Den internasjonale optikerforeningen

IOA har ført optikere sammen for å snakke om utfordringene i den optiske virksomheten i mer enn femti år. Opprinnelig var medlemmene hovedsakelig optikere fra uavhengige virksomheter i land over hele verden. IOA ble opprettet for å tilby et forum der medlemmene kunne snakke om forretningssiden av optikken og dens utvikling. Vanligvis var disse medlemmene også viktige opinionsledere og suksessrike bedriftseiere.

 

Misjonen til IOA i dag har utviklet seg for å gjenspeile det skiftende landskapet innen optikk. IOA er først og fremst en organisasjon dedikert til forbedring og utvikling av optiker-yrket rundt om i verden.

Formålet i dag er å fungere som et forum der optikere, optiske organer og pedagoger kan komme sammen og diskutere emner som har innvirkning på utviklingen av yrket og tilbud av øyepleie og kvalitetssyn i verdensklasse. IOA har alltid tilbudt optikere muligheten til å diskutere og formidle saker knyttet til optisk virksomhet. Den har en politisk synsvinkel med vekt på utviklingen av yrket over hele verden, både når det gjelder å hjelpe lokale optiske organisasjoner til å bli hørt av regjeringer når det gjelder anerkjennelse og praksisomfang, samt å sikre de høyeste standarder for praksis og kvalitetssyn for alle.

 

 

Fiona Anderson er nåværende president i IOA. Hun forklarer utfordringene som optikkfaget står overfor over hele verden i dag, og hvordan IOA kan hjelpe:

 

"Utfordringene kommer av at optikken er underrepresentert i mange land, mens yrket i andre land er under angrep. IOA har som mål å ha verdifulle innspill på steder der optikken er i sin spede begynnelse: her er IOAs utfordring å inngå partnerskap for å heve standardene over hele verden og hjelpe land som er i ferd med å komme i gang. En annen utfordring er å være proaktiv og ikke reaktiv. IOA har som mål å samle optikere for å vurdere fremtiden og legge planer for utvikling av yrket, snarere enn å respondere på omstendighetene." Siden IOA ble grunnlagt, har informasjons- og kommunikasjonssystemer blitt endret. Det er nå mulig for optikere over hele verden å bygge nettverk på daglig basis, dele ideer og støtte hverandre via Internett. Fiona fortsetter: "Jeg mener at prioritetene for IOA skal være:

 

 å øke synlighet og medlemskap. En av måtene å gjøre dette på er gjennom et oppfriskende nytt image, økt bruk av sosiale medier og et nytt og levende nettsted som kan nå ut til optikere over hele verden. Nettstedet vil fremheve arbeidet vi gjør for optikere, men også for publikum som fortjener å vite mer om hva en optiker gjør og hva de kan forvente av et besøk hos en optiker;

 

å samarbeide med fagfolk over hele verden via tilknyttede sosiale mediekanaler for å tilby en støttemekanisme som hjelper optikere med å levere de beste pleiestandardene. Det vil også sikre at IOA er en aktiv og relevant del av optikernes liv, og møter moderne profesjonelle på de sosiale medier de bruker for å kommunisere og nettverke i dag;

 

og å fungere som en bro mellom optikere for å skape relasjoner og et profesjonelt nettverk for å styrke og forbedre yrket og dele beste praksis og kontinuerlig utvikling. Vårt nye nettsted og sosiale mediekanaler gir alle optikere som har tilgang til en mobil mulighet til å lære mer om sitt yrke og utvikle sine egne ferdigheter og kunnskaper."

 

Det nåværende medlemskapet i IOA omfatter en rekke engelskspråklige land i Asia, Oseania og Nord-Amerika, samt Storbritannia og Irland, men dette har endret seg siden IOA utviklet sitt nye image og tilnærming.

 

Elaine Grisdale i ABDO fungerer i dag også som Development Director i IOA, og hun sier:

 

"Målet vårt er å være mer aktive. Vi ønsker å overtale medlemsforeningene til å kommunisere mer med sine nasjonale medlemmer for å oppmuntre til engasjement med fagfolk i utlandet. I fremtiden håper vi at enkeltoptikere i land der det ikke finnes noen nasjonal organisasjon kan bli med i IOA via nettstedet vårt, og at de deretter kan bli medlem av en bredere optisk familie. Noen organisasjoner, som ABDO i Storbritannia og OAC i Canada, betaler en symbolsk medlemsavgift per nasjonalt medlem for å gi medlemskap i IOA som en ekstra medlemsfordel. Vi arbeider også med individuelle medlemskategorier og bedriftsmedlemskap for bransjepartnere som støtter og oppmuntrer til utvikling av dispenseringsoptikk."

 

 

Det er anslagsvis 600 000 optikere over hele verden, men frem til nå har det ikke vært noen internasjonal representasjon eller metode for å samles for å dele beste praksis og sikre at den utvikler seg på en god måte. Fiona sier:

 

"Det finnes 200 000 optometrikere og de har en verdensomspennende organisasjon som setter sitt preg på dagsorden. Jeg mener at en optisk praksis ikke blir vurdert på øyeundersøkelsen, den blir vurdert ut fra kvaliteten på det kjøpte produktet og hvor godt det fungerer for forbrukeren når det gjelder synskvalitet, noe som gjør livet enklere, estetikken og komforten. Det er i alles interesse i bransjen at optikerne gjør en førsteklasses jobb, holder seg oppdatert og skaffer seg de riktige ferdighetene for å lykkes. Forhåpentligvis vil IOA legge til rette for dette, og nettverket vi skaper vil bidra til utviklingen av faget."

 

 

IOA har som mål å spille en mer aktiv politisk rolle for å fremme profesjonen og beskytte publikum gjennom personlig samhandling med andre profesjonelle organer og gjennom nasjonalforeningenes kanaler. Elaine sier:

 

"Jeg ser IOA oppmuntre til utvikling av yrket i land der det er få ressurser, og fungere som en internasjonal referanse for fremragende optikk for nasjonale organer som kjemper med departementene for anerkjennelse eller økt praksisomfang, noe som bidrar til å fremme dispenseringsferdighetene via nettstedet, CET, lære opp underviseren og gi råd og veiledning. IOA kan også spille en rolle i arbeidet med å fremme yrket for publikum med vekt på å forklare behovet for at fagfolk skal kunne levere den beste kvalitet på syn og produkter. IOA kan også fremme muligheter for fagfolk til å flytte til andre land for å få erfaring ved å arbeid i utlandet. De vil kunne samarbeide med bransjepartnere for å se på utviklingsområder både når det gjelder geografi og produktkunnskap."

 

Elaine Grisdale sier: "Mens jeg reiste rundt i verden, opprettet jeg mange forbindelser med opinionsledere og institusjoner rundt om i verden innen optikk, optometri og oftalmologi. Jeg sitter i ulike internasjonale og europeiske komiteer, og jeg deltar på internasjonale optiske arrangementer. Når jeg nå representerer jeg IOA har jeg muligheten til å snakke om hvordan vi kan arbeide mer effektivt for å sikre at publikum får bedre resultater når de søker øyepleie og tilpassede briller."

 

Hun legger til, "Som utviklingsdirektør er det min jobb å puste nytt liv i IOA. Demografien i den optiske sektoren har endret seg siden IOAs start i 1951, og til og med siden 1994 da International Guild of Opticians ble til International Opticians Association. I dag skal ikke IOA bare være for næringsdrivende, men være der for å representere alle optikere uansett hvem de jobber for og skal hjelpe dem med å utvikle seg som profesjonelle. Målet vårt er å sikre at optikerne ikke bare blir sett på som kjøpmenn eller som engasjerte i rent kommersielle aktiviteter. Jeg har som mål å fremme agendaen ved å sørge for at optikeryrket blir en del av et helsevesen der optikere får en større status og en plass ved bordet når øyehelse diskuteres. Dette vil bli stadig viktigere i årene som kommer med den aldrende befolkningen og behovet for tjenester som håndtering av dårlig syn".

 

Hun fortsetter, "Forretningsspørsmål kommer ikke til å bli ignorert. Vi vil sørge for at IOA også skaper et forum for forretningsutvikling. 80 % av omsetningen i en praksis som også utfører øyeundersøkelser, anslås å komme fra dispenserelementet og levering av optiske apparater. Investeringen i klinisk og diagnostisk utstyr og optometrisk personale kunne ikke skje like effektivt uten optikerens arbeid."

 

 

Hvis du er interessert i å finne ut mer om IOA, kan du besøke www.ioassn.org, som vil tilby et økende utvalg av opplærings-, karriere- og utdanningsinformasjon, med inspirerende historier fra optikere over hele verden.

Enestående produkter og fremragende service

Hos HOYA svarer vi gjerne på alle spørsmål du måtte ha, vi er klare for et potensielt samarbeid og hører gjerne på ideer du ønsker å dele med oss. Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor.