Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Vilkår for brug

Accept af vilkår for brug

Disse vilkår for brug er indgået af og mellem dig og HOYA Optical Labs of America, Inc.("Virksomhed", "Vi" eller "Os"). Følgende vilkår og betingelser("Vilkår for brug") regulerer din adgang til og brug af www.hoyavision.com, herunder indhold, funktionalitet og tjenester, der tilbydes på eller via www.hoyavision.com ("Hjemmesiden"), uanset om det er som gæst eller registreret bruger.

Læs vilkårene for brug omhyggeligt, før du begynder at bruge hjemmesiden. Disse vilkår for brug indeholder bestemmelser, der begrænser dine juridiske rettigheder, herunder en voldgiftsaftale, frafald af gruppesøgsmål og nævningesag samt begrænsninger i virksomhedens ansvar.  Ved at bruge hjemmesiden accepterer du at være bundet af og overholde disse vilkår for brug og vores databeskyttelsespolitik, som findes i databeskyttelsespolitikken,der er inkorporeret heri ved henvisning. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse vilkår for brug eller databeskyttelsespolitikken, må du ikke få adgang til eller bruge hjemmesiden.

Denne hjemmeside tilbydes og er tilgængelig for brugere, der er fyldt 18 år og har bopæl i USA eller et af dets territorier eller besiddelser. Ved at bruge denne hjemmeside erklærer og garanterer du, at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt med virksomheden og opfylde alle ovenstående krav. Hvis du ikke opfylder alle disse krav, må du ikke få adgang til eller bruge hjemmesiden.

Dele af hjemmesiden indeholder generelle oplysninger om syn, synspleje og synskorrektion. Som yderligere beskrevet heri er disse oplysninger ikke beregnet til at være en kilde til eller erstatning for lægelig rådgivning. HVIS DU HAR MISTANKE OM, AT DU HAR ET SYNSPROBLEM ELLER EN MEDICINSK TILSTAND, DER KRÆVER OPMÆRKSOMHED, SKAL DU KONTAKTE KVALIFICERET FAGFOLK SÅ HURTIGT SOM MULIGT. HVIS DU OPLEVER EN MEDICINSK NØDSITUATION, SKAL DU OMGÅENDE KONTAKTE 112.

Ændringer i vilkår for brug

Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse vilkår for brug efter eget skøn. Alle ændringer træder i kraft med det samme, når vi lægger dem op, og gælder for al adgang til og brug af hjemmesiden derefter. Eventuelle ændringer af bestemmelserne om tvistbilæggelse i Gældende lov og jurisdiktion gælder dog ikke for tvister, som parterne faktisk har varslet om på eller før den dato, hvor ændringen offentliggøres på hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til enhver tid med eller uden varsel

 1. at ændre eller opsige hjemmesiden eller dele heraf
 2. at suspendere eller afbryde din adgang til hjemmesiden eller dele deraf af en hvilken som helst årsag, herunder hvis du overtræder, eller hvis vi har rimelig grund til at mistænke, at du har overtrådt disse vilkår for brug.

Din fortsatte brug af hjemmesiden efter offentliggørelse af reviderede vilkår for brug betyder, at du accepterer ændringerne. Du forventes at tjekke denne side fra tid til anden, så du er opmærksom på eventuelle ændringer, da de er bindende for dig.

Adgang til hjemmesiden og kontosikkerhed

Vi forbeholder os ret til at trække denne hjemmeside tilbage eller ændre det, og enhver service eller ethvert materiale, som vi leverer på hjemmesiden, efter eget skøn uden varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis hele eller dele af hjemmesiden af en eller anden grund ikke er tilgængelig på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af hjemmesiden eller hele hjemmesiden til brugere, herunder registrerede brugere.


Du er ansvarlig for både:

• At træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til hjemmesiden.

• At sikre, at alle personer, der får adgang til hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med disse vilkår for brug og overholder dem.


For at få adgang til hjemmesiden eller nogle af de ressourcer, det tilbyder, kan du blive bedt om at angive visse registreringsoplysninger eller andre oplysninger. Det er en betingelse for din brug af hjemmesiden, at alle de oplysninger, du giver på hjemmesiden, er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver for at registrere dig på denne hjemmeside eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, brug af interaktive funktioner på hjemmesiden, er underlagt vores politik om beskyttelseaf personlige oplysninger, og du accepterer alle handlinger, vi foretager med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.


Hvis du vælger eller får udleveret et brugernavn, en adgangskode eller andre oplysninger som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger fortroligt, og du må ikke videregive dem til nogen anden person eller enhed. Du anerkender også, at din konto er personlig for dig og accepterer ikke at give nogen anden person adgang til denne hjemmeside eller dele heraf ved hjælp af dit brugernavn, din adgangskode eller andre sikkerhedsoplysninger. Du indvilliger i straks at underrette os om enhver uautoriseret adgang til eller brug af dit brugernavn eller din adgangskode eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du accepterer også at sikre, at du lukker din konto ned ved afslutningen af hver session. Du skal være særligt forsigtig, når du går ind på din konto fra en offentlig eller delt computer, så andre ikke kan se eller registrere din adgangskode eller andre personlige oplysninger.


