Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Bruksvilkår

Godkjenning av vilkår for bruk

Disse vilkårene for bruk er inngått mellom deg og HOYA Optical Labs of America, Inc.("Selskapet", "Vi," eller"Oss"). Følgende vilkår og betingelser («Vilkårfor bruk») styrer din tilgang til og bruk av www.hoyavision.com, inkludert alt innhold, funksjonalitet og tjenester som tilbys på eller gjennom www.hoyavision.com («Nettstedet»),enten som gjest eller registrert bruker.

Les brukervilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Vilkårene for bruk inneholder bestemmelser som begrenser dine juridiske rettigheter, inkludert en voldgiftsavtale, frafall av gruppesøksmål og rettsaker med jury, og begrensninger på selskapets ansvar.  Ved å bruke dette Nettstedet aksepterer og samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk og våre personvernregler, som du finner i personvernreglenesom er inkludert her som referanse. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen, må du ikke gå inn på eller bruke nettstedet.

Dette nettstedet tilbys og er tilgjengelig for brukere som er 18 år eller eldre og som bor i USA eller noen av dets territorier eller besittelser. Ved å bruke dette Nettstedet erklærer og garanterer du at du er myndig til å inngå en bindende kontrakt med Selskapet og oppfylle alle de ovennevnte kvalifikasjonskravene. Hvis du ikke oppfyller alle disse kravene, må du ikke gå inn på eller bruke Nettstedet.

Deler av Nettstedet gir generell informasjon om syn, synspleie og synskorreksjon. Som nærmere beskrevet i dette dokumentet, er ikke denne informasjonen ment å være en kilde til eller erstatning for medisinske råd. HVIS DU MISTENKER AT DU HAR ET SYNSPROBLEM ELLER MEDISINSK TILSTAND SOM KREVER OPPMERKSOMHET, MÅ DU SÅ SNART SOM MULIG KONTAKTE KVALIFISERT HELSEPERSONELL. HVIS DU OPPLEVER ET MEDISINSK NØDSTILFELLE, MÅ DU UMIDDELBART RINGE NØDNUMMER 113.

Endringer i vilkårene for bruk

Vi kan revidere og oppdatere disse vilkårene for bruk fra tid til annen etter eget skjønn. Alle endringer trer i kraft umiddelbart når vi poster dem, og gjelder for all tilgang til og bruk av Nettstedet deretter.  Endringer i bestemmelsene om tvisteløsning i gjeldende lov og jurisdiksjon vil imidlertid ikke gjelde for tvister som partene faktisk har varslet om på eller før datoen endringen ble offentliggjort på nettstedet.  Vi forbeholder oss retten til når som helst, med eller uten varsel

 1. å endre eller avslutte Nettstedet, eller deler av det, og
 2. å suspendere eller avslutte din tilgang til Nettstedet eller noen del av det av en eller annen grunn, inkludert hvis du bryter, eller hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at du har brutt disse brukervilkårene.

Din fortsatte bruk av Nettstedet etter at reviderte Vilkår for bruk betyr at du aksepterer og samtykker i endringene. Det forventes at du sjekker denne siden fra tid til annen, slik at du er klar over eventuelle endringer, siden de er bindende for deg.

Tilgang til Nettstedet og kontosikkerhet

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre dette nettstedet, og alle tjenester eller materialer vi tilbyr på nettstedet, etter eget skjønn og uten varsel. Vi er ikke ansvarlige hvis hele eller deler av Nettstedet av en eller annen grunn er utilgjengelig på et eller annet tidspunkt. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til noen deler av Nettstedet, eller hele Nettstedet, til brukere, inkludert registrerte brukere.


Du er ansvarlig for begge deler:

• Å legge til rette for at du skal ha tilgang til Nettstedet.

• Sikre at alle personer som går inn på Nettstedet via din internettforbindelse er klar over disse Vilkårene for bruk og overholder dem.


For å få tilgang til Nettstedet eller noen av ressursene det tilbyr, kan du bli bedt om å oppgi visse registreringsopplysninger eller annen informasjon. Det er en betingelse for din bruk av Nettstedet at all informasjon du oppgir på Nettstedet er korrekt, oppdatert og fullstendig. Du samtykker i at all informasjon du oppgir for å registrere deg på dette Nettstedet eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til, gjennom bruk av interaktive funksjoner på Nettstedet, styres av våre personvernregler,og du samtykker i alle handlinger vi iverksetter med hensyn til din informasjon i samsvar med våre personvernregler.


Hvis du velger eller får et brukernavn, passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke avsløre den til noen annen person eller enhet. Du godtar også at kontoen din er personlig for deg og samtykker i ikke å gi noen annen person tilgang til dette nettstedet eller deler av det ved bruk av ditt brukernavn, passord eller annen sikkerhetsinformasjon. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert tilgang til eller bruk av ditt brukernavn eller passord eller annet sikkerhetsbrudd. Du samtykker også i å sikre at du forlater kontoen din på slutten av hver økt. Du må være spesielt forsiktig når du går inn på kontoen din fra en offentlig eller delt datamaskin, slik at andre ikke kan se eller registrere passordet eller annen personlig informasjon.


