trang web hoặc các phần của Trang web hiển thị trên hoặc có vẻ hiển thị bởi bất kỳ trang web nào khác, ví dụ: đóng khung, liên kết sâu hoặc liên kết nội dòng.

• Liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web ngoài trang chủ.

• Thực hiện hành động đối với các tài liệu trên Trang web này theo cách không phù hợp với bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản sử dụng này.

Trang web mà bạn đang liên kết, hoặc trang web mà bạn hiển thị nội dung nhất định, phải tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn nội dung nêu trong các Điều khoản sử dụng này.

Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi để ngăn chặn ngay lập tức bất kỳ hành vi đóng khung hoặc liên kết trái phép nào. Chúng tôi có quyền rút lại quyền liên kết mà không cần thông báo.

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc bất kỳ tính năng truyền thông xã hội nào cũng như mọi đường liên kết bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định riêng của mình.

Các đường liên kết trên Trang web

Nếu Trang web có chứa các đường liên kết đến những trang và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, thì các đường liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Điều này bao gồm các đường liên kết có trong quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo biểu ngữ và đường liên kết được tài trợ. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Trang web này, thì bạn hoàn toàn chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của những trang web đó.

Giới hạn địa lý

Chủ sở hữu Trang web này có trụ sở tại Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ cung cấp Trang web này cho những người sống ở Hoa Kỳ. Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của trang web là truy cập được hoặc thích hợp bên ngoài Hoa Kỳ. Đối với một số người và ở một số quốc gia, việc truy cập vào Trang web này có thể là bất hợp pháp. Nếu truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, tức là bạn chủ động làm như vậy và có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc Trang web sẽ không có vi-rút hoặc mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm triển khai đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra để đáp ứng những yêu cầu cụ thể của mình về khả năng chống vi-rút cũng như độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, đồng thời duy trì một phương tiện bên ngoài trang web của chúng tôi để tái tạo mọi dữ liệu bị mất.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO GÂY RA BỞI CUỘC TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN TÁN, VI-RÚT HOẶC TÀI LIỆU CÓ HẠI KHÁC VỀ MẶT CÔNG NGHỆ MÀ CÓ THỂ LÂY NHIỄM SANG THIẾT BỊ MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, DỮ LIỆU CỦA BẠN HOẶC TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN KHÁC DO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ/MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB HOẶC DO BẠN TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐĂNG TRÊN TRANG WEB ĐÓ HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB ĐÓ.

BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA TRANG WEB VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB. TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA TRANG WEB VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "SẴN CÓ", MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CÔNG TY HAY BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH HOÀN CHỈNH, TÍNH BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC PHẠM VI CUNG CẤP CỦA TRANG WEB. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG QUY ĐỊNH Ở TRÊN, CÔNG TY HAY BẤT KỲ AI LIÊN KẾT VỚI CÔNG TY ĐỀU KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB, NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ/MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, RẰNG CÁC KHIẾM KHUYẾT SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, RẰNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP NHỮNG NỘI DUNG TRÊN KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC RẰNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ/MẶT HÀNG NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC KỲ VỌNG CỦA BẠN.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, CÔNG TY TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, VIỆC KHÔNG VI PHẠM VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

NHỮNG QUY ĐỊNH Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY, CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, LÃNH ĐẠO HOẶC GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB ĐÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRÊN TRANG WEB HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC NHƯ VẬY, BAO GỒM MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC DO TRỪNG PHẠT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, SỰ ĐAU ĐỚN VÀ KHỔ SỞ, TỔN THƯƠNG VỀ TINH THẦN, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH HOẶC KHOẢN TIẾT KIỆM DỰ KIẾN, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT UY TÍN, MẤT DỮ LIỆU, DÙ LÀ DO SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HAY CÁCH KHÁC, NGAY CẢ KHI CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC.


NHỮNG QUY ĐỊNH Ở TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm y tế: Công cụ tìm chuyên gia chăm sóc mắt

Các phần của Trang web cung cấp thông tin chung về thị lực, chăm sóc thị lực và điều chỉnh thị lực. Nội dung này chỉ dành cho mục đích tham khảo. Chúng tôi không cung cấp lời khuyên y tế hay lời khuyên chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, đồng thời bạn không nên dùng Trang web làm nguồn hoặc nội dung thay thế cho những lời khuyên đó. Nếu bạn nghi ngờ mình có vấn đề về thị lực hoặc tình trạng bệnh lý cần được chăm sóc, hãy liên hệ với chuyên gia có trình độ càng sớm càng tốt. Nếu bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế, hãy gọi 911 ngay lập tức.