Vi har til enhver tid ret til at deaktivere et brugernavn, en adgangskode eller en anden identifikator, uanset om det er valgt af dig eller leveret af os, efter eget skøn af en eller anden grund, herunder hvis du efter vores mening har overtrådt en bestemmelse i disse vilkår for brug.

Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden og dens samlede indhold, funktioner og funktionalitet (herunder, men ikke begrænset til, al information, software, tekst, displays, billeder, video og lyd samt design, udvælgelse, domænenavne, varemærker, varenavne, servicemærker og arrangement heraf) ("Intellektuel ejendom") ejes af virksomheden, dens licensgivere eller andre leverandører af sådant materiale og er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i henhold til nærværende aftale, forbeholdes af virksomheden og dens licensgivere. Vilkårene for brug giver dig ikke en interesse i eller til den immaterielle rettighed, men kun en begrænset, genkaldelig brugsret i overensstemmelse med vilkårene for brug. Disse vilkår for brug tillader dig kun at bruge hjemmesiden til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke tilgå eller bruge nogen del af hjemmesiden eller nogle tjenester eller materialer, der er tilgængelige via hjemmesiden, til kommercielle formål.


Hvis du udskriver, kopierer, ændrer, downloader eller på anden måde bruger eller giver andre personer adgang til nogen del af hjemmesiden i strid med vilkårene for brug, vil din ret til at bruge hjemmesiden stoppe øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller destruere eventuelle kopier af det materiale, du har lavet. Ingen rettigheder, adkomst eller interesse i eller til hjemmesiden eller indhold på hjemmesiden overføres til dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, forbeholdes af virksomheden. Enhver brug af hjemmesiden, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår for brug, er en overtrædelse af disse vilkår for brug og kan krænke ophavsret, varemærke og andre love.

Varemærker og ophavsrettigheder

"Hoya", Hoya™, Hoyas varemærker, logoer, produkt- og servicenavne, design og slogans er varemærker, der tilhører virksomheden eller dens associerede selskaber eller licensgivere. Du må ikke bruge sådanne mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Alle andre navne, logoer, produkt- og servicenavne, design og slogans på denne hjemmeside er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alt indhold på hjemmesiden ophavsretligt beskyttet og beskyttet i henhold til national lovgivning og internationale traktater i hele verden. Du må ikke kopiere eller bruge hjemmesiden eller dele heraf på nogen måde uden vores forudgående skriftlige godkendelse. Hjemmesiden kan også indeholde indhold, der er underlagt ophavsret og andre rettigheder tilhørende tredjeparter.

Meddelelse fra Digital Millennium Copyright Act

Vi respekterer andres ejendomsrettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet lagt ud på hjemmesiden på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du kontakte os på nedenstående adresse og oplyse følgende: (i) en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretsinteressen, (ii) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket, og identifikation af URL'en eller anden specifik placering på hjemmesiden, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, befinder sig, (iii) din adresse, telefonnummer og e-mailadresse, (iv) en erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omtvistede brug ikke er godkendt af ophavsretsindehaveren, dennes agent eller loven, og (v) en erklæring fra dig, afgivet under strafansvar, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten. Virksomhedens udpegede repræsentant for meddelelse om krænkelse af ophavsretten er:


Att: Legal Department
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

Det er vores politik under passende omstændigheder at opsige kontohavere, der er gentagne krænkere.

Forbudte anvendelser

Du må kun bruge hjemmesiden til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår for brug.

Du accepterer ikke at bruge hjemmesiden:

• På nogen måde, der overtræder gældende føderale, statslige, lokale eller internationale love eller bestemmelser (herunder, men ikke begrænset til, love vedrørende eksport af data eller software til og fra USA eller andre lande).

• Med henblik på at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold, bede om personligt identificerbare oplysninger eller på anden måde.

• Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, der ikke overholder disse vilkår for brug.

• Til at overføre eller fremskaffe udsendelse af reklame- eller reklamemateriale, herunder "junkmail", "kædebreve", "spam" eller anden lignende anmodning.

• Til at udgive dig for eller forsøge at udgive dig for at være virksomheden, en virksomhedsmedarbejder, en anden bruger eller en anden person eller enhed (herunder, men ikke begrænset til, at bruge e-mailadresser, der er forbundet med nogen af ovenstående).

• Til at engagere dig i enhver anden adfærd, der begrænser eller hindrer nogens brug eller glæde ved hjemmesiden, eller som efter vores skøn kan skade virksomheden eller brugerne af hjemmesiden eller udsætte dem for erstatningsansvar.

Derudover accepterer du ikke at:

• Bruge hjemmesiden på en måde, der kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe hjemmesiden eller forstyrre nogen anden parts brug af hjemmesiden, herunder deres evne til at udføre aktiviteter i realtid via hjemmesiden.

• Bruge en hvilken som helst robot, spider eller anden automatisk enhed, proces eller metode til at få adgang til hjemmesiden til et hvilket som helst formål, herunder overvågning eller kopiering af materialet på hjemmesiden.

• Bruge enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på hjemmesiden eller til ethvert andet formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår for brug, uden vores forudgående skriftlige samtykke.

• Bruge enheder, software eller rutiner, der forstyrrer hjemmesidens korrekte funktion.

• Introducere eventuelle vira, trojanske heste, orme, logic-bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt.

• Forsøge på at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller afbryde dele af hjemmesiden, den server, hvor hjemmesiden er lagret, eller enhver server, computer eller database, der er forbundet med hjemmesiden.

• Angribe hjemmesiden via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

• På anden måde forsøge at forstyrre hjemmesidens korrektion funktion.

Brugerbidrag

Hjemmesiden kan tilbyde muligheder for at give bedømmelser, anmeldelser, deltage i opslagstavler, chatrum, personlige websider eller profiler, fora, opslagstavler og andre interaktive funktioner (samlet kaldet "Interaktive tjenester"), der giver brugere mulighed for at poste, indsende, offentliggøre, vise eller overføre til andre brugere eller andre personer (herefter kaldet "Opslå") indhold eller materialer (samlet kaldet "Brugerbidrag") på eller via hjemmesiden. Du skal være 18 år for at deltage i de interaktive tjenester.


Alle brugerbidrag skal overholde disse vilkår for brug.


Brugerbidragene kan være offentligt tilgængelige. Ethvert brugerbidrag, du indsender til hjemmesiden, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet. Ved at give brugerbidrag på hjemmesiden giver du os og vores associerede selskaber og tjenesteudbydere og hver af deres og vores respektive licenstagere, efterfølgere og overdrager en ikke-eksklusiv, royalty-fri, evig, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at bruge, reproducere, ændre, udføre, vise, distribuere og på anden måde videregive sådant materiale til tredjeparter til et hvilket som helst formål i hele verden i et hvilket som helst medie eller format, som nu er kendt eller udarbejdet uden yderligere varsel til dig, med eller uden tildeling, og uden krav om tilladelse fra eller betaling til dig eller en tredjepart. Desuden giver du virksomheden og dens repræsentanter og underlicenstagere ret til at bruge skærmnavnet eller et andet navn, som du indsender i forbindelse med et sådant brugerbidrag, hvis vi eller de vælger det. Ved at indsende brugerbidrag accepterer du, at du giver afkald på at gøre brug af en lovbestemmelse kaldet "moralske rettigheder" eller lignende love.


Du erklærer og garanterer, at:

• Du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til brugerbidragene og har ret til at tildele ovennævnte licens til os og vores associerede selskaber og tjenesteudbydere samt hver af deres og vores respektive licenstagere, efterfølgere og overdragere.

• Alle dine brugerbidrag overholder og vil overholde disse vilkår for brug.
Du forstår og anerkender, at du er ansvarlig for eventuelle brugerbidrag, du indsender eller bidrager med, og at du, ikke virksomheden, har det fulde ansvar for sådant indhold, herunder dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og egnethed.

Disse indholdsstandarder gælder for alle brugerbidrag og brug af interaktive tjenester. Brugerbidrag skal i deres helhed overholde alle gældende føderale, statslige, lokale og internationale love og bestemmelser. Uden begrænsning af ovenstående må brugerbidrag ikke:

• Indeholder materiale, der er ærekrænkende, obskønt, usømmeligt, groft, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, inflammatorisk eller på anden måde anstødeligt.

• Fremme seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale, vold eller diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.

• Krænke patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder tilhørende andre personer.

• Overtræde andres juridiske rettigheder (herunder reklame- og privatlivsrettigheder) eller indeholde materiale, der kan give anledning til civil- eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende love eller bestemmelser, eller som på anden måde kan være i strid med disse Vilkår for brug og vores databeskyttelsespolitik.

• Snyde nogen personer.

• Fremme nogen form for ulovlig aktivitet eller fortale for, promovere eller hjælpe med nogen form for ulovlig handling.

• Forårsage irritation, ulejlighed eller unødig angst eller genere, være pinlig for, alarmere eller irritere nogen anden person.

• Efterligne nogen person eller give et misvisende billede af din identitet eller tilknytning til nogen person eller organisation.

• Involvere kommercielle aktiviteter eller salg, såsom konkurrencer, lotterier og andre salgsfremmende foranstaltninger, byttehandler eller annoncering.

• Give indtryk af, at de udspringer af eller er godkendt af os eller en anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.
Hvis vi eller vores repræsentanter har givet dig et produkt, en præmie eller kompensation, skal du oplyse dette i alle brugerbidrag. Du skal også oplyse, om du er medarbejder, leverandør, forhandler eller på anden måde er forbundet med virksomheden, hvis du skriver om virksomhedens produkter eller tjenester i dit brugerbidrag.

Alle meninger, råd, udtalelser eller andre oplysninger, der gives eller stilles til rådighed af tredjeparter i de interaktive tjenester, tilhører de respektive forfattere og ikke virksomheden. Virksomheden påtager sig intet ansvar og påtager sig intet ansvar for brugerfremsendelser, som du eller nogen tredjepart har indsendt. Du accepterer, at du er ansvarlig for eventuelle brugerindsendelser, som du indsender, og for eventuelle konsekvenser heraf.

Vi har ret til at:

• Overvåge, redigere, fjerne eller afvise at opslå brugerbidrag af en eller anden grund efter eget skøn.

• Træffe foranstaltninger med hensyn til brugerbidrag, som vi anser for nødvendige eller passende efter vores eget skøn, herunder hvis vi mener, at et sådant brugerbidrag er i strid med vilkårene for brug, herunder indholdsstandarderne, krænker en persons eller enheds immaterielle rettigheder eller andre rettigheder, truer brugernes personlige sikkerhed på hjemmesiden eller offentligheden eller kan skabe ansvar for virksomheden.

• Videregive din identitet eller andre oplysninger om dig til enhver tredjepart, som hævder, at materiale, som du har lagt ud, krænker deres rettigheder, herunder deres immaterielle rettigheder eller deres ret til privatlivets fred.

• Træffe passende retslige skridt, herunder uden begrænsning henvisning til retshåndhævelse, mod ulovlig eller uautoriseret brug af hjemmesiden.

• Opsige eller suspendere din adgang til hele eller dele af hjemmesiden af en hvilken som helst eller ingen grund, herunder uden begrænsning enhver overtrædelse af disse vilkår for brug.
Uden at begrænse ovenstående har vi ret til at samarbejde fuldt ud med en retshåndhævende myndighed eller en retskendelse, der anmoder os om eller pålægger os at afsløre identiteten eller andre oplysninger om enhver, der opslår materiale på eller via hjemmesiden. DU FRASIGER DIG OG HOLDER VIRKSOMHEDEN OG DENS TILKNYTTEDE SELSKABER, LICENSTAGERE OG SERVICELEVERANDØRER SKADESLØSE I FORBINDELSE MED KRAV SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR HANDLING, DER ER FORETAGET AF SELSKABET OG/ELLER NOGEN AF DE OVENSTÅENDE PARTER UNDER ELLER SOM FØLGE AF UNDERSØGELSER FRA ENTEN VIRKSOMHEDENS ELLER SÅDANNE PARTERS LOVGIVNINGSMYNDIGHEDER.

Vi påtager os intet ansvar for nogen form for indgriben eller passivitet vedrørende transmissioner, kommunikation eller indhold, der leveres af en bruger eller tredjepart. Vi har ikke noget ansvar eller nogen forpligtelse over for nogen for udførelse eller manglende udførelse af de aktiviteter, der er beskrevet i dette afsnit.

Tillid til opslåede oplysninger

De oplysninger, der præsenteres på eller via hjemmesiden, er kun tilgængelige til generelle informationsformål. Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af disse oplysninger. Enhver tillid til sådanne oplysninger er udelukkende på egen risiko. Vi fraskriver os ethvert ansvar og erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af din eller andre besøgendes tillid til sådanne materialer på hjemmesiden, eller som måtte blive informeret om indholdet.


Denne hjemmeside kan indeholde indhold leveret af tredjeparter, herunder materiale leveret af andre brugere, bloggere og tredjepartslicensgivere, syndicators, aggregatorer og/eller rapporteringstjenester. Alle udtalelser og/eller meninger, der udtrykkes i disse materialer, og alle artikler og svar på spørgsmål og andet indhold, bortset fra det indhold, der stilles til rådighed af virksomheden, er udelukkende den persons eller enheds mening og ansvar, der stiller disse materialer til rådighed. Disse materialer afspejler ikke nødvendigvis virksomhedens opfattelse. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af noget materiale, der leveres af nogen tredjepart.

Ændringer af hjemmesiden

Vi kan opdatere indholdet på denne hjemmeside fra tid til anden, men dets indhold er ikke nødvendigvis komplet eller opdateret. Alt materiale på hjemmesiden kan være forældet på et givent tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale

Oplysninger om dig og din adfærd

Alle oplysninger, vi indsamler på denne hjemmeside, er underlagt vores databeskyttelsespolitik.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du alle handlinger, vi foretager med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsespolitikken.


Når du giver os oplysninger, herunder når du opretter en konto, accepterer du:

 1. at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger
 2. at vedligeholde og straks ajourføre sådanne oplysninger for at holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige.


Du accepterer ikke at foreslå idéer, koncepter, metoder eller teknikker til nye eller foreslåede tjenester eller produkter via hjemmesiden. Men hvis du gør det, giver du hermed virksomheden en evig, verdensomspændende, uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri ret til at bruge indholdet af en sådan kommunikation på en hvilken som helst måde.


Du indvilliger også i ikke at:

 1. få adgang til eller forsøge at få adgang til oplysninger, dokumenter eller materiale ved at arbejde uden om eventuelle tekniske begrænsninger på hjemmesiden, som begrænser din brug af eller adgang til hjemmesiden

 2. forstyrre eller forstyrre sikkerheden af eller på anden måde forårsage skade på hjemmesiden, herunder systemressourcer, konti, adgangskoder, servere eller netværk, der er forbundet med eller tilgængelige via hjemmesiden eller tilknyttede eller sammenkædede hjemmesider, applikationer, materialer, dokumenter eller tjenester

 3. tilgå eller bruge hjemmesiden på en måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe en server eller et netværk

 4. krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder

 5. poste eller på anden måde indsende software, programmer eller filer, der er skadelige eller forstyrrende for udstyr, software eller anden ejendom, herunder beskadigede filer, tidsbomber, trojanske heste, vira og orme

 6. skabe en falsk identitet med det formål at vildlede virksomheden eller andre eller bruge virksomhedens domænenavn som en pseudonym retur-e-mailadresse

 7. forstyrre, forstyrre eller forhindre andre brugere i at bruge og nyde hjemmesiden

 8. overtræde gældende love eller bestemmelser i forbindelse med adgang til eller brug af hjemmesiden

 9. overtræde disse vilkår for brug

 10. forberede, indsamle, skrabe, høste, downloade eller på anden måde bruge eller kopiere brugeroplysninger, brugsoplysninger eller andre oplysninger eller overføre, levere eller på anden måde distribuere (uanset om det er for et gebyr eller ej) sådanne oplysninger til tredjepart

 11. sende uopfordret eller massekommunikation til en virksomhedskontoindehaver eller til en virksomhedstilknyttet e-mailadresse eller deltage i kædebreve, konkurrencer, junk e-mailpyramideordninger, spamming, undersøgelser eller andre duplikerede eller uopfordrede meddelelser (kommercielle eller på anden måde)

 12. krænke virksomhedens eller tredjeparts rettigheder (herunder retten til privatlivets fred og offentlig omtale) eller misbruge, ærekrænke, chikaneere, forfølge true en anden

 13. bruge en hvilken som helst robot, spider eller anden programmatisk eller automatisk enhed, herunder automatisk opkalds- eller forespørgselsenhed, til at indhente oplysninger fra hjemmesiden eller på anden måde overvåge eller kopiere en del af hjemmesiden.

Produktbeskrivelser

Vi har gjort vores yderste for at vise vores produkters mål, egenskaber og farver så nøjagtigt som muligt. De farver, du ser på vores produkter, afhænger dog af din skærm eller andet display, og vi kan ikke garantere, at farverne vises nøjagtigt. Vi garanterer ikke, at produktbeskrivelserne er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri.

Typografiske fejl

Virksomheden er ikke ansvarlig for typografiske fejl, herunder, men ikke begrænset til, forkerte priser på hjemmesiden, og vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere enhver ordre eller tjeneste i tilfælde af en typografisk fejl.

Fragt

Forsinkelser som følge af transportøren er ikke virksomhedens ansvar, og vi forbeholder os ret til at afvise refunderinger, udskiftninger eller ombytninger til forsendelser, der ikke kan leveres eller leveres forkert på grund af din fejl eller transportørens fejl.

Link til hjemmesiden og funktioner på de sociale medier

Du må linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men du må ikke etablere et link på en sådan måde, at det foreslår nogen form for tilknytning, godkendelse eller anbefaling fra vores side uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne hjemmeside kan indeholde visse sociale mediefunktioner, der gør det muligt for dig at:

• Linke fra dine egne eller visse tredjepartshjemmesider til bestemt indhold på denne hjemmeside.

• Sende e-mails eller anden kommunikation med bestemt indhold eller links til bestemt indhold på denne hjemmeside.

• Forårsage, at begrænsede dele af indholdet på denne hjemmeside vises eller ser ud til at blive vist på dine egne eller visse tredjepartshjemmesider.

Du må kun bruge disse funktioner, som de leveres af os, og kun med hensyn til det indhold, de vises med, og på anden måde i overensstemmelse med eventuelle yderligere vilkår og betingelser, vi giver med hensyn til sådanne funktioner. I henhold til ovenstående må du ikke:

• Oprette et link fra en hjemmeside, der ikke ejes af dig.

• Få hjemmesiden eller dele af den til at blive vist på, eller se ud til at blive vist af, enhver anden hjemmeside, f.eks. ved hjælp af framing, deep links eller in-line links.

• Linke til andre dele af hjemmesiden end startsiden.

• På anden måde foretage dig noget med hensyn til materialet på denne hjemmeside, der ikke er i overensstemmelse med andre bestemmelser i disse vilkår for brug.

Den hjemmeside, hvorfra du linker, eller på hvilken du gør bestemt indhold tilgængeligt, skal i alle henseender overholde de standarder for indhold, der er angivet i disse vilkår for brug.

Du indvilliger i at samarbejde med os om at få uautoriseret framing eller linking til at stoppe øjeblikkeligt. Vi forbeholder os ret til uden varsel at tilbagekalde tilladelsen til at linke.

Vi kan til enhver tid deaktivere alle funktioner på de sociale medier og alle links uden varsel efter eget skøn.

Links fra hjemmesiden

Hvis hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider og ressourcer, der leveres af tredjeparter, er disse links kun medtaget for at gøre det nemmere for dig. Det omfatter links i annoncer, herunder bannerannoncer og sponsorerede links. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider eller ressourcer og påtager os intet ansvar for dem eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogen af de tredjepartshjemmesider, der er linket til denne hjemmeside, gør du det udelukkende på egen risiko og i henhold til vilkårene og betingelserne for brug af sådanne hjemmesider.

Geografiske begrænsninger

Ejeren af hjemmesiden er hjemmehørende i staten Texas i USA. Vi stiller kun denne hjemmeside til rådighed for personer i USA. Vi påstår ikke, at hjemmesiden eller dens indhold er tilgængeligt eller passende uden for USA. Adgang til hjemmesiden er muligvis ikke lovligt for visse personer eller i visse lande. Hvis du går ind på hjemmesiden uden for USA, gør du det på eget initiativ og er ansvarlig for at overholde lokal lovgivning.

Ansvarsfraskrivelse

Du forstår, at vi ikke kan eller kan garantere, at filer, der kan downloades fra internettet eller hjemmesiden, er fri for virus eller anden destruktiv kode. Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter til at opfylde dine særlige krav til antivirusbeskyttelse og nøjagtighed af datainput og -output, og for at opretholde en metode uden for vores hjemmeside til enhver rekonstruktion af mistede data.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR TAB ELLER SKADER FORÅRSAGET AF ET DISTRIBUERET DENIAL-OF-SERVICE ATTACK, VIRUS ELLER ANDET TEKNISK SKADELIGT MATERIALE, DER KAN PÅVIRKE DIT COMPUTERUDSTYR, COMPUTERPROGRAMMER, DATA ELLER ANDET BESKYTTET MATERIALE PÅ GRUND AF DIN BRUG AF HJEMMESIDEN ELLER TJENESTER ELLER VARER, DER ER INDHENTET VIA HJEMMESIDEN ELLER DOWNLOAD AF MATERIALER, DER ER ANGIVET PÅ DET, ELLER PÅ EN HJEMMESIDE, DER ER LINKET TIL DET.

DIT BRUG AF HJEMMESIDEN, DENS INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER VARER, DER OPNÅS VIA HJEMMESIDEN, ER PÅ EGEN RISIKO. HJEMMESIDEN, DENS INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER VARER, DER OPNÅS VIA HJEMMESIDEN, LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN PERSON, DER ER FORBUNDET MED VIRKSOMHEDEN, GIVER NOGEN GARANTI ELLER ERKLÆRING MED HENSYN TIL HJEMMESIDENS FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE ERKLÆRER HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN, DER ER FORBUNDET MED VIRKSOMHEDEN, ELLER GARANTERER FOR, AT HJEMMESIDEN, DENS INDHOLD ELLER TJENESTER ELLER VARER, DER OPNÅS VIA HJEMMESIDEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE, PÅLIDELIGE, FEJLFRI ELLER UAFBRUDTE, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, AT VORES HJEMMESIDE ELLER DEN SERVER, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT HJEMMESIDEN ELLER TJENESTER ELLER VARER, DER OPNÅS VIA HJEMMESIDEN, VIL OPFYLDE DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

I DET OMFANG LOVGIVNINGEN TILLADER DET, FRASKRIVER VIRKSOMHEDEN SIG HERMED ALLE GARANTIER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVGIVNINGSMÆSSIGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Ansvarsbegrænsning

I DET FULDE OMFANG, DET ER LOVLIGT, VIL VIRKSOMHEDEN, VIRKSOMHEDENS DATTERSELSKABER ELLER DERES LICENSGIVERE, SERVICELEVERANDØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, DIREKTØRER ELLER DIREKTØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART UNDER ENHVER RETSTEORI, SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN, HJEMMESIDER LINKET TIL DEN, ETHVERT INDHOLD PÅ HJEMMESIDEN ELLER SÅDANNE ANDRE HJEMMESIDER, HERUNDER DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGEMÆSSIGE ELLER PØNALE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, PERSONSKADER, SMERTER OG OPSTÅENDE, FØLELSESMÆSSIGE TAB, TAB AF INDTJENING, TAB AF FORTJENESTE ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, TAB AF BRUG, TAB AF GOODWILL, TAB AF DATA, OG HVAD ENTEN DET SKYLDES EN SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED), KONTRAKT ELLER ANDET, SELVOM DET ER PÅREGNELIGT.


OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE ERSTATNINGSANSVAR, DER IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Medicinsk ansvarsfraskrivelse: Find optiker

Dele af hjemmesiden indeholder generelle oplysninger om syn, synspleje og synskorrektion. Dette indhold er kun til orientering. Vi yder ikke lægelig rådgivning eller professionel sundhedsrådgivning, og hjemmesiden bør ikke anvendes som kilde til eller erstatning for sådan rådgivning. Hvis du har mistanke om, at du har et synsproblem eller en medicinsk tilstand, der kræver opmærksomhed, skal du kontakte kvalificeret fagfolk så hurtigt som muligt. Hvis du oplever en medicinsk nødsituation, skal du straks ringe til 112.


Selvom de digitale tjenester kan give dig mulighed for at finde optikere  ("ECP"), der tilbyder virksomhedsprodukter via en "Find en udbyder" eller lignende ECP-lokaliseringsfunktion (individuelt og kollektivt, "Find optiker"), og kan tilbyde oplysninger og andet indhold, der leveres af optikere og andet sundhedsfagligt personale, skaber din brug af hjemmesiden ikke et forhold mellem sundhedsfagligt personale og patient eller et læge-patientforhold til en optiker eller anden sundhedsfaglig person.


Optikeren skal holde oplysningerne i ECP-søgeren om sin praksis rimeligt aktuelle og nøjagtige. Sådanne oplysninger leveres imidlertid af tredjeparter og er ikke uafhængigt verificeret af virksomheden. Vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger, herunder underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Vi opfordrer dig til at kontrollere nøjagtigheden af disse oplysninger med passende kilder, såsom optiker eller øjenlæge, forsikringsudbydere, statslige medicinske eller professionelle licensudstedelser og relevante faglige foreninger.


Funktionen Find optiker er en praktisk løsning for forbrugerne, så de kan finde frem til optikere, der tilbyder vores produkter. Enhver anden brug er strengt forbudt. VI STØTTER ELLER ANBEFALER IKKE OG GIVER IKKE NOGEN FORM FOR ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE DE TJENESTER, DER LEVERES AF ENHVER ØJENLÆGER ELLER OPTIKERE.  Udelukkelse fra funktionen Find optiker indikerer ikke vores afvisning af nogen øjenlæge eller optiker.

    
DU ER ANSVARLIG FOR AT VÆLGE DIN OPTIKER/ØJENLÆGE OG ANDET SUNDHEDSPERSONALE. DIN BRUG AF FUNKTIONEN FIND OPTIKER OG HJEMMESIDEN ER PÅ EGEN RISIKO. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller andre for nogen beslutning eller handling, der er truffet på baggrund af oplysningerne fra optikeren eller hjemmesiden.

Erstatning

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og friholde virksomheden, dens associerede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere og deres respektive ledere, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og overdragere fra og mod alle krav, erstatningsansvar, skader, domme, anerkendelser, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige rimelige gebyrer), der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din overtrædelse af disse vilkår for brug eller din brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, dine brugerbidrag, enhver brug af hjemmesidens indhold, tjenester og produkter ud over det, der udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår for brug, eller din brug af oplysninger indhentet fra hjemmesiden.

Lovvalg og jurisdiktion

Alle forhold vedrørende hjemmesiden og disse vilkår for anvendelse samt enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge heraf eller i forbindelse hermed (i hvert enkelt tilfælde, herunder tvister eller krav uden for kontraktforhold), skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten Texas uden at have virkning for noget valg eller nogen lovkonfliktbestemmelse eller -regel (uanset om det er i staten Texas eller en anden jurisdiktion).


Ethvert søgsmål, sagsanlæg eller sagsforløb, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse vilkår for brug eller hjemmesiden, skal udelukkende anlægges ved de føderale domstole i USA eller domstolene i staten Texas og amtet Denton, selvom vi forbeholder os ret til at anlægge søgsmål, sag eller andet mod dig for overtrædelse af disse vilkår for brug i dit bopælsland eller ethvert andet relevant land. Du giver afkald på enhver indsigelse mod disse domstoles udøvelse af jurisdiktion over dig og mod værneting ved sådanne domstole. Du frasiger dig endvidere retten til en nævningesag.

Voldgift

Efter virksomheden eget skøn kan virksomheden kræve, at du indsender enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse vilkår for brug eller brug af hjemmesiden, herunder tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med deres fortolkning, overtrædelse, ugyldighed, manglende opfyldelse eller opsigelse, til endelig og bindende voldgift i henhold til reglerne for voldgift fra American Arbitration Association, der anvender lovgivningen i Texas.


Voldgiften skal afholdes af American Arbitration Association ("AAA") i henhold til dens regler og procedurer, herunder AAA’s Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (hvis relevant), som ændret ved denne aftale til voldgift. AAA’s regler findes på www.adr.org. Formular til voldgiftsbehandling findes på AAA’s hjemmeside http://www.adr.org.


Hvis værdien af den ansøgte godtgørelse er $10.000 eller mindre, kan enten du eller virksomheden vælge at få voldgiften gennemført telefonisk eller udelukkende på grundlag af skriftlige indlæg, hvorefter valget er bindende for den anden part med forbehold for, at voldgiftsmanden kræver en personlig høring, hvis omstændighederne berettiger det. Deltagelse i et personligt møde kan ske telefonisk, medmindre voldgiftsmanden forlanger andet.


Voldgiftsmanden vil afgøre substansen i alle krav i overensstemmelse med lovgivningen i staten Texas, herunder anerkendte principper for retfærdighed, og vil honorere alle krav om privilegier, der anerkendes ved lov. Voldgiftsmandens kendelse skal være fortrolig, endelig og bindende, og kendelsen af den af voldgiftsmanden afgivne kendelse kan indbringes for enhver domstol, der har kompetence dertil.


Betaling af alle gebyrer til indgivelse, administration og voldgiftsmænd er underlagt AAA’s regler.

Forbud mod gruppesøgsmål og ikke-individuel godtgørelse

Du og virksomheden er enige om, at vi hver især kun kan rejse krav mod hinanden på individuel basis og ikke som sagsøger eller som medlem af en gruppe i nogen form for søgsmål eller repræsentative søgsmål eller retssager. Medmindre både du og virksomheden er enige om andet, må en persons eller parts krav ikke sættes sammen med en anden persons, og ingen dommer eller voldgiftsmand må lede nogen form for konsolideret søgsmål eller gruppesøgsmål. En dommer eller voldgiftsmand kan også kun tilkende godtgørelse (herunder penge, påbud og konstanterende) til fordel for den enkelte part, der anmoder om godtgørelse, og kun i det omfang det er nødvendigt for at give godtgørelse, der er nødvendiggjort af den pågældende parts individuelle krav. Enhver godtgørelse kan ikke påvirke andre brugere af hjemmesiden. DU OPGIVER DIN RET TIL AT INDGÅ ELLER DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL.

Tidsbegrænsning på anmeldelser

ENHVER SØGSMÅLSGRUND ELLER KRAV, SOM DU MÅTTE HAVE, OG SOM ER OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER HJEMMESIDEN, SKAL IGANGSÆTTES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT SØGSMÅLSGRUNDEN OPSTÅR, ELLERS ER SÅDANNE SØGSMÅLSGRUNDE ELLER KRAV PERMANENT UDELUKKET.

Eksportrestriktioner

Al software og al underliggende information og teknologi, der downloades fra hjemmesiden (samlet kaldet "softwaren"), kan være underlagt amerikansk eksportkontrol, herunder den amerikanske eksportadministrationslov (50 amerikanske Ca. §§ 2401 ff.) og eksportadministrationsforordningerne ("EAR", 50 C.F.R. Del 730-774), og kan være underlagt eksport- eller importbestemmelser i andre lande. Du er ansvarlig for at overholde alle handelsregler og love, både udenlandske og nationale. Medmindre det er tilladt ved lov, accepterer og garanterer du, at du ikke vil eksportere eller geneksportere softwaren til noget land eller til nogen person, enhed eller slutbruger, der er underlagt amerikanske eksportkontroller, herunder personer eller enheder, der er anført på U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security Denied Party List og U.S. Department of Treasury’s Specially Designated Nationals. Desuden erklærer og garanterer du, at ingen amerikansk føderal myndighed har suspenderet, tilbagekaldt eller afvist dine eksportrettigheder.

Fraskrivelse og frafaldelse

Virksomhedens frafaldelse af vilkår eller betingelser i disse vilkår og betingelser anses ikke for at være en yderligere eller fortsat frafaldelse af et sådant vilkår eller en sådan betingelse eller en frafaldelse af et andet vilkår eller en anden betingelse, og virksomhedens undladelse af at gøre en rettighed eller bestemmelse gældende i henhold til disse vilkår og betingelser udgør ikke en frafaldelse af en sådan rettighed eller bestemmelse.


Hvis en domstol eller en anden kompetent domstol anser en bestemmelse i disse vilkår for at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse elimineres eller begrænses i det mindste omfang, således at de resterende bestemmelser i vilkårene for brug fortsat vil være fuldt ud gældende.

Hele aftalen

Vilkårene for brug og vores databeskyttelsespolitik udgør den eneste og komplette aftale mellem dig og Hoya Optical Labs of America, Inc. vedrørende hjemmesiden og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler, aftaler, erklæringer og garantier, både skriftlige og mundtlige, vedrørende hjemmesiden.

Dine kommentarer og bekymringer

Denne hjemmeside drives af Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067.


Al anden feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation vedrørende hjemmesiden skal rettes til