Naisautoilijoiden näköongelmat – mitä voimme oppia?

Vastaantulevan ajoneuvon häikäisevät valot, asfaltin häiritsevät heijastukset ja silmien väsyminen iltaisin ovat tuttuja ongelmia kaikille autoilijoille. Uudessa Elke Dobisch Marketforschungin, (München, Saksa) tekemässä markkinatutkimuksessa yli puolet Saksassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa kyselyyn osallistuneista autoilijoista kertoi, että he ovat kokenet erilaisia näköongelmia ajaessaan. Harvat heistä olivat kuitenkaan kertoneet ongelmistaan.

 

Yli 90 % vastaajista oli kokenut tien heijastukset ajoa häiritsevänä tekijänä. Erityisesti naiset eivät pidä pimeällä ajamisesta. Hämmästyttävän suuri osa vastaajista hyväksyi ongelmat, eikä uskonut, että niihin voi saada apua. Itse asiassa yli 40 % ilmoitti, että he eivät ole koskaan puhuneet muille (näönhuollon ammattilaiset mukaan lukien) ajon aikana ilmenneistä näköongelmista. Iso-Britanniassa osuus on lähes 60 %. Optikot ja näönhuollon ammattilaiset ovat siis tietämättömiä heidän ongelmistaan.

 

Heistä, jotka ovat keskustelleet asiasta asiantuntijan kanssa, kolme neljäsosaa sanoo ottaneensa asian puheeksi itse. Vain 16 % kertoi, että silmälääkäri tai optikko otti puheeksi ajamiseen liittyvät näköongelmat. Iso-Britanniassa vastaava luku oli 22 %. Naiset ovat yleisesti enemmän huolissaan näköongelmista, ja kertovat niistä asiantuntijoille useammin kuin miehet. Myös usein autoa ajavat kertovat ongelmistaan useammin kuin satunnaiset kuskit.

 

Nämä matalat luvut merkitsevät optiikan ammattilaisille mahdollisuutta kasvattaa myyntiä. Autoilijat eivät ole tietoisia siitä, että erikoislinssitekniikka voi helpottaa ajon aikana koettuja näköongelmia.

 

Kyse on siis täyttämättömästä tarpeesta, johon sinä voit vastata.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää