Integritetspolicy

Var god läs

När du besöker Hoya Vision Cares webbplats, beställer Hoya-produkter som optiker eller använder våra verktyg för att beställa glas gäller denna policy.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Hoya Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Nederländerna, tillsammans med Hoya Lens Sweden AB, P.O. Box 352, 201 23 Malmö, Sverige (kallas hädanefter tillsammans för ”Hoya”).

 

1. Användning av personuppgifter

Vi vill gärna beskriva vilken typ av personuppgifter vi använder, i vilket syfte och utifrån vilka rättsliga grunder.

Besök på webbplatsen samt förfrågningar

 • När du besöker vår webbplats och söker information om våra produkter, verktyg eller tjänster via webbplatsen använder vi ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress för att kommunicera med dig och kunna uppfylla din förfrågan om du ger oss denna information.
 • Vi kan också komma att kontakta dig via telefon om du har angett att du vill bli kontaktad på detta sätt.
 • Vi använder också informationen från hur du använder sidan och interagerar med oss för att förbättra vår webbplats, våra produkter och våra tjänster.
 • Om du skickar kommentarer eller omdömen kommer dessa inlägg att innehålla förnamn, efternamn, land och omdöme. Vi använder endast denna information med ditt samtycke i marknadsföringssyfte och för att förse andra användare med information om erfarenheter angående produkten eller företaget. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att mejla till hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • På vår webbplats används cookies och liknande teknik. 

Beställa produkter som optiker

 • Om du i egenskap av optiker beställer produkter från oss registrerar vi namn, adress, e-postadress, internetadress, telefonnummer, besöksrapporter, medlemskap i köpgrupp (om sådant finns), säljorder och fakturainformation för att kunna producera och leverera din beställning och hantera betalning, för att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla kundtjänst.

Delta i utbildningar eller evenemang som optiker eller ögonvårdspersonal

 • Om du som (anställd hos en) optiker eller ögonvårdspersonal deltar i utbildningar och evenemang anordnade av Hoya. Om du deltar behandlar Hoya namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, information om evenemanget eller utbildningen och information om sportpreferenser för att kunna genomföra ditt deltagande och bjuda in dig till kommande evenemang.

Beställa glas som konsument via din optiker

 • Om du beställer glas eller glasögon med slipade glas via din optiker kommer din optiker att förse oss med receptinformationen så att vi kan tillverka och leverera dina glas och garantin. Om optikern som referens för din beställning och med ditt samtycke förser oss med ditt namn används det för att identifiera din beställning och ta fram garantin.
 • Som slutanvändare kan du också välja att (via din optiker) använda något av våra verktyg för att få råd om vilken typ av glas eller bågar som passar dina preferenser och behov utifrån din livsstil. Du kan också använda våra verktyg för att få råd om den lämpligaste bågen i förhållande till dina ansiktsdrag. I detta fall behandlar vi namn, kön, ålder, recept, nöjdhet, livsstil och ansiktsdrag i syfte att kunna tillhandahålla detta råd. Dessa data använder vi även i aggregerad form i produktutvecklingssyfte.
 • Användande av data i samband med att du beställer glas och/eller bågar enligt ovan kan påverkas av Hoya, som kan vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde på uppdrag av optikern beroende på lokala överenskommelser och förhållanden.

Prenumerationstjänster

 • Om du prenumererar på Hoya Vision Cares kunskapsartiklar (bloggar) använder Hoya din e-postadress för att meddela dig om onlineartiklar om Hoyas produkter, tjänster och artiklar om ämnen du har valt att få av oss. Om du inte längre vill ta emot fler e-postaviseringar kan du avsluta prenumerationen via länken längst ner i varje mejl eller genom att skicka ett mejl till hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Vi kan också komma att skicka nyhetsbrev om våra produkter och tjänster via vanlig post. Om du inte vill få dessa nyhetsbrev kan du mejla oss på hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

2. Rättslig grund

Den viktigaste rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är att detta behövs för att kunna utföra kontraktet mellan dig och Hoya, exempelvis om du beställer en produkt,  ber om viss information, registrerar dig för ett evenemang eller gör en beställning. I vissa fall kan behandlingen vara nödvändig för att kunna fullfölja en rättslig skyldighet, exempelvis skyldigheten att bokföra och registrera för finansiella eller skattemässiga ändamål. I vissa fall baseras behandlingen på ditt godkännande, exempelvis när du prenumererar på våra bloggar eller om du använder något av Hoyas verktyg för att beställa glas. Slutligen har Hoya ett rättmätigt intresse i att förbättra innehållet på webbplatsen, dess produkter och tjänster enligt analyser av hur du använder webbplatsen, dina inköp och hur du interagerar med oss.

