International Opticians Association

IOA on koonnut näönhuollon ammattilaiset keskustelemaan alan liiketoiminnan haasteista yli viidenkymmenen vuoden ajan. Alun perin jäseninä oli lähinnä optikkoja riippumattomista yrityksistä eri puolilta maailmaa. IOA luotiin tarjoamaan jäsenille foorumi, jossa he voivat keskustella silmienhoidon liiketoiminnallisesta puolesta ja sen kehityksestä. Tyypillisesti jäsenet olivat myös tärkeitä mielipidejohtajia ja menestyviä yritysomistajia.

 

IOA:n nykytavoite on kehittynyt heijastamaan silmienhoidon muuttuvaa toimintaympäristöä. IOA on ennen kaikkea järjestö, joka on omistautunut ammattimaisen silmienhoidon tehostamiseen ja kehittämiseen ympäri maailmaa.

Sen tehtävänä on nykyään toimia foorumina, jolla optikot, optiikka-alan yhteisöt ja kouluttajat voivat keskustella yhdessä alan kehittymiseen vaikuttavista aiheita sekä maailmanluokan näönhoidon tarjoamisesta. IOA on aina tarjonnut optikoille mahdollisuuden käsitellä optiseen liiketoimintaan liittyviä asioita ja levittää tietoa. Yhdistyksellä on poliittinen näkemys, jossa painopisteessä on alan maailmanlaajuinen kehitys. Siihen pyritään sekä auttamalla paikallisia organisaatioita vaikuttamaan hallituksiin tunnustuksen ja toiminnan laajuuden takaamiseksi että varmistamalla laadukkaimmat käytännöt ja näkökyvyn kaikille.

 

 

Fiona Anderson on IOA:n nykyinen puheenjohtaja. Hän kertoo optiikan haasteista ympäri maailmaa ja siitä, miten IOA voi auttaa:

 

”Haasteita aiheuttaa se, että optiikka-ala on monissa maissa aliedustettu, kun taas joissain maissa se on hyökkäyksen kohteena. IOA pyrkii vaikuttamaan siellä, missä optiikka on vielä lapsenkengissään. IOA:n haasteena on kehittää kumppanuuksia, jotka nostavat standardeja ympäri maailmaa ja tukevat aloittelevia maita. Toinen haaste on olla ennakoiva, ei reaktiivinen. IOA:n tavoitteena on saada optikot pohtimaan yhdessä tulevaisuutta ja laatimaan suunnitelmia alan kehittämiseksi sen sijaan että vain reagoitaisiin olosuhteisiin.” Tieto- ja viestintäjärjestelmät ovat muuttuneet IOA:n perustamisesta lähtien. Optikot ympäri maailmaa voivat nyt verkottua, jakaa ideoita ja tukea toisiaan päivittäin internetin välityksellä. Fiona jatkaa: ”Minulle IOA:n prioriteetti on

 

 parantaa näkyvyyttä ja jäsenyyttä. Keinoja tähän ovat raikas uusi imago, entistä aktiivisempi sosiaalisen median käyttö ja mielenkiintoinen uusi verkkosivusto, joka tavoittaa optikot kaikkialla maailmassa. Sivusto tuo esille ammattiamme optikoiden mutta myös yleisön eduksi. He ansaitsevat tietää enemmän siitä, mitä optikko tekee ja mitä he voivat odottaa optikkokäynniltä.

 

Se pyrkii osallistamaan eri puolilla maailmaa toimivia ammattilaisia sosiaalisen median kanavien kautta ja tukemaan mekanismeja, jotka auttavat optikkoja tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa. Se myös varmistaa, että IOA on aktiivinen ja olennainen osa optikkojen elämää. Se tavoittaa nykypäivän ammattilaiset niillä sosiaalisen median kanavilla, jota he käyttävät viestintään ja verkostoitumiseen.

 

Se toimii siltana optiikka-alan ammattilaisten välillä suhteiden ja ammatillisen verkoston luomiseksi. Tämä vahvistaa alaa ja vie sitä eteenpäin, auttaa jakamaan parhaita käytäntöjä ja jatkamaan kehitystä. Uudet verkkosivustomme ja sosiaalisen median kanavamme voivat antaa kaikille optikoille mahdollisuuden oppia lisää ammatistaan ja kehittää omia taitojaan ja tietojaan.”

 

IOA:n nykyisiin jäseniin kuuluu joukko englanninkielisiä maita Aasiassa, Oseaniassa ja Pohjois-Amerikassa sekä Iso-Britannia ja Irlanti, jotka osallistuvat IOA:han. Tilanne on kuitenkin muuttunut sen jälkeen, kun IOA on kehittänyt uuden ilmeensä ja lähestymistapansa.

 

ABDO:n Elaine Grisdale toimii tällä hetkellä myös IOA:n kehitysjohtajana. Hän kertoo:

 

”Haluamme olla entistä aktiivisempi. Haluamme kannustaa jäsenjärjestöjä tiiviiseen viestintään kansallisten jäsentensä kanssa, jotta he voisivat luoda siteitä ammattilaisiin muissa maissa. Tulevaisuudessa toivomme, että yksittäiset optikot maissa, joissa ei ole kansallista organisaatiota, voivat liittyä IOA-yhdistykseen verkkosivustomme kautta ja päästä siten laajemman optiikka-alan perheen jäseneksi. Jotkut järjestöt, kuten Ison-Britannian ABDO ja Kanadan OAC, maksavat symbolisen jäsenmaksun kansallista jäsentä kohden antaakseen IOA:n jäsenyyden lisäeduksi. Kehitämme myös yksilöllisiä jäsenyyskategorioita ja yritysjäsenyyksiä alan kumppaneille, jotka tukevat ja kannustavat optikoita.”

