Progresivní čočky a digitální oční napětí

Digitální oční napětí je moderní problém, který se objevil se změnou fungování společnosti. Jsme přilepeni k obrazovkám počítačů a digitálních zařízení doma i v práci. Naše oči nebyly stvořeny pro tak dlouhé zaostřování a přeostřování na blízko a výsledkem je únava očí. 

 

Digitálním očním napětím (DES) trpí celá skupina vašich zákazníků, a to ve všech věkových kategoriích, ať už chodí do školy, pracují nebo jsou v důchodu. Digitální namáhání očí je pro mnoho optiků na prvním místě, pokud jde o jednoohniskové čočky, ale vaši presbyopičtí zákazníci potřebují také vaši podporu.

 

V tomto článku se budeme zabývat digitálním očním přetížením a tím, jak můžete pomoci zmírnit příznaky u svých zákazníků, kteří nosí progresivní čočky. 

 

Digitální oční napětí a progresivní čočky

Existují dvě hlavní kategorie příčin očního napětí, vnitřní a vnější. Používání digitálních zařízení spadá do kategorie vnějších příčin jako  fyzický diskomfort, který pociťuje mnoho lidí po dvou a více hodinách strávených před obrazovkou. Bohužel není možné jen tak říkat zákazníkům, aby prostě přestali používat počítač nebo telefon.

 

Nejenže se všichni vaši zákazníci potýkají s digitální únavou očí, ale mnozí si to ani neuvědomují. Nedávné údaje od  Rady pro zrak uvádějí, že 49 procent dospělých Američanů neví, co je to digitální oční napětí. Vaším úkolem je poučit své zákazníky nejen o příznacích, ale i o řešeních.

 

Presbyopové již ztratili přirozenou podporu akomodace a přicházejí k vám hledat řešení, často v podobě progresivních čoček. Tito zákazníci chtějí získat zpět celé své zorné pole, zejména na blízké a střední vzdálenosti.

 

Progresivní čočky vám nabízejí významnou příležitost, jak své zákazníky poučit o digitální oční zátěži a o možných řešeních v rámci možností vašich čoček. Všechny nositele progresivních čoček informujte o tom, jak jim můžete pomoci s příznaky digitální oční zátěže. 

 

Přizpůsobení progresivních čoček pro DES

Progresivní čočky mohou a měly by být řešením pro vaše presbyopické zákazníky, kteří se potýkají s digitální oční zátěží, ale vše spočívá ve správném přizpůsobení brýlových čoček. Náš životní styl se v posledním desetiletí dramaticky změnil. Používání digitálních zařízení vytvořilo nové požadavky na zrak a nové návyky při držení těla, které je třeba brát v úvahu. 

 

Vizuální pohodlí je zásadní pro každého, ale zejména pro presbyopy. Je třeba se zaměřit na individualizované progresivní čočky, které dokáží vyhovět potřebám presbyopů a digitální oční zátěže. 

 

 

Individualizace progresivních čoček pro vaše zákazníky má dva prvky, design a koridor. Prvním prvkem je výběr správného designu čoček. Některé designy nabízejí různé úrovně přizpůsobení progresivního koridoru s různými funkcemi. 

 

Jako příklad můžeme uvést naši řadu progresivních čoček Lifestyle 3, která nabízí tři různé verze: Urban, Outdoor a Indoor. Každé provedení má jiný koridor v závislosti na tom, pro jaký životní styl jsou vhodné, přičemž Urban poskytuje vyváženou podporu, funguje dobře pro klienty, kteří vyžadují nejlepší možné vidění na všechny hlavní vzdálenosti. Indoor poskytuje větší podporu blízké a střední pracovní vzdálenosti, funguje pro zákazníky, kteří tráví většinu času uvnitř. Lifestyle 3 slouží jako příklad designů přizpůsobených průměrným potřebám. 

 

Naše nové čočky Hoyalux ID Myself se naproti tomu zaměřují na personalizaci koridoru pro jednotlivce. Můžete se svými zákazníky zjistit, jaký je jejich životní styl a přizpůsobit je tak jejich potřebám. Díky možnostem přizpůsobení můžete upravit a modifikovat design a koridor tak, aby poskytovaly dodatečnou akomodační podporu, která pomáhá zmírnit namáhání očí.

 

 

K dispozici jsou různé další progresivní čočky s různou úrovní personalizace. Aby presbyopové viděli na celou pracovní plochu nebo mohli používat více digitálních zařízení, potřebují ostrý zrak a zejména široké zorné pole. Toho lze dosáhnout zohledněním parametrů nošení a životního stylu zákazníka, které jsou pro účinnost a efektivitu čoček zásadní.

 

Správná progresivní čočka se správným předpisem kompenzuje ztrátu akomodace a snižuje zátěž očních svalů a poskytuje možnost zaostřit a jasně vidět blízké předměty.  

 

Povrchová úprava skel

Výběr správné povrchové úpravy nebo tónování pomůže snížit příznaky digitální oční zátěže u vašich zákazníků. Existují filtry modrého světla, které pomáhají blokovat digitální vysokoenergetické viditelné světlo (HEV světlo), které se dostává do očí, zatímco úpravy AR pomáhají snižovat oslnění.

 

Doporučte ty nejlepší povrchové úpravy pro řešení digitálního oční napětí.

 

Technologie binokulární harmonizace

Progresivní čočky s sebou nesou přirozené riziko namáhání očí u zákazníků s rozdílným předpisem pro každé oko neboli anizometropii. K tomu dochází proto, že každé oko vidí jiný obraz, pokud nepoužíváte oční střed čočky. 

 

Naše nová technologie binokulární harmonizace pomáhá tento problém zmírnit.

 

Technologie AdaptEase a 3D Vision se vedle BHT starají o problémy způsobené anizometropií ve všech směrech pohledu oka.

 

Přizpůsobení progresivních čoček

Digitální oční zátěž není vázána na jednu věkovou skupinu, ale je celospolečenskou změnou. Tato nová překážka pro oční lékaře tu zůstane, a i když se řešení mohou s každou generací zlepšovat, příznaky nikam nezmizí. 

 

Při práci s presbyopickými zákazníky se zaměřte na jejich životní styl a přizpůsobení čoček přesně jejich potřebám. Až budete připraveni, dejte nám vědět, zda se chcete dozvědět více o našich nejpřizpůsobivějších progresivních čočkách Hoyalux Myself. 

 

Jste připraveni pozvednout svou ordinaci na novou úroveň?

Zjistěte více o progresivních čočkách a nechte se podpořit společností Hoya na každém kroku cesty tím, že se stanete naším partnerem.