Skjermtid og sannheten om digital øyebelastning: hvor aktuelle er spørsmålene dine?

Stiller du pasientene dine de rette spørsmålene om skjermbruken deres? Hva med symptomer relatert til digital øyebelastning?

 

Dagens synsspesialister bør spørre alle pasienter hvor mye tid de bruker foran digitale skjermer. Pasientspørreskjemaet ditt er rene forskningsstudien; du har en hypotese som du ønsker å bekrefte eller avkrefte - vi prøver å finne ut om alle pasienter bør ha databriller. Og det får vi bare vite hvis vi stiller de rette spørsmålene om kundenes skjermbruk. Hver eneste skjerm de bruker gjennom hele dagen, samt eventuelle symptomer relatert til digital øyebelastning.


Det er utført forskning på vegne av uavhengige synsspesialister. Etter flere dybdestudier og fokusgrupper ble det oppdaget at pasientene ikke forbandt symptomene på digital øyebelastning med skjermbruk!

  

 

Dette er utrolig informasjon. Hva skal vi gjøre med det? Nedenfor finner du spørsmålene jeg stiller alle mine pasienter. Noen ganger fyller de ut dette skjemaet, andre ganger stiller jeg spørsmålene under øyeundersøkelsen. Legg merke til spørsmålenes rekkefølge. Først spør jeg om eventuelle symptomer, deretter om skjermbruken. Når pasientene har skjønt sammenhengen, kan du lære dem om overbelastede øyne, hvorfor det er årsaken til symptomene og hvordan de kan hjelp til bedre akkomodering. 

 

 

 

Med pasientopplæring kan vi gjøre en forskjell. Vi må gjøre pasientene fullstendig klar over sammenhengen mellom øyesymptomene og skjermbruken deres.

 


I USA er det øyelegen som må ta denne samtalen om pasientenes behov og symptomer. Pasienten må få opplæring om øyebelastning og få ordinert den beste løsningen, som pasienten vil akseptere og kjenne er komfortabel å bruke. Løsningen for mange av mine pasienter er at de får ordinert databriller, også kalt arbeidsbriller.

 

Jeg deler gjerne mitt pasientregistreringsskjema med deg, slik at du kan stille pasientene relevante spørsmål om deres skjermbruk og avgjøre om de lider av digital øyebelastning.

Still de riktige spørsmålene

Pasientene forbinder ikke symptomene på digital øyebelastning med skjermtid — få veiledning til å stille de riktige spørsmålene