Řidiči a jejich problémy se zrakem – co se můžeme naučit?

Oslnění protijedoucími vozidly, rušivé odrazy na vlhké vozovce, únava očí pozdě v noci – všechny tyto problémy zažíváme čas od času všichni. Tyto problémy se zrakem jsou u všech, kdo řídí, obvyklé. V jedné nové studii průzkumu trhu, kterou zpracovala společnost Elke Dobisch Marketforschung v Mnichově, se uvádí, že více než polovina dotazovaných řidičů z Německa, Španělska a Spojeného království uvádí nejrůznější problémy se zrakem během řízení. Jen málo jich o tom ale mluví.

 

Více než 90 % respondentů souhlasí s tím, že na ně má oslnění negativní vliv. Při řízení v noci se nepříjemně cítí zejména ženy. Je překvapivé, že vysoké procento lidí se s těmito problémy smiřuje a nevidí žádné řešení. Ve skutečnosti 40 % dotázaných uvádí, že o svých problémech se zrakem, které mají při řízení, nikdy s nikým (ani s odborníky v oblasti péče o zrak) nemluvili. Ve Spojeném království jich je téměř 60 %.

 

Tři čtvrtiny z těch, kdo o tom s nějakým odborníkem mluvili, uvádí, že se sami chopili iniciativy. Pouze 16 % osob si vzpomíná, že je kontaktoval oftalmolog nebo optik zabývající se problémy se zrakem při řízení. Největší podíl těchto osob – 22 % – je ve Spojeném království. Ženy, které se problémy se zrakem obecně znepokojují víc, se na odborníky obracejí častěji než muži. A řidiči, kteří řídí často, to dělají častěji než příležitostní řidiči.

 

Tato nízká čísla napovídají, že se jedná o oblast, kde mohou odborníci v péči o zrak vidět potenciál růstu. Existuje speciální technologie čoček, která může pomoci řidičům – těm, kteří nevědí, že jejich problémy se zrakem lze zlepšit.

 

Kdo tuto mezeru vyplní? Budete to vy?

Spojte se s námi a dozvíte se více