Speciální čočky pro řidiče – naděje do budoucna?

Řídíte každý den? S velkou pravděpodobností ano. Z nedávné studie, která proběhla v Německu, Španělsku a Spojeném království vyplývá, že více než 70 % dotázaných (ve věku 40 až 60 let) řídí denně. Mnoha těmto vytíženým řidičům může dobré vidění zhoršovat oslnění, odrazy, únava očí a další faktory. Jsou řešením speciální čočky pro řidiče?

K riziku špatné schopnosti vidět na silnici přispívá řada faktorů. Nicméně značný počet respondentů v této studii naznačuje, že se nedomnívají, že existuje nějaké řešení. Ve skutečnosti 40 % dotázaných uvedlo, že o svých problémech se zrakem, které mají při řízení, nikdy s nikým (ani s odborníky péče o zrak) nemluvili.

 

Pomoc může přinést technologický pokrok.

 

Výrobci kvalitních čoček, k jakým patří společnost Hoya, nabízejí dnes speciálně zkonstruované čočky navržené konkrétně pro řidiče. Když byla dotazovaným řidičičům představena možnost úlevy od potíží se zrakem, byl o to značný zájem. Ukázalo se, že spontánně se o tyto čočky velmi nebo docela zajímalo 55 % dotázaných.

 

30 % respondentů už vědělo, že tyto speciální čočky jsou dostupné. Nejvyšší úroveň informovanosti byla v Německu (36 %), následovalo Španělsko (29 %) a Velká Británie (26 %). Ukázalo se, že nejpřístupnější byli španělští respondenti (78 % se zajímalo velmi / docela). Naproti tomu v Británii byla odezva poněkud umírněná 43 %.

 

Bez ohledu na to, jak s těmito čísly naložíte, zdá se, že příležitost pro růst podniku je to zajímavá. Budoucnost speciálních čoček pro řidiče je slibná.

Spojte se s námi a dozvíte se více