Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Tahminen 5 milyar insan veya küresel nüfusun yarısı 2050 yılına kadar miyopluktan etkilenebilir.

Miyopi küresel bir endişedir.

Yıllık miyopi ilerleme hızı en çok 10 yaşın altında görülür. Özellikle ileri miyopisi olan çocuklarda önemli ölçüde daha yüksek ilerleme oranları görülebilir.

Tedavi edilmediği takdirde miyopi uzun süreli görme sorunlarına yol açabilir. Ancak beraberce çocuklarda miyopluğa karşı mücadele edebiliriz

Yenilikçi bir gözlük camı.

Bu gözlük camı, devrim niteliğindeki Defocus Incorporated Multiple Segments'i (D.I.M.S.) temel alır. Bu teknoloj, 2014 yılında Hong Kong Politeknik Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. MiYOSMART'ın takılması, normal tek odaklı camlar gibi kolaydır. Çerçeve seçiminde herhangi bir sınırlama yoktur.

 

2018 yılında MiYOSMART camları İsviçre'de Gold Prize, Grand Award ve Special Gold Award International Exhibition of Inventions of Geneva ödülünü kazandı. 2020'de Silmo Paris Optik Fuarı'nda Görme kategorisinde Silmo d'Or Ödülü'nü kazandı.

Devrim niteliğinde bir teknoloji.

Özel noninvaziv D.I.M.S. Teknolojisiyle cam miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için tüm yüzeyinde görme bozukluğunu düzeltir ve halka şeklinde bir tedavi alanına sahiptir. Odak alanı ve odak dışı alanın değişimi, net görüş sağlar ve aynı anda miyopiyi yönetir.

MiYOSMART'ın Bilimsel Kanıtları

2 yıllık Randomize Klinik Çalışma

Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) gözlük camları miyopi ilerlemesini yavaşlatıyor: 2 yıllık randomize klinik çalışma (BJO)

Makaleyi okuyun

3 Yıllık Takip Çalışması

Çinli çocuklarda defocus incorporated multiple segments (DIMS) gözlük camının miyopi tedavisine etkisi: 3 yıllık takip çalışmasının sonuçları (BJO)

Makaleyi okuyun

6 Yıllık Takip Çalışması

DIMS gözlük camlarını 6 yıl boyunca kullanan çocuklarda uzun dönem miyopi tedavisinin etkisi ve güvenliği

Makaleyi okuyun

MiYOSMART Kanıtlarına Genel Bakış

Bugüne kadarki tüm MiYOSMART kanıtlarının tam özetini keşfedin. Yıllar boyunca MiYOSMART D.I.M.S. Teknolojisi üzerine dünyanın dört bir yanından 25'ten fazla yayın yapılmıştır.

Çalışmaları okuyun

MiYOSMART Sun - Çocuğunuzun Dünyaya Bakışını Koruyun

MiYOSMART Sun ile miyopi ilerlemesinin yavaşlatılması ve yoğun güneş ışığından korunma bir araya geliyor.2-6†

MiYOSMART Sun gözlük camları, yoğun güneş ışığından korurken ve göz konforunu artırırken, etkili miyopi yönetimi ve miyopik kırılma kusurunun düzeltilmesi için D.I.M.S. Teknolojisini benimsemiştir.2-6

MiYOSMART şeffaf gözlük camları gibi MiYOSMART Sun gözlük camları da UV-A ve UV-B'ye karşı %100 koruma sağlar,7* gözde uzun süreli hasar riskini azaltır.

*EN ISO 8980-3:2013 ve ANSI Z80.3-2015 Standartlarına göre.

†Fotokromik gözlük camlarının her zaman veya MiYOSMART şeffaf gözlük camlarına ek olarak kullanıldığını veya MiYOSMART şeffaf gözlük camlarına ek olarak polarize gözlük camlarının kullanıldığını varsayın. Hastalar tedavi kararları ve kullanım talimatları için her zaman Göz Hekimlerine danışmalıdır. Hastalar tedavi kararları ve kullanım talimatları için her zaman Göz Hekimlerine danışmalıdır.

Daha fazlasını keşfedin

Image of children wearing classes within a classroom

Çocukların aktif yaşantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

MiYOSMART kolay silinen, özel yansıma önleyici ve dayanıklı bir kaplamaya sahiptir. Eye Shield sayesinde genç hastalar darbeye dayanıklı malzemenin ve UV korumasının ek güvencesine sahip olur.

Image of children wearing classes within a classroom

Sorumluluk Reddi: MiYOSMART, ABD de dahil olmak üzere bazı ülkelerde miyopi yönetimi için henüz onay almamıştır ve şu anda bu ülkelerde satışa sunulmamıştır.

 

Kaynaklar:


*Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko S. Miyopi ve Yüksek Miyopinin Küresel Prevalansı ve 2000'den 2050'ye Zamansal Eğilimler. Amerikan Oftalmoloji Akademisi. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036-1042.


1. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) gözlük camları miyopi ilerlemesini yavaşlatıyor: 2 yıllık randomize klinik çalışma. British Journal of Ophthalmology. İlk Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2019. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2018-313739


2. Ho CL, Wu WF, Liou YM. Dış Mekan Maruziyeti ve Miyopi Göstergelerinin Doz-Yanıt İlişkisi: Çeşitli Araştırma Yöntemlerinin Sistematik Bir İncelemesi ve Meta-Analizi. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(14):2595.


3. WSPOS. Güneş Işığına Maruz Kalma ve Çocukların Gözleri Konsensüs Bildirisi. 2016. Erişim adresi: https://www.wspos.org/wspos-sunlight-exposure-childrens-eyes-consensus-statement/ (Son erişim tarihi 20/02/2023)


4. Lakkis C, Weidemann K. 10 ila 15 yaş arası çocuk ve ergenlerde fotokromik gözlük camlarının performansının değerlendirilmesi. Clin Exp Optom. 2006;89(4):246-252.


5. Renzi-Hammond LM, Hammond BR Jr. Fotokromik camların görsel performans üzerindeki etkileri. Clin Exp Optom. 2016;99(6):568-574.


6. Wu PC, Kuo HK. Düşük doz konsantrasyonlu atropin ile tedavi edilen miyop okul çocuklarında fotokromik gözlüklerin görsel semptomlar ve kontrast duyarlılığı üzerine etkisi. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57:2484.


7. HOYA verileri dosyada. MiYOSMART şeffaf ve MiYOSMART güneş gözlük camları için geçirgenlik, trafik ışığı tanıma ve UV engelleme testi. 02/2023. Testler oda sıcaklığında (23°C) gerçekleştirilmiştir.

Sorumluluk Reddi

MiYOSMART, ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerde miyopi yönetimi için onaylanmamıştır ve şu anda ABD de dahil olmak üzere tüm ülkelerde satışa sunulmamıştır.

MiYOSMART optik camları, doğal eksiklikler, hastalık, önceden var olan tıbbi durumlar ve/veya tüketicilerin ileri yaşı nedeniyle bireylerin durumlarını ele almayabilir. Burada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. MiYOSMART optik camlarını kullanmadan önce daha fazla bilgi için lütfen Göz Doktorunuza danışın.