Zásady ochrany osobních údajů

Čtěte prosím

Když navštívíte webové stránky společnosti HOYA Vision Care, objednáte si výrobky HOYA jako optik nebo budete používat naše nástroje při objednávání čoček, pak platí tyto Zásady ochrany osobních údajů společnost HOYA.

Správcem vašich osobních údajů je společnost HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Nizozemsko spolu s HOYA Lens CZ a.s., Antonína Dvořáka 298, 511 01 Turnov, Česká republika (společně dále jen „HOYA“).

 

1. Používání osobních údajů

Rádi bychom vás seznámili s tím, jaké osobní údaje a za jakými účely používáme a na základě jakých právních důvodů tak činíme.

Návštěva webových stránek a žádosti

 • Když navštívíte naše webové stránky a prostřednictvím nich požádáte o informace ohledně našich produktů, nástrojů či služeb, použijeme vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu (poskytnete-li nám je), abychom s vámi mohli komunikovat a vyhovět vaší žádosti.
 • Také vás můžeme kontaktovat telefonicky, pokud jste uvedli, že chcete být takto kontaktováni.
 • Rovněž používáme údaje o prohlížení a interakcích s námi za účelem zlepšení našich webových stránek, produktů a služeb.
 • Pokud uvedete své připomínky nebo ohlasy, budou tyto příspěvky obsahovat vaše jméno, příjmení, zemi a sdělení. Tyto informace používáme výlučně s vaším souhlasem pro účely propagace a k poskytování informací dalším uživatelům v souvislosti se zkušenostmi s produktem či se společností. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Naše webové stránky využívají soubory cookie a podobné techniky. Více informací naleznete v prohlášení o souborech cookie.

Objednávání produktů coby odborník v péči o zrak

 • Objednáváte-li od nás produkty jako odborník v péči o zrak, zaznamenáváme vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, internetovou adresu, telefonní číslo, záznamy o návštěvách, členství v nákupní skupině (je-li to relevantní), obchodní objednávku a fakturační údaje k vytvoření a doručení vaší objednávky a vyřízení platby, ke komunikaci s vámi a k poskytnutí zákaznických služeb.

 

Účast na školeních a akcích coby optik či odborník v oblasti zdravotní péče

 • Účastníte-li se jako optik či odborník v oblasti zdravotní péče (či jako jejich zaměstnanec) školení a akcí, které organizuje společnost HOYA. V případě účasti zpracovává společnost HOYA vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, informace o akci či školení a informace ohledně upřednostňovaných sportů, aby bylo možné uskutečnit vaši účast a pozvat vás na plánované akce.

Objednání čoček coby zákazník prostřednictvím specialisty v oboru péče o zrak

 • Pokud si objednáváte čočky či brýle s čočkami na předpis přes svého optika, poskytne nám on údaje ohledně vašeho předpisu, abychom vám mohli vyrobit a dodat vaše čočky a záruční list. Poskytne-li optik s vaším souhlasem vaše jméno coby odkaz na vaši objednávku, použijeme jej k identifikaci vaší objednávky a k vytvoření vašeho záručního listu.
 • Coby koncový uživatel se možná rozhodnete (prostřednictvím svého odborníka v oboru péče o zrak), že využijete některý z našich nástrojů k doporučení typu čoček nebo obrub, které nejvíce vyhovují vašim prioritám a potřebám v souvislosti s vaším životním stylem. Naše nástroje můžete využít také k doporučení nejvhodnějších obrub podle snímku obličeje. V tomto případě zpracováváme údaje týkající se vašeho jména, pohlaví, věku, předpisu, spokojenosti, životního stylu a snímku obličeje, abychom vám takové doporučení mohli poskytnout. Tyto údaje využíváme souhrnně rovněž pro účely vývoje výrobků.
 • Používání údajů v souvislosti s vaší objednávkou čoček a/nebo obrub způsobem popsaným výše může být ovlivněno společností HOYA, která působí coby správce či zpracovatel jménem odborníka v péči o zrak v závislosti na místních dohodách a okolnostech.

Služba odběru

 • Pokud se přihlásíte k odběru odborných článků společnosti HOYA Vision Care (blogů), společnost HOYA bude používat vaši e-mailovou adresu k tomu, aby vám oznámila, že byly online zveřejněny články o výrobcích a službách společnosti HOYA a články s náměty, jejichž odběr od nás jste si vybrali. V případě, že tato oznámení zasílaná e-mailem již nechcete dostávat, můžete jejich odběr zrušit pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu nebo odesláním e-mailu na adresu hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Newslettery o našich výrobcích a službách vám můžeme rovněž zasílat poštou. Pokud tyto newslettery už nechcete dostávat, zašlete prosím e-mail na adresu hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

2. Právní základ

Nejdůležitějším právním základem pro zpracovávání vašich údajů je to, že je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností HOYA, například když si objednáte určitý výrobek,  požádáte o určitou informaci, zaregistrujete se k určité akci nebo zadání objednávky. V některých případech může být zpracovávání údajů nezbytné kvůli dodržení zákonných povinností, například povinnosti vést řádné účetnictví a záznamy pro finanční či daňové účely. V určitých případech je zpracovávání údajů založeno na vašem souhlasu, například pokud se přihlásíte k odběru našich blogů nebo používáte-li některý z nástrojů HOYA k objednávání čoček. V neposlední řadě má společnost HOYA oprávněný zájem zlepšovat obsah webových stránek a zkvalitňovat své výrobky a služby na základě analýzy vašeho chování při procházení, nákupech a interakci s námi.

 

3. Používání osobních údajů třetími stranami

Společnost HOYA nesdílí vaše osobní údaje se třetími stranami, pokud:

 • jste nám k tomu nedali souhlas;
 • nás k tomu nenutí zákonná povinnost;
 • nejednáme na vaši žádost nebo neuskutečňujeme vaši objednávku adresovanou společnostem skupiny HOYA nebo nejedná-li se o poskytovatele platebních či přepravních služeb třetích stran;
 • nedošlo k fúzi nebo akvizici společnosti HOYA nebo (části) jejího majetku třetí stranou;
 • strany nejednají ve prospěch společnosti HOYA jako zpracovatel údajů.

 

4. Předávání osobních údajů mimo EU

V rámci výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů společností HOYA jsou vaše osobní údaje předávány zpracovatelům mimo EU. Úroveň ochrany osobních údajů v příslušných zemích nepovažujeme za podobnou nařízením EU ohledně ochrany osobních údajů. Uzavřeli jsme však dohody se zpracovateli údajů, které zahrnují standardní smluvní doložky EU pro zpracovatele, a díky tomu jsou vaše osobní chráněny odpovídajícím způsobem. Kopii těchto doložek můžete obdržet, pokud o ně požádáte na adrese DPO@hoya.com.

 

5. Fúze či akvizice

Společnost HOYA může převést své podnikání v celém rozsahu nebo část svého majetku na třetí stranu. V takovém případě budou vaše osobní údaje předány této třetí straně. O této skutečnosti vás budeme s dostatečným předstihem informovat. V případě, že naše služby už nechcete dál využívat, můžete nás požádat o odstranění svých údajů.

 

6. Doba uchovávání

Osobní údaje nebudeme uchovávat či zpracovávat déle, než je to nezbytné pro účely, pro něž byly původně shromážděny. Veškeré osobní údaje nebudeme ukládat déle, než vyžaduje nařízení GDPR a vnitrostátní právní předpisy, např. předpisy související s finančními a daňovými povinnostmi. Patří k nim objednávací, finanční či kontaktní údaje.

V případě, že od nás objednáte zboží, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dodržení naší povinnosti v souvislosti se zárukou v rámci příslušného období.

Pokud jste si zvolili, že od nás budete dostávat newslettery, váš osobní profil vychází z historie 2 let předcházejících newsletteru.

Pokud jste coby koncový uživatel využili naše poradenské nástroje, budou vaše údaje shromažďovány nejdéle 1 rok potom, co vám bylo poradenství poskytnuto.

Doba uchovávání v případě zákaznických ohlasů je 3 roky od poskytnutí ohlasu.

Pokud jde o dobu uchovávání souborů cookie, najdete příslušné informace na adrese cookie.

 

7. Práva

Máte právo ověřit své údaje a požádat o jejich opravu, omezení jejich zpracovávání, jejich zablokování či odstranění. Rovněž máte právo požádat o strojově čitelnou verzi vašich osobních údajů a o jejich uložení někde jinde. Je-li zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Chcete-li změnit nastavení souborů cookie, použijte prosím odkaz cookie. Změna nastavení souborů cookie nebude mít vliv na informace shromažďované před takovou změnou.               

Kromě toho můžete kdykoli vznést námitku proti používání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Také můžete vznést námitku proti jakémukoli jinému používání pro účely oprávněného zájmu v souvislosti s osobními okolnostmi.

 

8. Kontakt

Žádosti o výkon výše uvedených práv můžete podat zasláním e-mailu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti HOYA Europe můžete kontaktovat na adrese DPO@hoya.com.

Kdykoli také můžete zaslat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

9. Změny těchto zásad

Společnost HOYA si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit. Ujistěte se, že jste vždy obeznámeni s aktuální verzí těchto zásad, které jsou zde zveřejněny. O důležitých změnách vás budeme informovat s dostatečným předstihem.