Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Vše, co ve společnosti HOYA děláme, je věnováno odborníkům v péči o zrak. Vždycky jsme tu pro ně.

Kariéra

Pro vizionáře 

Od okamžiku, kdy se stanete součástí společnosti HOYA, budete hrát klíčovou roli při podpoře odborníků v péči o zrak a jejich poslání dávat pacientům dar ostrého zraku.

Jsme partnerem odborníků v péči o zrak již více než 80 let a vidíme svět jejich očima. Pro nás jsou to vizionáři jejich oboru – mění způsob, jakým lidé vidí svět, a pomáhají pacientům dosáhnout vlastní vize lepšího života.

Zobrazit aktuální pracovní příležitosti (LinkedIn)

Pracovník/pracovnice zákaznického servisu

Společnost HOYA Lens CZ a.s. je českou pobočkou společnosti Hoya, předního světového výrobce brýlových čoček a inovativních optických produktů, které zlepšují život nositelů brýlí. V současné době společnost HOYA Lens CZ a.s. přijme do svého týmu v Ohrazenicích u Turnova: PRACOVNÍKA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU (ž/m). Popis pozice ZDE.

Ve společnosti HOYA se všichni snažíme podporovat odborníky v péči o zrak tím, že jim pomáháme neustále rozvíjet tři kvality, které z nich dělají vizionáře: péče, znalosti a předvídavost.

Práce ve společnosti HOYA

Co můžete očekávat?

Dynamičtí lidé

Hnacím motorem je vášeň pro naše zaměstnance a zákazníky; na ní závisí naše inovace a vývoj. Společnost HOYA vždy posouvá hranice. Díky rozsáhlému výzkumu a špičkovým technologiím poskytujeme řešení na míru v oblasti zraku - jak pro oční specialisty, tak pro nositele brýlí.

Týmově orientované prostředí

Společnost HOYA klade důraz na týmového ducha a spolupráci, aby využila individuální silné stránky svých zaměstnanců. Věříme, že společné úsilí je mocnější než součet jednotlivých individualit.

Příležitosti k postupu

Společnost HOYA spojuje úsilí o zapojení zaměstnanců s vysokou výkonností. Toto úsilí začíná odshora. Zaměřením na individuální angažovanost jsme vytvořili motivační kulturu s mechanismy zpětné vazby, které posilují a odměňují správné chování. Naším cílem je rozvíjet, nasazovat, podporovat a udržet si ty nejlepší talenty.

„Posledních 20 let sleduji rozvoj touhy poskytovat zákazníkům vynikající služby a kvalitu. Společnost HOYA je odhodlaná spolupracovat s odborníky na péči o zrak. A tohle nadšení se přenáší i na zaměstnance.“

CHRIS G.
Regionální personalista s obecným zaměřením

„Za uplynulých 22 let společnost HOYA rok co rok roste. Je ochotná vynakládat prostředky na posun kupředu. Zatímco většina společností se snaží náklady snižovat, společnost HOYA mi poskytuje nástroje, které potřebuji k dosažení úspěchu. HOYA nabízí přesně to, co ve společnosti považuji za důležité.“

ED O.
Údržba – oddělení antireflexní povrchové úpravy

Hodnoty HOYA

Zavazujeme se zajistit všem našim zaměstnancům tyto hodnoty:

  • Spolupráce – mezi všemi odděleními a při dosahování společného cíle.
  • Ocenění – pro naše zaměstnance a zákazníky.
  • Respekt – jednat se všemi důstojně a s úctou.
  • Dokonalost – produkovat vysoce kvalitní výrobky, pracovat s ohledem na potřeby našich zákazníků a neustále vykonávat svou práci co nejlépe.
  • Sociální odpovědnost – při podnikání bereme ohled na místní komunity a prostředí, v němž působíme.

Lidská práva

PILOT LAUNCH files

Respektování lidských práv: rozmanitost, bezpečnost a rovné příležitosti.

Skupina HOYA aktivně usiluje o vytvoření příjemného pracovního prostředí, kde může každý zaměstnanec pracovat zdravě a bezpečně. Zdravé pracovní prostředí považujeme za nezbytné, aby zaměstnanci mohli žít spokojený život a aby byl zajištěn neustálý rozvoj našeho podniku.

Skupina HOYA Group vytvořila celosvětově používaný systém řízení založený na normách ISO 14001 a ISO 45001 (Mezinárodní organizace pro normalizaci) s cílem podporovat aktivity zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

Více informací
PILOT LAUNCH files

„Na práci ve společnosti HOYA se mi nejvíc líbí celkové prostředí, moji kolegové a přátelé, které jsem za dobu své práce tady získala. Během svého růstu ve společnosti HOYA jsem se naučila spoustu pracovních i životních dovedností a moc si vážím té spousty příležitostí, které jsem dostala, abych mohla rozšířit svoje znalosti.“

ANABEL N.
Koordinátorka pojištění

„Pracuji ve společnosti HOYA 18 let a spolupracuji se skupinou lidí, které už považuji za svoji rodinu. Každý tady dennodenně pomáhá zlepšit lidem zrak. Co by mě mohlo víc naplňovat?“

CINDY H.
Administrátorka laboratoře

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Skupina HOYA se aktivně zabývá vytvářením příjemného pracovního prostředí, kde je zajištěna bezpečnost a zdraví každého zaměstnance. Zdravé pracovní prostředí vnímáme jako nezbytnost – zaměstnanci díky němu můžou žít naplňující život a náš podnik může neustále růst.

Skupina HOYA Group vytvořila celosvětově provozovaný systém řízení založený na normách ISO 14001 a ISO 45001 (Mezinárodní organizace pro normalizaci) za účelem prosazování aktivit ochrany životního prostředí ze strany zaměstnanců a zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.

Více informací