Vi har rett til å deaktivere ethvert brukernavn, passord eller annen identifikator, enten du har valgt eller oppgitt av oss, når som helst etter eget skjønn og uten grunn, inkludert hvis du etter vår mening har brutt noen av bestemmelsene i disse vilkårene for bruk.

Åndsverksrettigheter

Nettstedet og hele dets innhold, egenskaper og funksjonalitet (inkludert, men ikke begrenset til all informasjon, programvare, tekst, displayer, bilder, video og lyd, og design, utvalg, domenenavn, varemerker, merkenavn, tjenestemerker og organisering av disse) («Åndsverk») eies av Selskapet, dets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale og er beskyttet av amerikansk og internasjonal opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmelighet og andre åndsverksrettigheter eller eiendomsrettigheter. Alle rettigheter som ikke er innvilget til deg herunder, er forbeholdt Selskapet og dets lisensgivere. Vilkårene for bruk formidler ikke interesse til deg i eller til åndsverksrettighetene, men bare en begrenset gjenkallelig bruksrett i samsvar med vilkårene for bruk. Disse vilkårene for bruk lar deg bruke Nettstedet kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke gå inn på eller bruke noen del av nettstedet for kommersielle formål eller noen tjenester eller materialer som er tilgjengelige via Nettstedet.


Hvis du skriver ut, kopierer, endrer, laster ned eller på noen annen måte bruker eller gir noen annen person tilgang til noen del av Nettstedet i strid med Vilkårene for bruk, vil din rett til å bruke Nettstedet opphøre umiddelbart og du må, etter eget valg, returnere eller ødelegge alle kopier av materialet du har laget. Ingen rettighet, tittel eller interesse for Nettstedet eller noe innhold på Nettstedet overføres til deg, og alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt er forbeholdt Selskapet. All bruk av nettstedet som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til disse bruksvilkårene er et brudd på disse bruksvilkårene og kan være et brudd på lover om opphavsrett, varemerker og andre lover.

Varemerker og opphavsrett

Hoya," Hoya™, Hoyas varemerker, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er varemerker for selskapet eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Du må ikke bruke slike merker uten at skriftlig tillatelse på forhånd er innhentet fra Selskapet. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord på dette nettstedet er varemerker for sine respektive eiere. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er alt innhold på nettstedet opphavsrettslig beskyttet og beskyttet av nasjonale lover og internasjonale avtaler over hele verden. Du kan ikke kopiere eller bruke Nettstedet eller noen del av det på noen måte uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning. Nettstedet kan også inneholde innhold som er underlagt opphavsrett og andre rettigheter som tilhører tredjeparter.

Digital Millennium Copyright Act Notice

Vi respekterer andres eierskap. Hvis du mener at arbeidet ditt er lagt ut på Nettstedet på en måte som utgjør et brudd på opphavsretten, kan du kontakte oss på adressen nedenfor og oppgi følgende informasjon: (i)en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten; (ii)en beskrivelse av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet som du hevder er krenket, og identifisering av URL-en eller et annet spesifikt sted på Nettstedet der materialet som du hevder er krenkende, befinner seg; (iii)din adresse, telefonnummer og e-postadresse; (iv)en erklæring fra deg om at du i god tro mener at den omtvistede bruken ikke er godkjent av innehaveren av opphavsrettighetene, dens agent eller loven; og (v)en erklæring fra deg, gjort under ed, om at ovennevnte informasjon i varselet ditt er nøyaktig og at du er eieren av opphavsretten eller autorisert til å handle på vegne av innehaveren av opphavsretten. Selskapets utpekte representant for varsel om brudd på opphavsrett er:


Attn: Legal Department
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Det er vår retningslinje å si opp kontoinnehavere som gjentatte ganger bryter reglene.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke Nettstedet til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene for bruk.

Du godtar å ikke bruke nettstedet:

• "På noen måte som bryter noen gjeldende føderal, statlig, lokal eller internasjonal lov eller forskrift (inkludert, uten begrensning, alle lover angående eksport av data eller programvare til og fra USA eller andre land).

• For å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å eksponere dem for upassende innhold, be om personlig identifiserbar informasjon eller på annen måte.

• For å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke noe materiale som ikke samsvarer med disse brukervilkårene.

• For å overføre, eller anskaffe sending av, reklame- eller kampanjemateriell, inkludert ""søppelpost"", ""kjedebrev"", ""spam"" eller annen lignende forespørsel.

• Å utgi seg for å være eller forsøke å utgi seg for å være selskapet, en ansatt i selskapet, en annen bruker eller en annen person eller enhet (inkludert, uten begrensning, å bruke e-postadresser knyttet til noe av det foregående).

• Å engasjere seg i annen atferd som begrenser eller hindrer noens bruk eller glede av nettstedet, eller som, slik det bestemmes av oss, kan skade selskapet eller brukerne av nettstedet, eller utsette dem for ansvar.

