Bromsa progressionen av myopi så att de kan fortsätta framåt med full fart.

Vad är myopi?

Myopi, även kallat närsynthet, är en vanlig ögonsjukdom där föremål på långt håll ser suddiga och ofokuserade ut.1 Det kan göra det svårare för ditt barn att koncentrera sig i skolan och få en bekymmersfri upplevelse av leken. Om myopi inte behandlas hos barn kan det leda till allvarliga och bestående synproblem i framtiden.2

Visste du att myopi kan bromsas, inte bara korrigeras?

Idag korrigeras myopi i de flesta fall med vanliga enkelslipade glas som bara ger klar och skarp syn. Dessa glas hjälper dock inte till att bromsa myopiprogressionen.

 

Därför har vi skapat MiYOSMART-glasögonglas – en innovativ behandlingslösning som ger klar syn samtidigt som den bromsar utvecklingen av myopi på ett enkelt, säkert, effektivt och icke-invasivt sätt. 3–6

DIMS-teknik som används i MiYOSMART-glasögonglas har visat sig bromsa utvecklingen av myopi hos barn³

Hur fungerar MiYOSMART-glasögonglas?

I MiYOSMART-glasögonglas används den revolutionerande DIMS-tekniken som korrigerar det myopiska brytningsfelet och ger skarp syn.

Med DIMS-tekniken används dels ett behandlingsområde av segment formade som vaxkakor ("defokuseringszon") för att bromsa progressionen av myopi, dels en klar zon ("fokuszon") med ditt barns recept. Fokuszonen ger klar syn samtidigt som defokuseringszonen behandlar myopin.

 

Bevis du kan lita på. Det är MiYOSMART.

Vi har genomfört många kliniska studier som ger högkvalitativ evidens för att du ska känna dig säker när du överväger MiYOSMART-glasögonglas som en behandlingslösning för ditt barn.

De viktigaste resultaten var:

 • MiYOSMART-glasögonglas bromsade progressionen av myopi med i genomsnitt 60 % jämfört med vanliga enkelslipade glasögonglas.3
 • Effekten av myopibehandlingen kvarstod under 6 år, vilket visar att det finns långsiktiga fördelar med att använda dessa glasögonglas.4
Läs mer om MiYOSMART-evidens

Bättre syn. Bättre skydd.

Ögonskydd

Vi vet att barn är aktiva och alltid på språng. Därför använder vi ett mycket stöttåligt, men ändå tunt och lätt material – för att alltid ge unga ögon det skydd de behöver.

Starka och säkra
Optisk klarhet
Tunna och lätta
UV-skydd

Val och montering av bågar

Kan användas med valfri båge som barnet själv väljer.

Enkel behandling

Glasögonglasen har en antireflexbehandling som gör glasen enkla att putsa och passar alla barns livsstil.

Skydda ditt barns syn på världen med MiYOSMART solglasögon

Med MiYOSMART-solglasögon går det att bromsa utvecklingen av myopi och samtidigt skydda mot starkt solljus.⁷⁻¹⁰*

MiYOSMART-glas för solglasögon har DIMS-teknik som korrigerar myopi och bromsar dess utveckling. 3,9,14 Glasen skyddar också mot intensivt solljus, vilket gör det skönare för ögat och uppmuntrar barn att tillbringa mer tid utomhus. 7, 8, 10

MiYOSMART-solglasögon ger skydd mot skadlig UV-strålning, 7,8,15 vilket minskar risken för långvariga ögonskador – så du kan vara säker på att ditt barns ögon är väl omhändertagna!

Läs mer om MiYOSMART sun

Ögonvård handlar inte bara om glaset

Tillbringa mer tid utomhus

De flesta optiker rekommenderar att man tillbringar minst 2 timmar om dagen utomhus för att minska risken för myopiprogression.11

Undersök ögonen regelbundet

Se till att ditt barns ögon undersöks regelbundet för att säkerställa att myopi eller andra synproblem upptäcks och behandlas på ett tidigt stadium. Var uppmärksam på att barn ofta döljer eller tonar ned sina synproblem.

Ge ögonen en paus

Låt barnens ögon vila genom att påminna om att ta regelbundna pauser från skärmtiden och andra aktiviteter på nära håll. Uppmuntra 20-20-20-regeln – var 20:e minut titta på ett föremål på minst 20 meters avstånd i minst 20 sekunder.12

MIYOSMART LOGO_Global.png

Varför MiYOSMART?

 • Kliniskt bevisad att bromsa myopiprogression3
 • Backas upp av bevis du kan lita på
 • Barnvänlig, enkel att anpassa och utan ingrepp

Över 2 miljoner föräldrar över hela världen har redan litat på MiYOSMART¹³

Anmärkning

MiYOSMART har inte godkänts för myopibehandling i alla länder, däribland USA, och är för närvarande inte tillgängligt för försäljning i alla länder, däribland USA.

Det kan hända att MiYOSMART-glas inte kan korrigera tillståndet hos vissa individer på grund av naturliga brister, sjukdom, befintliga medicinska tillstånd och/eller hög ålder. Informationen i detta dokument är allmän information och är inte avsedd att användas som medicinsk rådgivning. Kontakta din optiker för mer information innan du använder MiYOSMART-glasögonglas.

Fotnot

 1. (1)

  Turbert D. Nearsightedness: What Is Myopia? American Academy of Ophthalmology. 2022.  Tillgänglig från: https://www.aao.org/eye-health/diseases/myopia-nearsightedness (Senaste hämtad: 2023-09-01).

   

 2. (2)

  Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, et al. The Complications of Myopia: A Review and Meta-Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):49. DOI: 10.1167/iovs.61.4.49.

 3. (3)

  Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 2020;104(3):363-8. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.

 4. (4)

  Lam CSY, Tang WC, Zhang HY, et al. Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years. Sci Rep. 2023;13(1):5475. DOI: 10.1038/s41598-023-32700-7.

 5. (5)

  Kaymak H, Mattern AI, Graff B, et al. Safety of DIMS Spectacle Lenses and Atropine as Combination Therapy for Myopia Progression. Klin Monbl Augenheilkd. 2022;239(10):1197-205. DOI: 10.1055/a-1930-7116.

 6. (6)

  Kaymak H, Neller K, Schutz S et al. Vision tests on spectacle lenses and contact lenses for optical myopia correction: a pilot study. BMJ Open Ophthalmol. 2022;7(1):e000971. DOI: 10.1136/bmjophth-2022-000971.

 7. (7)

  Tillgängliga Hoya-uppgifter. Överförings-, trafikljusidentifierings- och UV-blockeringstest för klara och polariserande MiYOSMART-glas. 02/2023. Tester utfördes vid rumstemperatur (23 °C).

 8. (8)

  Tillgängliga Hoya-uppgifter. Överförings-, trafikljusidentifierings- och UV-blockeringstest för klara och fotokromatiska MiYOSMART-glas. 02/2023. Tester utfördes vid rumstemperatur (23 °C).

 9. (9)

  Tillgängliga Hoya-uppgifter. PSF-test på MiYOSMART klara glasögon och solglasögon. 06/2022.

 10. (10)

  Tillgängliga Hoya-uppgifter. Valideringstest av glasens prestanda för fotokromatiska MiYOSMART-glas – aktivering och inaktivering. 02/2023. Tester utfördes vid rumstemperatur (23 °C).

 11. (11)

  Tillgängliga Hoya-uppgifter. Harris Interactive: HOYA Vision Cares koncepttestning – MiYOSMART sun. 07/2022.

 12. (12)

  Boyd K. Computers, Digital Devices and Eye Strain. 2020 [online]. American Academy of Ophthalmology. Tillgänglig på: https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/computer-usage (senast hämtad 2023-09-04).

 13. (13)

  Baserat på antalet MiYOSMART-glasögonglas som sålts per tillgängliga HOYA-försäljningsdata från augusti 2023.

 14. (14)

  Förutsatt att färgskiftande glas alltid används eller som komplement till klara MiYOSMART-glasögonglas, eller att polariserande glasögonglas används som komplement till klara MiYOSMART-glasögonglas. Rådfråga alltid din optiker för behandlingsbeslut om ditt barns myopi och anvisningar om hur du använder MiYOSMART-glasögonglas.

 15. (15)

  Polariserande MiYOSMART-glasögonglas och inaktiva färgskiftande MiYOSMART-glasögonglas blockerar 100 % av skadligt UV-ljus, i enlighet med standarden ISO8980-3 (2022).