Mezinárodní asociace optiků

Již více než padesát let spojuje IOA odborníky na optiku, aby se vyjadřovali k problémům podnikání v oblasti optiky. Původně byly členy převážně optici z nezávislých společností v zemích po celém světě. Asociace IOA vznikla s tím, že bude členům sloužit jako fórum ke sdílení obchodních stránek optiky a jejímu rozvoji. Tito členové byly obvykle také klíčovými subjekty ovlivňující veřejné mínění a majiteli úspěšných podniků.

 

Poslání současné asociace IOA se vyvinulo tak, aby odráželo měnící se prostředí optiky. IOA je však především asociace, která se věnuje zlepšování a rozvoji profese optiků po celém světě.

Dnes je jejím posláním působit jako fórum pro optiky a subjekty a školitele působící v oboru optiky, aby se scházeli a diskutovali o tématech, která mají vliv na rozvoj této profese a na poskytování prvotřídní péče o zrak a zajištění kvalitního vidění. Asociace IOA optikům vždy nabízela příležitost diskutovat a šířit materiály týkající se podnikání v oblasti optiky. Má politický dosah s důrazem na rozvoj této profese po celém světě, a to jak z hlediska pomoci místním optickým organizacím získat si pozornost vlády, pokud jde o uznání a rozsah působnosti, tak i z hlediska zajištění nejvyšších standardů pro praxi a kvalitní vidění pro všechny.

 

 

Současnou předsedkyní asociace je Fiona Anderson. Objasňuje, s jakými výzvami se dnes potýká odvětví optiky po celém světě, a jak může IOA pomoci:

 

„Problémy vycházejí ze skutečnosti, že optika je v mnoha zemích nedostatečně zastoupena. Cílem IOA je poskytnout hodnotný přínos v místech, kde je optika v počátcích: zde je pro asociaci výzvou rozvíjení partnerství za účelem zvýšení standardů po celém světě a pomoc zemím, které jsou na začátku. Další výzvou je být proaktivní, a ne reaktivní. IOA si klade za cíl sdružit optiky, aby uvažovali o budoucnosti a vytvářeli plány pro rozvoj této profese, místo aby pouze reagovali na okolnosti.“ Od založení IOA byly transformovány informační a komunikační systémy. Nyní se optici po celém světě mohou každý den připojit k síti, sdílet nápady a prostřednictvím internetu se vzájemně podporovat. Fiona pokračuje: „Pro IOA vidím tyto priority:

 

větší zviditelnění a členskou základnu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je oživit celkový obraz a více využívat sociální sítě a nové webové stránky, čímž je možné dostat se k optikům po celém světě. Webové stránky vyzdvihnou práci naší profese nejen v zájmu optiků, ale také v zájmu veřejnosti, která si zaslouží dozvědět se více o tom, co optik dělá a co lze od návštěvy optiky očekávat;

 

spolupracovat s odborníky po celém světě prostřednictvím příslušných kanálů sociálních sítí a zajistit podpůrný mechanismus, který optikům pomůže poskytovat péči té nejlepší úrovně. Zajistí také, že IOA je aktivní a relevantní součástí života optiků, umožňující setkávání s moderními praktiky z oboru na kanálech sociálních sítí, které se dnes používají ke komunikaci a navazování kontaktů;

 

a působit jako most mezi odborníky v oboru optiky s cílem navázat vztahy a vytvořit profesionální síť za účelem posílení a zkvalitnění této profese, sdílení osvědčených postupů a zajištění trvalého rozvoje. Naše nové webové stránky a kanály sociálních sítí mohou každému optikovi, který má přístup k mobilnímu zařízení, poskytnout více informací o profesi a rozvíjet vlastní dovednosti a znalosti.“

 

Současná členská základna IOA zahrnuje řadu anglicky mluvících zemí v Asii, Oceánii, Severní Americe a také Spojené království a Irsko. To se však mění od doby, kdy IOA přišla s novou image a novým přístupem.

 

Elaine Grisdale z asociace ABDO, v současné době působí také jako ředitelka pro rozvoj v IOA, říká:

 

„Naším cílem je být aktivnější. Chceme přesvědčit členské asociace, aby více komunikovaly se svými národními členy a podpořily spolupráci s odborníky v zahraničí. Doufáme, že v budoucnu se jednotliví optici v zemích, kde žádná národní asociace neexistuje, budou moci připojit k IOA prostřednictvím našich webových stránek a stát se členy optické komunity. Některá sdružení, jako je ABDO ve Velké Británii a OAC v Kanadě, vyplácejí symbolické členské příspěvky na člena národního sdružení, aby členství v IOA mělo dodatečnou výhodu. Pracujeme také na kategorii členství pro jednotlivce a firemního členství pro průmyslové partnery, kteří podporují a stimulují rozvoj optik.“

