Spesielle kjørebriller - en lovende fremtid?

Kjører du bil hver dag? Det er en ganske stor sjanse for at du gjør det. En studie som nylig ble utført i Tyskland, Spania og Storbritannia, tyder faktisk på at mer enn 70 % av deltakerne (alder fra 40 til 60 år) kjører bil daglig. For mange av disse bilførerne kan solblending, refleksjoner, slitne øyne og andre tilstander gjøre det vanskelig å se godt. Er spesialbriller for bilkjøring svaret?

Det er mange faktorer som bidrar til dårlig syn under bilkjøring og farene forbundet med det. Et betydelig antall av respondentene i denne studien, oppgir imidlertid at de ikke tror det finnes hjelpemidler. Det var faktisk mer enn 40 % som oppga at de aldri hadde snakket med andre (heller ikke synsspesialist) om synsproblemene de opplevde under bilkjøring.

 

Men det finnes teknologi som kan hjelpe.

 

Spesiallagede brilleglass som er designet spesielt for bilførere, er nå tilgjengelig fra produsenter av kvalitetsglass, som Hoya. Da bilførerne som deltok i spørreundersøkelsen, fikk høre om muligheten for å få lindret slike synsproblemer, viste de stor interesse. 55 % svarte spontant at de var svært eller ganske interessert i slike brilleglass.

 

30% av respondentene var allerede klar over at slike spesialbriller fantes. Det var størst kjennskap til dette i Tyskland (36 %), fulgt av Spania (29 %) og Storbritannia (26 %). Spanske respondenter syntes å være mest åpen for dette (78 % var svært / ganske interessert), mens britene ikke var fullt så interessert (43 %).

 

Uansett hvordan du regner på disse tallene, så innebærer de en anledning til å styrke forretningen din. Spesialbriller til bilførere har en lovende fremtid.

Ta kontakt for å lære mer