Reduser utviklingen av nærsynthet, slik at barna kan leve livet fullt ut.

Hva er nærsynthet?

Myopi, også kalt nærsynthet, er en vanlig øyesykdom der gjenstander langt unna virker uskarpe og ute av fokus.1 Dette kan gjøre det vanskeligere for barnet å konsentrere seg på skolen og ha en bekymringsfri opplevelse når det leker. Hvis nærsynthet ikke behandles hos barn, kan det føre til betydelige og varige synsproblemer i fremtiden.2

Visste du at utviklingen av nærsynthet kan bremses, ikke bare korrigeres?

I dag korrigeres nærsynthet i de fleste tilfeller med enstyrkeglass, for et klart og skarpt syn. De bidrar imidlertid ikke til å bremse utviklingen av nærsynthet.

 

Derfor har vi utviklet MiYOSMART brilleglass, en innovativ behandlingsløsning som gir klart syn samtidig som det bremser utviklingen av nærsynthet på en enkel, sikker, effektiv og ikke-invasiv måte.3-6

D.I.M.S.-teknologien som brukes i MiYOSMART brilleglass har vist seg å bremse utviklingen av nærsynthet hos barn³

Hvordan fungerer MiYOSMART brilleglass?

MiYOSMART brilleglass bruker den revolusjonerende D.I.M.S.-teknologien for å korrigere refraksjonsfeil ved nærsynthet og gi klart syn.

D.I.M.S.-teknologien bruker et bikakeformet segmentert behandlingsområde («defokussone») for å bremse utviklingen av nærsynthet, og en klar sone («fokussone») med barnets styrke. Fokussonen gir klart syn, og defokussonen håndterer samtidig nærsynthet.

 

Evidens du kan stole på. Det er MiYOSMART.

Vi har utført en rekke kliniske studier som gir dokumentasjon av høy kvalitet, slik at du kan føle deg trygg når du vurderer MiYOSMART som en behandlingsløsning til barnet ditt.

Hovedfunnene var som følger:

 • MiYOSMART brilleglass reduserte utviklingen av nærsynthet med i gjennomsnitt 60 % sammenlignet med standard enstyrkeglass.3
 • Effekten ved behandling av nærsynthet vedvarte i 6 år, noe som viser at det er en fordel å bruke brilleglassene på lang sikt.4
Les mer dokumentasjon om MiYOSMART

Bedre syn. Bedre beskyttelse.

Eye Shield

Vi vet at barn er aktive og alltid på farten. Derfor bruker vi et svært støtbestandig, men likevel tynt og lett materiale, for å gi unge øyne beskyttelsen de trenger til enhver tid.

Sterk og sikker
Optisk klarhet
Tynn og lett
UV-beskyttelse

Valg av og innsetting i innfatning

Kan brukes med enhver innfatning barnet velger.

Belegg

Brilleglassene har et antirefleksbelegg som er enkelt å tørke av – tilpasset barnets livsstil.

Beskytt ditt barns syn på verden med MiYOSMART solbrilleglass

MiYOSMART solbrilleglass forsinker utviklingen av nærsynthet og beskytter mot intenst sollys.⁷⁻¹⁰*

MiYOSMART solbrilleglass bruker D.I.M.S.-teknologi som korrigerer nærsynthet og bremser utviklingen.3,9,14 Solbrilleglassene beskytter også mot intenst sollys, noe som gir øyekomfort og oppmuntrer barn til å tilbringe mer tid utendørs.7, 8, 10

MiYOSMART solbrilleglass beskytter mot skadelige UV-stråler,7, 8,15 og reduserer risikoen for langvarig øyeskade, slik at du kan være sikker på at øynene blir godt ivaretatt!

Les mer om MiYOSMART Sun

Synskorreksjon handler om mer enn bare glasset

Bruk mer tid utendørs

De fleste optikere anbefaler å tilbringe minst 2 timer utendørs hver dag for å redusere risikoen for utviklingen av nærsynthet.11

Besøk optiker regelmessig

Sørg for at barnets syn blir jevnlig kontrollert for å sikre at nærsynthet eller andre synsproblemer oppdages og behandles tidlig. Vær oppmerksom på at mange barn kan prøve å skjule eller bagatellisere synsproblemer.

