Řešení dětské krátkozrakosti neinvazivní metodou.

Důvěra na základě důkazů

Více než 25 publikací z celého světa o technologii MiYOSMART, které vám pomohou s jistotou řešit myopii ve vaší každodenní praxi.

Systematický přehled literatury a metaanalýza

Přehled čoček Defocus Incorporated Multiple Segments: nový přístup k léčbě progrese myopie

Více informací

Účinnost brýlových čoček s periferním rozostřením při korekci myopie: metaanalýza a systematický přehled

Více informací

Intervence pro korekci myopie u dětí: živý systematický přehled a síťová metaanalýza. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023

Více informací

Randomizovaná kontrolovaná studie

Brýlové čočky Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) zpomalují progresi myopie: 2letá randomizovaná klinická studie

Více informací

Brýlové čočky Defocus Incorporated Multiple Segments změnily relativní periferní refrakci: 2letá randomizovaná klinická studie

Více informací

Vliv brýlových čoček Defocus Incorporated Multiple Segments na zrakové funkce čínských dětí s myopií

Více informací

Kohortní studie

Optické a zobrazovací vlastnosti nových vícesegmentových brýlových čoček určených ke zpomalení progrese myopie

Více informací

Léčba a profylaxe myopie pomocí brýlových čoček Defocus Incorporated Multiple Segments

Více informací

Adaptace a přijetí čoček Defocus Incorporated Multiple Segments u čínských dětí

Více informací

Brýlové čočky Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) používané u čínských dětí: výsledky tříleté návazné studie

Více informací

Čočky korigující myopii snižují únavu očí při zrakovém vyhledávání u dospívajících i dospělých

Více informací

Hodnocení léčby progrese myopie optickým rozostřením u školáků během pandemie covidu-19

Více informací

Testy zraku s brýlovými a kontaktními čočkami pro optickou korekci krátkozrakosti: pilotní studie

Více informací

Účinek korekce myopie u dětí s brýlovými čočkami DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments) je ovlivněn výchozí relativní periferní refrakcí

Více informací

Modelování refrakčního a zobrazovacího vlivu vícezónových čoček používaných ke korekci myopie u dětí

Více informací

Jednoroční účinnost čoček Defocus Incorporated Multiple Segments u čínských dětí s myopií

Více informací

Korekce myopie: krátkodobý účinek 0,01% atropinu vs. čoček Defocus Incorporated Multiple Segments – retrospektivní studie u evropských dětí

Více informací

Synergické účinky čoček Defocus Incorporated Multiple Segments a atropinu při zpomalování progrese myopie

Více informací

Změny relativní periferní refrakce u dětí, které přešly z jednoohniskových čoček na čočky Defocus Incorporated Multiple Segments

Více informací

Účinnost čoček Defocus Incorporated Multiple Segments při zpomalování progrese myopie

Více informací

Optická charakterizace dvou nových brýlových čoček pro korekci myopie

Více informací

Srovnání korekce krátkozrakosti u evropských dětí a dospívajících pomocí brýlových čoček Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS), atropinu a kombinované léčby čočkami DIMS / atropinem

Více informací

Dlouhodobý efekt korekce myopie a bezpečnost čoček DIMS u dětí, které je nosí po dobu 6 let

Více informací

Srovnání optických zásahů pro korekci myopie: vliv na kvalitu periferního obrazu a vidění

Více informací

Vícesegmentové brýlové čočky pro korekci myopie. Část 1: Optika

Více informací

Vícesegmentové brýlové čočky pro korekci myopie. Část 2: Vliv na progresi myopie

Více informací

Vztah mezi perfuzí choriocapillaris a prodlužováním osy oka u dětí používajících brýlové čočky Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS)

Více informací

Bezpečnost brýlových čoček s technologií DIMS a atropinu v kombinované léčbě progrese myopie

Více informací

Studie na zvířecích modelech

Odstupňované konkurenční regionální myopické a hyperopické rozostření vytváří sumární emetropizační set pointy u kuřat

Více informací

Vliv souběžných dvouohniskových čoček na vývoj refrakce u opičích mláďat

Více informací

Současná integrace rozostření při vývoji refrakce

Více informací