Nhóm Hoya Vision hỗ trợ học sinh tiểu học Nhật Bản

Nhóm Hoya Vision Care ở Nhật Bản đang tham gia các lớp khoa học đặc biệt tại các trường tiểu học của Quận Miyagi ở khu vực Sendai, miền bắc nước Nhật Bản. Để ghi nhận những đóng góp trong giáo dục này, Hoya Vision Care đã được Ban Giáo dục của Sendai trao tặng bằng khen (certificate of appreciation) và chúng tôi rất biết ơn vì điều này. 

 

 

Theo Báo cáo Thường niên năm 2016 của Nghiên cứu Thống kê Sức khỏe Trường học của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản-- tỷ lệ học sinh tiểu học Nhật Bản có thị lực dưới 20/20 ở mức cao kỷ lục 31,46%.

 

Vì Hoya tin rằng mỗi người cần phải có kiến thức chính xác về sức khỏe của mắt và thị lực từ khi còn trẻ nên Hoya Vision Care tham gia giảng dạy các lớp về khoa học đặc biệt ở trình độ lớp sáu.  Nhóm Hoya vision đóng vai trò là các giảng viên doanh nghiệp dự thính và giúp học sinh tìm hiểu về mắt, nguyên lý hoạt động và tầm quan trọng của mắt. Các lớp học cũng chia sẻ thông tin về các loại mắt kính mà nhà sản xuất và cửa hàng kính mắt hiện đang cung cấp, giúp học sinh hiểu rõ hơn về kính mắt.

 

Chúng tôi tự hào tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến khác nhau để nâng cao nhận thức về mắt, tầm quan trọng của mắt và cả sức khỏe thị lực nữa.

 

 

Đọc bài viết gốc do Hoya Group đăng tải. 

Các sản phẩm nổi bật và dịch vụ xuất sắc

Ở HOYA, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào mà bạn có thể gặp phải, khám phá quan hệ đối tác tiêm năng của chúng ta và lắng nghe các ý tưởng mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi bằng cách hoàn thành biểu mẫu dưới đây.