Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Yuniku Collection

Yuniku-kolleksjonen

Kolleksjonen har linjene som til en bil og en utforming som om den var skapt med eyeliner, og skiller seg ut ved bruk av nye materialer og teknologiske løsninger som skaper grenseløse muligheter for design og stil. Det gjør denne unge kolleksjonen unik i sitt segment. Design som grunnlag for rimelige og samtidig svært komfortable (sol)briller med sportslig preg.