Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR HOYA VISION CARE

När du besöker  Hoya Vision Care-webbplatserna inklusive www.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.com och visionaryalliance.com(“Webbplatsen”), beställer Hoya-produkter som optiker eller använder våra verktyg när du beställer linser (hänvisas hädanefter till som ”Tjänsterna”) gäller denna Integritetspolicy från HOYA.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Hoya Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Nederländerna, (hänvisas hädanefter till som ”HOYA”).

Läs noga igenom denna Integritetspolicy så att du förstår dina rättigheter avseende dina personuppgifter och hur vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy kompletterar alla andra integritetsrelaterade meddelanden och policyer som vi ibland kan tillhandahålla dig, och är inte avsedd att ha företräde framför dem. Om du inte samtycker till denna Integritetspolicy generellt eller till någon särskild del av den får du inte ta del av Tjänsterna eller på annat sätt uppge dina uppgifter till oss. 

Våra Tjänster är inte avsedda för barn och vi samlar inte avsiktligt in uppgifter för barn. Barn får inte använda våra tjänster, förutom när deras förälder eller vårdnadshavare har gett sitt samtycke, om detta alternativ är tillgängligt på din plats.

Om du är en användare hemmahörande i Kalifornien, se ytterligare villkor som är relevanta för dig i tillägget nedan.

1. Insamling och användning av personuppgifter

Du kan uppge vissa eller alla personuppgifter som anges nedan genom att kontakta oss eller begära våra Tjänster.

 

 • Besök på Webbplatsen samt förfrågningar: När du besöker vår webbplats och begär information om våra Tjänster samlar vi in ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress och använder den för att kommunicera med dig och för att uppfylla din begäran;
 • Vi kan också kontakta dig via telefon om du har angett att du vill bli kontaktad på detta sätt.
 • Vi samlar också in information om dina webbläsningsaktiviteter och interaktion med oss för att förbättra vår Webbplats och våra Tjänster, för att upprätthålla säkerheten för våra användare och för att ta itu med och åtgärda tekniska problem och buggar; och
 • Om du skickar kommentarer eller omdömen kommer dessa inlägg att innehålla förnamn, efternamn, land och omdöme. Vi använder endast denna information om du har samtyckt till det, i marknadsföringssyfte och för att förse andra användare med information om erfarenheter angående våra Tjänster eller vårt Företag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till  hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

Beställa produkter som optiker:

Vi samlar in följande information från optiker som beställer våra produkter eller använder våra Tjänster, inklusive namn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, rapporter om besök, medlemskap i inköpsgrupper (om tillämpligt), försäljningsorder och fakturainformation för att producera och leverera din beställning och hantera betalning samt för att kommunicera med dig och tillhandahålla kundservice. Delta i utbildningar eller evenemang som optiker eller ögonvårdspersonal

 • Om du som optiker eller vårdpersonal deltar i utbildningar och evenemang arrangerade av HOYA behandlar HOYA namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, information om evenemanget eller utbildningen och information om sportpreferenser för att kunna genomföra ditt deltagande och bjuda in dig till kommande evenemang.

 

Beställa linser som konsument via din optiker:

 • Om du beställer linser eller glasögon med linsrecept via din optiker förser din optiker oss med receptinformationen så att vi kan tillverka och leverera dina glas samt utfärda garantin. Din optiker kommer att be om ditt samtycke till att ge oss ditt namn för att kunna identifiera din beställning och ta fram garantin.
 • Som slutanvändare kan du också välja att (via din optiker) använda något av våra verktyg för att få råd om vilken typ av glas eller bågar som passar dina preferenser och behov utifrån din livsstil. Du kan också använda våra verktyg för att få råd om den lämpligaste bågen i förhållande till din ansiktsform. I detta fall behandlar vi namn, kön, ålder, recept, nöjdhet, livsstil och ansiktsform i syfte att kunna tillhandahålla detta råd. Vi använder också dessa data i aggregerad form i produktutvecklingssyfte.
 • Observera att vi kan behandla de uppgifter som anges ovan antingen i egenskap av personuppgiftsansvariga eller som personuppgiftsbiträde för optikerns räkning, beroende på lokala avtal och omständigheter.