 

3. Användning av personuppgifter av tredje part

Hoya delar inte dina uppgifter med tredje part, såvida inte:

 • Du har gett oss tillåtelse till detta.
 • Vi har juridisk skyldighet att göra det.
 • När vi agerar på din begäran eller hanterar din beställning från företag i Hoya-koncernen eller till tredjepartsleverantörer för betalning eller frakt.
 • I det fall Hoya eller (delar av) dess tillgångar slås samman med eller förvärvas av en tredje part.
 • Parter agerar som personuppgiftsbiträde för Hoya för vår räkning.

 

4. Överföring av uppgifter utanför EU

Inom ovan nämnda ändamål för Hoyas behandling av uppgifter överförs dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden utanför EU. Skyddsnivån för personuppgifter i de berörda länderna anses inte likna EU:s bestämmelser om skydd av personuppgifter. Vi har dock ingått personuppgiftsbiträdesavtal som inkluderar EU-standardiserade avtalsparagrafer för personuppgiftsbiträden, och som ett resultat skyddas dina uppgifter i enlighet med dessa EU-standarder. Skicka en förfrågan till DPO@hoya.com om du vill ha en kopia av dessa paragrafer.

 

5. Sammanslagning eller förvärv

Hoya kan överföra sitt bolag i sin helhet eller delar härav till en tredje part. I detta fall ska även dina personuppgifter överföras till denna part. Vi informerar dig om detta i god tid i förväg. Om du inte längre vill använda våra tjänster kan du be oss radera dina uppgifter.

 

6. Lagringsperiod

Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt för de syften vi ursprungligen samlade in uppgifterna. Inga personuppgifter sparas längre än vad som krävs enligt GDPR och nationella bestämmelser, till exempel finansiella eller skattemässiga krav. Detta innefattar beställningar, finansiell information och kontaktuppgifter.

Om du beställer varor från oss behåller vi dina uppgifter så länge det rimligen anses behövas för att uppfylla våra garantiskyldigheter under giltighetsperioden.

Om du har valt att få nyhetsbrev från oss baseras din personliga profil på en historik av två år från det senaste nyhetsbrevet.

Om du som slutanvändare har använt våra rådgivningsverktyg behålls dina uppgifter i upp till ett år efter att rådet tillhandahölls.

Lagringsperioden för kundomdömen är tre år efter att omdömet lämnades.

 

7. Rättigheter

Du har rätt att inspektera de uppgifter vi har om dig och begära att de korrigeras, begränsas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att begära en maskinläsbar delmängd av dina uppgifter och lagra den på annan plats. I de fall behandlingen av dina personuppgifter baseras på din tillåtelse kan du när som helst dra tillbaka denna tillåtelse.

Använd cookieinställningarna om du vill ändra cookieinställningarna. Ändring av cookieinställningarna påverkar inte den information som samlades in innan denna förändring.               

Du har dessutom alltid rätt att invända mot hur dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyften. Du kan också invända mot annan behandling för legitima intresseändamål i samband med dina personliga förhållanden.

 

8. Kontakt

Begäranden för att nyttja ovanstående rättigheter ska skickas via mejl till vårt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet för Hoya Europe kan kontaktas via mejl på DPO@hoya.com.

Du kan också när som helst inlämna klagomål till dataskyddsmyndigheten.

 

9. Ändringar i denna policy

Hoya förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy. Se till att alltid känna till den senaste versionen av denna policy som publiceras här. Vi informerar om viktiga ändringar i god tid i förväg.