Společnost HOYA Vision Care získává cenné poznatky o brýlových čočkách MiYOSMART Chameleon přímo od svých pacientů

BANGKOK – 16. dubna 2024 Společnost HOYA Vision Care právě zveřejnila výsledky programu Early Experience Program (EEP), který se zabýval sledováním zkušenosti pacientů s řešeními MiYOSMART pro Sun, které bylo zahájeno krátce po uvedení nových fotochromatických brýlových čoček MiYOSMART Chameleon na trh v roce 2023.

 

Cílem programu Early Experience Program bylo vyhodnotit to, jak pacienti brýlové čočky MiYOSMART Chameleon přijímají, a získat poznatky o jejich návycích. Společnost HOYA Vision Care aktivně shromáždila údaje od 100 pacientů ve věku 3 až 20 let z Evropy, Asie, Austrálie a Nového Zélandu.1

 

Cílem programu bylo odpovědět na otázky očních lékařů a rodičů týkající se řady MiYOSMART Sun a získat informace o návycích a chování pacientů.1 Údaje se proto zaměřily na adaptaci a snášenlivost u pacientů různého věku a etnických skupin, spokojenost, dodržování nošení brýlí a chování při pobytu venku.1

 

Výsledky programu ukázaly, že se na brýlové čočky MiYOSMART Chameleon pacienti rychle adaptovali, přičemž 80 % (n = 65) pacientů se na nové čočky adaptovalo během jednoho dne.1 Za zmínku stojí, že dospívající se na nové čočky adaptovali stejně rychle jako mladší děti.1 Navíc 100 % (n = 65) uživatelů brýlových čoček Chameleon, a to jak těch, kteří brýle nosili poprvé, tak i těch, kteří už brýle nosily, bylo spokojeno s tím, jak vidí při venkovních i vnitřních aktivitách, a vyhovovalo jim, že čočky opět vyblednou do čiré podoby, bez ohledu na to, kde zrovna jsou.1

 

Program také shromáždil údaje o spokojenosti po třech měsících, které ukázaly, že působivých 98 % (n = 55) uživatelů bylo se svými brýlovými čočkami MiYOSMART Chameleon celkově spokojeno.1 Toto číslo pravděpodobně povzbudí oční lékaře k tomu, aby řešení svým mladým pacientům doporučovali.

 

Vedle slibných výsledků, co se týče spokojenosti a adaptabilnosti, se společnosti HOYA Vision Care podařilo shromáždit také údaje o vlivu čoček MiYOSMART Chameleon na dobu nošení. Děti, které nosily MiYOSMART Chameleon, dodržovali používání brýlí a průměrně je ve všední dny nosily 12 hodin denně.1 Tato doba nošení se promítá do uspokojivé doby léčby, která má potenciál maximalizovat účinnost léčby krátkozrakosti u dětí.

 

Program také prokázal, že nošení čoček MiYOSMART Chameleon po dobu 2 týdnů významně snížilo citlivost na světlo u pacientů (n = 12), kteří současně dostávali nízkou dávku atropinu (22 % na počátku, 50 % po 2 týdnech nošení).1 Ačkoli k vyvození závěrů může být zapotřebí další výzkum na větší skupině pacientů, výsledky v oblasti kombinované léčby jsou slibné.

 

„Jsme velmi spokojení s výsledky našeho programu Early Experience Program. Pacienti různého věku a z různých etnických skupin se na čočky skvěle adaptují, dobře je tolerují a jsou celkově spokojení. Kromě toho zjištění týkající se fotofobie a doby nošení podtrhují potenciál brýlí MiYOSMART Chameleon zlepšit výsledky léčby krátkozrakosti u dětí, a to při zachování komfortu a dobrého vidění. I nadále budeme v kontaktu s očními lékaři a jejich pacienty a budeme sledovat jejich zkušenosti s řešeními MiYOSMART, abychom získali další cenné poznatky do budoucna,“ uvedla Marianne Goldwaser, Professional Affairs Manager ve společnosti HOYA Vision Care.

„Společně si poradíme s dětskou myopií“

JPG

O společnosti HOYA Vision Care

Společnost HOYA Vision Care je světovým lídrem v oblasti optických technologií a jejím cílem je poskytovat inovativní řešení péče o zrak pro každou fázi života pacienta. Je stálým partnerem očních lékařů po celém světě a zaujímá přední místo v oblasti špičkové optiky. Společnost HOYA Vision Care s celosvětovou působností, která zahrnuje 43 laboratoří a rostoucí tým 20 000 zaměstnanců, dodává inovativní čočky a další řešení péče o zrak milionům lidí ve 110 zemích.

O společnosti HOYA

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti: Čočky MiYOSMART nejsou schválené pro úpravu myopie ve všech zemích, včetně Spojených států amerických, a tudíž v současné době nejsou dostupné k prodeji ve všech zemích, včetně Spojených států amerických.

 

Odkazy:

  1. Data HOYA v archivu: Sledování po uvedení na trh „Early Experience Program of MiYOSMART sun spectacle lenses“. 02/2024