Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Felhasználási feltételek

A Felhasználási feltételek elfogadása

A jelen felhasználási feltételek Ön és az Amerikában működő HOYA Optical Labs of America, Inc. (a továbbiakban a „Vállalat“ vagy „mi”) között jött létre. Az alábbi feltételek (a továbbiakban Felhasználási feltételek“) szabályozzák a www.hoyavision.com webhelyhez való hozzáférést és annak használatát, beleértve a www.hoyavision.com (a „Honlap”) oldalon vagy azon keresztül akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként igénybe vett tartalmakat, funkciókat és szolgáltatásokat is.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket, mielőtt elkezdené használni a weboldalt. A jelen Felhasználási feltételek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek korlátozzák az Ön törvényes jogait, beleértve a választottbírósági megállapodást, a csoportos kereset benyújtásáról való lemondást és bírósági tárgyalásokat, valamint a vállalat felelősségére vonatkozó korlátozásokat is.  A Honlap használatával elfogadja és hozzájárulását adja a jelen felhasználási feltételekhez és az adatvédelmi szabályzatunkhoz, amelyet hivatkozásként itt megadtunk. Ha nem kívánja elfogadni a jelen felhasználási feltételeket vagy az adatvédelmi szabályzatot, nem férhet hozzá a honlaphoz, illetve nem használhatja azt.

A honlap olyan felhasználóknak szól, akik a 18 éves kort betöltötték, és életvitelszerűen az Amerikai Egyesült Államokban vagy annak bármely területén élnek. A weboldal használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte a törvény által előírt életkort, amely a kötelező érvényű szerződést a vállalattal való megkötéséhez szükséges, és betartja az alkalmasságra vonatkozó valamennyi fenti követelményt. Ha nem felel meg ezeknek a követelményeknek, akkor nem léphet be a honlapra, és nem használhatja azt.

A honlap egyes részei általános információkkal szolgálnak a látásról, a látásápolásról és a látáskorrekcióról. A következőkben leírtaknak megfelelően ezek az információk nem helyettesíthetik az orvosi tanácsadást. AMENNYIBEN ÚGY VÉLI, HOGY ÖNNEK LÁTÁSPROBLÉMÁJA VAGY ÖNNÉL OLYAN EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT ÁLL FENN, AMELY BEAVATKOZÁST IGÉNYEL, MINÉL ELŐBB FORDULJON KÉPZETT SZAKEMBERHEZ. ORVOSI VÉSZHELYZET ESETÉN AZONNAL HÍVJA A 104-ES TELEFONSZÁMOT.

A használati feltételek módosításai

A Felhasználási feltételeket saját belátásunk szerint időről időre felülvizsgálhatjuk és frissíthetjük. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint közzétesszük, és a honlaphoz való összes hozzáférésre és annak azt követő használatára vonatkozik.  Azonban az irányadó jogban és a joghatóságban meghatározott vitarendezési rendelkezések nem vonatkoznak azokra a jogvitákra, amelyekről a feleknek a módosítás a weboldalon való közzétételének időpontjában vagy azt megelőzően ténylegesen értesítést küldtek.  Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül

 1. a honlapot vagy annak bármely részét módosítsuk vagy megszüntessük, és
 2. a honlaphoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférését felfüggesszük vagy megszüntessük, beleértve azt is, ha Ön megszegte, vagy ha nyomós okunk van feltételezni, hogy Ön megszegte a jelen Felhasználási feltételeket.

A weboldal Ön általi használatának folytatása az átdolgozott Felhasználási feltételek közzététele után azt jelenti, hogy tudomásul veszi és elfogadja a módosításokat. Ezt az oldalt várhatóan időnként meg kell néznie, hogy tisztában legyen a változásokkal, mivel azok Önre nézve kötelező érvényűek.

Hozzáférés a weboldalhoz és a fiók biztonsága

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapot és a honlapon kínált szolgáltatásokat vagy anyagokat saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk. Nem vállalunk felelősséget, ha bármilyen okból a honlap egésze vagy annak bármely része adott időben, illetve átmenetileg nem elérhető. Időnként korlátozhatjuk a felhasználók hozzáférését a honlap egyes részeihez vagy teljes egészéhez, beleértve a regisztrált felhasználókat is.


Ön mindkettőért felelős:

• Minden olyan intézkedést megtesz, amely ahhoz a honlaphoz való hozzáféréshez szükséges.

• Biztosítja, hogy a Honlaphoz az internetkapcsolaton keresztül hozzáférő valamennyi személy tisztában legyen a jelen felhasználási feltételekkel, és betartsa azokat.


A honlaphoz vagy annak néhány ajánlatához való hozzáféréshez arra kérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos, a regisztrációval kapcsolatos adatokat vagy egyéb információkat. A honlap Ön általi használatának feltétele, hogy a honlapon megadott összes információ helytálló, aktuális és teljes legyen. Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Honlapon megadott összes információ - beleértve, de nem kizárólagosan - a Honlapon található interaktív funkciókon keresztül történő regisztrációját is - az Adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá esik, továbbá beleegyezik minden olyan intézkedésbe, amelyet az Ön adataira vonatkozóan az Adatvédelmi szabályzattal összhangban teszünk.


Ha a biztonsági eljárásaink részeként egy felhasználónevet, jelszót vagy bármilyen más információt választ vagy adunk meg Önnek, ezeket bizalmasan kell kezelnie, és azt nem fedheti fel más személy vagy jogi személy előtt. A felhasználó azt is elfogadja továbbá, hogy a fiókja személyesen Önnek szól, és beleegyezik abba, hogy más személy ne adjon hozzáférést a honlaphoz vagy annak egy részéhez a felhasználónevének, jelszavának vagy egyéb biztonsági adatainak megadásával. Ön beleegyezik abba, hogy a felhasználónevéhez vagy jelszavához való jogosulatlan hozzáférésről vagy azok használatáról, illetve a biztonság bármilyen egyéb jellegű megsértéséről haladéktalanul értesít minket. Vállalja továbbá azt is, hogy a munkamenetek végén kilép a fiókjából. Különös óvatossággal kell eljárnia, amikor nyilvános vagy megosztott számítógépről lép be a fiókjába, hogy mások ne láthassák és ne rögzíthessék jelszavaikat, illetve egyéb személyes adatait.


Saját belátásunk szerint jogunk van letiltani bármilyen felhasználónevet, jelszót vagy egyéb azonosítót - legyen az Ön által választott, vagy általunk adott - bármikor, vagy bármilyen okból, beleértve, ha véleményünk szerint Ön megsértette a felhasználási feltételek bármely rendelkezését.

Szellemi tulajdonjogok

A Honlap és annak teljes tartalma, funkciói és funkcionalitása (beleértve, de nem kizárólag az összes információt, szoftvert, szöveget, megjelenítést, képet, videót és hangot, valamint a dizájnt, a választékot, a domainneveket, védjegyeket, kereskedelmi elnevezéseket, szolgáltatási védjegyeket és azok elrendezését) (a „Szellemi tulajdon”), amely a vállalat, annak licencadói, vagy az ilyen anyagok egyéb szolgáltatói tulajdonát képezik, és amelyek az Amerikai Egyesült Államok és nemzetközi szerzői jogok, védjegy, szabadalom, üzleti titkok, üzleti titkok és más szellemi tulajdonjogok és szerzői jogok védelme alatt állnak. A vállalat és az engedélyesek fenntartják maguknak azokat a jogokat, amelyeket nem kifejezetten nem Önnek biztosítottak. A felhasználási feltételek nem ruházzák fel Önt szellemi tulajdonjog iránti igénnyel vagy az abban való részesedéssel, hanem kizárólag a felhasználási feltételek szerinti, korlátozott visszavonható jogokat ruházzák át Önre. A felhasználási feltételek értelmében a honlapot kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja. A honlaphoz vagy annak részeihez, illetve a honlapon elérhető szolgáltatásokhoz és anyagokhoz nem férhet hozzá, illetve nem használhatja azokat kereskedelmi célokra.


Ha Ön a felhasználási feltételek megszegésével kinyomtatja, lemásolja, módosítja, letölti vagy egyéb módon használja vagy hozzáférést biztosít a honlap bármely részéhez, a honlap használatának joga azonnal megszűnik, és Önnek lehetőségei szerint vissza kell szolgáltatnia vagy meg kell semmisítenie az anyag Ön által készített másolatait. A honlapra vagy a honlapon található tartalmakra vonatkozó jogokat, jogcímeket és érdekeket nem ruházzuk át Önre, és a vállalat minden olyan jogot fenntart, amely kifejezetten nem biztosítunk. A honlap e felhasználási feltételek által kifejezetten nem engedélyezett használata a jelen felhasználási feltételek megsértésének minősül, és a szerzői jogba, védjegyoltalomba és egyéb törvényekbe ütközhet.

Védjegyek és szerzői jogok

A „Hoya”, a Hoya™, a Hoya jelölései, logói, termék- és szolgáltatásnevei, dizájnjai és szlogenjei a vállalat, leányvállalatai vagy licencadói védjegyei. Ezen megjelöléseket a vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatja fel. A weboldalon szereplő összes egyéb név, logó, termék- és szolgáltatásnév, dizájn és szlogen a megfelelő tulajdonosok védjegyei. Hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, a honlapunkon feltüntetett összes tartalom szerzői jogvédelem és a világ minden tájára kiterjedő nemzeti törvények és nemzetközi szerződések védelme alatt áll. Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül a honlap és annak bármely része semmilyen módon nem másolható vagy használható. A honlap olyan tartalmakat is tartalmazhat, amelyekre harmadik felek szerzői joga és egyéb jogai vonatkoznak.

Digital Millennium szerzői jogi nyilatkozat

Tiszteletben tartjuk mások tulajdonjogait. Ha úgy gondolja, hogy munkája a honlapon való közzététele szerzői jogsértésnek minősül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen, és adja meg a következő adatokat: (i) a szerzői jogi védelem tulajdonosa nevében eljáró személy elektronikus vagy fizikai aláírást; (ii) az Ön által benyújtott szerzői jogot megsértő munka leírását, valamint az URL-t vagy egyéb konkrét helyazonosítót a honlapon, ahol az Ön által sérelmezett jogsértés található; (iii) az Ön címét, telefonszámát és e-mail-címét; (iv) egy nyilatkozatot Öntől, amelyben tanúsítja, hogy jóhiszeműen feltételezi, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jogok tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és (v) egy olyan nyilatkozatot, amely hamis tanúzás esetén büntetőeljárást vonhat maga után, és amely szerint az Ön által megadott fenti információk helytállóak, és Ön a szerzői jog tulajdonosa vagy jogosult a szerzői jogi tulajdonos nevében eljárni. A Vállalat kijelölt megbízottja a szerzői jog megsértésének bejelentésére:


Címzett: Jogi osztály
Hoya Optical Labs of America, Inc.
397 State Highway 121
Lewisville, TX 75067

A mi irányelvünk az, hogy a megfelelő körülmények között felszámoljuk a visszaeső jogsértő fióktulajdonosokat.

Tiltott használat

A Honlap használata csak törvényes célokra és a Felhasználási feltételekkel összhangban történhet.

Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a honlapot:

• Bármilyen olyan módon, amely sérti a vonatkozó szövetségi, állami, helyi vagy nemzetközi törvényeket vagy rendeleteket (korlátozás nélkül beleértve az adatok vagy szoftverek az USA-ba vagy más országokba történő exportálására vonatkozó jogszabályokat is).

• A kiskorúak kizsákmányolására, a kiskorúak megkárosítására, kizsákmányolásának megkísérlésére vagy bármilyen egyéb módon történő megkárosítására, azáltal, hogy nem megfelelő tartalmaknak tesszük ki őket, személyazonosításra alkalmas adatokat kérünk, vagy bármely egyéb módon.

• A Felhasználási feltételektől eltérő anyagok küldésére, fogadására, feltöltésére, letöltésére, felhasználására vagy újbóli felhasználására.

• Bármilyen reklám- vagy reklámanyag továbbítására vagy továbbadására, ideértve a levélszemetet, „lánclevelet”, „spamet” vagy bármely más hasonló megkeresést is.

• A Vállalat, a Vállalat valamely alkalmazottja, egy másik felhasználó vagy bármely más személy vagy szervezet (korlátozás nélkül beleértve a fentiekhez kapcsolódó e-mail címeket) közvetlen vagy közvetett megszemélyesítésére vagy megszemélyesítésének megkísérlésére.

• Minden egyéb olyan viselkedésben való részvétel, amely korlátozza vagy tiltja a Honlap használatát vagy élvezetét, illetve amely az általunk meghatározottak szerint kárt okozhat a Vállalatnak vagy a Honlap felhasználóinak, vagy kockázatnak tehetik ki őket.

