Mikä on Binocular Harmonization Technology?

Moniteholinssit olivat aikanaan uskomaton edistysaskel linssitekniikassa. Innovointi kuitenkin jatkuu; tiedon lisääntymisen myötä kehitämme jatkuvasti linssimallejamme. Tällä hetkellä seitsemällä kymmenestä ikänäöstä kärsivällä eurooppalaisella on eri vahvuudet oikeassa ja vasemmassa silmässä1. Se johtaa binokulaariseen epätasapainoon, joka voi aiheuttaa silmien rasittumista tavallisia progressiivisia linssejä käytettäessä, erityisesti lähinäköä vaativan työskentelyn ja lukemisen aikana. 

 

Yksiteholinssit aiheuttavat vähemmän rasitusta, koska silmä käyttää pääosin linssin keskiosaa, kun taas progressiivisten linssien kohdalla silmän on käytettävä linssin eri alueita työetäisyyksistä riippuen.

 

Kun aikuisnäköisen asiakkaan linsseissä on eri vahvuudet, heidän aivonsa joutuvat työskentelemään tavallista ahkerammin tasapainottaakseen kunkin silmän prosessoiman kuvan koon, terävyyden ja laadun. Kun katsomme muiden kuin linssin keskiosan läpi valonsäteet heijastuvat linsseistä eri kulmissa, mistä johtuen silmät havaitsevat kuvat eri tavoin. Se aiheuttaa epämukavuutta, ja käyttäjä näkee selkeästi vain peittäessään toisen silmänsä. Patentoitu Binocular Harmonization Technology (BHT) laskee uudelleen ja säätää progressiivisen tehonjaon kunkin linssin todellisen käytetyn asennon mukaan, jotta kumpikin silmä saa saman akkomodaatiotuen.

 

Miten Binocular Harmonization Technology toimii?

Hoya kehitti binokulaarisen arvioinnin suorittamiseksi viisi patentoitua arviointimenetelmää, jotka on tiivistetty binokulaariseen silmämalliin:

 • Binokulaarinen selkeysindeksi
 • Konvergenssiero R/L
 • Akkomodaation tarpeen ero R/L
 • Suurennosero R/L
 • Vertikaalinen prismaero R/L:n välillä

 

Nämä arviointimenetelmät keskittyvät arvioimaan eri linssivaihtoehtojen binokulaarisen suorituskyvyn. Ne täydentävät myös olemassa olevia monokulaarisia näöntutkimusmenetelmiä.

 

BHT:n vaikutus moniteholinsseihin

Yli 70 %:lla eurooppalaisista aikuisnäköisistä on eri vahvuudet oikeassa ja vasemmassa silmässä, mikä tarkoittaa, että seitsemän kymmenestä moniteholinssejä käyttävästä asiakkaasta voi kärsiä silmien rasittumisesta. Emme ole aikaisemmin voineet auttaa näitä asiakkaita, sillä tarvittavaa tekniikkaa ei ole ollut saatavilla. 

 

Nämä asiakkaat ovat kärsineet lähityöskentelyn aiheuttamasta silmien rasittumisesta oireina muun muassa päänsärky, näön hämärtyminen sekä silmien väsyminen ja kuivuminen. BHT tarjoaa uudenlaisen, vakaan näkökokemuksen, vaivattoman ja tarkan katseen keskittämisen ja erinomaisen syvyysnäön, mikä auttaa vähentämään lähityöskentelyn aiheuttamaa silmien rasittumista.

 

Vision Councilin mukaan 69 % amerikkalaisistaaikuisista ei tiennyt, että lähityöskentelyyn tarkoitetut näyttöpäätelasit voivat suojata silmiä lähityöskentelyn aiheuttamalta silmien rasittumiselta. Kerro asiakkaille mahdollisista ratkaisuista, jotta he eivät turhaan kärsi silmien rasittumiseen liittyvistä vaivoista.

 

BHT tekee sinusta silmänhoidon sankarin aikuisnäköisten silmissä 

Monet asiakkaista eivät ole tietoisia oireistaan, joten keskustele heidän kanssaan ja kerro heille viimeisimmistä ratkaisuista. Erityisen ajankohtaisen uudesta tekniikasta tekee se, että vuoden 2030 aikana suuret ikäluokat saavuttavat eläkeiäneli aikuisnäköisiä, moniteholinssejä tarvitsevia ihmisiä tulee olemaan enemmän kuin koskaan. 

 

Suosittelemalla BHT-linssejä asiakkaillesi voit tarjota heille kehittyneemmän ja luotettavamman linssiratkaisun. Binocular Harmonization Technology on tällä hetkellä saatavilla seuraavissa Hoya Vision -tuotteissa: 

 • iD MySelf
 • iD Lifestyle 3
 • iD MyStyle V+2
 • Array 2
 • iD Space
 • iD Screen
 • iD Zoom

 

Korkealaatuiset moniteholinssit, kuten viimeisin Hoyalux iD MySelf -linssi, ovat entistä paremmin räätälöitävissä aikuisnäköisille, mikä parantaa entisestään heidän näkökokemustaan. Kerro asiakkaille BHT:stä ja räätälöityjen moniteholinssien eduista.

 

1Hoya data on file. European progressive lens orders 2007-2013

Lisätietoa Binocular Harmonization Technologysta