Soczewki progresywne

Hoya Vision progressive lenses old man smiling with black frames

Doskonałość innowacji

Prowadzone w ostatnich latach intensywne badania ukierunkowane były na udoskonalanie soczewek progresywnych (wieloogniskowych), ze szczególnym uwzględnieniem poprawy widzenia binokularnego w indywidualnych konstrukcjach progresywnych. Dzięki ciągłemu wykorzystywaniu innowacji i wysoce zaawansowanych technologii, nasze soczewki progresywne zapewniają szerokie pola widzenia i płynne przejście od strefy bliży do odległości pośrednich i dali, w pełni dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

MyStyle V+

Indywidualne soczewki o podwójnej powierzchni progresywnej.
100% personalizacji, 100% satysfakcji.

Dowiedz się więcej

LifeStyle 3

Zaawansowane soczewki o podwójnej powierzchni progresywnej, dopasowane do indywidualnego stylu życia użytkownika.

Dowiedz się więcej

Balansis

Zoptymalizowane soczewki progresywne klasy premium, kompleksowe rozwiązanie   do szybko zmieniających się warunków otoczenia.

Dowiedz się więcej

Daynamic

Szersze pola widzenia dla większej grupy klientów

Dowiedz się więcej