Mặc dù Dịch vụ kỹ thuật số có thể giúp bạn tìm thấy những chuyên gia  chăm sóc mắt (“ECP”) cung cấp các sản phẩm của Công ty thông qua nút “Tìm nhà cung cấp” hoặc tính năng tìm ECP tương tự (gọi riêng và chung là “Công cụ tìm ECP”), đồng thời có thể mang đến thông tin và nội dung khác do ECP và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác cung cấp, nhưng việc bạn sử dụng Trang web không tạo ra mối quan hệ giữa chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân hay mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân với bất kỳ ECP hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào khác.


Các ECP phải đảm bảo rằng thông tin có trong Công cụ tìm ECP liên quan đến cơ sở chăm sóc mắt của họ là cập nhật và chính xác. Tuy nhiên, những thông tin đó là do các bên thứ ba cung cấp và không được Công ty xác minh một cách độc lập. Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với thông tin đó, bao gồm cả những bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn nên xác minh tính chính xác của thông tin này thông qua các nguồn thích hợp, chẳng hạn như phòng khám của ECP, các nhà cung cấp bảo hiểm, hội đồng cấp phép y tế hoặc nghề nghiệp của tiểu bang và các hiệp hội nghề nghiệp có liên quan.


Công cụ tìm ECP được cung cấp nhằm tạo sự thuận tiện cho người tiêu dùng để giúp họ tìm thấy những ECP cung cấp các sản phẩm của chúng tôi. Mọi hoạt động sử dụng khác đều bị nghiêm cấm. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỨNG THỰC HOẶC ĐỀ XUẤT, HAY ĐƯA RA TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ CÁC DỊCH VỤ DO BẤT KỲ ECP HOẶC CƠ SỞ CHĂM SÓC MẮT CỦA ECP NÀO CUNG CẤP.  Việc loại trừ khỏi Công cụ tìm ECP không chỉ ra rằng chúng tôi từ chối bất kỳ ECP nào.

    
BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LỰA CHỌN ECP VÀ CÁC CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE KHÁC. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÌM ECP VÀ TRANG WEB. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước bạn hoặc những người khác về bất kỳ hành động hoặc quyết định nào đưa ra dựa trên thông tin có được từ Công cụ tìm ECP hoặc Trang web.

Sự đảm bảo bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không làm phương hại đến Công ty, công ty liên kết, bên cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của Công ty, cũng như lãnh đạo, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, bên cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm và người được nhượng quyền tương ứng khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, hình phạt, tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung đóng góp của người dùng, mọi hoạt động sử dụng nội dung, dịch vụ và sản phẩm trên Trang web ngoài những gì được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web.

Luật Điều chỉnh và Khu vực tài phán

Tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web và các Điều khoản Sử dụng này, và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ đó hoặc liên quan đến đó (trong mỗi trường hợp, bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng), sẽ được điều chỉnh và xây dựng theo luật nội bộ của Tiểu bang Texas mà không có hiệu lực đối với bất kỳ sự lựa chọn hoặc xung đột quy định hoặc quy tắc nào của luật pháp (cho dù của Tiểu bang Texas hay bất kỳ khu vực tài phán nào khác).


Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc tố tụng pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này hoặc Trang web sẽ được tiến hành riêng tại các tòa án liên bang của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Tiểu bang Texas và Hạt Denton, mặc dù chúng tôi giữ quyền đưa ra bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc tố tụng nào chống lại bạn vì vi phạm các Điều khoản Sử dụng này ở quốc gia bạn cư trú hoặc bất kỳ quốc gia có liên quan nào khác. Bạn từ chối phản đối việc thực hiện quyền tài phán đối với bạn bởi các tòa án như vậy và địa điểm tại các tòa án đó. Bạn cũng từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

Phân xử bằng trọng tài

Theo quyết định riêng của Công ty, Bạn có thể cần phải đệ trình bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web (bao gồm cả những tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc giải thích, vi phạm, tính không hợp lệ, không thực hiện hoặc chấm dứt) lên trọng tài cuối cùng và ràng buộc theo Quy tắc Trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ áp dụng luật Texas.


Việc phân xử sẽ do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") thực hiện theo các quy tắc và thủ tục của Hiệp hội, bao gồm cả Thủ tục Bổ sung của AAA cho các Tranh chấp Liên quan đến Người tiêu dùng (nếu có), được sửa đổi theo Thỏa thuận Phân xử này. Các quy tắc của AAA hiện có trên trang web www.adr.org. Mẫu đơn để bắt đầu các quá trình trọng tài hiện có trên trang web của AAA tại http://www.adr.org.


