Další informace o nejčastějších problémech se zrakem...

Problémy se zrakem

jpg

Krátkozrakost (myopie)

Myopie, běžně známá jako krátkozrakost, je problém se zrakem, který způsobuje, že vzdálené předměty se zdají být rozmazané, zatímco blízké předměty jsou vidět jasně.

Jaké jsou příčiny krátkozrakosti?

Krátkozrakost se obvykle projevuje tím, že je oční bulva příliš dlouhá. To znamená, že světlo se správně nesoustředí na tkáň citlivou na světlo (sítnici) v zadní části oka. Místo toho se světelné paprsky soustředí těsně před sítnicí, což způsobuje, že vzdálené předměty se zdají být rozmazané. Krátkozrakost se často vyskytuje v rodinách, ale souvisí také s dlouhým soustředěním na blízké předměty, jako jsou knihy, počítače a mobily.

Jak poznám, že jsem krátkozraký?

K příznakům, že jste krátkozrací, patří:

 • Potíže se čtením dopravních značek a poznávacích značek aut.
 • Potíže s jasným viděním slov na tabuli nebo televizní obrazovce.
 • Mžourání, abyste lépe viděli.
 • Časté bolesti hlavy nebo unavené oči.

Jak lze krátkozrakost korigovat?

Ve většině případů lze krátkozrakost účinně korigovat jednoohniskovými čočkami (rozptylkami). Ty správně zaostřují světlo na sítnici. Pokud jste krátkozraký, váš předpis bude mít záporné číslo. Čím vyšší číslo, tím silnější jsou vaše brýlové čočky.

Pokud máte obavy o svůj zrak nebo jste si všimli, že se změnil, obraťte se na nejbližší optiku.  Hoya Vision optika.

Kontaktujte nejbližšího optika Hoya Vision

Hyperopie (dalekozrakost)

Hyperopie, běžně známá jako dalekozrakost nebo vetchozrakost, je problém se zrakem, který způsobuje, že blízké předměty se zdají být rozmazané, zatímco vzdálené předměty jsou vidět jasně.

Jaké jsou příčiny dalekozrakosti?

Dalekozrakost se obvykle projevuje tím, že je oční bulva mírně zkrácená. To znamená, že světlo se správně nesoustředí na tkáň citlivou na světlo (sítnici) v zadní části oka. Místo toho se světelné paprsky soustředí za sítnicí, což způsobuje, že se blízké předměty zdají rozmazané. Dalekozrakost se často vyskytuje v rodinách, ale souvisí také s věkem a některými zdravotními stavy, jako je například cukrovka. Dalekozrakost související s věkem se nazývá presbyopie.

Jak poznám, že jsem dalekozraký?

Mezi příznaky, že jste dalekozrací, patří:

 • Potíže se zaměřením na předměty v blízkosti.
 • Mžourání, abyste dobře viděli.
 • Časté bolesti hlavy.
 • Únava očí při čtení, psaní nebo používání digitálních zařízení.

Jak lze dalekozrakost korigovat?

Ve většině případů lze dalekozrakost účinně korigovat jednoohniskovými čočkami (spojkami). Ty správně zaostřují světlo na sítnici. Pokud jste dalekozrací, váš předpis bude mít kladné číslo. Čím vyšší číslo, tím silnější jsou vaše brýlové čočky. Pokud máte obavy o svůj zrak nebo jste si všimli, že se změnil, obraťte se na nejbližšího optika Hoya Vision.

Obraťte se na nejbližšího optika Hoya Vision.

Presbyopie

Presbyopie je porucha vidění, která způsobuje, že blízké předměty se zdají být rozmazané, zatímco vzdálené předměty jsou vidět jasně.

Jaké jsou příčiny presbyopie?

Presbyopie, známá také jako věkem podmíněná dalekozrakost, obvykle postihuje osoby starší 40 let. Presbyopie je postupné ztlušťování a tvrdnutí oční čočky. Jak čočka ztrácí svou pružnost, snižuje se schopnost zaostřit na blízké předměty. Presbyopie může být doprovázena dalšími problémy se zrakem, jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. 

Jak poznám, že jsem presbyopik?

Mezi příznaky presbyopie patří:

 • Zvětšující se potíže se zaměřením na blízké předměty.
 • Držení knih, novin, digitálních zařízení apod. na délku paže, abyste je mohli správně číst.
 • Časté bolesti hlavy a únava očí.

Jak lze korigovat presbyopii?

Ve většině případů lze presbyopii účinně korigovat pomocí progresivních brýlových čoček. Ty obsahují plusový předpis pro vidění na blízko ve spodní části čočky a mínusový předpis pro vidění na dálku v horní části čočky. Pokud máte obavy o své vidění nebo jste si všimli, že se změnilo, obraťte se na nejbližšího optika Hoya Vision.

Kontaktujte nejbližšího optika Hoya Vision

Astigmatismus

Astigmatismus je běžný oční problém, který způsobuje rozmazané nebo zkreslené vidění.

Co způsobuje astigmatismus?

Astigmatismus vzniká, když průhledná vrstva tkáně (rohovka) v přední části oka není dokonale zakřivená. Toto nepravidelné zakřivení znamená, že světelné paprsky vstupující do oka se na světlocitlivé tkáni (sítnici) v zadní části oka soustředí na dvou různých místech. Tím vzniká rozmazaný obraz. Astigmatismus se obvykle objevuje již při narození a může doprovázet další problémy se zrakem, jako je krátkozrakost a dalekozrakost.

Jak poznám, že mám astigmatismus?

Mezi příznaky astigmatismu patří:

 • Rozmazané nebo zkreslené vidění na blízko i na dálku.
 • Potíže s rozlišováním svislých, vodorovných a šikmých tvarů.
 • Záměna písmen, jako je H místo N nebo C místo O.
 • Bolesti hlavy a únava očí.

Jak lze korigovat astigmatismus?

Ve většině případů lze astigmatismus účinně korigovat torickými čočkami. Ty jsou speciálně navrženy a tvarovány tak, aby kompenzovaly nepravidelné zakřivení rohovky, které způsobuje astigmatismus. Pokud máte obavy o své vidění nebo jste si všimli, že se změnilo, obraťte se na nejbližšího optika společnosti Hoya Vision.

Kontaktujte nejbližšího optika Hoya Vision
Image of optician holding a trial frame

Pečujte o svůj zrak

Pravidelně navštěvujte svého očního lékaře nebo optometristu a nechte si vyšetřit zrak. Pokud mezi jednotlivými prohlídkami zaznamenáte změnu nebo máte obavy o svůj zrak, obraťte se na nejbližší optiku Hoya Vision.

 

Čočky Hoya Vision nabízejí korekci zraku a jejich povrchové úpravy mohou také chránit vaše oči. Včasné odhalení a léčba problémů může pomoci udržet dobrý zrak po zbytek života.

Najít optiku