 

 

Maailmassa on arviolta 600 000 optikkoa, mutta tähän mennessä heillä ei ole ollut kansainvälistä edustusta tai tapaa tuoda yhteisöä yhteen jakamaan parhaita käytäntöjä ja varmistamaan, että ala kehittyy oikeaan suuntaan. Fiona sanoo:

 

”Meillä on 200 000 optometristia, ja heillä on maailmanjärjestö, joka ajaa heidän asioitaan. Uskon, että optista käytäntöä ei voi arvioida näöntarkastuksen perusteella, vaan sen, kuinka laadukkaan tuotteen kuluttaja saa ja kuinka hyvin se toimii näönlaadun, kätevyyden, esteettisuuden ja mukavuuden kannalta. On kaikkien etujen mukaista, että optikot tekevät ensiluokkaista työtä, pysyvät ajan tasalla ja oppivat oikeat taidot menestyäkseen. Toivomme, että IOA voi auttaa tässä, ja luomamme verkosto tukee alan kehitystä.”

 

 

Suorassa vuorovaikutuksessa muiden ammattijärjestöjen kanssa ja kansallisten organisaatioiden kautta IOA pyrkii ottamaan entistä aktiivisemman poliittisen rooli alan edistämisessä ja yleisön suojelussa. Elaine sanoo:

 

”Mielestäni IOA kannustaa alan kehittämiseen maissa, joissa resursseja on vähän. Se toimii kansainvälisenä optiikan huippuosaamisen referenssinä kansallisille elimille, jotka taistelevat ministeriöiden kanssa tunnustuksesta tai toiminta-alasta. Lisäksi se auttaa edistämään ammattitaitoa, lisäämään tietoisuutta yhteisöissä, kouluttamaan kouluttajia ja tarjoamaan neuvoja ja ohjeistuksia. Sillä voi olla rooli alan promotoinnissa. Se selittää yleisölle ammattilaisten tarvetta tarjota parasta laatua olevaa näönhuoltoa ja tuotteita. IOA voi myös edistää ammattilaisten mahdollisuuksia siirtyä muihin maihin kokeilemaan työskentelyä ulkomailla. Se pystyy työskentelemään alan kumppaneiden kanssa ja tarkastelemaan kehityskohteita sekä maantieteen että tuotetuntemuksen kannalta.”

 

Elaine Grisdale sanoo: ”Kierrellessäni maailmaa loin yhteyksiä optiikan, optometrian ja oftalmologian mielipidejohtajiin ja instituutioihin ympäri maailmaa. Istun erilaisissa kansainvälisissä ja eurooppalaisissa komiteoissa ja osallistun kansainvälisiin optiikka-alan tapahtumiin. Nyt IOA:ta edustaessani voin puhua siitä, miten voimme työskennellä tehokkaammin sen varmistamiseksi, että yleisö saa parempia tuloksia hakeutuessaan silmienhoitoon ja etsiessään silmälaseja.”

 

Hän lisää: ”Kehitysjohtajana tehtäväni on tuoda IOA:han uutta energiaa. Optisen sektorin demografisia on varmasti muuttunut IOA:n alkuajoista vuonna 1951 ja jopa vuodesta 1994 lähtien, jolloin International Guild of Opticians -järjestöstä tuli International Opticians Association. Nykyään IOA:n ei pitäisi edustaa vain yritysten omistajia, vaan kaikkia optikkoja riippumatta siitä, kenelle he työskentelevät, ja auttaa heitä kehittymään ammattilaisina. Tavoitteenamme on varmistaa, että optikkoja ei pidetä vain liikkeenhoitajina tai kaupallisina toimijoina. Pyrin ponnistelemaan sen varmistamiseksi, että optikon ammatista tulee osa terveydenhuoltoalaa. Haluan, että optikot voivat nauttia paremmasta asemasta ja saavat paikan neuvottelupöydässä, jossa keskustellaan silmienhoidosta. Tämä tulee olemaan entistä tärkeämpää tulevina vuosina väestön ikääntyessä ja palvelujen, kuten näönhuollon, tarpeen kasvaessa.”

 

Hän jatkaa: ”Liiketoimintaa ei jätetä huomioimatta. Varmistamme, että IOA luo myös foorumin liiketoiminnan kehittämiselle. 80 prosenttia silmätutkimuksia tekevän vastaanoton liikevaihdosta tulee arvioiden mukaan silmälasien ja linssien määräämisestä ja optisten laitteiden tarjoamisesta. Investointi kliinisiin ja diagnostisiin laitteisiin ja optometriseen henkilökuntaan ei voi tapahtua yhtä tehokkaasti ilman optikon työtä.”

 

 

Jos haluat lisätietoja IOA:sta, käy osoitteessa www.ioassn.org. Sivustossa on jatkuvasti kasvava valikoima koulutus-, ura- ja opetustietoja sekä inspiroivia tarinoita optikoilta ympäri maailmaa.

Ylivertaisia tuotteita ja erinomaista palvelua

Ota yhteyttä HOYAan, jos sinulla on kysymyksiä, olet kiinnostunut kumppanuudesta tai jos sinulla on ideoita, jotka haluat jakaa kanssamme. Ota meihin yhteyttä täyttämällä alla oleva lomake.