Ön beleegyezik továbbá abba is, hogy nem:

• A Honlap bármilyen olyan módon használni, amely megakadályozhatja, túlterhelheti, károsíthatja vagy hátrányosan befolyásolhatja a webhelyet, illetve zavarhatja a honlap használatát, ideértve a honlapon keresztül történő valós idejű tevékenységekben való részvételt is.

• Bármilyen robotot, pókot vagy más automatikus eszközt, folyamatot vagy eszközt használni a honlaphoz való hozzáféréshez, ideértve a Honlapon lévő anyagok megfigyelését vagy lemásolását is.

• Bármilyen manuális eljárást alkalmazni, amellyel a honlapon lévő anyagot nyomon követheti vagy lemásolhatja, vagy bármely más, a jelen Felhasználási feltételekben kifejezetten nem jóváhagyott célra előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül.

• Olyan eszközt, szoftvert vagy gyakorlatot alkalmazni, amely zavarja a honlap megfelelő működését.

• Vírusokat, trójaikat, férgeket, logikai bombákat és más, rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagokat a weboldalon elhelyezni.

• Jogosulatlanul hozzáférést kérni a honlaphoz, annak bármely részéhez, kiszolgálójához vagy szerveréhez, számítógépéhez vagy adatbázisához, amely a honlaphoz kapcsolódik.

• A honlapot megtámadni szolgáltatásmegtagadással járó támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.

• Más módon megakadályozni a honlap megfelelő működését.

Felhasználói hozzájárulások

A honlap lehetőséget kínálhat arra, hogy értékelést adjon, véleményt nyilvánítson, részt vegyen üzenettáblákon, csevegőszobákban, személyes weboldalakon vagy profilokon, fórumokon, hirdetőtáblákon és egyéb interaktív funkciókat (együttesen „interaktív szolgáltatásokat”) használjon, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a weboldalon vagy a weboldalon keresztül tartalmakat vagy anyagokat (együttesen „Felhasználói hozzájárulások”) posztoljanak, küldjenek be, tegyenek közzé, jelenítsenek meg vagy továbbítsanak más felhasználók vagy személyek számára (a továbbiakban „posztoljanak”) . Az interaktív szolgáltatások igénybe vételéhez legalább 18 évesnek kell lennie.


Minden felhasználói hozzájárulásnak meg kell felelnie a jelen felhasználási feltételeknek.


A felhasználói hozzájárulások nyilvánosan hozzáférhetők lehetnek. Az Ön által a webhelynek küldött bármilyen felhasználói hozzájárulás nem minősül bizalmasnak és védjegyzettnek. A honlapon adott felhasználói hozzájárulással Ön vállalatunknak, leányvállalatainknak és szolgáltatóinknak, illetve azok engedélyesei, jogutódjai és örököse számára nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan és teljes mértékben átruházható jogot biztosít, hogy az egész világon további vagy előzetes értesítés nélkül felhasználja, reprodukálja, teljesítse, megjelenítse, terjessze, forgalmazza vagy egyéb módon megossza ezeket az anyagokat, bármilyen célra a világ bármely táján, bármilyen tárolóeszközön vagy formátumban, médiában vagy máshol, most ismert vagy a továbbiakban kidolgozandó további értesítés nélkül, forrásmegjelöléssel vagy anélkül, valamint az Ön vagy bármely harmadik fél engedélye vagy megfizetése nélkül. Továbbra is biztosítja a vállalatnak és annak képviselőinek, illetve licencadóinak a jogot arra, hogy az adott felhasználó hozzájárulásával összefüggésben megadott képernyőnevet vagy más nevet felhasználják, amennyiben mi vagy ők úgy vélik. A felhasználói hozzájárulások elküldésével Ön beleegyezik abba, hogy lemond az „erkölcsi jogok” vagy hasonló törvények által biztosított előnyökről.


Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

• Ön birtokol, illetve rendelkezik a Felhasználói hozzájárulásaiban vagy az által biztosított összes jog fölött, és Önnek jogában áll a fent megadott engedélyt megadni nekünk és [leányvállalatainknak és a szolgáltatóinknak, valamint ezek és saját vonatkozó licencadóinknak, jogutódjainknak és engedményeseinknek.

• Minden felhasználói hozzájárulás megfelel és meg fog felelni a jelen felhasználási feltételeknek.
Ön megértette és tudomásul veszi, hogy Ön a felelős az Ön által elküldött vagy elfogadott felhasználói hozzájárulásokért, és kizárólag Ön, és nem a Vállalat viseli a teljes felelősséget az ilyen tartalmakért, beleértve azok törvényességét, megbízhatóságát, pontosságát és megfelelőségét is.

Ezek a tartalomra vonatkozó előírások minden, a felhasználói hozzájárulásra és az interaktív szolgáltatások használatára vonatkozik. A felhasználói hozzájárulásoknak teljes egészében meg kell felelniük az összes alkalmazandó szövetségi, állami, helyi és nemzetközi törvénynek és jogszabálynak. Az előzőek korlátozása nélkül a felhasználók hozzájárulásai:

• Nem tartalmazhatnak olyan anyagot, amely rágalmazó, obszcén, illetlen, goromba, sértő, zaklató, erőszakos, gyűlöletkeltő, lázító vagy egyéb módon kifogásolható.

• Nem népszerűsíthetnek nyíltan szexuális vagy pornográf anyagokat, erőszakot vagy faji, nemi, vallási, nemzetiségi hovatartozás, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy életkor alapján történő megkülönböztetést.

• Nem sérthetik meg bármely más személy szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonát, illetve egyéb jogát.

• Nem sérthetik meg mások törvényes jogait (ideértve mások közjogi és titoktartási jogait is), és nem tartalmazhatnak olyan tartalmakat, amelyek az alkalmazandó törvények és rendeletek alapján a polgári vagy büntető törvénykönyv szerinti felelősségre vonhatók, vagy amelyek egyéb módon a jelen felhasználási feltételekbe vagy azAdatvédelmi szabályzatbaütközhetnek.

• Nem téveszthetnek meg senkit.

• Nem mozdíthatnak elő jogellenes tevékenységet, és nem támogathatnak, népszerűsíthetnek, vagy segédkezhetnek törvénybe ütköző cselekedetekben.

• Nem okozhatnak figyelmetlenséget, kellemetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat, illetve nem idegesíthetnek fel, nem háboríthatnak fel, nem riaszthatnak meg és nem okozhatnak bosszúságot semmilyen más személynek.