I tillegg samtykker du til ikke å:

• Bruke nettstedet på en måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe nettstedet eller forstyrre en annen parts bruk av nettstedet, inkludert deres evne til å delta i sanntidsaktiviteter gjennom nettstedet.

• Bruk av roboter, søkeroboter eller andre automatiske enheter, prosesser eller midler for å få tilgang til Nettstedet for ethvert formål, inkludert overvåking eller kopiering av noe av materialet på Nettstedet.

• Bruk en manuell prosess for å overvåke eller kopiere noe av materialet på nettstedet, eller for noe annet formål som ikke er uttrykkelig godkjent i disse vilkårene for bruk, uten vårt skriftlige samtykke.

• Bruk alle enheter, programvarer eller rutiner som forstyrrer driften av nettstedet.

• Introduser eventuelle virus, trojanske virus, data ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller påfører teknologisk skade.

• Forsøke å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller forstyrre noen del av Nettstedet, serveren der Nettstedet er lagret, eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til Nettstedet.

• Angripe Nettstedet via tjenestenektangrep eller distribuert tjenestenektangrep.

• Andre forsøk på å forstyrre Nettstedets funksjon.

Brukerbidrag

Nettstedet kan tilby muligheter til å gi vurderinger, anmeldelser, delta i meldingstavler, chatterom, personlige nettsider eller profiler, forum, elektroniske oppslagstavler og andre interaktive funksjoner (samlet kalt ""interaktive tjenester"") som lar brukere legge ut, sende inn, publisere, vise eller sende innhold eller materiale (heretter kalt "post") til andre brukere eller andre personer (heretter kalt "brukerbidrag") på eller gjennom Nettstedet. Du må være 18 år for å delta i de interaktive tjenestene.


Alle Brukerbidrag må oppfylle disse Vilkårene for bruk.


Brukerbidragene kan bli offentlig tilgjengelige. Alle brukerbidrag du legger inn på Nettstedet, vil bli ansett som ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Ved å levere Brukerbidrag på Nettstedet gir du oss og våre tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører, og hver av deres og våre respektive lisensinnehavere, etterfølgere, og tildeler en ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, utføre, vise, distribuere og på annen måte offentliggjøre slikt materiale for ethvert formål over hele verden i ethvert medium eller format, nå kjent eller heretter utarbeidet uten ytterligere varsel til deg, med eller uten tildeling, og uten krav om tillatelse fra eller betaling til deg eller noen tredjepart. Du gir videre Selskapet og dets representanter og underlisenstakere rett til å bruke skjermnavnet eller et annet navn som du sender inn i forbindelse med slikt Brukerbidrag, hvis vi eller de velger det. Ved å sende inn Brukerbidrag samtykker du i at du fraskriver deg fordelen av en lovbestemmelse som kalles "moralske rettigheter" eller lignende lover.


Du erklærer og garanterer at:

• "Du eier eller kontrollerer alle rettigheter i og til Brukerbidragene og har rett til å gi lisensen som er gitt ovenfor til oss og våre tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører, og hver av deres og våre respektive lisensinnehavere, etterfølgere og tildelinger."

• Alle dine Brukerbidrag gjør og vil overholde disse Vilkårene for bruk.
Du forstår og anerkjenner at du er ansvarlig for alle brukerbidrag du sender inn eller bidrar med, og at du, ikke Selskapet, har fullt ansvar for slikt innhold, inkludert lovlighet, pålitelighet, nøyaktighet og egnethet.

Disse innholdsstandardene gjelder for alle brukerbidrag og bruk av interaktive tjenester. Brukerbidrag må i sin helhet overholde alle gjeldende nasjonale, statlige, lokale og internasjonale lover og forskrifter. Uten begrensning av det foregående må Brukerbidrag ikke:

• "Inneholde materiale som er ærekrenkende, obskønt, uanstendig, krenkende, støtende, trakasserende, voldelig, hatefullt, inflammatorisk eller på annen måte upassende.

• Fremme seksuelt eksplisitt eller pornografisk materiale, vold eller diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder.

• Overtrede patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til andre personer.

• Krenke de juridiske rettighetene (inkludert rettighetene til publisitet og personvern) til andre eller inneholde noe materiale som kan føre til sivilrettslig eller strafferettslig ansvar i henhold til gjeldende lover eller forskrifter, eller som på annen måte kan være i konflikt med disse brukervilkårene og våre personvernregler.

• Vil sannsynligvis lure noen.

• Fremme enhver ulovlig aktivitet, eller fremme, promotere eller bistå i enhver ulovlig handling.

• Forårsake irritasjon, ubeleilighet eller unødvendig angst, eller sannsynligvis være opprørt, flau, alarmere eller irritere andre personer.

• Represente en person, eller gi en feilaktig fremstilling av din identitet eller tilknytning til en person eller organisasjon.

• Involver kommersielle aktiviteter eller salg, som konkurranser, lotterier og andre salgskampanjer, byttehandler eller reklame.