Nếu giá trị của khoản bồi thường được yêu cầu là $10.000 trở xuống, bạn hoặc Công ty có thể chọn yêu cầu trọng tài tiến hành phân xử qua điện thoại hoặc chỉ dựa trên văn bản đệ trình, trong đó việc lựa chọn này sẽ ràng buộc bên kia tùy theo quyết định của trọng tài yêu cầu điều trần trực tiếp nếu hoàn cảnh cho phép. Việc tham dự phiên điều trần trực tiếp có thể được thực hiện qua điện thoại, trừ khi trọng tài có yêu cầu khác.


Trọng tài sẽ quyết định bản chất của tất cả các khiếu nại theo luật của Tiểu bang Texas, bao gồm các nguyên tắc về công bằng được công nhận và sẽ tôn trọng tất cả các khiếu nại về đặc quyền được pháp luật công nhận. Quyết định của trọng tài là cuối cùng, có giá trị ràng buộc và sẽ được bảo mật, và phán quyết về quyết định của trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có quyền tài phán.


Việc thanh toán tất cả các khoản phí nộp đơn, quản lý và trọng tài sẽ được điều chỉnh theo các quy tắc của AAA.

Nghiêm cấm khởi tố tập thể và biện pháp đền bù phi cá nhân

Bạn và Công ty đồng ý rằng mỗi bên chỉ có thể khởi kiện bên kia trên cơ sở cá nhân, chứ không phải là nguyên đơn hay thành viên tập thể trong bất kỳ vụ khởi kiện hoặc tố tụng có chủ đích nào được coi là tập thể hoặc đại diện. Trừ khi cả bạn và Công ty đồng ý khác, một người hoặc một bên không được cùng khởi kiện với người hoặc bên khác, đồng thời thẩm phán hay trọng tài không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng nào được coi là hợp nhất, đại diện hoặc tập thể. Ngoài ra, một thẩm phán hoặc trọng tài có thể quyết định biện pháp đền bù (bao gồm cả đền bù tiền, đền bù theo lệnh và tuyên nhận) chỉ vì lợi ích của cá nhân bên xin biện pháp đền bù và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp đền bù vì lý do xác đáng của vụ kiện. Mọi biện pháp đền bù đưa ra đều không được ảnh hưởng đến những người dùng khác của Trang web. BẠN TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN HOẶC THAM GIA VÀO VỤ KIỆN ĐƯỢC COI LÀ TẬP THỂ VÀ ĐẠI DIỆN.

Giới hạn thời gian gửi khiếu nại

BẤT KỲ LÝ DO KHỞI KIỆN HOẶC KHIẾU NẠI NÀO CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC TRANG WEB PHẢI ĐƯỢC KHỞI KIỆN TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI LÝ DO KHỞI KIỆN ĐÓ PHÁT SINH; NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC KHỞI KIỆN.

Hạn chế xuất khẩu

Bất kỳ phần mềm nào cũng như tất cả thông tin và công nghệ cơ bản được bạn tải xuống từ Trang web (gọi chung là "Phần mềm") có thể phải tuân theo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật quản lý xuất khẩu (Chuẩn luật Hoa Kỳ số 50 Phụ lục §§ 2401 trở đi) và Quy định quản lý xuất khẩu ("EAR", 50 C.F.R. Phần 730- 774), đồng thời có thể phải tuân theo các quy định xuất khẩu hoặc nhập khẩu ở những quốc gia khác. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định thương mại, cả trong nước và ngoài nước. Trừ khi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý và đảm bảo không xuất khẩu hay tái xuất khẩu Phần mềm đến bất kỳ hạt hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc người dùng cuối nào chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm cả những người hoặc tổ chức có tên trong Danh sách các bên bị từ chối của Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng như Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng không có cơ quan liên bang nào của Hoa Kỳ đã tạm ngừng, thu hồi hoặc từ chối các đặc quyền xuất khẩu của bạn.

Sự từ bỏ và tính hiệu lực từng phần

Việc Công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không được xem là tiếp tục từ bỏ hoặc kéo dài việc từ bỏ điều khoản/điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, đồng thời việc Công ty không xác nhận một quyền hoặc quy định theo các Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.


Nếu bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này bị tòa án hoặc hội đồng có thẩm quyền tài phán khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì, thì quy định đó sẽ bị loại bỏ hoặc hạn chế ở mức tối thiểu sao cho các quy định còn lại của Điều khoản sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Toàn bộ thỏa thuận

Điều khoản Sử dụng và Chính sách Quyền riêng tư mà chúng tôi đặt ra cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Hoya Optical Labs of America, Inc. liên quan đến Trang web và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đây cũng như hiện thời (bằng văn bản và bằng miệng) liên quan đến Trang web.

Nhận xét và mối lo ngại của bạn

Trang web này do Hoya Optical Labs of America (đóng tại Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067) điều hành.


Bạn nên gửi tất cả các ý kiến đóng góp, nhận xét, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và các thông tin liên lạc khác liên quan đến Trang web này đến