• Nem rejthetik el személyazonosságát vagy partneri kapcsolatát bármely személlyel vagy szervezettel.

• Nem vehetnek részt kereskedelmi tevékenységekben vagy értékesítésekben, mint például versenyek, nyereményjátékok és egyéb értékesítési promóciók, bartelkereskedelem vagy reklámok.

• Nem kelthetik azt a benyomást, hogy azok tőlünk vagy bármely más személytől vagy jogi személytől származnak , amennyiben az nem helytálló.
Amennyiben mi vagy képviselőink termékkel, nyereménnyel vagy kompenzációval látja el Önt, akkor ezt a tényt minden felhasználói bejelentés során közzé kell tennie. Azt is közölnie kell, ha egy alkalmazott, beszállító, szállító vagy egyéb kapcsolatban áll a vállalattal, ha a benyújtott információban bármely vállalati termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban ír.

Az interaktív szolgáltatások keretében harmadik felek által rendelkezésre bocsátott vagy elérhetővé tett vélemények, tanácsok, nyilatkozatok és egyéb információk az adott szerzők, és nem a vállalat tulajdonát képezik. A Vállalat nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre az Ön vagy harmadik felek által adott felhasználói hozzájárulásokért. Ön egyetért azzal, hogy felelős minden felhasználói hozzájárulásért, amelyet közzé tett vagy elküldött, valamint az ezekből eredő következményekért.

Jogunk van:

• Megfigyelni, szerkeszteni, eltávolítani vagy elutasítani a Felhasználók hozzájárulását bármilyen okból, saját belátásunk szerint.

• Minden olyan intézkedést megtenni a felhasználói hozzájárulással kapcsolatosan, amelyet saját belátásunk szerint szükségesnek vagy helyénvalónak vélünk, beleértve azt is, ha úgy véljük, hogy a felhasználó hozzájárulása megsérti a felhasználási feltételeket, beleértve a tartalomra vonatkozó előírásokat is, bármely személy vagy szervezet szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogát sérti, veszélyezteti a honlap felhasználóinak vagy a nyilvánosság személyes biztonságát, vagy a vállalat felelősségre vonását eredményezheti.

• Az Ön személyazonosságát vagy egyéb információit bármely harmadik féllel közölni, aki azt állítja, hogy az Ön által közzétett információk megsértik jogait, beleértve a szellemi tulajdonjogukat vagy az adatvédelemhez való jogukat is.

• Megfelelő jogi lépéseket tenni, korlátozás nélkül beleértve a bűnüldöző szervek bevonását is, a honlap jogellenes vagy jogosulatlan használata esetén.

• A honlap egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést bármilyen okból megszüntetni vagy felfüggeszteni, korlátozás nélkül ideértve a jelen felhasználási feltételek megsértését is.
Az előbb említettek korlátozása nélkül jogunk ban áll teljes mértékben együttműködni a bűnüldöző hatóságokkal vagy bírósági végzéssel, amely a honlapon vagy azon keresztül információkat nyilvánosságra hozó személyek személyazonosságát felfedni, vagy velük kapcsolatosan egyéb információkat megadni. ÖN LEMOND MINDEN JOGÁRÓL ÉS KÁRTALANÍTJA A VÁLLALATOT, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAIT, ENGEDÉLYESEIT ÉS SZOLGÁLTATÓIT MINDEN OLYAN KÖVETELÉSÉRT, AMELY A VÁLLALAT ÉS/VAGY A FENTIEKBEN MEGNEVEZETT FELEK ÁLTALI INTÉZKEDÉSEKBŐL KELETKEZNEK A VÁLLALAT VAGY A BŰNÜLDÖZŐ HATÓSÁGOK ÁLTAL VÉGZETT NYOMOZÁSOK KÖVETKEZMÉNYEKÉNT.

A Vállalat nem tartozik felelősséggel a felhasználók vagy harmadik felek által benyújtott anyagokkal, közleményekkel vagy kommunikációkkal kapcsolatos cselekedetekért vagy azok hiányáért. Senkivel szemben nem viselünk felelősséget a jelen részben leírt tevékenységek teljesítését vagy nem teljesítését illetően.

A közzétett információkra való hagyatkozás

A weboldalon vagy azon keresztül közölt információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Ezen információk pontosságát, teljességét vagy hasznosságát nem garantáljuk. Az ilyen információkra való hagyatkozás szigorúan az Ön saját felelősségén alapul. Minden felelősséget és kötelezettséget elhárítunk, amely ezekre az anyagokra hivatkozik Ön vagy a honlapon tartózkodó bármely más látogató, illetve bármely más személy által, aki annak tartalmáról tudomást szerezhetett.


Ez a weboldal tartalmazhat harmadik felek által rendelkezésre bocsátott tartalmakat, többek között más felhasználók, bloggerek, harmadik fél engedélyezők, együttműködők, szinkronizálók és/vagy jelentési szolgáltatások által rendelkezésre bocsátott anyagokat. Az ezekben az anyagokban megfogalmazott valamennyi állítás és/vagy vélemény, valamint a kérdésekre adott válaszok és egyéb, a vállalat által rendelkezésre bocsátottakon kívüli tartalmak kizárólag az adott anyagot rendelkezésre bocsátó személy vagy szervezet véleményét tükrözik és felelősségi körébe tartoznak. Ezek az anyagok nem feltétlenül tükrözik a vállalat véleményét. Nem vagyunk felelősek, sem felelősségre vonhatók sem Ön, sem harmadik fél felé semmilyen, harmadik fél által szolgáltatott anyag tartalmáért vagy helytállóságáért.

A weboldal módosításai

Előfordulhat, hogy időnként frissítjük a weboldal tartalmát, azonban az nem feltétlenül teljes vagy naprakész. A Honlapon szereplő anyagok bármelyike az időpontban elavult lehet, és nem vagyunk kötelesek frissíteni ezeket az anyagokat

Az Önnel és a magatartásával kapcsolatos információk

A weboldalon összegyűjtött összes adat Adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozik.

A honlap használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön adatait érintő valamennyi tevékenységünket az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően végezzük el.


Amikor információkat bocsát rendelkezésünkre, beleértve a felhasználói fiók létrehozását is, Ön beleegyezését adja a következőkhöz:

 1. valós, pontos, aktuális és teljes információkat ad meg; és
 2. ezeket az információkat naprakészen tartja és azonnal frissíti annak érdekében, hogy azok valósak, helytállóak, aktuálisak és hiánytalanok maradjanak.