 

Prenumerationstjänster

 • Om du prenumererar på HOYA Vision Cares kunskapsartiklar (bloggar) använder HOYA din e-postadress för att ge dig tillgång till onlineartiklar om HOYAs produkter, tjänster och artiklar om ämnen du har valt. Om du inte längre vill ta emot fler e-postaviseringar kan du avsluta prenumerationen via länken längst ner i varje mejl eller genom att skicka ett e-postmeddelande till  hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Vi kan också skicka nyhetsbrev om våra produkter och tjänster via vanlig post. Om du inte vill ta emot dessa nyhetsbrev kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
Uppsägning av prenumeration

2. Rättslig grund

Den viktigaste rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är att detta behövs för att kunna utföra kontraktet mellan dig och HOYA, exempelvis om du beställer en produkt, ber om viss information, registrerar dig för ett evenemang eller gör en beställning. 

I vissa fall kan behandlingen vara nödvändig för att fullfölja en rättslig skyldighet, exempelvis skyldigheten av bokföring och registrering för finansiella eller skattemässiga ändamål. I vissa fall baseras behandlingen på ditt godkännande, exempelvis när du prenumererar på våra bloggar eller om du använder något av HOYAS verktyg för att beställa linser. Slutligen har HOYA ett rättmätigt intresse i att förbättra innehållet på webbplatsen, dess produkter och tjänster genom analysering av hur du använder webbplatsen, dina inköp och hur du interagerar med oss.

3. Cookies

Vi använder cookies och annan liknande teknik för att samla in information om dina webbläsningsaktiviteter över tid och på olika webbplatser efter att du har använt våra Tjänster.

Vi använder nödvändiga cookies, valbara cookies, statistiska cookies, marknadsföringscookies och ytterligare liknande tekniska lösningar. Cookies gör det möjligt för oss att anpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. De hjälper oss att förbättra våra Tjänster och vår webbplats. Mer information om cookies och hur du hanterar dem hittar duhär.

Mer information om cookies och hur du hanterar dem hittar duhär. Ändring av inställningarna för cookies påverkar inte informationen som samlades in innan denna ändringen.               

4. Användning av personuppgifter av tredje part

HOYA delar inte dina uppgifter med tredje part, såvida inte:

 

 • Du har gett oss tillåtelse till detta.
 • Vi har juridisk skyldighet att göra det.
 • När vi agerar på din begäran eller hanterar din beställning från företag i HOYA-koncernen eller från tredjepartsleverantörer för betalning eller frakt.
 • I det fall HOYA eller (delar av) företagets tillgångar slås samman med eller förvärvas av en tredje part.
 • När vi arbetar med tjänsteleverantörer och leverantörer som agerar för HOYA som personuppgiftsbiträde för vår räkning. Sådana tredje parter inkluderar: (i)leverantörer av dataanalys, (ii) säkerhetsleverantörer (iii) leverantörer av förvaltningstjänster för webbplatser, och (iv) leverantörer som hjälper till i den allmänna verksamheten. Dessa tjänsteleverantörer hjälper oss med många olika funktioner och uppgifter, som att tillhandahålla tjänster för datalagring och katastrofåterställning och att kommunicera med dig.
 • I våra legitima intressen med företag inom vår koncern, och
 • Vid behov med våra professionella rådgivare: Vi delar dina personuppgifter med professionella rådgivare som revisorer, advokatbyråer eller bokföringsföretag.

5. Överföring av uppgifter utanför EU

Inom ovan nämnda ändamål för HOYAs behandling av uppgifter överförs dina personuppgifter till tredje parter utanför EU.

Skyddsnivån för dina personuppgifter i dessa länder är inte i alltid densamma som i ditt land. Vi har dock ingått EU:s standardavtalsklausuler eller likvärdiga avtal som utfärdats av relevant behörig myndighet i Storbritannien, om inte dataöverföringen sker till ett land som har fastställts av Europeiska kommissionen eller relevanta brittiska myndigheter, beroende på sammanhang, för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för individers rättigheter och friheter för deras personuppgifter (t.ex. Japan). Om du vill ha en kopia av dessa klausuler, skicka en förfrågan till  DPO@hoya.com.

6. Sammanslagning eller förvärv

HOYA kan överföra hela eller delar av sin verksamhet till tredje part, i samband med försäljning eller köp av tillgångar, aktieförsäljning, köp eller fusion, konkurs eller annan affärstransaktion eller omorganisation, som är i vårt legitima intresse.

I ett sådant fall överförs dina personuppgifter även till en potentiell köpare, ny ägare eller annan relevant tredje part efter behov under förhandlingar, fullgörande eller på annat sätt i samband med en förändring av företagets styrning såsom en omstrukturering, konsolidering eller fusion, eller försäljning eller överföring av våra tillgångar.

7. Lagringsperiod

Inga personuppgifter sparas längre än vad som krävs enligt GDPR och nationella bestämmelser, till exempel finansiella eller skattemässiga krav.

Om du beställer varor från oss behåller vi dina uppgifter så länge det rimligen anses behövas för att uppfylla våra garantiskyldigheter under giltighetsperioden.

Om du har valt att få nyhetsbrev från oss baseras din personliga profil på en historik av två år från det senaste nyhetsbrevet.

Om du som slutanvändare har använt våra rådgivningsverktyg behålls dina uppgifter i upp till ett år efter att du använt verktygen.

Lagringsperioden för kundomdömen är tre år efter att omdömet lämnades.

Angående lagringsperioden för cookies hittar du mer information här  .

8. Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, portera, begränsa, invända mot eller radera dina personuppgifter. I de fall behandlingen av dina personuppgifter baseras på din tillåtelse kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Observera att ett antal av dessa rättigheter endast gäller under vissa omständigheter, och att alla dessa rättigheter kan vara begränsade enligt lag. Om till exempel uppfyllandet av din begäran skulle inverka negativt på andra personer, våra affärshemligheter eller immateriella rättigheter där det finns allmänna intressen eller där vi enligt lag är skyldiga att behålla dina personuppgifter.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på DPO@hoya.com.

Du har dessutom alltid rätt att invända mot hur dina uppgifter används för direktmarknadsföring.

Om du tror att vi har brutit mot dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta vårt Dataskyddsombud på DPO@hoya.com så besvarar vi din begäran så snart som möjligt. Du kan lämna in ett klagomål till relevant integritetsskyddsmyndighet.

9. Säkerhet

Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs via Webbplatsen eller via e-post. All överföring sker på egen risk.

10. Tredje parts webbplatser

Vår Webbplats kan innehålla länkar till andra onlineplattformar, plugin-program eller andra applikationer som drivs av tredje part. Vi kontrollerar inte sådana andra webbplatser eller applikationer och ansvarar inte för deras innehåll, deras sekretesspolicyer eller deras användning av din information.

Information som du lämnar på offentliga eller halvoffentliga platser, inklusive information som du delar på tredje parts sociala nätverksplattformar kan också vara tillgänglig för andra användare av Webbplatsen och/eller användare av dessa onlineplattformar från tredje part utan begränsning avseende dess användning av oss eller en tredje part. Vår inkludering av sådana länkar innebär inte, i sig, något godkännande av innehållet på sådana plattformar eller av deras ägare eller operatörer, med undantag för vad som anges på Webbplatsen. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för tredje parts handlingar, inklusive men inte begränsat till handlingar som rör tredje parts användning och/eller utlämnande av personuppgifter. All information som du lämnar direkt till dessa tredje parter omfattas av den tredje partens integritetspolicy.

11. Kontakt

Du är välkommen att skicka frågor, kommentarer och funderingar om denna Integritetspolicy eller dina personuppgifter till vårt Dataskyddsombud på DPO@hoya.com

kontakta vårt Dataskyddsombud

12. Ändringar i denna policy

HOYA förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy. 

Se till att du alltid är förtrogen med den senaste versionen av denna policy som publiceras här. Vi informerar dig i god tid i förväg om viktiga ändringar .

13. Språk

Om inte annat föreskrivs i tillämplig lag har den engelska språkversionen företräde i händelse av bristande överensstämmelse mellan den engelska språkversionen och den lokala språkversionen av denna Integritetspolicy.

14. Tillägg för invånare i Kalifornien

Villkoren i detta Tilläggsavtal gäller invånare i Kalifornien enligt California Consumer Privacy Act (”CCPA”) och andra tillämpliga lagar. CCPA ger invånare i Kalifornien vissa lagliga rättigheter såsom åtkomst, radering, utlämnande eller ”do not sell”-kravet. Dessa rättigheter gäller inte under alla omständigheter och omfattas av vissa undantag.

 

Insamling och Utlämnande av personuppgifter

Under de senaste 12 månaderna, genom din användning av våra Tjänster, kan vi ha samlat in och lämnat ut följande kategorier av personuppgifter från eller om konsumenter, enligt definitionen i CCPA:

 • Identifierare, såsom telefonnummer, namn, e-postadress, postadress, födelsedatum, kön, ålder, fysiska egenskaper eller beskrivning, eller sjukförsäkringsinformation.
 • Information om Internetaktiviteter eller andra elektroniska nätverksaktiviteter, inklusive webbläsningsaktiviteter och interaktioner med vår webbplats.
 • Data om linsrecept från optiker eller direkt från konsumenter.
 • Kommersiell information, inklusive betalkortsinformation och information om transaktionsverifiering.

 

Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

 • För att driva och administrera de begärda Tjänsterna;
 • För att uppfylla kundordrar;
 • För att kommunicera med dig;
 • För att förbättra våra tjänster;
 • För att anpassa våra tjänster till dig;
 • Att upprätthålla våra användares säkerhet och trygghet; och
 • För att åtgärda tekniska problem och buggar.

 

Vi lämnar ut varje kategori av personuppgifter till följande typer av enheter:

 • Våra dotterbolag inom vår koncern som behandlar dina personuppgifter för att kunna driva Tjänsterna
 • Andra företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning och som enligt avtal inte har rätt att behålla, använda eller lämna ut personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsterna till oss
 • Tillsynsmyndigheter, rättsliga myndigheter och brottsbekämpande organ
 • Professionella rådgivare som revisorer, advokatbyråer eller bokföringsbyråer.
 • Enheter som förvärvar hela eller större delen av vår verksamhet
 • Med andra tredje parter efter dina instruktioner eller med ditt samtycke

 

Under de senaste 12 månaderna har vi inte sålt personuppgifter om invånare i Kalifornien enligt innebörden av ”såld” i CCPA.

Rättigheter enligt CCPA

Om du är bosatt i Kalifornien och CCPA inte erkänner ett undantag som gäller dig eller dina personuppgifter har du rätt till information om:

Begära att vi till dig lämnar ut följande information som gäller de 12 månader som föregår din begäran:

 • de typer av personuppgifter om dig som vi har samlat in,
 • de typer av källor från vilka personuppgifterna samlades in;
 • syftet med att samla in personuppgifter om dig;
 • de typer av tredje parter till vilka vi lämnat ut personuppgifter om dig och de typer av personuppgifter som lämnats ut (om tillämpligt) och syftet med att lämna ut personuppgifter om dig, och
 • de specifika personuppgifter vi har samlat in om dig,

Begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in från dig, såvida inte CCPA erkänner ett undantag; och

Undgå olaglig diskriminering för att utöva dina rättigheter, inklusive att tillhandahålla tjänster på en annan nivå eller kvalitet eller förneka varor eller tjänster till dig när du utövar dina rättigheter enligt CCPA.

Vi strävar efter att uppfylla alla verifierade förfrågningar inom 45 dagar enligt CCPA. I förekommande fall åtföljs förlängning med ytterligare 45 dagar av en förklaring till förseningen.

 

Hur du utövar dina rättigheter

Du kan kontakta oss via e-post på DPO@hoya.com. Boende i Kalifornien kan också kontakta oss genom att ringa (844) 735-5773. Du kan också utse en auktoriserad representant som gör dessa förfrågningar för din räkning. Vid förfrågningar från en agent kan vi kräva att du verifierar din identitet direkt med oss och direkt bekräftar med oss att du har gett den auktoriserade agenten tillstånd att skicka in begäran.

Kontakta vårt Dataskyddsombud