Kvinnelige sjåfører om synsproblemer - hva kan vi lære?

Blending fra møtende trafikk, distraherende refleksjon fra våt vei, slitne øyne om kvelden – alle kjenner til dette. Slike synsproblemer er vanlige for bilførere. I en markedsføringsstudie som nylig ble utført av Elke Dobisch Marketforschung i Munchen (Tyskland), oppga mer enn halvparten av de spurte bilførerne fra Tyskland, Spania og Storbritannia, at de opplevde flere synsproblemer under bilkjøring. Det er imidlertid få som snakker om dem.

 

Over 90 % av respondentene oppga at de hadde vært plaget av refleksjon fra våt vei. Spesielt kvinner følte at det var ubehagelig å kjøre i mørket. Det er overraskende at en så høy prosentandel aksepterer disse problemene og ikke vet at det finnes løsninger. Det var faktisk mer enn 40 % som oppga at de aldri hadde snakket med andre (inklusiv optiker) om synsproblemene de opplevde under bilkjøring. I Storbritannia er prosentandelen nesten 60 %. Optikere og andre synsspesialister kjenner ikke til dette.

 

Av dem som har snakket om det med en spesialist, oppgir tre fjerdedeler at de selv tok initiativet. Bare 16 % kan huske at øyelegen eller optikeren har tatt initiativ til å snakke om synsproblemer under bilkjøring. Storbritannia har igjen høyest andel; 22 %. Kvinner – som totalt sett er mer opptatt av synsproblemer – snakker om det med spesialister oftere enn menn, og de som ofte kjører bil, gjør det oftere enn de som av og til kjører bil.

 

Disse lave prosentandelene viser at dette er et område for potensiell forretningsvekst for optikere. Det finnes teknologi for fremstilling av spesialglass som kan hjelpe bilførere – bilførere som ikke vet at synsproblemene deres kan lindres.

 

Hvem kan bidra til at de får vite det? Vil du?

Ta kontakt for å lære mer