Ön beleegyezik abba, hogy nem javasol ötleteket, fogalmakat, módszereket vagy technikákat a honlapon keresztül az új vagy javasolt szolgáltatásokhoz vagy termékekhez. Amennyiben mégis így tesz, ezzel a vállalatnak az végleges, globális, visszavonhatatlan, korlátlan, nem kizárólagos, díjmentes engedélyt ad az ilyen jellegű kommunikáció tartalmának bármilyen módon történő felhasználására.


Azt is elfogadja továbbá, hogy:

 1. nem fér hozza, illetve nem kísérel meg hozzáférni a honlapon található technikai korlátozások kijátszásával olyan információkhoz, dokumentumokhoz vagy anyagokhoz, amelyek korlátozzák a honlap Ön általi használatát vagy elérését;

 2. a honlap biztonságát nem zavarja meg, illetve nem befolyásolja hátrányosan, vagy egyéb módon nem károsítja, beleértve a rendszer erőforrásait, fiókjait, jelszavait, szervereit vagy a honlapra csatlakozó, illetve ahhoz kapcsolódó hálózatokat, valamint minden kapcsolt vagy hivatkozott weboldalt, alkalmazást, anyagot, dokumentumon és szolgáltatást;

 3. nem fér hozzá a honlaphoz vagy nem használja a honlapot oly módon, amely kárt tehet, letilthat, túlterhelhet vagy károsíthat bármilyen kiszolgálót vagy hálózatot;

 4. nem sért meg szellemi tulajdonjogokat vagy egyéb jogokat;

 5. nem tesz közzé vagy küld egyéb módon olyan szoftvereket, programokat vagy fájlokat, amelyek bármely berendezésben, szoftverben vagy egyéb tulajdonban kárt tehet, beleértve a sérült fájlokat, időzített bombákat, trójai falovakat, vírusokat és férgeket is;

 6. nem hoz létre hamis személyazonosságot a vállalat vagy mások félrevezetése céljából, továbbá nem használja fel a vállalat domainnevét álneves visszaküldési címként;

 7. nem zavarja meg, nem befolyásolja hátrányosan, illetve nem tiltja meg bármely más felhasználó számára a Honlap használatát és élvezetét;

 8. nem szegi meg a honlaphoz való hozzáférésre vagy annak használatára vonatkozó törvényeket és rendeleteket;

 9. nem szegi meg a jelen felhasználási feltételeket;

 10. nem készít elő, állít össze, semmisít meg, tölt le vagy használ fel egyéb módon vagy másol le felhasználói információkat, felhasználási információkat vagy egyéb információkat, továbbá nem ad tovább, bocsát rendelkezésre vagy más módon nem terjeszt ilyen információkat harmadik fél számára (függetlenül attól, hogy díj ellenében vagy díjtalanul teszi-e azt);

 11. nem folytat kéretlen vagy tömeges kommunikációt a vállalat bármely fióktulajdonosával vagy bármely a vállalathoz kapcsolódó e-mail-címmel, illetve nem küld lánclevelet, nyereményjátékot, kéretlen e-mail piramisjátékokat, levélszemetet, felmérést vagy bármely más, duplikált vagy kéretlen üzenetet (kereskedelmi vagy egyéb céllal);

 12. nem szegi meg a vállalat vagy harmadik fél jogait (ideértve a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogokat is), illetve nem él vissza, nem rágalmazza meg, nem zaklatja, üldözi vagy fenyegeti meg a másikat; és/vagy

 13. nem használ semmilyen robotot, pókot vagy más automatikus eszközt, ideértve az automatikus betárcsázós vagy keresőeszközöket is, hogy információt szerezzen a honlapról, illetve hogy a honlap bármely részét egyéb módon figyelemmel kísérje vagy lemásolja azt.

Termékleírások

Mindent erőfeszítést megtettünk a honlapon, hogy a termékeink méretét, tulajdonságait és színeit a lehető legpontosabban jelenítsük meg. Ugyanakkor a termékeinken látható színek a monitortól vagy egyéb kijelzőtől függően eltérhetnek, és nem tudjuk garantálni a színek pontos megjelenítését. Nem garantáljuk, hogy a termékleírások pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak és nem tartalmaznak hibákat.

Helyesírási hibák

A vállalat nem vállal felelősséget a helyesírási hibákért, többek között ideértve a helytelen árakat a honlapon, és fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen megrendelést vagy szolgáltatást elutasítsunk vagy töröljünk helyesírási hiba esetén.

Kiszállítás

A futárcég által okozott késedelmek nem tartoznak a vállalat felelősségi körébe, és fenntartjuk a jogot a visszatérítések, helyettesítő vagy cseretermékek megtagadására az olyan szállítmányok esetében, amelyek az Ön vagy a futárcég hibája miatt nem kézbesíthetők vagy azt tévesen kézbesítették.

Hivatkozás a weboldalra és a közösségi média funkciók

Elhelyezhet a honlapunkra mutató hivatkozásokat feltéve, ha azt méltányos és jogszerű módon teszi, és nem rontja a hírnevünket vagy használja fel azt előnyszerzésre, azonban a hivatkozást nem tüntetheti fel oly módon, hogy az a társulás bármilyen formáját, engedélyezését vagy jóváhagyását sugallja részünkről a kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

Ez a weboldal használhat bizonyos közösségimédia-funkciókat, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy:

• Hivatkozást hozzon létre az Ön vagy bizonyos harmadik felek webhelyeiről a webhely bizonyos tartalmaira.

• E-maileket vagy egyéb kommunikációs anyagokat küldjön bizonyos tartalommal vagy bizonyos tartalmakra mutató hivatkozásokkal ezen a weboldalon.

• A honlapon megjelenő bizonyos tartalmak korlátozott részét megjelenítse vagy megjelenítését kezdeményezze saját vagy bizonyos harmadik felek webhelyein.

Ezeket a funkciókat kizárólag az általunk rendelkezésre bocsátott módon, kizárólag azokkal a tartalmakkal kapcsolatban használhatja fel, amelyekkel együtt és az ilyen funkciókra vonatkozóan általunk megadott további feltételekkel összhangban azok megjelennek. A fentiek értelmében Önnek nem szabad:

• Olyan webhelyről hivatkozást elhelyezni, amely nem az Ön a tulajdonában van.

• A webhelyet vagy annak egy részét valamely más oldalon is megjeleníteni vagy megjelenítésének látszatát kelteni, például framing, deep-linking vagy inline linking segítéségével.

