Ruutuaikaan liittyviä harhoja ja lähityöskentelyn aiheuttamaan silmien rasittumiseen liittyviä totuuksia: ovatko kysymyksesi ajan tasalla?

Osaatko kysyä oikeat kysymykset ruutuaikaan liittyen? Entä liittyen lähityöskentelyn aiheuttamaan silmien rasittumiseen?

 

Näönhuollon ammattilaisten tulisi tänä päivänä puhua lähityöskentelyn aiheuttamasta silmien rasittumisesta jokaisen asiakkaan kanssa. Kyselylomakkeesi vastaa hyvin suoritettua tutkimusta, sillä se sisältää hypoteesin, jonka yrität joko todistaa tai kumota – pyrimme selvittämään, ovatko näyttöpäätelasit asiakkaan kohdalla ensisijainen suositus. Aseta oikeat ruutuaikaan liittyvät kysymykset. Pyydä asiakasta summaamaan vuorokauden aikana erilaisilla näytöillä vietetty aika, ja kysy häneltä lähityöskentelyn aiheuttamista oireista.


Riippumattomien optikkojen tilauksesta suoritetut tutkimukset. Lukuisten syvällisten tutkimusten ja kohderyhmien tutkimisen jälkeen ilmeni, että asiakkaat eivät yhdistä lähityöskentelyn aiheuttamaa silmien rasittumista ruutuaikaan!

  

 

Se on hämmästyttävä havainto. Mitä teemme tällä tiedolla? Alla näet esimerkkejä kysymyksistä, jotka esitän kaikille potilailleni. Pyydän heitä joko täyttämään lomakkeen, tai asetan kysymykset näöntarkastuksen yhteydessä. Huomioi kysymysten järjestys. Kysyn ensin oireista ja sen jälkeen ruutuajasta. Kun potilas on ymmärtänyt, että näiden välillä on yhteys, voit kertoa hänelle silmien rasittumisesta, miten se on yhteydessä heidän oireisiinsa ja millaista apua on saatavilla. 

 

 

 

Vain valistamalla potilaita voimme auttaa heitä saamaan apua oireisiinsa. Meidän on kerrottava selkeästi oireiden ja ruutuajan välisestä yhteydestä.

 


Yhdysvalloissa silmälääkäri keskustelee potilaan kanssa ja pyrkii ymmärtämään hänen oireitaan ja tarpeitaan. Hän kertoo potilaille visuaalisesta rasituksesta ja suosittelee potilaan kannalta parasta ja mukavinta ratkaisua. Näyttöpäätelasit ovat usein paras ratkaisu.

 

Voitte käyttää kyselylomakettani ruutuaikaan liittyvien kysymysten tukena tai pohjana, selvittääksenne kärsiikö potilas lähityöskentelyn aiheuttamasta silmien rasittumisesta.

Esitä oikeat kysymykset

Asiakkaat eivät yhdistä digitaalista silmien rasitusta näyttöaikaan - Opi esittämään oikeat kysymykset