• Gi inntrykk av at de utgår fra eller er godkjent av oss eller en annen person eller enhet, hvis dette ikke er tilfelle.
Hvis vi eller våre representanter har gitt deg et produkt, en premie eller en kompensasjon, må du oppgi dette i alle Brukerinnlegg. Du må også opplyse om du er ansatt, selger, leverandør eller på annen måte er koblet til selskapet hvis du skriver om selskapets produkter eller tjenester i din brukerinnsending.

Alle meninger, råd, uttalelser eller annen informasjon som gis eller gjøres tilgjengelig av tredjeparter i de interaktive tjenestene er de respektive forfatterne og ikke av Selskapet. Selskapet påtar seg intet ansvar og påtar seg intet ansvar for brukerinnlegg som er postet av deg eller noen tredjepart. Du samtykker i at du er ansvarlig for alle Brukerinnlegg som du legger ut eller sender inn, og for alle konsekvenser av disse.

Vi har rett til å:

• Overvåke, redigere, fjerne eller nekte å legge ut brukerbidrag av noen eller ingen grunn etter eget skjønn.

• Iverksette tiltak med hensyn til ethvert Brukerbidrag som vi anser som nødvendig eller hensiktsmessig etter eget skjønn, inkludert hvis vi mener at slikt Brukerbidrag bryter Vilkårene for bruk, inkludert Innholdsstandardene, bryter noen immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen person eller enhet, truer den personlige sikkerheten til brukere av Nettstedet eller publikum, eller kan skape erstatningsansvar for Selskapet.

• Avsløre identiteten din eller annen informasjon om deg til en tredjepart som hevder at materiale som er lagt ut av deg bryter deres rettigheter, inkludert deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.

• Iverksette hensiktsmessige rettslige tiltak, inkludert uten begrensning henvisning til rettshåndhevelse, for all ulovlig eller uautorisert bruk av nettstedet.

• Avslutte eller suspendere din tilgang til hele eller deler av nettstedet av en eller annen grunn, inkludert, men ikke begrenset til, alle brudd på disse vilkårene for bruk.
Uten å begrense det foregående har vi rett til å samarbeide fullt ut med enhver offentlig lovgivende myndighet eller rettskjennelse som ber oss om å avsløre identiteten eller annen informasjon om noen som poster noe materiale på eller gjennom nettstedet. DU FRASKRIVER DEG OG HOLDER SELSKAPET OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSINNEHAVERE OG SERVICELEVERANDØRER SKADESLØSE FRA EVENTUELLE KRAV SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV SELSKAPET OG/ELLER NOEN AV DE OVENSTÅENDE PARTENE UNDER, ELLER SOM FØLGE AV, ETTERFORSKNINGER AV ENTEN SELSKAPET ELLER SLIKE PARTER LOVGIVNINGMYNDIGHETER.

Vi påtar oss intet erstatningsansvar for noen handling eller handlinger med hensyn til overføringer, kommunikasjon eller innhold som er levert av noen bruker eller tredjepart. Vi har intet erstatningsansvar eller ansvar overfor noen for utførelse eller manglende oppfyllelse av aktivitetene som er beskrevet i dette avsnittet.

Tillit til informasjonen som er postet

Informasjonen som presenteres på eller gjennom Nettstedet, er kun tilgjengelig for generelle informasjonsformål. Vi garanterer ikke at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig eller nyttig. All tiltro til slik informasjon skjer på egen risiko. Vi fraskriver oss alt erstatningsansvar og ansvar som måtte oppstå på grunn av at du eller andre besøkende på Nettstedet setter din lit til slikt materiale, eller av noen som kan bli informert om noe av innholdet på det.


Dette Nettstedet kan inneholde innhold levert av tredjeparter, inkludert materiale levert av andre brukere, bloggere og tredjeparts lisensgivere, syndikatorer, innsamlere og/eller rapporteringstjenester. Alle uttalelser og/eller meninger uttrykt i dette materialet, og alle artikler og svar på spørsmål og annet innhold, bortsett fra innholdet som leveres av Selskapet, er utelukkende meningene og ansvaret til personen eller enheten som leverer materialet. Disse materialene gjenspeiler ikke nødvendigvis Selskapets meninger. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av materiale levert av noen tredjepart.

Endringer på nettstedet

Vi kan oppdatere innholdet på dette nettstedet fra tid til annen, men dette innholdet er ikke nødvendigvis fullstendig eller oppdatert. Alt materiale på nettstedet kan til enhver tid være utdatert, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale

Informasjon om deg og din atferd

All informasjon vi samler inn på dette nettstedet er underlagt vår personvernerklæring.

Ved å bruke Nettstedet samtykker du i at alle handlinger som utføres av oss med hensyn til din informasjon i samsvar med Personvernerklæringen.


Når du gir oss informasjon, inkludert når du oppretter en konto, samtykker du i å:

 1. gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon; og
 2. opprettholde og umiddelbart oppdatere slik informasjon slik at den er sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig.


Du samtykker i å ikke foreslå ideer, konsepter, metoder eller teknikker for nye eller foreslåtte tjenester eller produkter gjennom nettstedet. Men hvis du gjør det, gir du herved Selskapet en evigvarende, verdensomspennende, ugjenkallelig, ubegrenset, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å bruke innholdet i slik kommunikasjon på noen som helst måte.