• A honlap a honlapon kívül bármely részére hivatkozni.

• A jelen honlapon található anyagokkal kapcsolatban bármilyen olyan lépést tenni, amely összeegyeztethetetlen a felhasználási feltételek bármely egyéb rendelkezésével.

A weboldalnak, amelyről Ön honlapunkra hivatkozik, vagy amelyről bizonyos tartalmakat elérhetővé tesz, minden tekintetben meg kell felelnie a jelen felhasználási feltételekben meghatározott tartalmi előírásoknak.

Ön beleegyezik abba, hogy együttműködik velünk a nem engedélyezett framing vagy hivatkozás azonnali beszüntetésében. Fenntartjuk a hivatkozási engedély értesítés nélküli visszavonásának jogát.

A közösségi média valamennyi funkcióját és hivatkozásait bármikor letilthatjuk anélkül, hogy erről Önt saját megítélésünk szerint értesítenünk kellene.

A weboldalról kifelé mutató hivatkozások

Amennyiben a honlap harmadik felek által rendelkezésre bocsátott egyéb webhelyekre és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezeket a hivatkozásokat csak az Ön kényelme érdekében használjuk fel. Ide tartoznak a hirdetésekben szereplő hivatkozások, beleértve a bannerhirdetéseket és a szponzorált hivatkozásokat is. Ezen webhelyek és erőforrások tartalmát nem ellenőrizzük, és nem vállalunk felelősséget azokért, valamint az azok Ön által történő használatából eredő veszteségekért vagy károkért. Amennyiben úgy dönt, hogy a honlapra hivatkozó bármely harmadik fél webhelyéhez hozzáfér, azt teljes mértékben saját kockázatára teszi, és az ilyen webhelyekhez kapcsolódó felhasználási feltételek vonatkoznak rá.

Földrajzi korlátozások

A honlap tulajdonosának székhelye az Amerikai Egyesült Államok Texas államában van. A weboldalt csak az Egyesült Államokban élő személyek használhatják. Nem állítjuk, hogy a honlap vagy annak tartalma az Amerikai Egyesült Államokon kívül elérhető vagy megfelelő. A honlaphoz való hozzáférés bizonyos személyek vagy egyes országok számára törvénybe ütközhet. Ha az Egyesült Államokon kívülről látogat el a honlapra, akkor ezt saját felelősségére teszi, és a helyi törvényeknek való megfelelésért Önt terheli a felelősség.

Garancia nyilatkozat

Ön tudomásul veszi, hogy nem tudjuk garantálni és nem is garantáljuk, hogy a letöltésre rendelkezésre álló fájlok az interneten vagy a honlapon mentesek a vírusoktól és más kártevőktől. Ön a felelős a megfelelő eljárások és ellenőrzési pontok bevezetéséért, hogy megfeleljen a vírusvédelemre, valamint az adatbevitel és -kimenet pontosságára vonatkozó speciális követelményeknek, továbbá hogy fenntartson a webhelyünkön kívüli eszközöket az esetlegesen elveszett adatok helyreállításához.

A TÖRVÉNYEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELYET EGY ELOSZTOTT SZOLGÁLTATÁS-MEGTAGADÁSSAL JÁRÓ TÁMADÁS, VÍRUS VAGY EGYÉB TECHNOLÓGIAI SZEMPONTBÓL KÁROS ANYAG OKOZHAT, AMELY A SZÁMÍTÓGÉPET MAGÁT, A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOKAT, ADATAIT VAGY MÁS BIZALMAS ANYAGOKAT FERTŐZHET MEG, A WEBHELY HASZNÁLATA VAGY WEBHELYEN KERESZTÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TERMÉKEK, VAGY A WEBHELYEN, ILLETVE AZ ARRA HIVATKOZÓ WEBOLDALAKON KÖZZÉTETT BÁRMILYEN ANYAG LETÖLTÉSE ÁLTAL.

A WEBOLDAL, ANNAK TARTALMA, VALAMINT A WEBHELYEN KERESZTÜL BESZERZETT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TÉTELEK A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZNAK. A WEBHELYET, ANNAK TARTALMÁT, ILLETVE A WEBOLDALON KERESZTÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS TERMÉKEKET „JELENLEGI” ÉS „ELÉRHETŐ” ÁLLAPOTUKBAN BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA KIZÁRÁSÁVAL. SEM A VÁLLALAT, SEM, SEM A VÁLLALATTAL KAPCSOLATOS SZEMÉLY NEM VÁLLAL GARANCIÁT VAGY FELELŐSSÉGET A WEBOLDAL HIÁNYTALANSÁGÁRA, BIZTONSÁGOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, MINŐSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRA VAGY ELÉRHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓAN. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL SEM A VÁLLALAT, SEM A VÁLLALAT KÉPVISELETÉT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK, NEM ISMERIK EL VAGY SZAVATOLJÁK, HOGY A WEBHELY, ANNAK TARTALMA, ILLETVE A WEBHELYEN KERESZTÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TERMÉKEK MEGFELELŐK, MEGBÍZHATÓK, HIBAMENTESEK VAGY ZAVARTALANOK, HOGY A HIBÁKAT KIJAVÍTJÁK, HOGY A WEBOLDALUNK VAGY AZ AZT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER MENTES A VÍRUSOKTÓL ÉS AZ EGYÉB ÁRTALMAS KOMPONENSEKTŐL, ILLETVE HOGY A WEBHELY ÉS A WEBHELYEN KERESZTÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TERMÉKEK EGYÉB MÓDON ELEGET TESZNEK AZ IGÉNYEINEK ÉS ELVÁRÁSAINAK.

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A VÁLLALAT EZÚTON ELUTASÍT MINDENNEMŰ GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT VAGY EGYÉB GARANCIA, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A PIACKÉPESSÉGRE, A SÉRTETLENSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT.

AZ ELŐZŐ NEM ÉRINT SEMMINEMŰ GARANCIÁT, AMELYET A VONATKOZÓ TÖRVÉNYELŐÍRÁSOK HATÁLYA ALATT NEM LEHET KIZÁRNI VAGY KORLÁTOZNI.

