För att undvika långsiktiga synproblem är det bäst om myopin (närsyntheten) hanteras på ett tidigt stadium. Det är därför MiYOSMART-glasögon har utvecklats speciellt för barn.

MiYOSMART - behandlar barns närsynthet

MiYOSMART är den innovativa lösningen för att bromsa utvecklingen av närsynthet på ett enkelt, säkert och effektivt sätt, så att ditt barn kan fortsätta i full fart framåt i livet.

Vill du veta mer om MiYOSMART?

Närsynthet är ett växande globalt problem

Uppskattningsvis 5 miljarder människor, eller hälften av världens befolkning, kan ha drabbats av närsynthet år 2050.1

Närsynthetens omfattning förväntas öka betydligt1 i takt med att livsstilen förändras. Barn ägnar sig mer åt aktiviteter där ögonen används på nära håll som vid användning av digitala enheter, studerande och läsning samtidigt som barn tillbringar mindre tid utomhus. Även ärftliga, beteendemässiga och miljörelaterade faktorer spelar in.

Vad är närsynthet?

Inget är viktigare än ditt barns hälsa och välbefinnande. Nu och i framtiden vill du se ditt barn växa och utvecklas. Men du kanske har märkt att ditt barn har svårt att se tydligt på långt håll, vilket gör det svårare för honom eller henne att koncentrera sig i skolan och leka utan problem. Ditt barn kan ha myopi, även kallat närsynthet.

Om närsynthet inte behandlas hos barn kan det leda till allvarliga och bestående synproblem i framtiden.

När närsynthet ökar med 1 dioptri ökar risken för framtida ögonsjukdom med 58 %.2

Närsynthet kan behandlas inte bara korrigeras

För att undvika långsiktiga synproblem behandlas närsynthet bäst på ett tidigt stadium.

Idag korrigeras närsynthet i de flesta fall med vanliga enkelslipade glas som ger klar och skarp syn. Glasögon med enkelslipade glas hjälper dock inte till att hantera myopi då de inte bromsar utvecklingen av närsynthet.

Det är därför MiYOSMART-glasögon har utvecklats speciellt för barn så att de kan fortsätta vara barn.

Så fungerar D.I.M.S.-tekniken i MiYOSMART

Med revolutionerande D.I.M.S.-teknik, utvecklad i samarbete med Hong Kong Polytechnic University, korrigerar MiYOSMART-glasen den visuella defekten över hela ytan med hjälp av hexagonformade segment, vilket bromsar utvecklingen av närsynthet.

Alternerande användning av fokusområde och defokuseringsområde ger skarp syn och behandlar samtidigt närsyntheten.

Resultaten av en tvåårig klinisk studie visade att daglig användning av MiYOSMART-glasögon i genomsnitt bromsade myopiprogressionen med 60 % jämfört med användning av enkelslipade standardglas. 3

Bättre syn. Bättre skydd.

Ögonskydd

  • Stöttåligt material som skydd för aktiva barn.
  • Ger UV-skydd.

Val och montering av bågar

  • Det finns inga begränsningar vid barnets val av bågar. MiYOSMART-glas är lätta att anpassa och de ser ut som vanliga enkelslipade glasögonglas.

 

Varför MiYOSMART?

  • En unik och innovativ lösning för behandling av närsynthet
  • Kliniskt bevisad effekt för att bromsa myopiprogressionen 3, 4
  • Barnvänlig, enkel att anpassa och utan ingrepp

Nästan en miljon användare har redan med framgång använt MiYOSMART. (7)

Ögonvård handlar inte bara om glaset

Tillbringa mer tid utomhus

Forskning visar att utomhusvistelse minst 2 timmar om dagen kan minska risken för att närsynthet uppstår och utvecklas.5

Undersök ögonen regelbundet

Se till att ditt barns ögon undersöks för att säkerställa att närsynthet eller andra synproblem upptäcks och behandlas på ett tidigt stadium. Var uppmärksam på att barn ofta döljer eller tonar ned sina synproblem.

Ge ögonen en paus

Låt barnens ögon vila genom att påminna om att ta paus från intensiv skärmtid och andra aktiviteter på nära håll. Ögonen bör ha en paus var 20:e minut och då fokusera på ett avstånd på 20 meter i 20 sekunder eller mer.6

Vill du veta mer om MiYOSMART?

Det kan hända att MiYOSMART-glas inte kan korrigera tillståndet hos vissa individer på grund av naturliga brister, sjukdom, befintliga medicinska tillstånd och/eller hög ålder.

 

Informationen i detta dokument är allmän information och är inte avsedd att användas som medicinsk rådgivning. Kontakta din optiker för mer information innan du använder MiYOSMART-glas.

 

FOTNOT

*Beräknade kontinentala medelvärden baserade på data från Holden B.A. et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042.

1 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006

2 Mark A. Bullimore, Eric R. Ritchey, Sunil Shah, Nicolas Leveziel, Rupert R.A. Bourne, D. Ian Flitcroft, The Risks and Benefits of Myopia Control, Ophthalmology, 2021, ISSN 0161-6420, https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.032.

3 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Publicerades på nätet första gången: 29 maj 2019. doi: 10.1136/
bjophthalmol-2018-313739

4 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology. Publicerades på nätet första gången: 17 mars 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

5 Shah R.L. et al, Time outdoors at specific ages during early childhood and risk of incident myopia. Investigative ophthalmology & visual science. 2/2017, 58(2) pp 1158-1166

6 Boyd, K., 2020. Computers, Digital Devices and Eye Strain. [online] American Academy of Ophthalmology. Tillgänglig på: <https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/computerusage> [Accessed 13 Dec 2021].

7 Baserat på antal sålda glas enligt HOYA försäljningsdata på fil från december 2021. Resultaten kan variera från person till person.

 

PRODUKTFRISKRIVNING – MiYOSMART har inte godkänts för myopibehandling i alla länder, däribland USA, och är för närvarande inte tillgängligt för försäljning i alla länder, däribland USA.