.

Evidensbaserat förtroende

Mer än 25 publikationer från hela världen om MiYOSMART-teknik som kan hjälpa dig att tryggt behandla myopi i vardagen

Litteratur rörande systematisk översikt och metaanalys

Overview on Defocus Incorporated Multiple Segments Lenses: A Novel Perspective in Myopia Progression Management

Läs mer

Effectiveness of peripheral defocus spectacle lenses in myopia control: a Meta-analysis and systematic review

Läs mer

Interventions for myopia control in children: a living systematic review and network meta‐analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023

Läs mer

Randomiserade kontrollerade studier

Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS)spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial

Läs mer

Defocus Incorporated Multiple Segments Spectacle Lenses Changed the Relative Peripheral Refraction: A 2-Year Randomized Clinical Trial

Läs mer

Effect of Defocus Incorporated Multiple Segments Spectacle Lens Wear on Visual Function in Myopic Chinese Children

Läs mer

Kohortstudier

Optical and imaging properties of a novel multi-segment spectacle lens designed to slow myopia progression

Läs mer

Myopietherapie und Prophylaxe mit „Defocus Incorporated Multiple Segments“-Brillengläsern

Läs mer

The Adaptation and Acceptance of Defocus Incorporated Multiple Segment Lens for Chinese Children

Läs mer

Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study

Läs mer

Myopia-correcting lenses decrease eye fatigue in a visual search task for both adolescents and adults

Läs mer

Evaluation of an Optical Defocus Treatment for Myopia Progression Among Schoolchildren During the COVID-19 Pandemic

Läs mer

Vision tests on spectacle lenses and contact lenses for optical myopia correction: a pilot study

Läs mer

Myopia Control Effect Is Influenced by Baseline Relative Peripheral Refraction in Children Wearing Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) Spectacle Lenses

Läs mer

Modelling the refractive and imaging impact of multi-zone lenses utilized for myopia control in children’s eyes

Läs mer

One-year Efficacy of the Defocus Incorporated Multiple Segment Lens in Chinese Myopic Children

Läs mer

Myopia control: short‑term effect of 0.01% atropine vs. defocus incorporated multiple segment lenses—a retrospective study in European children

Läs mer

Synergistic effects of defocus‑incorporated multiple segments and atropine in slowing the progression of myopia

Läs mer

Changes in relative peripheral refraction in children who switched from single-vision lenses to Defocus Incorporated Multiple Segments lenses

Läs mer

The Efficacy of Defocus Incorporated Multiple Segments Lenses in Slowing Myopia Progression

Läs mer

Optical characterization of two novel myopia control spectacle lenses

Läs mer

A comparison of myopia control in European children and adolescents with defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacles, atropine, and combined DIMS/ Atropine

Läs mer

Long‑term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years

Läs mer

Comparison of optical myopia control interventions: effect on peripheral image quality and vision

Läs mer

Multiple segment spectacle lenses for myopia control. Part 1: Optics

Läs mer

Multiple segment spectacle lenses for myopia control. Part 2: Impact on myopia progression

Läs mer

Association between choriocapillaris perfusion and axial elongation in children using defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lenses

Läs mer

Sicherheit von Brillengläsern mit DIMS-Technologie und Atropin in der Kombinationstherapie der Myopieprogression

Läs mer

Studier i djurmodeller

Graded Competing Regional Myopic and Hyperopic Defocus Produce Summated Emmetropization Set Points in Chick

Läs mer

The Effects of Simultaneous Dual Focus Lenses on Refractive Development in Infant Monkeys

Läs mer

Simultaneous Defocus Integration during Refractive Development

Läs mer

Anmärkning:

MiYOSMART har inte godkänts för myopibehandling i alla länder, däribland USA, och är för närvarande inte tillgängligt för försäljning i alla länder, däribland USA.