Du samtykker også i å ikke:

 1. tilgang til eller forsøk på tilgang til informasjon, dokumenter eller materiale ved å arbeide rundt tekniske begrensninger på Nettstedet som begrenser din bruk av eller tilgang til Nettstedet;

 2. avbryte eller forstyrre sikkerheten til, eller på annen måte forårsake skade på, Nettstedet, inkludert systemressurser, kontoer, passord, servere eller nettverk som er koblet til eller tilgjengelig gjennom Nettstedet eller tilknyttede eller koblede nettsteder, applikasjoner, materialer, dokumenter eller tjenester;

 3. å få tilgang til eller bruke Nettstedet på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke noen server eller nettverk;

 4. krenke immaterielle rettigheter eller andre rettigheter;

 5. legge ut eller på annen måte sende inn programvare, programmer eller filer som er skadelige eller forstyrrende for noe utstyr, programvare eller annen eiendom, inkludert korrupte filer, tidsbomber, trojanske virus, virus og dataormer;

 6. opprette en falsk identitet med det formål å villede selskapet eller andre eller bruke selskapets domenenavn som pseudonym retur-e-postadresse;

 7. avbryte, forstyrre eller hindre andre brukere i å bruke og nyte Nettstedet;

 8. bryte gjeldende lover eller forskrifter knyttet til tilgang til eller bruk av Nettstedet;

 9. bryte disse vilkårene for bruk;

 10. forberede, samle, skjermskrape, høste inn, laste ned eller på annen måte bruke eller kopiere brukerinformasjon, bruksinformasjon eller annen informasjon, eller overføre, gi eller på annen måte distribuere (uansett om det er for en avgift eller ikke) slik informasjon til en tredjepart;

 11. sende uoppfordret eller massekommunisert kommunikasjon til noen av selskapets kontoinnehavere eller til noen av selskapets tilknyttede e-postadresser eller delta i kjedebrev, konkurranser, pyramideprogrammer for søppelpost, spamming, undersøkelser eller andre dupliserte eller uoppfordrede meldinger (kommersielle eller på annen måte);

 12. bryte rettighetene (inkludert rettighetene til personvern og publisitet) til selskapet eller en tredjepart eller misbruk, ærekrenkelse, trakassering, forfølgelse eller trussel mot en annen; og/eller

 13. bruke roboter, søkeroboter eller andre slike programmatiske eller automatiske enheter, inkludert automatiske anrops- eller forespørselsenheter, til å innhente informasjon fra Nettstedet eller på annen måte overvåke eller kopiere noen del av Nettstedet.

Produktbeskrivelser

Vi har gjort vårt ytterste på Nettstedet for å vise målene, funksjonene og fargene på produktene våre så nøyaktig som mulig. Men fargene du ser i produktene våre vil avhenge av skjermen eller annet display, og vi kan ikke garantere at fargene vises nøyaktig. Vi garanterer ikke at produktbeskrivelsene er nøyaktige, fullstendige, pålitelige, aktuelle eller feilfrie.

Typografisk feil

Selskapet er ikke ansvarlig for typografiske feil, inkludert, men ikke begrenset til, uriktige priser på Nettstedet, og vi forbeholder oss retten til å avslå eller kansellere enhver bestilling eller tjeneste i tilfelle av en typografisk feil.

Levering

Forsinkelser som følge av transportøren er ikke Selskapets ansvar, og vi forbeholder oss retten til å nekte refusjon, erstatning eller bytte for forsendelser som ikke kan leveres eller feilleveres på grunn av din feil eller transportørens feil.

Lenke til Nettstedet og funksjoner på sosiale medier

Du kan lenke til vårt nettsted, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller drar nytte av det, men du må ikke opprette en lenke på en slik måte at du kan foreslå noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra vår side uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

Dette Nettstedet kan inneholde visse funksjoner på sosiale medier som gjør deg i stand til å:

• Lenke fra dine egne eller visse tredjeparts nettsteder til bestemt innhold på dette Nettstedet.

• Sende e-post eller annen kommunikasjon med bestemt innhold, eller lenker til bestemt innhold, på dette Nettstedet."

• Gjøre at begrensede deler av innholdet på dette nettstedet vises eller ser ut til å bli vist på dine egne eller visse tredjeparts nettsteder.

Du kan bruke disse funksjonene kun slik de leveres av oss, og kun med hensyn til innholdet de vises med og på annen måte i samsvar med eventuelle tilleggsvilkår og betingelser vi tilbyr med hensyn til slike funksjoner. Med forbehold om det ovenstående må du ikke:

• Opprett en lenke fra et nettsted som ikke eies av deg.

• Forårsaker at nettstedet eller deler av det vises på, eller ser ut til å være vist av, andre nettsteder, for eksempel innramming, dyplenking eller in-line lenking.

• Lenke til enhver del av Nettstedet annet enn hjemmesiden.

• Ellers må du iverksette tiltak med hensyn til materialet på dette nettstedet som ikke samsvarer med andre bestemmelser i disse vilkårene for bruk.

