Co je to technologie binokulární harmonizace?

Progresivní čočky byly úžasným krokem vpřed v technologii čoček, ale s pokračujícími inovacemi se můžeme stále učit a zdokonalovat výrobu čoček. V současné době má 7 z 10 evropských presbyopů rozdílný předpis pro pravé a levé oko, což vede k binokulární disharmonii, která má za následek zrakovou disbalanci, jež může způsobovat namáhání očí při nošení standardních progresivních čoček, zejména při činnostech na blízko a při čtení. 

 

Jednoohniskové čočky způsobují menší zátěž, protože nositelé používají převážně centrální část čočky, zatímco uživatelé progresivních čoček musí používat různé oblasti čočky v závislosti na pracovní vzdálenosti, aby pocítili různou úroveň akomodační podpory.

 

V současné době musí mozek presbyopických zákazníků s rozdílným předpisem na každém oku pracovat, aby vyrovnal velikost, ostrost a kvalitu obrazu, který každé oko zpracovává. Při pohledu přes různé části čočky, s výjimkou centrální části, vycházejí světelné paprsky z čoček v různých polohách, což vytváří odlišné obrazy vnímané každým okem. To způsobuje nepohodlí a uživatelé vidí jasně pouze při zakrytí jednoho nebo druhého oka. Naše patentovaná technologie binokulární harmonizace (BHT) přepočítává a upravuje rozložení progresivní síly podle skutečně používaných pozic na každé čočce tak, aby obě oči pociťovaly stejnou podporu akomodace.

 

Technologie binokulární harmonizace

K provádění binokulárního hodnocení vyvinula společnost Hoya pět patentovaných hodnotících metod, které jsou shrnuty v Binokulárním modelu oka:

 • Index binokulární jasnosti
 • Konvergenční rozdíl mezi P/L
 • Rozdíl v požadavku na akomodaci
 • Rozdíl zvětšení mezi P/L
 • Vertikální prizmatický rozdíl mezi P/L

 

Tyto metody hodnocení se zaměřují výhradně na hodnocení binokulárního výkonu různých variant konstrukce. Tyto nové metody hodnocení doplňují i stávající monokulární metody hodnocení.

 

Proč je BHT tak důležitá pro progresivní čočky?

Více než 70 % evropských presbyopů má rozdílný předpis pro pravé a levé oko, což znamená, že 7 z 10 vašich progresivních čoček může u vašich zákazníků způsobovat oční únavu. Až doposud nebylo možné tuto skutečnost u těchto zákazníků korigovat, protože k tomu neexistovala technologie. To už neplatí. 

 

Tito zákazníci se setkávají s příznaky digitálního očního napětí, jako jsou bolesti hlavy, rozmazané vidění, unavené a suché oči a mnoho dalších. BHT poskytuje nový smysl pro zrak s dokonalou a jednoduchou orientací, trvalou stabilitou a vynikajícím hlubokým viděním, což má za cíl pomoci omezit problémy s digitálním očním napětím.

 

Rada pro zrak zjistila, že 69 % dospělých Američanů neví, že brýle pro používání digitálních zařízení mohou chránit před účinky digitálního namáhání očí. Kvůli tomuto nedostatku ve znalostech mohou být zákazníci zmatení a bezradní, pokud je nepoučíte o možných řešeních.

 

BHT vám umožní být hrdinou péče o oči presbyopů 

Ať už vaši zákazníci vědí, že pociťují zátěž, nebo ne, můžete jim nabídnout tuto technologii a poskytnout jim lepší řešení. Je to právě včas vzhledem k tomu, že v roce  2030 dosáhne poslední člověk z generace poválečného boomu věku 65 let, což znamená, že presbyopů, kteří potřebují progresivní čočky, je nyní více než kdykoli předtím. 

 

Tím, že svým zákazníkům doporučíte čočky s BHT, jim poskytnete pokročilejší a spolehlivější řešení. Technologie binokulární harmonizace je v současné době k dispozici v následujících produktech Hoya Vision: 

 • iD MySelf
 • iD Lifestyle 3
 • iD MyStyle V+
 • Pole 2
 • iD Space
 • iD Screen
 • iD Zoom

 

Prémiové progresivní čočky, jako jsou například nejnovější čočky Hoyalux iD MySelf, poskytují presbyopům pokročilejší úroveň personalizace, která dále zlepšuje jejich zrakový zážitek. Až budete se svými zákazníky diskutovat o BHT,  promluvte si s nimi o výhodách personalizovaných progresivních čoček.

 

1 Data Hoya v archivu. European progressive lens orders 2007-2013.

Další informace o technologii binokulární harmonizace