Nærsynthet bør håndteres tidlig for å unngå langsiktige synsproblemer. Derfor er MiYOSMART brilleglass utviklet spesielt for barn.

MiYOSMART - behandler barns nærsynthet

MiYOSMART er den innovative løsningen når du vil bremse utviklingen av nærsynthet på en enkel, sikker og effektiv måte som ikke krever inngrep, slik at barnet ditt kan leve livet fullt ut og uten begrensninger.

Vil du vite mer om MiYOSMART?

Nærsynthet er et økende og globalt problem

Omtrent fem milliarder mennesker, eller halvparten av verdens befolkning, kan bli rammet av nærsynthet innen 2050.1

Forekomsten av nærsynthet forventes å øke betydelig1 etter hvert som livsstilen endres og barn deltar i flere aktiviteter som krever digitale enheter og lesing, samtidig som de tilbringer mindre tid utendørs. Arvelige, atferdsmessige og miljømessige faktorer spiller også en rolle.

Hva er nærsynthet?

Ingenting er viktigere enn barnets helse og velvære. Nå og i fremtiden ønsker du at barnet ditt skal ha det bra. Men du har kanskje lagt merke til at barnet ditt strever med å se klart på avstand, noe som gjør det vanskeligere å konsentrere seg på skolen og leke uten problemer. Barnet kan ha myopi, også kalt nærsynthet.

Hvis dette ikke behandles hos barn, kan nærsynthet føre til betydelige og varige synsproblemer i fremtiden.

Når nærsynthet øker med 1 dioptri, er det en 58 % økt risiko for fremtidig øyerelatert sykdom. 2

Nærsynthet kan ikke bare korrigeres

Nærsynthet bør håndteres best tidlig for å unngå langsiktige synsproblemer.

I dag korrigeres nærsynthet i de fleste tilfeller med standard enstyrkeglass som gir klart og skarpt syn. Men enstyrkeglass bidrar ikke til å håndtere nærsynthet ved å forsinke progresjonen.

Det er derfor MiYOSMART brilleglass er utviklet spesielt for barn, slik at de kan stå på og leve uten begrensninger.

Slik fungerer D.I.M.S.-teknologi i MiYOSMART

Med revolusjonerende D.I.M.S.-teknologi, utviklet i samarbeid med Hong Kong Polytechnic University, korrigerer MiYOSMART brilleglass den visuelle defekten på hele overflaten ved hjelp av D.I.M.S.-området med heksagonformede segmenter for å bremse progresjonen av nærsynthet.

Alternerende syn mellom fokus og defokus områdene gir klart syn og behandler samtidig nærsynthet.

Resultatene av en toårig, klinisk studie viste at daglig bruk av MiYOSMART brilleglass bremset progresjonen av nærsynthet i gjennomsnitt med 60 % sammenlignet med bruk av standard enstyrkeglass. 3

Bedre syn. Bedre beskyttelse.

Øyeskjold: Beskyttelse av øynene 

  • Slagfast materiale som beskytter aktive barn.
  • Beskytter mot UV-stråler.

Valg av og montering i innfatning

  • Det finnes ingen begrensninger for hvilke brilleinnfatning barn kan velge. MiYOSMART brilleglass er enkle å tilpasse og ser ut som vanlige brilleglass.

 

Hvorfor velge MiYOSMART?

  • En unik, innovativ løsning for behandling av nærsynthet
  • Klinisk dokumentert effekt som bremser utviklingen av nærsynthet 3, 4
  • Barnevennlig, lett å tilpasse og ikke-invasiv

Nesten en million pasienter har allerede hatt nytte av å bruke MiYOSMART. (7)

Synskorreksjon handler om mer enn bare glasset

Bruk mer tid utendørs

Forskning viser at det å tilbringe minimum to timer om dagen tid utendørs kan redusere risikoen for nærsynthet og progresjon. 5

Oppsøk optiker regelmessig

Sørg for at barnet får synet kontrollert for å sikre at nærsynthet eller andre synsproblemer oppdages og behandles tidlig. Vær oppmerksom på at mange barn kan prøve å skjule eller bagatellisere synsproblemer.

Gi øynene en pause

Reduser belastningen på øynene ved å ta pauser fra intensiv skjermbruk og aktiviteter der avstanden til øynene er kort. Gi øynene en pause hvert 20. minutt ved å se på noe på 20 meters avstand i 20 sekunder eller mer. 6

Vil du vite mer om MiYOSMART?

MiYOSMART brilleglass vil kanskje ikke kunne håndtere enkeltpersoners tilstander som skyldes naturlige defekter, sykdom, allerede eksisterende medisinske tilstander og/eller høy alder hos brukere.
Informasjonen i dette dokumentet er generell informasjon og er ikke ment som medisinsk rådgivning. Ta kontakt med optiker for mer informasjon før du bruker MiYOSMART brilleglass.

 

FOTNOTE

* Calculated continental averages, based on data from Holden B.A. et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, s.1036–1042.

1 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006

2 Mark A. Bullimore, Eric R. Ritchey, Sunil Shah, Nicolas Leveziel, Rupert R.A. Bourne, D. Ian Flitcroft, The Risks and Benefits of Myopia Control, Ophthalmology, 2021, ISSN 0161-6420, https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.032.

3 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Publisert online først: 29. mai 2019. doi: 10.1136/
bjophthalmol-2018-313739

4 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology Published Online Første: 17. mars 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

5 Shah R.L. et al, Time outdoors at specific ages during early childhood and risk of incident myopia. Investigative ophthalmology & visual science. 2/2017, 58(2) pp 1158-1166

6 Boyd, K., 2020. Computers, Digital Devices and Eye Strain. [online] American Academy of Ophthalmology. Tilgjengelig på: <https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/computerusage> [Accessed 13 Dec 2021].

7 Basert på # brilleglass solgt per Hoya salgsdata registrert per desember 2021. Resultatene for hver enkelt bruker kan variere.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE – er ikke godkjent for behandling av nærsynthet i alle land, inkludert USA, og er foreløpig ikke tilgjengelig for salg i alle land, inkludert USA.