Sympózium o teorii defokusu a klinických výsledcích korekce myopie

Kvůli popularizaci digitálních zařízení, nárůstu práce prováděné na krátkou vzdálenost, snížení času stráveného venku, velkému důrazu kladenému na dosažené vzdělání a mnoha dalším kombinovaným a vzájemně se ovlivňujícím efektům dědičných a environmentálních faktorů počet dětí s myopií v Hongkongu výrazně vzrostl. Za těchto okolností společnost HOYA Vision Care a Hong Kong Polytechnic University (HKPU) zahájily v roce 2012 spolupráci zaměřenou na vynalezení nové čočky korigující myopii, která je schopna zabránit jejímu zhoršení nebo zpomalit její progresi. V průběhu let akademických studií, designu výrobků a klinického výzkumu společnost Hoya a univerzita HKPU společně vynalezly revoluční brýlové čočky, Defocus Incorporated Multiple Segments (čočky DIMS), které úspěšně získaly Grand Prize, Grand Award a Gold Medal na 46. mezinárodní výstavě vynálezů v Ženevě.

 

S cílem představit teorii myopického defokusu a konstrukci čočky DIMS  místním odborníkům v oblasti péče o zrak (ECP) a klíčovým subjektům ovlivňujícím veřejné mínění uspořádala společnost Hoya Lens HK Ltd. a Global Marketing Hoya Vision Care „Sympozium o teorii myopického defokusu a klinických výsledcích u korekce myopie“, která se konala dne 25. dubna 2018 v Hongkongu v hotelu Hyatt Regency. Hlavními řečníky na této akci byli doktor Hua Qi z oddělení technického výzkumu a vývoje (TRD) společnosti Hoya Vision Care v Japonsku a profesor Chi-ho To, děkan fakulty optometrie univerzity HKPU. Podrobně vysvětlili teorii a čočky DIMS. Sympózia se zúčastnilo deset místních odborníků v péče o zrak a kolegů, kteří se podíleli na diskusním bloku.

 

 

 

 

Během sympózia prof. Chi-ho To představil výsledky výzkumu teorie defokusu a korekce myopie, který společně se svým týmem výzkumníků prováděl v průběhu let. Zjistili, že axiální délka oční bulvy je ovlivněna pozicí promítaného obrazu na sítnici. Když se poloha promítaného obrazu neustále nachází před sítnicí, axiální délka má tendenci se zkracovat a naopak.

 

U zvířecích modelů je prokázáno, že myopický defokus může zpomalit růst oka a tak účinně korigovat progresi myopie. Stručně řečeno, mechanismus této teorie souvisí s  promítáním obrazu na sítnici a před ní, aby se myopický defokus vytvořil uvnitř oka.

 

V druhé části dr. Hua Qi uvedl svou prezentaci o konstrukci čočky DIMS, která je novým řešením pro korekci myopie. S využitím desetiletých zkušeností s výrobou a vývojem očních čoček společnost Hoya úspěšně aplikuje obrovské množství defokusovaných segmentů rovnoměrně rozložených na povrchu čočky. Díky vynikajícímu designu a inovativní výrobní technologii je povrch čoček hladký a jeho kosmetický vzhled je téměř stejný jako u běžných jednoohniskových čoček. Tato inovativní čočka je dokonale sladěna s teorií myopického defokusu a korekcí myopie tak, aby byla zajištěno vynikající vidění.

 

 

 

 

Klinická studie se provádí od roku 2014. V tomto dvojitě zaslepeném randomizovaném kontrolovaném klinickém hodnocení má 79 dětí čočky DIMS, a 81 dětí nosí běžné jednoohniskové čočky. V průběhu 2 let byly zaznamenány změny v refrakční vadě a axiální délce. Bylo zjištěno, že děti s čočkami DIMS měly podstatně menší progresi myopie o 60 % a 21,5 % z nich měly progresi myopie zcela zastavenou.

 

Klíčoví řečníci ukázali, jak se podařilo vyvinout tuto inovativní čočku korigující myopii pomocí dosažených výsledků výzkumu HKPU a pokročilé technologie společnosti Hoya Vision Care. Během diskusního bloku se místní odborníci v péči o zrak a jejich kolegové aktivně zapojili do diskuse o teorii myopického defokusu, výsledcích klinického výzkumu a konstrukci čoček. K osvětlení budoucího zlepšování čočky DIMS přispívá mnoho zasvěcených názorů.

Více informací o čočkách DIMS, které získaly Grand Prize na 46. mezinárodní výstavě vynálezů v Ženevě.

Výjimečné produkty a vynikající služby

My ve společnosti HOYA vám vždy rádi zodpovíme jakékoli dotazy, prozkoumáme možnosti našeho potenciálního partnerství a vyslechneme si nápady, o které se s námi chcete podělit. Spojte se s námi vyplněním níže uvedeného formuláře.