 

 

Odhaduje se, že po celém světě působí 600 000 optiků. Dosud však neexistuje žádné mezinárodní zastoupení ani způsob, jak komunitu spojit a sdílet osvědčené postupy a zajistit, že se vše vyvíjí správným směrem. Fiona říká:

 

„Existuje 200 000 optometristů a ti mají světovou organizaci, která jim umožňuje prosazovat jejich program. Věřím, že optická ordinace se neposuzuje podle vyšetření zraku, ale podle kvality zakoupeného výrobku a podle toho, jak dobře funguje pro zákazníka z hlediska kvality zraku, jak usnadňuje život a přináší komfort. Je v zájmu každého v oboru, aby optici odváděli prvotřídní práci, drželi krok s dobou a získali správné dovednosti k dosažení úspěchu. Doufejme, že IOA toto usnadní a síť, kterou vytvoříme, vám pomůže v rozvoji profese.“

 

 

Cílem IOA je sehrát prostřednictvím osobní interakce s dalšími profesními orgány a prostřednictvím vedení národních organizací aktivnější politickou úlohu na podporu profese a ochranu veřejnosti. Elaine říká:

 

„Vidím, jak IOA podněcuje rozvoj profese v zemích, kde je jen málo zdrojů, přičemž pro národní orgány bojující s ministerstvy o uznání nebo širší rozsah činnosti, pomáhá prosazovat dovednosti v oblasti distribuce prostřednictvím webových stránek, CET, organizovat vzdělávání školitelů a poskytovat poradenství a vedení. Může hrát roli při propagaci profese zaměřené na veřejnost s důrazem na objasňování potřeby profesionálů k zajištění té nejlepší kvality vidění a produktů. IOA by také mohla profesionálům poskytnout příležitosti k tomu, aby se přestěhovali do jiných zemí a vyzkoušeli si práci v zahraničí. Bude moci spolupracovat s průmyslovými partnery při hledání oblastí pro rozvoj jak z hlediska geografie, tak z hlediska znalosti produktů.“

 

Elaine Grisdale uvádí: „Když jsem trávila spoustu času cestováním po světě, navázala jsem spoustu vztahů s vedoucími osobnostmi a institucemi po celém světě v oboru optiky, optometrie a oftalmologie. Zasedám v různých mezinárodních a evropských výborech a účastním se mezinárodních akcí v oboru optiky. Nyní jako zástupce IOA mám příležitost mluvit o tom, jak můžeme pracovat ještě efektivněji a ujistit veřejnost, že je lepší vyhledat péči o zrak a obstarat si vhodné brýle.“

 

Elaine dodává: „Jako ředitelka pro rozvoj mám za úkol vdechnout IOA nový život. Demografické údaje v odvětví optiky se od počátků IOA v roce 1951 zcela jistě změnily, a dokonce i od roku 1994, kdy se z Mezinárodního sdružení optiků stala Mezinárodní asociace optiků. V současné době by IOA neměla být jen pro majitele podniku, ale měla by reprezentovat všechny optiky bez ohledu na to, pro koho pracují, a měla by jim pomáhat v profesním rozvoji. Naším cílem je zajistit, aby optici nebyli vnímáni jen jako obchodníci, ani jako ti, kdo se angažují čistě v komerčních aktivitách. Snažím se prosadit program a zajistit, aby profese optika byla součástí profese v oboru zdravotní péče, kde budou mít optici lepší status a lepší výchozí pozici při diskuzích o péči o zrak. To bude v příštích letech stále důležitější v souvislosti se stárnutím populace a potřebou služeb, jako je například korekce slabozrakosti.“

 

Elaine pokračuje: „Obchodní problematiku nebudeme ignorovat. Zajistíme, aby IOA také vytvořila fórum pro rozvoj podnikání. Odhaduje se, že 80 % z obratu optiky, která také provádí vyšetření očí, pochází z distribuce a dodávek optických přístrojů. Investice do klinického a diagnostického vybavení a optometrického personálu by se bez práce optika nemohly uskutečnit tak efektivně.“

 

 

Pokud máte zájem o další informace o IOA, můžete navštívit stránku www.ioassn.org, kde najdete stále širší nabídku informací o školení, kariéře a vzdělávání a podnětnými příběhy od optiků z celého světa.

Výjimečné produkty a vynikající služby

My ve společnosti HOYA vám vždy rádi zodpovíme jakékoli dotazy, prozkoumáme možnosti našeho potenciálního partnerství a vyslechneme si nápady, o které se s námi chcete podělit. Spojte se s námi vyplněním níže uvedeného formuláře.