Nettstedet du lenker fra, eller som du gjør visse typer innhold tilgjengelig på, må oppfylle innholdsstandardene i disse brukervilkårene.

Du samtykker til å samarbeide med oss i å få uautoriserte innramminger eller koblinger til å stoppe umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake lenketillatelsen uten forvarsel.

Vi kan når som helst deaktivere alle funksjoner på sosiale medier og eventuelle lenker uten forvarsel etter eget skjønn.

Lenker fra Nettstedet

Hvis Nettstedet lenker til andre nettsteder og ressurser som leveres av tredjeparter, er disse lenkene bare tilgjengelige for å gjøre det enklere for deg. Dette inkluderer lenker i annonser, inkludert bannerannonser og sponsede lenker. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og påtar oss intet ansvar for dem eller for noe tap eller skade som måtte oppstå på grunn av din bruk av dem. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på noen av tredjeparts nettsteder som er lenket til dette Nettstedet, gjør du dette på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelsene for bruk av slike nettsteder.

Geografiske restriksjoner

Eieren av nettstedet er basert i Texas, USA. Vi tilbyr dette Nettstedet kun til bruk for personer som befinner seg i USA. Vi hevder ikke atNnettstedet eller noe av dets innhold er tilgjengelig eller egnet utenfor USA. Tilgang til Nettstedet kan være ulovlig for visse personer eller i visse land. Hvis du går inn på Nettstedet fra utenfor USA, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover.

Ansvarsfraskrivelse

Du forstår at vi ikke kan garantere at filer som er tilgjengelige for nedlasting fra Internett eller nettstedet, er fri for virus eller annen destruktiv kode. Du er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å oppfylle dine spesifikke krav til antivirusbeskyttelse og nøyaktighet ved datainnmating og -utmating, og for å opprettholde en metode utenfor Nettstedet vårt for eventuell rekonstruksjon av tapte data.

I DEN GRAD DET ER TILGJENGELIG I LOVGIVNINGEN, ER VI IKKE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER SKADE SOM SKYLDES DISTRIBUERT DOS-ANGREP, VIRUS ELLER ANNEN TEKNOLOGISK SKADELIG MATERIALE SOM KAN PÅVIRKE DATAUTSTYRET, DATAPROGRAMMER, DATA ELLER ANNEN EIENDOMSRETT PÅ GRUNN AV DIN BRUK AV NETTSTEDET ELLER NOEN TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM ER OPPNÅDD GJENNOM NETTSTEDET ELLER PÅ DIN NEDLASTING AV NOE MATERIALE SOM ER LAGT INN PÅ DET, ELLER PÅ ET NETTSTED SOM ER KNYTTET TIL DET.

DU BRUKER NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG ALLE TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM DU OPPNÅR GJENNOM NETTSTEDET, PÅ EGEN RISIKO. NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG ALLE TJENESTER ELLER ARTIKLER SOM OPPNÅS GJENNOM NETTSTEDET LEVERES ""SOM DE ER"" OG ""SOM TILGJENGELIG"", ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. VERKEN SELSKAPET ELLER NOEN PERSON KNYTTET TIL SELSKAPET GIR NOEN GARANTI ELLER FREMSTILLING MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHETEN, SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN, KVALITETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER TILGJENGELIGHETEN TIL NETTSTEDET. UTEN BEGRENSNING AV DET OVENSTÅENDE, VIL VERKEN SELSKAPET ELLER NOEN FORBUNDET MED SELSKAPETS REPRESENTER ELLER GARANTIER OM AT NETTSTEDET, DETS INNHOLD ELLER NOEN TJENESTER ELLER VARER SOM ER INNHENTET GJENNOM NETTSTEDET, VÆRE NØYAKTIGE, PÅLITELIGE, FEILFRIE ELLER UAVBRUTT, AT FEIL VIL BLI RETTET, AT VÅRT NETTSTED ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT NETTSTEDET ELLER NOEN TJENESTER ELLER VARER SOM ER INNHENTET GJENNOM NETTSTEDET PÅ ANNEN MÅTE VIL OPPFYLLE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

I DEN GRAD DET ER GITT VED LOV, FRASKRIVER SELSKAPET SEG HERVED ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVFESTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN GARANTIER FOR SALGBARHET, UKRENKELIGHET OG EGNETHET FOR SPESIELLE FORMÅL.

DET OVENSTÅENDE PÅVIRKER INGEN GARANTIER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD DET ER TILGJENGELIG VED LOV, SKAL IKKE SELSKAPET, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES LISENSGIVERE, SERVICELEVERANDØRER, ANSATTE, AGENTER, LEDERE ELLER DIREKTØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOE SLAG, UNDER NOEN JURIDISK TEORI, SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE, NETTSTEDET, ALLE NETTSTEDER SOM ER KNYTTET TIL DET, NOE INNHOLD PÅ NETTSTEDET ELLER SLIKE ANDRE NETTSTEDER, INKLUDERT DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, FØLGESKADER ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONSKADE, SMERTE OG MANGLENDE, EMOSJONELT STRESS, TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ELLER FORBEHOLD, TAP AV BRUK AV VARE, TAP AV DATA, OG OM DE ER FORÅRSAKET AV SKADER (INKLUDERT UAKTSOMHET), BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER ANNET, SELV OM DET ER FORUTSIGBART.


DET OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOE ANSVAR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Medisinsk ansvarsfraskrivelse: Søk etter optiker

Deler av Nettstedet gir generell informasjon om syn, synspleie og synskorreksjon. Dette innholdet er kun ment som informasjon. Vi gir ikke medisinske råd eller råd fra helsepersonell, og Nettstedet skal ikke brukes som en kilde til eller erstatning for slike råd. Hvis du mistenker at du har et synsproblem eller en medisinsk tilstand som krever behandling, må du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell så snart som mulig. Hvis du opplever et medisinsk nødstilfelle, må du umiddelbart ringe nødnummer 113.


Selv om de digitale tjenestene kan gi deg muligheten til å finne optikere  («ECP») som tilbyr selskapets produkter gjennom en «Finn en leverandør» eller lignende ECP-søkerfunksjon (individuelt og kollektivt,“ECP Locator”) og kan tilby informasjon og annet innhold som er levert av optikere og annet helsepersonell, oppretter ikke din bruk av nettstedet et forhold mellom helsepersonell og pasienter eller et lege-pasient-forhold til noen optiker eller annet helsepersonell.


Profesjonelle optikere er pålagt å oppbevare informasjonen i ECP-posisjonsindikatoren med hensyn til rimelig oppdatert og nøyaktig praksis. Slik informasjon er imidlertid levert av tredjeparter og er ikke uavhengig verifisert av Selskapet. Vi gir ingen garantier av noen art med hensyn til slik informasjon, inkludert de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for noe bestemt formål. Vi oppfordrer deg til å verifisere nøyaktigheten av denne informasjonen med egnede kilder, slik som den profesjonelle optikerens kontor, forsikringsselskaper, offentlige medisinske eller profesjonelle lisenstakere og relevante yrkesorganisasjoner.


ECP-stedsindikatoren er en praktisk funksjon for forbrukere slik at de kan lokalisere ECP-er som tilbyr våre produkter. All annen bruk er strengt forbudt. VI STØTTER ELLER ANBEFALER IKKE, ELLER GIR NOEN FRAMSTILLINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL TJENESTENE SOM LEVERES AV, NOEN INDIVIDUELLE PROFESJONELLE OPTIKERE ELLER KLINIKK. Utelukkelse fra ECP-posisjonsindikatoren indikerer ikke vår underkjenning av noen profesjonelle optikere.

    
DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR Å VELGE DIN PROFESJONELLE OPTIKER OG ANDRE HELSEPERSONELL. DIN BRUK AV ECP-FINNEREN OG NETTSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller andre for noen beslutning eller handling som er tatt på bakgrunn av informasjonen som er innhentet fra ECP Locator eller Nettstedet.

Vederlag

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløs og holde Selskapet, dets tilknyttede selskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører og dets respektive funksjonærer, direktører, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere, leverandører, etterfølgere og tildelinger skadesløse fra og mot alle krav, erstatningsansvar, skader, dommer, tildelinger, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inkludert rimelige advokathonorarer) som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med ditt brudd på disse Vilkårene for bruk eller din bruk av Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, dine Brukerbidrag, all bruk av Nettstedets innhold, tjenester og produkter annet enn det som er uttrykkelig godkjent i disse Vilkårene for bruk, eller din bruk av noen informasjon som er innhentet fra Nettstedet.

Lovvalg og jurisdiksjon

Alle forhold knyttet til Nettstedet og disse bruksvilkårene, og alle tvister eller krav som oppstår på grunn av eller er relatert til dette (i hvert tilfelle, inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav), skal styres av og tolkes i samsvar med interne lover i staten Texas uten å gi virkning til noen bestemmelse eller regel om valg eller konflikt i forhold til lov (enten i staten Texas eller noen annen jurisdiksjon).


Eventuelle rettssaker, søksmål eller rettssaker som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk eller nettstedet skal settes i verk utelukkende i føderale domstoler i USA eller domstolene i staten Texas og fylket Denton, selv om vi forbeholder oss retten til å rette rettssaker eller søksmål mot deg for brudd på disse vilkårene for bruk i ditt hjemland eller andre relevante land. Du frasier deg alle innsigelser mot utøvelse av jurisdiksjon over deg av slike domstoler og mot å benytte deg av slike domstoler. Du fraskriver deg videre retten til å delta i en rettssak med jury.

Voldgift

Etter Selskapets eget skjønn kan det kreve at du skal sende inn eventuelle tvister som oppstår fra disse vilkårene for bruk eller bruk av Nettstedet, inkludert tvister som oppstår fra eller i forbindelse med deres tolkning, brudd, ugyldighet, manglende oppfyllelse eller opphør, til endelig og bindende voldgift i henhold til voldgiftsreglene til American Arbitration Association ved bruk av loven i Texas.


Voldgiften vil bli gjennomført av American Arbitration Association ("AAA") i henhold til reglene og prosedyrene, inkludert AAAs Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (hvis aktuelt), som modifisert av denne Avtalen til Voldgift. AAAs regler er tilgjengelige på www.adr.org. Et skjema for å iverksette voldgiftsforhandlinger er tilgjengelig på AAAs nettsted på http://www.adr.org.


Hvis verdien av det oppsøkte fritaket er $10 000 eller mindre, kan du eller selskapet velge å få voldgiften utført via telefon eller utelukkende basert på skriftlige innleveringer, der valget skal være bindende for den andre parten, avhengig av voldgiftsdommerens skjønn, å kreve en personlig høring hvis omstendighetene tilsier det. Tilstedeværelse i personlig høring kan skje via telefon, med mindre voldgiftsdommer krever noe annet.


Voldgiftsdommeren vil bestemme substansen i alle krav i samsvar med lovene i staten Texas, inkludert anerkjente prinsipper for egenkapital, og vil respektere alle rettslige krav som anerkjennes av loven. Voldgiftsdommerens tildeling skal være konfidensiell, endelig og bindende, og voldgiftsdommerens avgjørelse om tildelingen kan legges inn i enhver domstol som har jurisdiksjon derav.


Betaling av alle utgifter til arkivering, administrasjon og voldgift styres av AAAs regler.

Forbud mot gruppesøksmål og ikke-individuell støtte

Du og Selskapet samtykker i at hver av oss kan rette krav mot den andre kun på individuell basis, og ikke som saksøker eller gruppemedlem i påståtte gruppesøksmål eller representative handlinger eller rettssaker. Med mindre både du og selskapet er enige om noe annet, kan en persons eller en parts krav ikke slås sammen med en annens, og ingen dommer eller voldgiftsdommer kan gå foran noen form for konsolidert-, representativ- eller klasserettsak. En dommer eller voldgiftsdommer kan også gi erstatning (inkludert økonomisk, forbud og deklarerende erstatnig) kun til fordel for den individuelle parten som søker erstatning og bare i den grad det er nødvendig for å gi erstatning som er nødvendig etter den partens individuelle krav. Enhver erstatning kan ikke påvirke andre brukere av Nettstedet. DU GIR OPP RETTEN TIL Å STARTE ELLER DELTA I GRUPPESØKSMÅLET OG REPRESENTATIVE SØKSMÅL.

Tidsbegrensning til å reise et krav

ENHVER ÅRSAK TIL SØKSMÅLET ELLER KRAVET SOM KOMMER FRA ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ELLER NETTSTEDET MÅ PÅBEGYNNES INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT ÅRSAKEN TIL SØKSMÅLET OPPSTO, ELLERS MÅ DENNE ÅRSAKEN TIL SØKSMÅLET ELLER KRAVET VÆRE FORBUDT.

Eksportbegrensninger

All programvare og all underliggende informasjon og teknologi som lastes ned fra Nettstedet (samlet kalt "Programvaren") av deg kan være underlagt amerikanske eksportkontroller, inkludert Export Administration Act (50 U.S.C. Appx. §§ 2401 et seq.) og Export Administration Regulations ("EAR", 50 C.F.R. Parts 730-774), og kan være underlagt eksport- eller importforskrifter i andre land. Du er ansvarlig for å overholde alle handelsforskrifter og lover, både i inn- og utland. Med unntak av det som er tillatt ved lov, samtykker du i og garanterer å ikke eksportere eller reeksportere programvaren til noe fylke, eller til noen person, enhet eller sluttbruker underlagt amerikanske eksportkontroller, inkludert personer eller enheter som er oppført i U.S. Department of Commerce Bureau of Industry og Security Denied Parts List og U.S. Department of Treasury's Specially Designated Nationals. Du erklærer og garanterer videre at ingen amerikanske føderale myndigheter har suspendert, tilbakekalt eller avslått dine eksportrettigheter.

Fraskrivelse og alvorlighetsgrad

Ingen fraskrivelse av noen vilkår eller betingelser som er angitt i disse bruksvilkårene skal anses som en ytterligere eller vedvarende fraskrivelse av slike vilkår eller betingelser eller fraskrivelse av andre vilkår eller betingelser, og enhver mangel på fraskrivelse av en rettighet eller bestemmelse i henhold til disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.


Dersom en domstol eller annen kompetent jurisdiksjon anser noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbar av en eller annen grunn, skal denne bestemmelsen elimineres eller begrenses i så liten grad at de gjenværende bestemmelsene i vilkårene for bruk vil fortsette å gjelde fullt ut.

Hele avtalen

Vilkårene for bruk og vår personvernerklæring utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom deg og Hoya Optical Labs of America, Inc. med hensyn til Nettstedet og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, avtaler, representasjoner og garantier, både skriftlige og muntlige, med hensyn til nettstedet.

Dine kommentarer og bekymringer

Dette nettstedet drives av Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067.


Alle andre tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte og annen kommunikasjon knyttet til nettstedet skal rettes til