Gi øynene en pause

Reduser belastningen på øynene ved å minne dem på å ta jevnlige pauser fra skjermbruk og aktiviteter der avstanden til øynene er kort. Oppmuntre til bruk av 20-20-20-regelen – hvert 20. minutt må du se på en gjenstand minst 20 fot (6 meter) unna i minst 20 sekunder.12

MIYOSMART LOGO_Global.png

Hvorfor velge MiYOSMART?

 • Klinisk dokumentert til å forsinke utviklingen av nærsynthet3
 • Dokumentasjon du kan stole på
 • Barnevennlig, lett å tilpasse og ikke-invasiv

Mer enn to millioner foreldre over hele verden har allerede valgt MiYOSMART¹³

Ansvarsfraskrivelse

MiYOSMART er ikke godkjent for behandling av nærsynthet i alle land, inkludert USA, og er foreløpig ikke tilgjengelig for salg i alle land, inkludert USA.

MiYOSMART brilleglass vil kanskje ikke kunne håndtere enkeltpersoners tilstander som skyldes naturlige defekter, sykdom, allerede eksisterende medisinske tilstander og/eller høy alder hos brukere. Informasjonen i dette dokumentet er generell informasjon og ikke ment som medisinsk rådgivning. Ta kontakt med optiker for mer informasjon før du bruker MiYOSMART brilleglass.

Fotnote

 1. (1)

  Turbert D. Nearsightedness: What Is Myopia? American Academy of Ophthalmology. 2022.  Tilgjengelig her: https://www.aao.org/eye-health/diseases/myopia-nearsightedness (Last accessed: 01/09/2023).

   

 2. (2)

  Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, et al. The Complications of Myopia: A Review and Meta-Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):49. DOI: 10.1167/iovs.61.4.49.

 3. (3)

  Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 2020;104(3):363-8. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.

 4. (4)

  Lam CSY, Tang WC, Zhang HY, et al. Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years. Sci Rep. 2023;13(1):5475. DOI: 10.1038/s41598-023-32700-7.

 5. (5)

  Kaymak H, Mattern AI, Graff B, et al. Safety of DIMS Spectacle Lenses and Atropine as Combination Therapy for Myopia Progression. Klin Monbl Augenheilkd. 2022;239(10):1197-205. DOI: 10.1055/a-1930-7116.

 6. (6)

  Kaymak H, Neller K, Schutz S, et al. Synstester på brilleglass og kontaktlinser for korrigering av nærsynthet: en pilotstudie. BMJ Open Ophthalmol. 2022;7(1):e000971. DOI: 10.1136/bmjophth-2022-000971.

 7. (7)

  HOYA data on file. Transmission, traffic light recognition, and UV blocking test for MiYOSMART clear and polarized lenses. 02/2023. Testene ble utført i romtemperatur (23 °C).

 8. (8)

  HOYA data on file. Transmission, traffic light recognition, and UV blocking test for MiYOSMART clear and photochromic lenses. 02/2023. Testene ble utført i romtemperatur (23 °C).

 9. (9)

  HOYA data on file. PSF test on MiYOSMART clear and sun spectacle lenses. 06/2022.

 10. (10)

  HOYA data on file. Lens performance validation test for MiYOSMART photochromic lenses – activation and deactivation. 02/2023. Testene ble utført i romtemperatur (23 °C).

 11. (11)

  HOYA data on file. Harris Interactive: HOYA Vision Care concept testing – MiYOSMART Sun. 07/2022.

 12. (12)

  Boyd K. Computers, Digital Devices and Eye Strain. 2020 [online]. American Academy of Ophthalmology. Tilgjengelig her: https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/computer-usage (Last accessed: 04/09/2023).

 13. (13)

  Basert på antall solgte MiYOSMART brilleglass per HOYA salgsdata registrert august 2023.

 14. (14)

  Forutsatt at fargeskiftende brilleglass brukes til enhver tid eller i tillegg til MiYOSMART klare brilleglass, eller at det brukes polariserte brilleglass i tillegg til MiYOSMART klare brilleglass. Rådfør deg alltid med optikeren for beslutninger om behandling av barnets nærsynthet og bruksanvisning for MiYOSMART brilleglass.

 15. (15)

  MiYOSMART polariserte brilleglass og inaktive MiYOSMART fargeskiftende brilleglass blokkerer 100 % av skadelig UV-lys i samsvar med standarden ISO 8980-3:2022.