Görme sorunları

Miyopi

Genelde uzağı görememe olarak bilinen miyopi, uzaktaki cisimlerin bulanık, yakındaki cisimlerin ise net görüldüğü bir görme sorunudur.
Diagram showing what causes nearsightedness myopia

Uzağı görememeye ne sebep olur?

Uzağı görememe, genelde göz küresi hafif uzun olduğunda gerçekleşir. Yani ışık, gözünüzün arka tarafındaki hassas dokuya (retina) doğru bir şekilde odaklanmaz. Işık ışınları retinanın hemen önüne odaklanarak uzaktaki cisimlerin bulanık görünmesine yol açar. Miyop genellikle kalıtsal bir görme sorunu olup, kitap ya da bilgisayar gibi yakındaki objelere uzun süre bakılması ile de ilişkilendirilmektedir.

Nearsighted traffic jam

Uzağı göremediğimi nasıl anlarım?

Uzağı göremediğinize dair belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Trafik levhaları ve plakaları okumakta zorluk
 • Beyaz tahtalardaki ya da televizyon ekranındaki kelimeleri görmekte zorluk
 • Daha iyi görmek için gözleri kısma
 • Sık sık baş ağrısı yaşama ya da gözlerin yorulması
How to correct nearsightedness myopia

Uzağı görememe sorunu nasıl düzeltilebilir?

Çoğu durumda, uzağı görememe sorunu içbükey tek odaklı camlarla düzeltilebilir. Bu camlar ışığı retinada doğru yere odaklar. Uzağı göremiyorsanız, reçetenizde negatif bir sayı olur. Sayı ne kadar büyükse, camlarınızın kuvveti o kadar fazla olur.
Görüşünüz konusunda endişeliyseniz ya da değiştiğini düşünüyorsanız, en yakınınızdaki Hoya Vision optisyeni ile temasa geçin. 
En yakınınızdaki Hoya Vision optisyeni ile temasa geçin

Hipermetropi

Genelde yakını görememe olarak bilinen hipermetropi, yakındaki cisimlerin bulanık, uzaktaki cisimlerin ise net görüldüğü bir görme sorunudur.
Diagram showing what causes nearsightedness hyperopia

Yakını görememeye ne sebep olur?

Yakını görememe genelde göz küresi hafif kısa olduğunda gerçekleşir. Yani ışık, gözünüzün arka tarafındaki hassas dokuya (retina) doğru bir şekilde odaklanmaz. Işık ışınları retinanın arka tarafına odaklanarak, yakındaki cisimlerin bulanık görünmesine yol açar. Hipermetropi genelde kalıtsaldır, ancak yaş ve şeker hastalığı gibi çeşitli durumlarla da bağlantılıdır. Yaştan kaynaklı olarak yakını görememe presbiyopi olarak bilinir.

Female in a blue top sat at a desk infront of a laptop holding her head

Yakını göremediğimi nasıl anlarım?

Yakını göremediğinize dair belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Yakındaki cisimlere odaklanmakta zorluk
 • Daha net görmek için gözleri kısma
 • Sık sık baş ağrısı yaşama
 • Okurken, yazarken ya da dijital cihazları kullanırken gözlerin yorulması
Hoya Vision correct nearsightedness hyperopia diagram

Yakını görememe sorunu nasıl düzeltilebilir?

Çoğu durumda yakını görememe sorunu dışbükey tek odaklı camlarla etkili bir şekilde düzeltilebilir. Bu camlar, ışığı doğru bir şekilde yeniden odaklar. Yakını göremiyorsanız, reçetenizde pozitif bir sayı olur. Sayı ne kadar büyükse, camlarınızın kuvveti o kadar fazla olur. Görüşünüz konusunda endişeliyseniz ya da değiştiğini düşünüyorsanız, en yakınınızdaki Hoya Vision optisyeniyle temasa geçin.

En yakınınızdaki Hoya Vision optisyeni ile temasa geçin.

Presbiyopi

Presbiyopi; yakındaki cisimlerin bulanık, uzaktaki cisimlerin ise net görüldüğü bir görme sorunudur.
Diagram showing what causes presbyopia

Prespiyobiye ne sebep olur?

Yaşlılıktan kaynaklanan, yakını görememe olarak da adlandırılan presbiyopi, genelde 40 yaşın üzerindeki insanlarda görülür. Presbiyopi, gözünüzün merceğinin yavaş yavaş kalınlaşması ve sertleşmesidir. Mercek elastikliğini kaybettikçe, yakındaki cisimlere odaklanabilme kabiliyeti azalır. Presbiyopiye uzağı görememe ve astigmatizm gibi diğer görme sorunları da eşlik edebilir.

Businessman looking down at his mobile phone from a distance

Presbiyopi olduğumu nasıl anlarım?

Presbiyopi olduğunuza dair belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Yakındaki cisimlere odaklanmada giderek daha fazla zorlanma
 • Doğru bir şekilde okuyabilmek için kitap, gazete ve dijital cihazları kol mesafesinde tutma
 • Sık sık baş ağrısı ve göz yorgunluğu yaşama
How to correct presbyopia

Presbiyopi nasıl düzeltilebilir?

Çoğu durumda, presbiyopi progresif camlarla etkili bir şekilde düzeltilebilir. Bu camların alt tarafına doğru, yakın görüş için artı bir numara ve camın üst tarafında uzak görüş için eksi bir numara bulunur. Görüşünüz konusunda endişeliyseniz ya da değiştiğini düşünüyorsanız, en yakınınızdaki Hoya Vision optisyeni ile temasa geçin.

En yakınınızdaki Hoya Vision optisyeni ile temasa geçin.

Astigmatizm

Astigmatizm, bulanık ya da bozuk görüntülere yol açan yaygın bir görme sorunudur.
Diagram showing what causes astigmatism

Astigmatizme ne sebebiyet verir?

Astigmatizm, gözünüzün ön tarafındaki saydam doku katmanı (kornea), en mükemmel şekilde kavisli olmadığında olur. Bu düzgün olmayan kavis sebebiyle gözünüze giren ışık ışınları, gözünüzün arka tarafındaki ışığa duyarlı dokuda (retina) iki ayrı yere odaklanır. Bunun sonucunda bulanık bir görüntü oluşur. Astigmatizm genelde doğuştan gelir ve bu duruma uzağı görememe ya da yakını görememe gibi başka görme sorunları da eşlik eder.

Blurry view of a traffic jam

Astigmat olduğumu nasıl anlarım?

Astigmat olduğunuza dair belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Yakına ya da uzağa bakarken görüntünün bulanıklaşması ya da bozulması
 • Dikey, yatay ve yatık şekilleri birbirinden ayırt etmekte güçlük
 • Bazı harfleri, örneğin H'yi N veya C'yi O harfiyle karıştırmak
 • Baş ağrıları ve göz zorlanması
How astigmatism can be corrected

Astigmatizm nasıl düzeltilebilir?

Genellikle, astigmatizm torik camlarla etkili bir şekilde düzeltilebilir. Bu camlar, korneanın astigmata yol açan yamuk kavisini düzeltecek şekilde tasarlanan ve biçimlendirilen camlardır. Görüşünüz konusunda endişeliyseniz ya da değiştiğini düşünüyorsanız, en yakınınızdaki Hoya Vision optisyeni ile temasa geçin.

En yakınınızdaki Hoya Vision optisyeni ile temasa geçin