A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELJES MÉRTÉKBEN A VÁLLALAT, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, ILLETVE ENGEDÉLYESEI, SZOLGÁLTATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI, TISZTVISELŐI, ILLETVE IGAZGATÓI NEM FELELNEK SEMMILYEN KÁRÉRT, SEMMILYEN JOGÉRTELMEZÉS SZERINT, AMELY A WEBOLDAL, AZ AHHOZ KAPCSOLÓD WEBOLDALAK, A WEBOLDALON VAGY EGYÉB WEBOLDALAKON MEGJELENŐ TARTALMAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSEKET, TÖBBEK KÖZÖTT IDEÉRTVE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, A FÁJDALMAT ÉS A SZENVEDÉST, AZ ÉRZELMI STRESSZ, A BEVÉTELKIESÉST, A NYERESÉG ELMARADÁSÁT, AZ ÜZLET VAGY A VÁRT BEVÉTEL ELVESZTÉSÉT, A HASZNÁLAT ELVESZTÉSÉT, AZ ÜZLETI JÓ HÍRNÉV ELVESZTÉSÉT, AZ ADATVESZTÉST, ILLETVE AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSSAL (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT), SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL VAGY MÁS MÓDON OKOZTÁK-E AZT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ ELŐRE LÁTHATÓ VOLT.


A FENTIEK NEM ÉRINTENEK SEMMILYEN OLYAN FELELŐSSÉGET, AMELYEK A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓK, ILLETVE NEM KORLÁTOZHATÓK.

Orvosi felelősség kizárása: Szemész szakorvos kereső

A honlap egyes részei általános információkkal szolgálnak a látásról, a látásápolásról és a látáskorrekcióról. Ez a tartalom kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Nem nyújtunk egészségügyi tanácsadást és nem adunk szakorvosi tanácsokat, továbbá a honlap sem használható fel ilyen jellgű tanácsadás forrásaként vagy az helyett. Amennyiben úgy véli, hogy Önnek látásproblémája vagy Önnél olyan egészségügyi állapot áll fenn, amely beavatkozást igényel, minél előbb forduljon képzett szakemberhez. Orvosi vészhelyzet esetén azonnal hívja a 104-es telefonszámot.


Habár a Digitális Szolgáltatások lehetővé teszi az Ön számára a szemész  szakorvosok megkeresését, akik a vállalatunk termékeit kínálják a „Szolgáltató keresése” vagy hasonló szemész szakorvos-kereső segítségével (egyénileg vagy együtt, „szemész szakorvos-kereső”), és információkat, illetve egyéb, a szemész szakorvosok és más egészségügyi szakemberek által rendelkezésre bocsátott tartalmakat is kínálhatnak, a honlap használata nem létesít egészségügyi szakmai kapcsolatot a beteggel, sem orvos-beteg viszonyt, sem más egészségügyi szakemberrel nem teremt kapcsolatot.


A szemész szakorvosok kötelesek a szemész szakorvos-keresőben található és a praxisukkal kapcsolatos információkat észszerű keretek között aktualizálni és pontosítani. Ezeket az információkat azonban harmadik felek szolgáltatják, és a vállalat külön-külön nem ellenőrzi azokat. Az ilyen jellegű információkkal kapcsolatban nem teszünk semmilyen nyilatkozatot és nem vállalunk garanciát, beleértve a kereskedelmi forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó közvetett garanciákat is. Arra kérjük, hogy ellenőrizze ezen információk helytállóságát a megfelelő források alapján, mint például a szemészeti praxis irodája, a biztosítótársaságok, az állami egészségügyi vagy szakmai engedélyező testületek és az illetékes szakmai szövetségek.


A szemész szakorvos-keresőt a vásárlók kényelme érdekében úgy alakítottuk ki, hogy lehetővé tegye számukra, hogy megtalálják a termékeinket forgalmazó szemész szakorvosokat. Minden egyéb felhasználása szigorúan tilos. NEM TÁMOGATUNK ÉS NEM AJÁNLUNK SEMMILYEN KÉPVISELETET VAGY GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, AMELYET EGY SZEMÉSZ SZAKORVOS VAGY EGY SZEMÉSZETI PRAXIS NYÚJT.  A szemész szakorvos-keresőből való kizárás nem jelenti az adott szakorvos elutasítását.

    
KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SZEMÉSZ SZAKORVOS ÉS MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK KIVÁLASZTÁSÁÉRT. AZ SZEMÉSZ SZAKORVOS KERESŐ ÉS A WEBOLDAL HASZNÁLATA SAJÁT KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. Nem vagyunk felelősek Ön vagy mások felé semmilyen döntésért vagy intézkedésért, amely a szemész szakorvos-keresőtől vagy a weboldalon kapott információkra támaszkodik.

Kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Vállalatot, annak társvállalatait, licencadóit és szolgáltatóit, és ezek tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, alvállalkozóit, ügynökeit, licencadóit, szállítóit, jogutódjait és engedményezőit minden követeléssel, felelősséggel, kárral, ítélettel, jutalommal, veszteséggel, költséggel, kiadással és díjjal (ideértve az észszerű ügyvédi díjakat is) kapcsolatosan, amelyek a jelen felhasználási feltételek megszegésével vagy a honlap használatával kapcsolatosak, beleértve, de nem kizárólagosan, a felhasználói hozzájárulását, a weboldal tartalmának, a szolgáltatások és a termékek bármilyen jellegű felhasználását, a jelen felhasználási feltételekben kifejezetten engedélyezetteken kívül, illetve a weboldalról szerzett információk Ön által való felhasználását is.

Irányadó jog és joghatóság

A honlapra és a felhasználási feltételekre vonatkozó minden ügyre, valamint az abból eredő vagy ahhoz kapcsolódó vitára vagy követelésre (ideértve a szerződésen kívüli jogvitákat és követeléseket is) Texas Állam belső jogszabályai vonatkoznak anélkül, hogy bármilyen választási vagy kollíziós rendelkezést, vagy szabályozást (akár Texas állam, akár bármely más joghatóság alatt) hatályba léptetne.


A Felhasználási feltételekből vagy a honlapból eredő vagy azokkal összefüggő jogi per, cselekmény vagy eljárás kizárólag az Amerikai Egyesült Államok szövetségi bíróságain vagy az Amerikai Egyesült Államok Texas államának és Denton megyei bíróságain hajtható végre, ennek ellenére, fenntartjuk a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételek megszegése miatt az Ön országában vagy bármely más vonatkozó országban pert, keresetet vagy eljárást indítsunk Ön ellen. Ön lemond minden kifogásolásról, amely az ilyen bíróságok a joghatósága gyakorlásával, valamint az ilyen bíróságok illetékességével kapcsolatos. Továbbá lemond arról az esküdtszéki tárgyaláshoz fűződő jogáról is.

Választott bíróság

A Vállalat saját belátása szerint a jelen felhasználási feltételekből vagy a honlap használatából eredő jogvitákat, beleértve az értelmezésükből, megszegésükből, érvénytelenségükből, nemteljesítésükből vagy felmondásukból eredő jogvitákat is, a végleges és kötelező érvényű határozat meghozatala érdekében az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association) a Texas Állam törvényeit alkalmazó választottbírósági szabályainak hatálya alatt.


A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Társaság (American Arbitration Association, a továbbiakban „AAA“) folytatja le saját szabályai és eljárásai szerint, ideértve az AAA a fogyasztói jogvitákat rendező kiegészítő eljárásokat is (ha van ilyen) a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően. Az AAA szabályok a www.adr.org oldalon érhetők el. A választottbírósági eljárás kezdeményezésére vonatkozó formanyomtatvány elérhető az AAA honlapján: http://www.adr.org.


Amennyiben a keresetben szereplő kérelem összege 10 000 USA dollár vagy annál kevesebb, Ön vagy a vállalat dönthet úgy, hogy a választottbírósági eljárást telefonon vagy kizárólag írásos beadványokon keresztül teljesítik, amely esetben a választott eljárás kötelező érvényű lehet a másik fél számára a választottbíró megítélése alapján, amennyiben azt a körülmények megkövetelik, hogy személyes meghallást kérjenek. Ha a választottbíró másként nem rendelkezik, a személyes meghallásán telefonon is részt vehet.


A választottbíró a követelések tárgyát Texas állam törvényeinek megfelelően határozza meg, beleértve a méltányosság elfogadott elveit is, és tiszteletben tartja a törvény által elismert valamennyi előjogigényét. A választottbíró által hozott ítéletet bizalmasan, véglegesként és kötelező érvényűként kell kezelni, és a határozat a választottbíró által hozott ítéletről bármely illetékes bíróság által végrehajtható.


Az összes benyújtási, adminisztrációs és választottbírósági eljárási díj megfizetésére az AAA szabályai vonatkoznak.

A csoportos keresetek benyújtásának és a nem az egyéni jogorvoslat tilalma

Ön és a Vállalat megállapodik abban, hogy mindegyikük kizárólag egyénileg nyújt be követeléseket a másikkal szemben, és nem felperes vagy osztály tagjaként bármely vélelmezett osztályban vagy reprezentatív intézkedésben vagy eljárásban. Hacsak Ön és a Vállalat másként nem állapodik meg, egy adott személy vagy fél követelései nem vonhatók össze más személyek vagy felek követeléseivel, és egyetlen bíró vagy választottbíró sem elnökölhet összevont, reprezentatív vagy csoportos eljárásban. Egy bíró vagy választottbíró is hozhat könnyítő ítéletet (beleértve a pénzbeli, a jogsértés megszüntetésére irányuló és megállapítási könnyítést), azonban kizárólag a könnyítést kérő fél mellett, és csak addig a mértékig, ameddig ez az adott fél egyéni követelése(i) miatt szükséges. A megítélt könnyítés nem befolyásolja a honlap más felhasználóit.ÖN LEMOND A CSOPORT NEVÉBEN BENYÚJTOTT KERESETEK ÉS A KÉPVISELETI KERESETEK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS AZ AZOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ FŰZŐDŐ JOGÁRÓL.

Korlátozások a hamis állításokkal kapcsolatosan

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBŐL VAGY A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMELY KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYT VAGY KÖVETELÉST A KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉT KÖVETŐ EGY (1) ÉVEN BELÜL BE KELL NYÚJTANI; ELLENKEZŐ ESETBEN AZ ILYEN KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY VAGY KÖVETELÉS VÉGLEGESEN KIZÁRHATÓ.

Exportkorlátozások

A Honlapról letöltött bármely szoftver és alapul szolgáló információ és technológia (együttesen a „Szoftver”) az USA exportellenőrzési szabályozásának hatálya alá tartozhat, beleértve az export-adminisztrációs törvényt (50 U.S.C. Appx. §§ 2401 és hatályos módosításai), illetve az Export-adminisztrációs Szabályozást („EAR“, 50 C.F.R., 730-774. rész) is, továbbá más országok export- vagy importszabályozásai is vonatkozhatnak rájuk. Ön felel azért, hogy az összes kereskedelmi előírást és törvényt, mind a külföldi, mind a belföldi törvényeket betartsa. A törvény által engedélyezettek kivételével Ön beleegyezik abba, hogy a szoftvert nem exportálja vagy exportálja tovább más országokba, illetve olyan személynek, jogi személynek, vagy végfelhasználóknak, akikre az USA exportellenőrzési szabályozásai vonatkoznak, ideértve az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala a megtagadott felek listáján, valamint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának különös megjelölésű állampolgárok listáin szereplő személyeket és szervezeteket is. Továbbá kijelenti és szavatolja, hogy egyetlen amerikai szövetségi hatóság sem szüntette meg, vonta vissza vagy tagadta meg az Ön exportjogosultságát.

Lemondás és részleges érvényesség

A vállalat a jelen felhasználási feltételekben rögzített bármely feltételről való lemondása nem tekinthető az ilyen feltételekről való további vagy folytatólagos lemondásnak, vagy bármely egyéb feltételről való lemondásnak, továbbá a vállalat e felhasználási feltételekben hivatkozott jogainak vagy rendelkezésének bármilyen megsértése nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.


Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését bíróság vagy más illetékes joghatóság bármely okból érvénytelennek, jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek ítéli, azt a rendelkezést törölni vagy a lehető legkisebb mértékben korlátozni kell oly módon, hogy a felhasználási feltételek többi rendelkezése továbbra is teljes egészében hatályban és érvényben maradjon.

A megállapodás egésze

A felhasználási feltételek és az adatvédelmi szabályzatunk az Ön és a Hoya Optical Labs of America, Inc. között a honlappal kapcsolatosan létrejött kizárólagos és teljes megállapodást jelentik, és a Honlapra vonatkozó összes korábbi és egyidejű értelmezést, megállapodást, nyilatkozatot és garanciát felülírja.

Az Ön megjegyzései és aggályai

A weboldalt a Hoya Optical Labs of America, Inc., 397 State Highway 121, Lewisville, Texas 75067, üzemelteti.


Minden egyéb visszajelzést, megjegyzést, műszaki támogatással kapcsolatos igényt és a honlappal kapcsolatos egyéb kommunikációt a következő elérhetőségnek kell címezni: