Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Zásady ochrany osobních údajů

HOYA VISION CARE – ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte  webové stránky HOYA Vision Care včetně www.hoyavision.comwww.seikovision.comwww.pentaxoptical.com, a visionaryalliance.com („Webová stránka“), objednáte si produkty HOYA jako optik nebo použijete naše nástroje při objednávání čoček (společně dále jen „služby“), platí tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti HOYA.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HOYA Lens CZ, a.s., Antonína Dvořáka 298, 511 01 Turnov, ČR (dále jen „HOYA“).

Pečlivě si prosím přečtěte tyto Zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli svým právům v souvislosti s Vašimi osobními údaji a také tomu, jak budeme Vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují týkající se ochrany osobních údajů, které Vám můžeme čas od času zaslat nebo jinak poskytnout, a nejsou zamýšleny k jejich zrušení. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte obecně nebo s některou jejich částí, neměli byste ke službám přistupovat ani nám své údaje jinak poskytovat.

1. Shromažďování a další zpracovávání osobních údajů

Některé nebo všechny níže uvedené osobní údaje můžete poskytnout tak, že nás kontaktujete nebo požádáte o naše služby.

 

 • Návštěva webových stránek a žádosti: Když navštívíte náš web a požádáte o informace o našich službách, shromažďujeme Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje použijeme ke komunikaci s Vámi a k vyhovění Vaší žádosti;
 • Také vás můžeme kontaktovat telefonicky, pokud jste uvedli, že chcete být takto kontaktováni;
 • Shromažďujeme také informace o Vašich aktivitách při procházení webu a interakcích s námi, a to za účelem zlepšení našich webových stránek a služeb, zachování bezpečnosti našich uživatelů a řešení a nápravy technických problémů a chyb.
 • Pokud uvedete své připomínky nebo recenze, budou tyto příspěvky obsahovat Vaše jméno, příjmení, zemi a sdělení. a k poskytování informací dalším uživatelům s cílem informovat je o zkušenostech s našimi službami nebo s naší společností. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu marketing@hoyavision.cz.

 

Objednávání produktů z pozice odborníka na péči o zrak:

Shromažďujeme následující informace od odborníků v oblasti péče o zrak, kteří objednávají naše produkty nebo používají naše služby: jméno, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, zprávy o návštěvách, členství v nákupní skupině (je-li to relevantní), prodejní objednávky a fakturační údaje, a to za účelem vyhotovení a doručení Vaší objednávky a zpracování plateb, pro komunikaci s Vámi a pro poskytování zákaznických služeb.Účast optika či odborníka v oblasti zdravotní péče na školeních a akcích:  

 • V případě optiků či odborníků v oblasti zdravotní péče, kteří se účastní školení a akcí organizovaných společností HOYA, shromažďujeme následující informace, k nimž patří mimo jiné jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, aby bylo možné zajistit Vaši účast a pozvat Vás na plánované akce.

 

Objednávání čoček z pozice zákazníka prostřednictvím specialisty v oboru péče o zrak:

  • Pokud si objednáváte čočky či brýle se skly na předpis přes svého optika, poskytne nám údaje ohledně Vašeho předpisu, abychom Vám mohli vyrobit a dodat Vaše skla a záruční list. Váš optik získá Váš souhlas s tím, že nám poskytne Vaše jméno za účelem identifikace Vaší objednávky a vytvoření záručního listu.
  • Coby koncový uživatel se možná rozhodnete (prostřednictvím svého odborníka v oboru péče o zrak), že využijete některý z našich nástrojů k doporučení typu čoček nebo obrub, které nejvíce vyhovují Vašim prioritám a potřebám v souvislosti s Vaším životním stylem. Naše nástroje můžete využít také k doporučení nejvhodnějších obrub podle snímku obličeje. V tomto případě zpracováváme údaje týkající se Vašeho jména, pohlaví, věku, předpisu, a snímku obličeje, abychom vám takové doporučení mohli poskytnout. Tyto údaje využíváme souhrnně rovněž pro účely vývoje výrobků.
  • Upozorňujeme, že výše uvedené údaje můžeme zpracovávat buď jako správce, nebo jako zpracovatel jménem odborníka na péči o zrak, v závislosti na konkrétní dohodě a okolnostech.

 

Služba odběru

  • Pokud se přihlásíte k odběru odborných článků společnosti HOYA Vision Care (blogů), společnost HOYA bude používat vaši e-mailovou adresu k tomu, aby Vám zprostředkovala články o výrobcích a službách společnosti HOYA a články s náměty, jejichž odběr jste si vybrali. V případě, že tato oznámení zasílaná e-mailem již nechcete dostávat, můžete jejich odběr zrušit pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu nebo odesláním e-mailu na adresu marketing@hoyavision.cz.
  • Newslettery o našich výrobcích a službách vám můžeme rovněž zasílat standardní poštou. Pokud tyto newslettery už nechcete dostávat, zašlete e-mail na adresu marketing@hoyavision.cz.
Odhlásit se z odběru

2. Právní základ

Nejdůležitějším právním základem pro zpracovávání Vašich údajů je to, že je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností HOYA, například když si objednáte určitý výrobek, požádáte o určitou informaci, zaregistrujete se k určité akci nebo zadáte objednávku. 

V některých případech může být zpracovávání údajů nezbytné kvůli dodržení zákonných povinností, například povinnosti vést řádné účetnictví a záznamy pro finanční či daňové účely. V určitých případech je zpracovávání údajů založeno na Vašem souhlasu, například pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů, marketingových materiálů nebo blogů nebo pokud používáte některý z nástrojů HOYA k objednávání čoček. V neposlední řadě má společnost HOYA oprávněný zájem zlepšovat obsah svých webových stránek a zkvalitňovat své výrobky a služby na základě analýzy Vašeho chování při procházení webových stránek, nákupech a interakci s námi.

3. Soubory cookie

Soubory cookie a další podobné technologie používáme ke shromažďování informací o Vašich aktivitách při procházení webu v průběhu času a napříč různými webovými stránkami po tom, co jste využili našich služeb.

Používáme nezbytné, preferované, statistické a marketingové soubory cookie a podobné technologie. Soubory cookie nám umožňují personalizovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních sítí a analyzovat náš provoz. To nám pomáhá zlepšovat naše služby a způsob fungování našich webových stránek. 

Změna nastavení souborů cookie nebude mít vliv na informace shromažďované před takovou změnou.             

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

Společnost HOYA sdílí Vaše osobní údaje se třetími stranami, pouze pokud:

 

  • jste nám k tomu dali souhlas;
  • nás k tomu nutí zákonná povinnost;
  • jednáme na Vaši žádost nebo uskutečňujeme Vaši objednávku adresovanou společnostem skupiny HOYA nebo jedná-li se o poskytovatele platebních či přepravních služeb třetích stran;
  • došlo k fúzi nebo akvizici společnosti HOYA nebo (části) jejího majetku třetí stranou (více informací je uvedeno dále);
  • spolupracujeme s poskytovateli služeb a prodejci, kteří jednají ve prospěch společnosti HOYA jako zpracovatel naším jménem: Mezi takové třetí strany patří: (i) dodavatelé analýzy dat; (ii) prodejci zabezpečení; (iii) poskytovatelé hostingu webových stránek a (iv) dodavatelé, kteří pomáhají v obecném provozu. Tito poskytovatelé služeb nám pomáhají s mnoha různými funkcemi a úkoly, jako je poskytování služeb v oblasti ukládání dat a obnovy systémů pro zhroucení a komunikace s Vámi;
  • je potřeba poskytnout Vaše údaje jiným společnostem ze skupiny HOYA z některého z výše uvedených důvodů a
  • je to nutné pro spolupráci s našimi profesionálními poradci: Vaše osobní údaje budeme sdílet s odbornými poradci, jako jsou auditoři, právní firmy nebo účetní společnosti.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

V rámci výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů společností HOYA mohou být Vaše osobní údaje předávány subjektům do třetích zemí.

Úroveň ochrany Vašich osobních údajů v těchto zemích nemusí být považována za odpovídající ochraně v České republice. Nicméně jsme uzavřeli standardní smluvní doložky EU (SSD) nebo jiné ekvivalentní smlouvy vydané příslušným kompetentním orgánem, a to za účelem zajištění přiměřené úrovně ochrany práv a svobod fyzických osob v oblasti osobních údajů v těchto zemích. Kopii těchto doložek SSD můžete obdržet, pokud o ně požádáte na adrese marketing@hoyavision.cz

6. Fúze či akvizice

Společnost HOYA může v souvislosti s prodejem nebo nákupem majetku, prodejem akcií, nákupem nebo sloučením, úpadkem nebo jinou obchodní transakcí nebo reorganizací převést své podnikání jako celek nebo část svých aktiv na třetí stranu, a to v rámci oprávněných zájmů.

V takovém případě budou Vaše osobní údaje předávány také potenciálnímu kupujícímu, novému majiteli nebo jiné příslušné třetí straně, jak je to nutné při vyjednávání, plnění nebo jinak v souvislosti se změnou řízení společnosti, jako je restrukturalizace, konsolidace nebo fúze, nebo prodej či převod našeho majetku.

7. Doba uchovávání

Veškeré osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než vyžaduje nařízení GDPR a vnitrostátní právní předpisy, např. předpisy související s finančními a daňovými povinnostmi.

V případě, že od nás objednáte výrobky, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dodržení naší povinnosti v souvislosti se zárukou v rámci příslušného období.

Pokud jste si zvolili, že od nás budete dostávat newslettery, Váš osobní profil vychází z historie 2 let předcházejících newsletteru.

Pokud jste coby koncový uživatel využili naše poradenské nástroje, budou Vaše údaje uchovávány nejdéle 1 rok potom, co vám bylo poradenství poskytnuto.

Doba uchovávání osobních údajů v případě zákaznických recenzí je 3 roky od poskytnutí recenze.

8. Práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, přenos, omezení zpracování, vznesení námitek proti jejich zpracování nebo požádat o jejich výmaz. Je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Upozorňujeme, že řada těchto práv platí pouze za určitých okolností a všechna tato práva mohou být omezena zákonem. Může to být například v případě, že by splnění Vaší žádosti mělo nepříznivý vliv na jiné osoby nebo na naše obchodní tajemství či duševní vlastnictví, v případě převažujícího veřejného zájmu nebo pokud jsme ze zákona povinni uchovávat Vaše osobní údaje.

Pro uplatnění některého z těchto práv nás můžete kontaktovat na adrese marketing@hoyavision.cz.

Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud se domníváte, že jsme porušili zákony o ochraně osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese DPO@hoya.com. Pro komunikaci v českém jazyce je možné kontaktovat nás rovněž na adrese marketing@hoyavision.cz a my Vám co nejdříve odpovíme. Stížnost můžete podat příslušnému dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Bezpečnost

Přestože děláme maximum pro ochranu Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich informací přenášených prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem; jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko.

10. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné online platformy, zásuvné moduly nebo jiné aplikace provozované třetími stranami. Takovéto jiné stránky nebo aplikace nekontrolujeme a neneseme žádnou odpovědnost za jejich obsah, za jejich zásady ochrany osobních údajů ani za jejich zpracovávání.

Informace, které poskytnete na veřejných nebo poloveřejných místech, včetně informací, které sdílíte na platformách sociálních sítí třetích stran, mohou být viditelné i jiným uživatelům webových stránek a/nebo uživatelům těchto online platforem třetích stran, aniž by to ovlivnilo jejich zpracovávání námi nebo třetí stranou. Začleněním těchto odkazů se samo sobě nezaznamenává žádné schválení obsahu na takových platformách nebo jejich vlastníků či provozovatelů kromě toho, co je uvedeno na webové stránce. Výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti za jednání třetích stran, včetně, ale ne pouze jednání týkajícího se zpracovávání a/nebo zpřístupnění osobních údajů třetími stranami. Veškeré informace, které jste poskytli přímo těmto třetím stranám, podléhají zásadám ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

12. Změny těchto zásad

Společnost HOYA si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit.

Ujistěte se, že jste vždy obeznámeni s aktuální verzí těchto zásad, které jsou zde zveřejněny. O důležitých změnách vás budeme informovat s dostatečným předstihem.

13. Jazyk

Není-li v souladu s platnými právními předpisy stanoveno jinak, bude v případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou jazykovou verzí a místní jazykovou verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů platit anglická jazyková verze.

14. Dodatek pro obyvatele Kalifornie

Podmínky tohoto Dodatku se vztahují na obyvatele Kalifornie na základě kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů („CCPA“) a dalších platných zákonů. CCPA poskytuje obyvatelům Kalifornie určitá zákonná práva, jako je přístup, výmaz, zpřístupnění nebo požadavek „neprodávejte“. Tato práva nejsou absolutní a vztahují se na ně určité výjimky.

 

Shromažďování a zveřejňování osobních údajů

Během posledních 12 měsíců jsme na základě vašeho používání našich služeb mohli shromáždit a zveřejnit následující kategorie osobních údajů od spotřebitelů nebo o nich, jak je definováno v CCPA:

 • identifikátory, jako je telefonní číslo, jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, datum narození, pohlaví, věk, fyzické charakteristiky či popis nebo informace o zdravotním pojištění.
 • informace o aktivitách na internetu nebo v jiných elektronických sítích, včetně aktivit při prohlížení a interakcí s našimi webovými stránkami.
 • údaje týkající se předpisu čoček od odborníků na péči o zrak nebo přímo od spotřebitelů;
 • obchodní informace, včetně informací o platební kartě a informací o ověření transakce.

 

Osobní informace shromažďujeme pro následující účely:

 • vykonávání a uskutečňování požadovaných služeb;
 • vyřizování objednávek zákazníků;
 • komunikace s vámi;
 • zlepšování našich služeb;
 • přizpůsobení našich služeb vašim potřebám;
 • zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich uživatelů; a
 • řešení a náprava technických problémů a chyb.

 

Každou kategorii osobních údajů sdělujeme následujícím typům entit:

 • naše přidružené společnosti v naší korporátní skupině, které zpracovávají vaše osobní údaje za účelem provozování služeb
 • jiné společnosti, které poskytují služby naším jménem a které na základě smlouvy nesmí uchovávat, používat nebo zveřejňovat osobní údaje za jakýmkoli jiným účelem, než je poskytování služeb nám
 • regulační a soudní orgány a orgány činné v trestním řízení
 • profesionální poradci, jako jsou auditoři, právnické firmy nebo účetní firmy
 • subjekty, které nabývají veškerou nebo podstatnou část našeho podnikání
 • další třetí strany dle vašich instrukcí nebo s vaším souhlasem

 

V posledních 12 měsících jsme neprodali osobní údaje obyvatel Kalifornie ve významu „prodáno“ v CCPA.

Práva v rámci CCPA

Pokud jste rezidentem v Kalifornii a CCPA neuznává výjimku, která se vztahuje na vás nebo vaše osobní údaje, máte právo:

požádat, aby vám byly zdarma sděleny následující informace týkající se 12 měsíců předcházejících vašemu požadavku:

 • kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;
 • kategorie zdrojů, ze kterých byly osobní údaje shromažďovány;
 • účel shromažďování osobních údajů o vás;
 • kategorie třetích stran, kterým jsme sdělili osobní údaje o vás, a kategorie osobních údajů, které byly poskytnuty (pokud byly poskytnuty) a účel sdělení osobních údajů o vás; a
 • konkrétní části osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;

požádat o odstranění osobních údajů, které jsme od vás shromáždili, pokud CCPA neuzná výjimku; a

nebýt terčem nezákonné diskriminace kvůli uplatňování svých práv, včetně poskytování jiné úrovně nebo kvality služeb nebo odmítnutí poskytnout vám zboží nebo služby při uplatnění vašich práv v rámci CCPA.

Naším cílem je vyhovět všem oprávněným požadavkům do 45 dnů podle CCPA. V případě potřeby bude prodloužení o dalších 45 dní doprovázeno vysvětlením zpoždění.

 

Jak uplatnit svá práva

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese DPO@hoya.com. Obyvatelé Kalifornie nás mohou také kontaktovat telefonicky (844) 735-5773. Můžete také určit oprávněného zástupce, který tyto žádosti podá za vás. V případě žádostí podaných oprávněným zástupcem vás můžeme požádat, abyste svou identitu ověřili přímo u nás, a přímo nám potvrdit, že jste oprávněnému zástupci poskytli oprávnění k podání žádosti.

Kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů